tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott elvált szülők tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyermekápolási táppénz váltott gondozásban elhelyezett gyermekek után

Kérdés: Jogosult lehet mindkét szülő gyermek-ápolási táppénzre a váltott gondozásban elhelyezett gyermekek esetében, ami a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a gyermekek állandó jelleggel ugyanabban a lakásban élnek, a környezetük, iskolájuk nem változik, és a szülők töltenek felváltva két-két hetet a gyermekekkel a régi megszokott lakásban?
Részlet a válaszból: […]szülői gyakorlat életszerű követését.Gyermek ápolása céljából a gyermek tizenkét éves koráig a szülőket táppénzellátással finanszírozott napok illetik meg, melyre alapesetben mindkét szülő jogosult lehet.Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján a táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt, a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra jár.Egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve otthoni ápolása és - a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén a gyermek egyéves koráig vehető igénybe a GYÁP.A gyermek ápolása céljából igényelhető táppénz a gyermek első életévének betöltését követően a hivatkozott normaszövegben szabályozott feltételekkel a gyermek növekedésével fokozatosan csökken.Azonban az Eb-tv. 39. §-ának (7) bekezdése ehhez további feltételt szab, mely szerint a közös háztartásban élő gyermek jogán - választásuk szerint - a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.A háztartás fogalomkörébe foglaltan az idetartozók közösen együtt gazdálkodnak, életvitelük, szükségleteik kielégítése egymástól nem különíthető el.A közös háztartás fogalma alatt a felek tényleges együttlakását, életvitelszerű közös életét értjük, ami magában foglalja az együttes étkezést, pihenés, háztartásvezetést is.Az egyes tartalmi elemek a felek sajátos élethelyzetére és körülményeire tekintettel az általános megítéléstől eltérően is jelentkezhetnek. Így az adott esetben a közös háztartásban való együttélés is speciális módon valósulhat meg, olyan módon is, hogy a házastársak megtartják a lakhatást biztosító ingatlanjukat, azokat közösen használják, vagyis több ingatlan is szolgálhat a közös háztartásvezetés, étkezés, pihenés színteréül (Kúria Pfv. II. 22.288/2016., a Kúriai Döntések 2017/11. száma).A jelenlegi eset azért speciális, mert amíg a közös háztartás tartalmi feltételei részben, nevezetesen az együttes háztartásvezetésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6383

2. találat: Gyermekápolási táppénz elvált szülők esetében

Kérdés: A gyermeket a szülők közös felügyeleti joggal nevelik tovább. A közös felügyeletet a bíróság is elfogadta, így a gyermek egy hónapot az édesapjánál, egy hónapot pedig az édesanyjánál tölt. Az apa 2019. augusztus 8-tól 17-ig gyermek-ápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a foglalkoztatójánál működő kifizetőhelyhez, mert abban a hónapban nála volt a gyermek, az édesanya pedig külföldön tartózkodott. Az apának van egy élettársa, akinek a gyermekét közösen nevelik, mert a gyermek édesapja meghalt. Jogosult gyermekápolási táppénzre az édesapa a fenti esetben? Számfejtheti a kifizetőhely a gyermekápolási táppénzt az apa részére?
Részlet a válaszból: […]szülőnek negyvenkettő napon, ha egyedülálló, 84 napon át. Az apa e feltételnek megfelel, hiszen a gyermek nevelésében közös felügyeleti joga van az anyával, az apa szülő, és a háztartásában neveli a gyermeket.Mindezt egybevetve, az apa tehát jogosult gyermek-ápolási táppénzre, de tekintettel arra, hogy élettársa van, nem egyedülállóként. Az Eb-tv. R. 27. §-a értelmében ugyanis egyedülálló az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.A gyermek édesanyja - amennyiben nincs új házastársa vagy élettársa - a közös gyermekük betegsége miatti ápolás esetén mint egyedülálló válik GYÁP-ra jogosulttá.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6207
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Elvált szülők családi adókedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a férj a családi adókedvezményt abban az esetben, ha elvált a feleségétől, és a bíróság gyermektartás fizetésére kötelezte? A gyermek felügyeleti jogát a bíróság 50-50 százalékban határozta meg a házastársak között.
Részlet a válaszból: […]alapján a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa.A Cst. alapján családi pótlékra jogosult többek közt a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője, a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs, a szülővel együtt élő élettárs.A szabályozásból egyértelmű, hogy a gyermeket saját háztartásban nevelő szülő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5771
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Elvált szülő pótszabadsága

Kérdés: Jogosult lesz a gyermekek után járó pótszabadságra egy elvált munkavállaló abban az esetben, ha a gyermekeket közös felügyelettel helyezték el, életvitelszerűen továbbra is együtt fognak élni, és a szülők közösen gondoskodnak róluk?
Részlet a válaszból: […]támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek; fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. A gyermek fogalmi meghatározásából vezethető le, hogy a gyermek utáni pótszabadság mely munkavállalókat és milyen feltételek mellett illet meg. A Cst. 4. §-ának k) pontja alapján saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személlyel életvitelszerűen együtt él, és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki. A Cst. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti személyek az alábbiak:- a szülő (a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja),- a nevelőszülő,-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5271
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Családi kedvezmény érvényesítése elvált szülők esetén

