Külföldről hazatérő biztosított ellátásai

Kérdés: Igényelhető-e terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj külföldi biztosítási jogviszony alapján? Mikor igényelheti a TGYÁS-t és a GYED-et az a négy éve életvitelszerűen Angliában élő önfoglalkoztató fogorvos, aki ott fizeti az adót és a járulékokat, de 2010-ben vissza szeretne jönni Magyarországra? Az ellátások összegének megállapításánál beszámít-e a kinti jövedelme?
Részlet a válaszából: […] A koordinációs rendeletek fő szabályként a munkavállaláshelye szerinti tagállam szociális biztonsági jogszabályainak alkalmazásátrendelik el, még abban az esetben is, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozómáshol rendelkezik lakóhellyel. Tehát fő szabály szerint az EU...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Ellátások igénylése szülés esetén

Kérdés: Milyen módon dokumentálják, milyen igazolásokat kell kitölteni szülés esetén akkor, ha a munkavállaló minimálbéren van, de a járulékokat a minimálbér kétszerese után fizette, fizeti?
Részlet a válaszából: […] Először is azt kell tisztázni, hogy a pénzbeli ellátások,így a terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításánál jövedelemkéntazt az összeget kell figyelembe venni, amely után a biztosított pénzbeliegészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt.2006....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

TGYÁS igénybevétele passzív GYED folyósítása alatti szülés esetén

Kérdés: Újabb gyermeke megszületését követően jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra az a dolgozó, aki először 2005. október 14-én szült, terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült, 2006. november 30-án kérte munkaviszonyának megszüntetését, ezért a gyermekgondozási díjat passzív jogon továbbfolyósították részére, de közben terhes lett, és szülésének várható időpontja 2007. augusztus 31.?
Részlet a válaszából: […] Terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szüléstmegelőző két éven belül 180 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartamaalatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy abiztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

Választás az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a családtámogatási ellátások között

Kérdés: Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre gyermeke születése esetén az az édesanya, aki nagyobbik gyermekével jelenleg GYES-en van?
Részlet a válaszából: […] Az a személy, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapjánegyidejűleg táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre vagyGYED-re is jogosult lenne, akkor csak az egyik - saját választása szerinti -ellátást veheti igénybe. Ha az egészségbiztosítási ellátásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott ellátások megszűnése

Kérdés: Valóban fizetni kell-e az orvosi ellátásért annak a biztosított személynek, aki hegymászás közben sérül meg, és kórházba kell szállítani?
Részlet a válaszából: […] A szolidaritás és az öngondoskodás elveinek csak akkor felelmeg a társadalombiztosítás által nyújtott ellátás, ha a rendszer kizárja azokata személyeket, akik nem fizetnek járulékot. Az Országgyűlés ennek érdekébendöntött az ellátási csomagokat is meghatározó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.

Ellátások igénybevétele megbízási szerződés alapján

Kérdés: Kérem, értelmezzék a Tbj-tv. 9. § (3) bekezdését! Véleményem szerint azt jelenti, hogy ha valakinek egy hónapos megbízási szerződése van, akkor a terhességi-gyermekágyi segélyt igényelheti az egy hónapos megbízási szerződésen belül, vagy úgy, hogy ha megszűnik a megbízási szerződés, pl. szeptember 2-án, és szeptember 3-ától igényli a terhességi-gyermekágyi segélyt, akkor biztosított marad a TGYÁS, a GYED és a GYES folyósításának az időtartama alatt?
Részlet a válaszából: […] Nem pontosan úgy van, ahogy az olvasó gondolja. Először is abiztosítási kötelezettséget kell vizsgálni, majd az ellátásra valójogosultságot.Ugyanis a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyébjogviszony keretében személyesen munkát végző személy abban az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.