Családi pótlék megosztása

Kérdés: Hogyan változtak a családi pótlék megosztására vonatkozó feltételek a gyermeküket felváltva gondozó elvált szülők esetében? Továbbra is kaphatja ugyanazokkal a feltételekkel az ellátást az anya?
Részlet a válaszából: […] A Cst. és az ennek pontos szabályait megállapító Cst. R. 2023-ban valóban kissé módosította az osztott családi pótlékra vonatkozó szabályokat, de ez leginkább az új kérelmezők szempontjából jelentősebb változás. Amennyiben egy gyermek állandó jelleggel a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Családi kedvezmény érvényesítése elvált szülők esetén

Kérdés: Jogosult a gyermekek után járó családi kedvezményre az elvált édesapa abban az esetben, ha nagy összegű gyermektartást fizet, a gyermeket időnként háztartásában is gondozza, és a bíróság közös szülői felügyeleti jogot állapított meg? Az anya keresete jelenleg nagyon alacsony, ezért a szülők között megállapodás született a családi kedvezmény apa javára történő 90/10 százalékos megosztásáról.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/B. §-ának (1e) bekezdése értelmében, ha jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Családi kedvezmény elvált szülők esetén

Kérdés: Élhet a családi kedvezménnyel az elvált édesapa abban az esetben, ha a családi pótlékot az anya kapja, akinek nincs elegendő adó- és járulékköteles jövedelme, és a bíróság közös felügyeleti jogot állapított meg?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében a családi kedvezményt az a magánszemély érvényesítheti, aki a Cst. szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A kérdésben említett esetben az apát nem illeti meg a családi pótlék, tehát a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Elvált szülők családi kedvezménye

Kérdés: Jogosult továbbra is a családi kedvezmény igénybevételére az apa abban az esetben, ha a szülők elváltak, külön élnek, jogerős bírósági döntés alapján felváltva gondozzák a közös gyermeküket, és a családi pótlékot teljes mértékben az anya kapja meg, mert az apa lemondott az ellátás őt megillető 50 százalékáról? Amennyiben fennáll az apa jogosultsága, azt mindkét szülő 50-50 százalékban veheti igénybe, vagy el lehet térni ettől, illetve le lehet mondani a másik fél javára?
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezményt az a magánszemély érvényesítheti, aki gyermeke után jogosult családi pótlékra. A felváltva gondozott gyermek után a családi kedvezmény a szülőket 50-50 százalékban illeti meg. A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Családi pótlék elvált szülők esetén

Kérdés: Kinek jár a családi pótlék elvált szülők esetén, ha a gyermeket az édesanyánál helyezte el a bíróság, ennek ellenére az édesapa elvitte magához?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék alapvetően a gyermek nevelését segítő ellátásfajta, ebből következően bármelyik formájának, akár a nevelési ellátás, akár az iskoláztatási támogatás folyósításának elengedhetetlen feltétele a gyermek saját háztartásban történő elhelyezése. Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Gyermekápolási táppénz váltott gondozásban elhelyezett gyermekek után

Kérdés: Jogosult lehet mindkét szülő gyermek-ápolási táppénzre a váltott gondozásban elhelyezett gyermekek esetében, ami a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a gyermekek állandó jelleggel ugyanabban a lakásban élnek, a környezetük, iskolájuk nem változik, és a szülők töltenek felváltva két-két hetet a gyermekekkel a régi megszokott lakásban?
Részlet a válaszából: […] Napjainkra nem egyedüli az a preferált megoldás, hogy a házastársi kapcsolat megszűnését követően a gyermekek változatlan lakókörnyezetükben maradnak. A szülők egymással egyezséget kötnek, és ennek megfelelően költöznek vissza meghatározott időtartamra a gyermekekhez, majd...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Gyermekápolási táppénz elvált szülők esetében

Kérdés: A gyermeket a szülők közös felügyeleti joggal nevelik tovább. A közös felügyeletet a bíróság is elfogadta, így a gyermek egy hónapot az édesapjánál, egy hónapot pedig az édesanyjánál tölt. Az apa 2019. augusztus 8-tól 17-ig gyermek-ápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a foglalkoztatójánál működő kifizetőhelyhez, mert abban a hónapban nála volt a gyermek, az édesanya pedig külföldön tartózkodott. Az apának van egy élettársa, akinek a gyermekét közösen nevelik, mert a gyermek édesapja meghalt. Jogosult gyermekápolási táppénzre az édesapa a fenti esetben? Számfejtheti a kifizetőhely a gyermekápolási táppénzt az apa részére?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 44. §-ában foglaltak értelmében keresőképtelennek kell tekinteni azt a szülőt, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket saját háztartásában neveli. Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, háromévesnél idősebb, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Elvált szülők családi adókedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a férj a családi adókedvezményt abban az esetben, ha elvált a feleségétől, és a bíróság gyermektartás fizetésére kötelezte? A gyermek felügyeleti jogát a bíróság 50-50 százalékban határozta meg a házastársak között.
Részlet a válaszából: […] Az apa ebben az esetben valószínűleg nem veheti igénybe a kedvezményt.A családi kedvezmény érvényesíthetőségének lehetősége szempontjából nem az a döntő, hogy a szülők házasok-e, hanem az, hogy a gyermeket saját háztartásban nevelik-e, vagy sem. Az Szja-tv. 29/A. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Jogosan tart igényt a gyermek után járó pótszabadságra a munkavállaló abban az esetben, ha a szülők közös felügyeletet látnak el?
Részlet a válaszából: […] Az új Mt. már nem tartalmazza, hogy a gyermeke gondozásában nagyobb szerepet vállaló szülőt illeti meg a gyermekek után járó pótszabadság. Ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy ez a pótszabadság minden olyan munkavállalót megillet, akinek tizenhat évesnél fiatalabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Családi pótlék megosztása

Kérdés: Kaphatják fele-fele összegben a családi pótlékot az elvált szülők abban az esetben, ha két közös gyermeküket felváltva gondozzák, illetve az anya jelenlegi élettársával közös gyermeke folyamatosan a saját háztartásukban él?
Részlet a válaszából: […] A Cst. rendelkezései értelmében az élettársával közös gyermeke után a családi pótlékot teljes mértékben vagy az anya, vagy élettársa jogosult igénybe venni. A családi pótlék elnevezése attól függően, hogy a gyermek milyen korú, valamint tankötelezett-e, nevelési ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.
1
2