tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott egyéni vállalkozó járulékalapja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Beszámíthatja a korábban befizetett közterheket csökkentő tételként egy biztosított egyéni vállalkozó, aki az év első felében nem rendelkezett bevétellel, de a minimumközterheket megfizette, a 3. negyedévtől azonban nagyobb összegű bevételei folynak be, így lehetősége lesz nagy összegű kivétek elszámolására?
Részlet a válaszból: […]véve az esetleges mentességi okokat) el kell érnie a minimálbér vagy a garantált bérminimum 112,5 százalékát, illetve a társadalombiztosításijárulék-alapnak a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegét. Azokban a hónapokban pedig, amikor a kivét összege meghaladja a fent említett minimumadó- és járulék-alapot, a kivét összegét kell alapul venni.Ebből következően például egy év eleji magas összegű kivét utáni járulékfizetéssel nem lehet "előzetesen" eleget tenni a minimumkötelezettségének, ahogy az év végi nagyobb összegű kivét utáni járulékfizetés megállapításánál sem lehet figyelembe venni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6988
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Minimumjárulék

Kérdés: Valóban módosultak 2021. július 1-jétől az egyéni és társas vállalkozók minimálisjárulék--fizetésére vonatkozó szabályok? Hol található a törvényben a módosítás, és mi a lényege?
Részlet a válaszból: […]meg:Minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett fő tevékenysége vagy a társas vállalkozó fő tevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege.Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a szakképzettséget nem igénylő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozók (pl. az ügyvezetést társas vállalkozóként ellátó tag) után a január 1-jén hatályos minimálbér (161 000 forint) alapulvételével kellett megállapítani a minimumadó-alapot, míg a garantált bérminimum esetében a tárgyhavi összegből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6872

3. találat: Több ellátásban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy egyéni vállalkozó, aki egy-idejűleg gyermekgondozást segítő ellátásban és GYED-ben részesül, vagy csak abban az esetben nem kell a minimálbér alapján járulékot fizetnie, ha nem folytatja személyesen a tevékenységét?
Részlet a válaszból: […]GYES) folyósításának a tartama alatt csak abban az esetben, ha személyesen nem vesz részt a vállalkozása tevékenységében, illetve nem számol el kivétet.Amennyiben a vállalkozó egyidejűleg részesül GYED-ben és gyermekgondozást segítő ellátásban, a Tbj-tv. 40. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a kedvezőbb szabályt kell alkalmazni, azaz a társadalombiztosítási járulék, illetve a Szocho-tv. 9. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6659

4. találat: Képesítéssel nem rendelkező egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: A minimálbér vagy a garantált bérminimum alapján kell megfizetni a minimumjárulékokat egy fodrászatot üzemeltető egyéni vállalkozó esetében, akinek nincs fodrász képesítése, és személyesen nem foglalkozik a vendégekkel? Az üzletben három alkalmazott dolgozik, ők végzik a tevékenységet.
Részlet a válaszból: […]pontjának 2. alpontja értelmében a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában minimálbérként "a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell figyelembe venni, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel".Jelen esetben a vállalkozó személyesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5342
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Egyéni és társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Fizethet a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegénél magasabb alap után járulékokat az egyéni és a társas vállalkozó abban az esetben, ha nem számol el kivétet?
Részlet a válaszból: […]első ízben az adóévet megelőző év december 20-áig, azt követően a november hónapra vonatkozó járulékbevallásával egyidejűleg benyújtott nyilatkozatában vállalja, hogy az egyéni járulékokat az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapjánál magasabb (tehát a minimálbér 150 százalékát meghaladó) járulékalap után fizesse meg.A mezőgazdasági őstermelő a Tbj-tv. 30/A. §-ának (3) bekezdése alapján a tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozhat a minimálbérnél magasabb alapú járulékfizetésről.Az említett két esetben mindez azt is jelenti, hogy a magasabb járulékalapnak megfelelő összeg után a szociális hozzájárulási adót is meg kell fizetni. Végül a Kata-tv. 8. §-ának (4a) bekezdése a főállású[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4698

6. találat: Munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó járulékbevallása

