Többes jogviszonyú társas vállalkozó ellátásai második gyermek szülése esetén

Kérdés: Mi lesz az ellátások alapja egy esetleges második várandósság esetén annak a nőnek az esetében, aki két kft.-ben is ügyvezető és személyesen közreműködő tag, az "A" cégben 2020. augusztus 1. óta társas vállalkozó, innen ment el CSED-re 2020. február 9-én magas ellátási alappal, a "B" cégben 2022. január 1-jétől lett társas vállalkozó, ott jövedelmet nem vett fel, kizárólag osztalékot? Helyesen jár el, ha az "A" cégben legalább a minimálbér után megfizeti a közterheket, a "B" cégben pedig nem fizet semmit? Valóban az előző ellátási alap lesz a második gyermek után járó ellátások alapja abban az esetben, ha a gyermek az első gyermek után folyósított ellátások lejárta utáni egy éven belül megszületik? Jogosult lesz ellátásra a "B" cégben fennálló biztosítási jogviszonya alapján is?
Részlet a válaszából: […] ...is mégpedig a maximumösszegben. Újabb gyermek születése esetén mind a CSED, mind a GYED összegének megállapításánál van úgynevezett előnyszabály. De természetesen az újabb gyermek jogán is meg kell állapítani a CSED naptári napi alapját. Az előnyszabály: ha a gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

GYÁP-jogosultság és szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a GYÁP abban az esetben, ha a GYES lejártát követően a dolgozó igénybe vette a szabadságait, majd ezt követően három napot dolgozott, amikor a 10. életévét betöltött nagyobbik gyermeke közúti balesetet szenvedett, ezért gyermekápolási-táppénz-igényt nyújtott be 2022. június 7-től? Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re a harmadik gyermeke születésére tekintettel az anya abban az esetben, ha a balesetet szenvedett gyermek várhatóan hosszú ideig tartó felépülése miatt három hónap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltató engedélyezett? A harmadik gyermek születésének várható időpontja 2022. október 4.
Részlet a válaszából: […] ...van a 48/A. § (2) bekezdése szerinti 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya. Jelen esetben nem alkalmazható az (5) bekezdés szerinti előnyszabály, mivel a GYES nem tartozik a kiemelt ellátások közé.A 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

CSED-jogosultság

Kérdés: Meddig lesz jogosult CSED-re az édesanya a 2022. május 6-án született ikergyermekeire tekintettel abban az esetben, ha a szülés idején GYED-et kapott a 2020. november 16-án született első gyermeke gondozása miatt? Az anya a szülés után két hétig kórházban volt a gyermekekkel, és a szülés napjától igényelné a CSED-et. Folyósítható egyidejűleg a CSED- és a GYED-ellátás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...érvényes minimálbér kétszeresének a harmincadrésze. Figyelemmel kell lenni azonban a 42. § (4a) bekezdésében foglaltakra is, azaz az előnyszabályra. Mivel a gyermekek a GYED folyósításának az időtartama alatt születtek, ezért meg kell nézni, hogy a gyermekek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Kedvezményszabály alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály a negyedik gyermek születését követően járó csecsemőgondozási díj megállapítása során annak az anyának az esetében, aki jelenleg a harmadik gyermekével GYED-ben részesül, amelynek összege – a kedvezményszabályt figyelembe véve – még az első gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, mivel az kedvezőbb, mint a harmadik gyermek jogán számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja? A GYED 2021. november 25-én fog lejárni, a negyedik gyermek születésének várható időpontja 2021. október 15. Abban az esetben, ha alkalmazható a kedvezményszabály, folyósítható egyszerre a GYED és a CSED, mivel azonos a naptári napi alapjuk? Van valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy a kedvezményszabály hányszor alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] ...alap alapján kell az ellátást megállapítani. A csecsemőgondozási díj mértéke a naptári napi alap 100 százalékával azonos. Tehát az előnyszabály alkalmazható. Nincs a jogszabályban olyan kitétel, mely meghatározná, hogy azt hányszor lehet alkalmazni. Ugyanez vonatkozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Baleseti táppénz alapja

