tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott ellátások igénybevétele tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldről hazatérő biztosított ellátásai

Kérdés: Igényelhető-e terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj külföldi biztosítási jogviszony alapján? Mikor igényelheti a TGYÁS-t és a GYED-et az a négy éve életvitelszerűen Angliában élő önfoglalkoztató fogorvos, aki ott fizeti az adót és a járulékokat, de 2010-ben vissza szeretne jönni Magyarországra? Az ellátások összegének megállapításánál beszámít-e a kinti jövedelme?
Részlet a válaszból: […]ahol a keresőtevékenységét folytatja. Ellátásra is ott jogosult, ahol biztosított, még abban az esetben is, ha időközben visszajön Magyarországra. Abban az esetben viszont, ha Magyarországra történő visszajövetelét követően itt biztosítottá válik, s e biztosításának az időtartama alatt szül, az ellátásokra már a magyar jogszabályok (Eb-tv.) alapján válik jogosulttá. A jogosultságokhoz előírt jogszerző időbe a más uniós államban biztosításban töltött időt figyelembe kell venni. Tehát a terhességi-gyermekágyi segély jogosultsághoz szükséges 180 napi biztosítási időbe az Angliában szerzett biztosításban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2659
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ellátások igénylése szülés esetén

Kérdés: Milyen módon dokumentálják, milyen igazolásokat kell kitölteni szülés esetén akkor, ha a munkavállaló minimálbéren van, de a járulékokat a minimálbér kétszerese után fizette, fizeti?
Részlet a válaszból: […]járulék fizetésére kötelezett volt. 2006. szeptember 1-jétől került bevezetésre a minimum-járulékalap. Ez a minimálbér kétszeresének megfelelő összeg. Ha a biztosított tényleges jövedelme nem éri el a minimum-járulékalapot, de a munkáltató nem él az erre vonatkozó bejelentéssel, a társadalombiztosítási járulék és a biztosítottat terhelő járuléktöbblet a foglalkoztatót terheli. A terhességi-gyermekágyi segély igénylésére rendszeresített "Foglalkoztatói igazolás"-on[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1967

3. találat: Választás az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a családtámogatási ellátások között

Kérdés: Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre gyermeke születése esetén az az édesanya, aki nagyobbik gyermekével jelenleg GYES-en van?
Részlet a válaszból: […]és a táppénz iránti igényt a biztosítottnak a foglalkoztatónál kell bejelenteni. Az ellátások iránti igényt a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben az egészségbiztosító bírálja el és folyósítja. Foglalkoztatónál működő kifizetőhely esetén a táppénzt, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat havonta utólag kell folyósítani a bérfizetési napon, ha az ellátást az egészségbiztosító folyósítja, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Az a személy, aki egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra (a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás), táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivételt képez ez alól az a személy, aki gyermekgondozási támogatás igénybevétele mellett munkát vállal, és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult. A gyermekgondozási segély iránti igényt írásban kell előterjeszteni. Az igényt a családtámogatási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóhoz, egyéb esetben a kincstár felé kell benyújtani. A gyermeknevelési támogatás és a nagyszülő részéről történő gyermekgondozási segély iránti igényt a kincstár bírálja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1736

4. találat: TGYÁS igénybevétele passzív GYED folyósítása alatti szülés esetén

Kérdés: Újabb gyermeke megszületését követően jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra az a dolgozó, aki először 2005. október 14-én szült, terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült, 2006. november 30-án kérte munkaviszonyának megszüntetését, ezért a gyermekgondozási díjat passzív jogon továbbfolyósították részére, de közben terhes lett, és szülésének várható időpontja 2007. augusztus 31.?
Részlet a válaszból: […]megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz folyósításának az időtartama alatt. A passzív jogosultság olyan időtartamok alatt ismerhető el, amikor a szülő nő önhibáján kívül nem tud biztosítottá válni. Sajnos a konkrét esetben az anya nagyon rosszul járt el, amikor kérte a munkaviszonyának megszüntetését. Bár a munkaviszony megszűnését követően gyermekgondozási díjban részesül, de már nem minősül biztosítottnak, és a folyósított ellátás csak egészségügyi szolgáltatásra ad jogosultságot. Tehát az anya nem lesz jogosult a második baba után terhességi-gyermekágyi segélyre. A gyermekgondozási díjra való jogosultságnak még szigorúbbak a feltételei. Gyermekgondozási díjra csak a biztosított szülő jogosult, illetve a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. Tekintettel arra, hogy ezen jogosultsági feltételeknek az anya nem felel meg, ezért gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1726

5. találat: Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott ellátások megszűnése

Kérdés: Valóban fizetni kell-e az orvosi ellátásért annak a biztosított személynek, aki hegymászás közben sérül meg, és kórházba kell szállítani?
Részlet a válaszból: […]veszélyének, ne az általános szabályok szerint megfizetett járulékforintokból vegyék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. A kormány 2006. decemberi ülésén fogadta el az egészségügyi reformtörvények végrehajtási rendeletét, amelynek értelmében 2007. január 1-jétől lényegesen bővül azoknak az ellátásoknak a köre, amiket az egészségbiztosító nem finanszíroz. Ezeket az ellátásokat a törvény részletes felsorolás formájában teszi közzé. Meg kell azonban jegyezni, hogy a felsorolt ellátások finanszírozása nem minden esetben az ellátást igénybe vevő személy (terhe) kötelezettsége, mivel ezen ellátások közül néhányat - kapcsolódó törvények rendelkezései szerint - a központi költségvetés fizet meg. Kikerülnek azonban az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott ellátások közül az ún. extrém sportok miatt szükségessé vált ellátások is. Ezek a sportok a következők: a vízisí, a jet-ski, a vadvízi evezés, a magashegyi expedíció, hegy- és sziklamászás az V. foktól, a barlangászat, a bázisugrás, a mélybe ugrás (bungee jumping), a falmászás, a roncsautó (auto-crash)-sport, a rali, a hőlégballonozás. Természetesen az életmentő beavatkozások továbbra is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1701

6. találat: Ellátások igénybevétele megbízási szerződés alapján

Kérdés: Kérem, értelmezzék a Tbj-tv. 9. § (3) bekezdését! Véleményem szerint azt jelenti, hogy ha valakinek egy hónapos megbízási szerződése van, akkor a terhességi-gyermekágyi segélyt igényelheti az egy hónapos megbízási szerződésen belül, vagy úgy, hogy ha megszűnik a megbízási szerződés, pl. szeptember 2-án, és szeptember 3-ától igényli a terhességi-gyermekágyi segélyt, akkor biztosított marad a TGYÁS, a GYED és a GYES folyósításának az időtartama alatt?
Részlet a válaszból: […]illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. Tehát egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy esetében vizsgálni kell a szerződés időtartamát és havonta a biztosítási kötelezettséget, mely összeghatárhoz van kötve. Például a 2006. március 1-jétől 2006. június 30-áig megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy 2006. május 22-étől keresőképtelen beteg, és táppénzt igényel. Szerződés szerinti havi megbízási díja 130 000 forint. Jogosult lesz-e táppénzre a megbízott? Nem vitás, hogy a megbízottra a biztosítási kötelezettség 2006. március, április hónapokban kiterjed, s a táppénz folyósítását megelőző napig is biztosított. Táppénzre a folyamatos biztosításának megfelelő időtartamra, azaz 82 naptári napra jogosult. Függetlenül attól, hogy május 22-étől június 30-áig nincs egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme, a biztosítása a szerződés végéig, 2006. június 30-áig fennáll, mivel ezen időtartam alatt táppénzben részesült. Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1572