Kérdés: Érvényesítheti az édesapa az anyával 50 százalékban megosztva a családi adókedvezményt, ha a bíróság döntése alapján az elvált szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák a gyermekeiket? Mindhárom gyermek az édesanyával lakik egy háztartásban, de hétvégén és néha hétköznap is az édesapánál tartózkodnak.
Részlet a válaszból: […]gyermek után a szülő (házastársa) a családi kedvezmény a 29/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott összege 50 százalékának érvényesítésére jogosult. A gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között nem jogosultak."A kérdéses esetben a kérdésből érezhető némi bizonytalanság, mintha a bíróság döntése ellenére a gyermekek nem egyenlő időszakokban lennének a szülőknél, hanem valójában az édesanyánál laknak, és az édesapánál inkább csak hétvégén tartózkodnak. Az ilyen gondozás ténylegesen nem egyenlő arányú.A családi adó- és járulékkedvezményre való jogosultság, és az abból adódó 50-50 százalékos megosztási arány nem a tényleges gondozási arányok következtében áll be, hanem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5042
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Iskolakezdési támogatás elvált szülők esetén

Kérdés: Ki és milyen arányban lehet jogosult iskolakezdési támogatásra az alábbi esetben? Az elvált szülők két iskoláskorú gyermeküket egyezség alapján egyenlő időszakban felváltva gondozzák, a családi pótlékot is 50-50 százalékos arányban megosztva kapják. Az édesapa újra megnősült, a feleség két iskoláskorú gyermekét közös háztartásban nevelik, és a családi pótlékot 100 százalékos összegben a férj kapja.
Részlet a válaszból: […]vásárlására jogosító - papíralapon vagy elektronikus formában kibocsátott - utalvány formájában juttat, feltéve hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot), vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz."Az idézett jogszabály szerint az iskolakezdési támogatást a munkáltató akkor tudja kedvezményes adózással, béren kívüli juttatásként nyújtani, ha a támogatásban részesülő munkavállaló a gyermek után családi pótlékra jogosult szülője, vagy a jogosult szülővel közös háztartásban élő házastársa.A jogosultság szempontjából a családi pótlék mértéke közömbös, ezért akár 100 százalékos, akár 50 százalékos családi pótlék jár a szülőnek, az iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 százalékáig az adott gyermek után juttatható.A kérdéses[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4530
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Családi kedvezmény elvált szülők esetén

Kérdés: Melyik szülő érvényesítheti a gyermekekre járó családi kedvezményt abban az esetben, ha elváltak, és megosztva kapják a családi pótlékot?
Részlet a válaszból: […]szerint ebben az esetben a gyermek mindkét szülő (valamint a szülő házastársa) vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül. A felváltva gondozott gyermek után a szülő (házastársa) a családi kedvezmény összegének az 50 százaléka érvényesítésére jogosult. A gyermeket felváltva gondozó szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére egymás között viszont nem jogosultak.Tehát a gyermek mindkét új családban eltartottként figyelembe veendő, de csak a rá eső adóalap-kedvezmény felét lehet vele kapcsolatban érvényesíteni. Ez ahhoz a fura helyzethez is vezethet, hogy például ha az apa új családja a válás után további két gyermekkel bővül, akkor az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4278

8. találat: Családi kedvezmény elvált szülők esetében

Kérdés: Érvényesíthető 2012. szeptember-de­cem­ber hónapokra a családi kedvezmény az apa adóbevallásában abban az esetben, ha honvédségi alkalmazásban áll, tartós kiküldetésben van, ahol két kiskorú gyermeke is vele él, akik külföldön járnak iskolába? Megosztásra kerül ebben az esetben a családi kedvezmény? A szülők elváltak, és 2012. augusztus hónaptól az édesanya a MÁK-nál tett nyilatkozatával kérte a családi pótlék felfüggesztését, ettől az időponttól az édesapa családtagi pótlékban részesül. Mi a teendő abban az esetben, ha az anya nem járul hozzá, hogy az adóazonosító jele az apa adóbevallásában feltüntetésre kerüljön?
Részlet a válaszból: […]egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítő személy részére az e törvény alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak.A 26/2007. HM rendelet alapján a kiküldöttet az általa eltartott vér szerinti gyermek után kinttartózkodásuk ideje alatt családtagi pótlék illeti meg.A szabályok összevetéséből az következik, hogy a honvédségi kiküldetésben lévő magánszemélyt a saját háztartásban nevelt gyermekek után a családi pótlék megilleti, azonban az ellátás szünetel mindaddig, amíg a gyermekek után családtagi pótlékot folyósítanak számára.Az Szja-tv. a családi kedvezmény érvényesítésének feltételeként a családi pótlékra jogosultságot írja elő, mely feltételnek a magánszemély az ellátás folyósításának szünetelése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4067
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Közös háztartásban élő elvált szülők családi kedvezménye

Kérdés: Megállapítható-e az apa részére a családi kedvezmény abban az esetben, ha a házastársaknak három közös gyermekük született, ezután elváltak, de a válás után is közös háztartásban élnek, a férj gyermektartási díj fizetésére kötelezett, melyet fizet is, és az adóelőleg megállapításánál együttesen nyilatkoznak a családi kedvezmény érvényesítéséről úgy, hogy az apa kéri a kedvezmény érvényesítését? Az anya a családi pótlékot az egyedülállóknak járó összegben kapja.
Részlet a válaszból: […]pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe - az adóév végén megoszthatja azt (ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni), feltéve, hogy a megosztás tényéről az adóbevallásukban nyilatkozatot adnak és egymás adóazonosító jelét feltüntetik." A fenti esetben véleményünk szerint az apa a válás miatt nem házastárs, és a kényszerű együttlakás miatt nem is élettárs. Erre utal az a körülmény is, hogy az anya igényelte az egyedülállóknak járó családi pótlékot. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2583
Kapcsolódó tárgyszavak: ,