Kérdés: Mi lesz a baleseti táppénz alapja abban az esetben, ha a dolgozó az első baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében újból keresőképtelenné vált? Mi lesz a többedszerre is ugyanazon üzemi baleset következtében újbóli keresőképtelenné válás esetén a táppénz alapja, ha minden további keresőképtelenség az első jogosultság megszűnését követő 180 napon túli, de a közvetlenül megelőző ugyanazon balesetitáppénz- jogosultság megszűnését követő 180 napon belüli? Hasonlítani kell a legújabb alapot a megelőző alaphoz vagy a megelőző alapok bármelyikéhez?
Részlet a válaszából: […] ...válik, már nem baleseti táppénzre, csak táppénzre lesz jogosult.A baleseti táppénz összegének megállapításánál van egy előnyszabály [Eb-tv. 56. § (5) bekezdés]. Ennek lényege, hogy ha a dolgozó az első baleseti táppénzre való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

GYED alapja

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály abban az esetben, ha egy 2021. március 9-ig CSED-ben részesült és március 10-től GYED-re jogosult munkavállaló újbóli adatmegállapításának napi átlaga kevesebb, mint a CSED összege volt? Kaphatja a korábbi, magasabb összegben az ellátást a munkavállaló, vagy az új napi átlaggal kell számolni?
Részlet a válaszából: […] ...szerint nem ilyen esetről van szó, hanem az ugyanazon gyermek jogán megállapított CSED, illetve GYED naptári napi alapjáról. Tehát az előnyszabály nem alkalmazható, a gyermekgondozási díj összegét az újonnan megállapított naptári napi átlag alapján kell számítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Ismételt keresőképtelenség üzemi baleset miatt

Kérdés: Ismét baleseti táppénzre jogosult az a munkavállaló, aki 2018. december 15-én történt üzemi balesetéből eredően 2019. október 31-ig már baleseti táppénzben részesült, és 2020. február 5-től ismét keresőképtelen "1" keresőképtelenségi kóddal? Az orvos igazolta a két keresőképtelenség közötti összefüggést.
Részlet a válaszából: […] ...keresőképtelenné, ahol az üzemi baleset érte, a baleseti táppénzének az összege a korábbinál kevesebb nem lehet. A jogszabály két előnyszabályt is biztosít. Az egyik az időtartamnál (180 napon belül), a másik az összegszerűségnél van. Az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Harmadik gyermek szülése GYES alatt

Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a munkavállaló, aki jelenleg GYES-en van 5 éves ikreivel, és a harmadik gyermeke születésének időpontja 2019. november 22-e? A munkavállaló nyolc éve áll a munkáltató alkalmazásában, de a GYES alatt nem ment vissza dolgozni. Amennyiben a munkavállaló jogosult a CSED-re, mi lesz az alapja, illetve jogosult lesz a munkavállaló egy-idejűleg a két ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...Eb-tv. 42. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. A hivatkozott jogszabály szerint az anyának járó CSED összegének megállapítására az előnyszabály vonatkozik. Ennek lényege, hogy mivel a harmadik gyermeke a GYES folyósításának időtartama alatt születik, ha az újabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Második gyermek szülése

Kérdés: Kedvezőbb az édesanya számára, ha veszélyeztetett terhesként a szülésig keresőképtelen állományban lesz, vagy jobban jár, ha szülési szabadságot igényel a szülést megelőző 28. naptól az alábbi esetben? Az édesanya jelenleg második gyermekét várja, a szülés várható időpontja 2019. október 31. Az első gyermek 2019. május 5-én töltötte be a 3. életévét, utána az anya CSED-et, GYED-et, majd GYES-t kapott, és a GYES folyósítása mellett visszament dolgozni napi hat órában, amelynek megfelelően a munkabére is csökkent. A munkavállaló a GYES lejártát követően továbbra is napi 6 órás munkaidőben dolgozik.
Részlet a válaszából: […] ...a kiszámított naptári napi alap 70 százaléka (Eb-tv. 42. §). A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál van viszont egy előnyszabály. Ennek lényege, hogy ha a gyermek a GYED vagy a GYES igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Ellátások második gyermek után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2019. február 1-jétől áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, előző – öt évig tartó – munkaviszonya 2018. december 31-én szűnt meg, első gyermeke után 2019. február 11-ig GYES-ben részesült, második gyermekét 2019. július végére várja, és 2019. május 3-tól veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen? Amennyiben jogosult az ellátásokra, mi lesz az alap, illetve alkalmazható ebben az esetben a kedvezményszabály?
Részlet a válaszából: […] ...napi jövedelme ezt az összeget nem éri el, abban az esetben a CSED alapja a tényleges jövedelme [Eb-tv. 42. § (1)-(4)].Valóban van előnyszabály a CSED naptári napi összegének megállapításánál, amelynek lényege, hogy ha a gyermek a gyermekgondozási díj vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.
1
2
3
4