Kérdés: Kell-e módosítani a járulékbevallását annak a munkaviszonyban álló egyéni vállalkozónak, akinek a munkaviszonya 2010 januárjában rendkívüli felmondással megszűnt, de a bíróság néhány hete kimondta a felmondás jogellenességét, és helyreállította a jogviszonyt, több millió forint elmaradt munkabért megítélve?
Részlet a válaszból: […]elérő foglalkoztatással. Mivel a kérdésben említett egyéni vállalkozóról ebben az évben derült ki, hogy 2010 januárja és "ez év tavasza között" is teljes munkaidős foglalkoztatással rendelkezett, ebből következően az említett jogszabályi hely alapján visszamenőlegesen megállapítható, hogy nem kötelezett a minimálbér alapulvételével történő járulék fizetésére. Járulékfizetési kötelezettsége a tényleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3394

7. találat: Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Módosul-e a járulékalapja annak az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki főfoglalkozásúként havi 150 ezer forint alapulvételével vállalta a járulékfizetést, de április 1-jétől rendelkezni fog egy főfoglalkozású munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszból: […]alapulvételével köteles járulék (27 + 10 + 7,5) fizetésére, de élve a Tbj-tv. 29/A. § (3) bekezdésében foglalt jogával, egyoldalú nyilatkozattal vállalta, hogy ennél magasabb összeg után fizeti meg a már említett járulékokat. A heti 36 órát elérő foglalkoztatással azonban kikerül a Tbj-tv. 29/A. §-a hatálya alól, és a járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell teljesítenie, azaz: az evaalap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3301

8. találat: Garantált bérminimum alkalmazása

Kérdés: Vonatkozik-e a garantált bérminimum alkalmazása azokra a fodrász egyéni vállalkozókra, akik már évekkel ezelőtt megszerezték a képesítésüket, amely akkor még szakmunkásiskolában folyt, és szakmunkás-bizonyítványt kaptak, most azonban középfokú végzettség megszerzése mellett történik?
Részlet a válaszból: […]pontja] nem a vállalkozó tényleges végzettségéhez, hanem a főtevékenységéhez szükséges végzettség, szakképesítés szintjéhez köti. Ez a fodrász esetében jelenleg középfokú szakképzettséget jelent, így az említett vállalkozóknak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3278

9. találat: Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell érteni, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel [Tbj-tv. 4. § s) pontja]. Az idézett rendelkezés tehát az általánostól eltérő szabályt tartalmaz az egyéni és társas vállalkozók tekintetében, melyet értelemszerűen az evaadózó egyéni vállalkozóra is alkalmazni kell. A Tbj-tv. 29/A. § (1) bekezdése alapján az evaadózó egyéni vállalkozónak a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulékot, továbbá a biztosítottat terhelő egyéni járulékokat (tagdíjat) az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3277

10. találat: Egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Keletkezik-e a kivétkor többletfizetési kötelezettsége annak a főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, aki 2011-ben havonta a garantált bérminimum összege után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékokat, jövedelmet nem vesz fel minden hónapban, de év végén szeretne nagyobb összegű jövedelmet kivenni, amely kevesebb az éves kifizetett járulékalapnál?
Részlet a válaszból: […]járulékalap havi átlagos összege a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem mellett kisebb a minimálbérnél, a járulékokat a tárgyhónapban meg kell fizetni az után az összeg után is, amellyel a járulékalap havi átlagos összege eléri a minimálbér összegét. Annak érdekében, hogy a számítási metódus mindenki számára is egészen érthető, nyomon követhető legyen, készítettünk egy példát a kérdésben említett jövedelmi feltételekkel. 2011. év Vállalkozói kivét Halmozott vállalkozói kivét Minimálbér Halmozott minimálbér Járulékalap Halmozott járulékalap 01. 0 0 78 000 78 000 78 000 78 000 02. 0 0 78 000 156 000 78 000 156 000 03. 350 000 350 000 78 000 234 000 194 000 350 000 04. 0 350 000 78 000 312 000 0 350 000 05. 0 350 000 78 000 390 000 40 000 390 000 06. 0 350 000 78 000 468 000 78 000 468 000 07. 0 350 000 78 000 546 000 78 000 546 000 2011. év Vállalkozói kivét Halmozott vállalkozói kivét Minimálbér Halmozott minimálbér Járulékalap Halmozott járulékalap 08. 100 000 450 000 […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3263
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést