Munkabaleset

Kérdés: Milyen térítésre, illetőleg ellátásra jogosult a munkavállaló munkahelyi baleset elszenvedése után?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni a munkabaleset fogalmát, amelyet az Mvt. határoz meg értelmező rendelkezései körében. A törvény akképpen rendelkezik, hogy munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Izraeli állampolgárságú tag

Kérdés: Kell járulékot fizetnie egy magyar kft. izraeli állampolgárságú tulajdonos-ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem vesz ki jövedelmet a cégből, és Izraelben nyugdíjas? Tajszámmal nem rendelkezik, csak adóazonosítóval. Ha kell járulékot fizetnie, akkor kell neki ehhez tajszámot igényelnie? Amennyiben igen, akkor ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül is megteheti, vagy személyesen kell igényelnie?
Részlet a válaszából: […] Az általános szabályok szerint, vagyis a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja értelmében, ha a társaság tag ügyvezetője nem munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, akkor társas vállalkozónak tekintendő. Tehát - mivel a kérdésben említett izraeli állampolgár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Külföldről hazatért magyar állampolgár orvosi ellátásának költségei

Kérdés: Meg kell téríteniük az orvosi ellátás költségeit azoknak a magyar állampolgároknak, akik külföldről érkeztek haza, és karanténban töltött idejük alatt kiderült, hogy megfertőződtek a vírussal, ezért orvosi ellátásra szorulnak?
Részlet a válaszából: […] A külföldről hazaérkező magyar állampolgárok a jelenleg hatályos szabályok szerint léphetnek be a magyar egészségbiztosítás rendszerébe, azaz biztosítási jogviszonyt kell létesíteniük, vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsági feltételnek kell fennállnia, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. december 2-án szenvedett üzemi balesetet, amely miatt 2020. január 6-ig keresőképtelen állományban volt?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből több fontos információ hiányzik ahhoz, hogy pontos választ tudjunk adni. Nem tudjuk, hogy a munkavállalónak mikortól van biztosítási ideje, hol történt a balesete, illetve hogy a balesetet a munkáltató kivizsgálta-e.Ezért röviden tájékoztatjuk, hogy mi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Baleset gyógykezelés alatt

Kérdés: Üzeminek minősül a fizioterápiás kezelés során elszenvedett baleset az alábbi esetben? A munkavállaló 2019. augusztus 12-től a reumatológiai szakrendelés igazolása alapján keresőképtelen állományban van, különböző kezelésekre kell járnia. Szeptember 17-én a kezelés befejezését követően elcsúszott a műanyag bevonatú padlón, eltört a bokája, amelyet a sebészeten begipszeltek. Jogosult lesz baleseti táppénzre a dolgozó?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 52. §-ában foglaltak értelmében üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amely a biztosítottat munkába menet vagy onnan lakására (szállására)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya

Kérdés: Alkalmazható az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdésében megfogalmazott kedvezményszabály a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya második gyermeke után járó GYED megállapítása során, ha korábban csecsemőgondozási díj helyett szülési szabadság idejére folyósított díjazásban részesült?
Részlet a válaszából: […] A kérdés tökéletesen példázza, hogy esetenként egyes privilegizált foglalkoztatási csoport, az őt érintő egyedi, általában előnyös szabályozás mellett, bizonyos - mindenkire vonatkozó - utólagosan megtett módosítás következményeként miként csúszhat ki a kedvezményezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Munkabaleset dokumentálása

Kérdés: Mely esetekben kell kitöltenie a munkavállalónak a "Nyilatkozat a baleset (sérülés) következményeiről" elnevezésű dokumentumot? Helyesen járt el a kifizetőhelyi ügyintéző abban az esetben, ha a munkahelyen a munkavégzéssel összefüggésben történt balesetről készült jegyzőkönyv alapján az üzemi balesetet határozatban elismerte, de a nyilatkozat kitöltését mellőzte, tekintettel arra, hogy a baleset munkaképtelenséget nem eredményezett, és balesetitáppénz--folyósítás sem történt?
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztató a munkabalesetek fogalmi körébe tartozó üzemi balesetet "Munkabaleseti jegyzőkönyv"-ben köteles rögzíteni. A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a foglalkoztató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét "Üzemi baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

EGT-tagállamban biztosított személy egészségügyi ellátása

Kérdés: A tajt vagy az EU-kártyát kell használnia a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha EGT-tagországban (nem Magyarországon) biztosított, és hazalátogatása során egészségügyi ellátást vesz igénybe? A taj használata esetén a rendszer jelzi, hogy nincs jogviszonya, az egészségügyi szolgáltatók viszont nem fogadják el az EU-kártyát. Meg kell fizetni ebben az esetben az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulékot annak ellenére, hogy külföldön mindent megfizetett?
Részlet a válaszából: […] A közösségi rendelet alapján az egyik tagállamban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Szülés GYES alatt

Kérdés: Jogosult lehet a munkaviszonyából CSED-re, és ha igen, akkor melyik jogviszonyában kell benyújtani az igénylést az édesanyának az alábbi esetben?
Az igénylő 2014. március 1-jétől 2016. november 1-jéig főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, de 2014. április 1-jétől nem volt járulékfizetési kötelezettsége, mert 2014. április 1-jétől 2014. október 4-ig táppénzben részesült, első gyermeke születésétől, 2014. október 5-től 2015. március 21-ig CSED-et, 2015. március 22-től, 2016. október 5-ig GYED-et kapott, és 2016. október 6-tól jelenleg is GYES-ben részesül, 2016. november 2-től munkaviszonyt létesített, ezért egyéni vállalkozását 36 órát elérő munkaviszony mellett folytatja. A?dolgozó 2017. január 2-től február 11-ig táppénzen volt, 2017. február 12-én megszületett második gyermeke, de a munkaviszonyából a CSED megállapítására irányuló kérelmét elutasították. Amennyiben semmilyen módon nem jogosult CSED-re, akkor milyen ellátást igényelhet?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához a biztosítási kötelezettségeket kell megérteni.Nem vitás, hogy a munkavállaló 2016. november 2-ától jelenleg is a munkaviszonya alapján biztosított. Egyéni vállalkozóként 2014. március 1-jétől jelenleg is biztosított. A Tbj-tv. 10. §-ában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Fürdőgyógyászati ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel lehet jogosult gyógyfürdő-támogatásra egy 50 éves könyvelő, aki állandó derékfájással küzd, de orvosnál még nem volt, és nem szeretne gyógyszereket szedni?
Részlet a válaszából: […] Magyarországon az ún. fürdőgyógyászati ellátások árához jár támogatás. Fürdőgyógyászati ellátásnak minősül a gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is), a gyógyvizes kádfürdő, az iszappakolás, a súlyfürdő, a szénsavas fürdő, az orvosi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.
1
2
3
6