Egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: Köteles a garantált bérminimum alapján megfizetni a járulékokat, illetve megfelelő a minimálbér figyelembevétele egy burkoló fő tevékenységű egyéni vállalkozó esetében, tekintetbe véve, hogy a burkolói tevékenységhez már nem kell szakképesítés? Ezzel összefüggésben további kérdés, hogy ugyanez a vállalkozó élhet-e a szakképzettséget nem igénylő munkavállalók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel a burkoló munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a második kérdéssel, amelyre határozott nem a válasz. A Szocho-tv. említett kedvezményre vonatkozó 10. szakasza ugyanis meglehetősen pontosan megfogalmazza, hogy mely munkavállalók tartoznak e rendelkezés alapján kedvezményezett körbe. E szerint a kedvezményt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Beszámíthatja a korábban befizetett közterheket csökkentő tételként egy biztosított egyéni vállalkozó, aki az év első felében nem rendelkezett bevétellel, de a minimumközterheket megfizette, a 3. negyedévtől azonban nagyobb összegű bevételei folynak be, így lehetősége lesz nagy összegű kivétek elszámolására?
Részlet a válaszából: […] A biztosított és többes jogviszonyban nem álló egyéni vállalkozó esetében a minimális szociális-hozzájárulásiadó- és járulékfizetési kötelezettségnek havi szinten és nem havi átlagos szinten kell eleget tenni.Ez azt jelenti, hogy a szociális hozzájárulási adó alapjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Minimumjárulék

Kérdés: Valóban módosultak 2021. július 1-jétől az egyéni és társas vállalkozók minimálisjárulék--fizetésére vonatkozó szabályok? Hol található a törvényben a módosítás, és mi a lényege?
Részlet a válaszából: […] 2021. július 1-jétől az egyéni és társas vállalkozók minimális járulékfizetésére vonatkozó szabályok nem módosultak, a minimális járulék alapja változatlanul a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér, illetve garantált bárminimum.Ugyanakkor a szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Több ellátásban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy egyéni vállalkozó, aki egy-idejűleg gyermekgondozást segítő ellátásban és GYED-ben részesül, vagy csak abban az esetben nem kell a minimálbér alapján járulékot fizetnie, ha nem folytatja személyesen a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a GYED folyósítása alatt az egyéni vállalkozó feltétel nélkül mentesül a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól, míg a gyermekgondozást segítő ellátás (korábbi nevén GYES) folyósításának a tartama alatt csak abban az esetben, ha személyesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Képesítéssel nem rendelkező egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: A minimálbér vagy a garantált bérminimum alapján kell megfizetni a minimumjárulékokat egy fodrászatot üzemeltető egyéni vállalkozó esetében, akinek nincs fodrász képesítése, és személyesen nem foglalkozik a vendégekkel? Az üzletben három alkalmazott dolgozik, ők végzik a tevékenységet.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv., illetve a 2011. évi CLVI. tv. a minimális járulék- és adófizetési kötelezettséget a minimálbér alapulvételével írja elő, míg a minimálbér fogalmát - mindkét jogszabály alkalmazásában - a Tbj-tv. határozza meg. A Tbj-tv. 4. §-a s) pontjának 2. alpontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Egyéni és társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Fizethet a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegénél magasabb alap után járulékokat az egyéni és a társas vállalkozó abban az esetben, ha nem számol el kivétet?
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. Magasabb összegű járulékalap vállalására - tényleges jövedelem híján - a jogszabály mindössze három személyi körnek biztosít lehetőséget.A Tbj-tv. 29/A. §-ának (3) bekezdése a többes jogviszonyban nem álló biztosított evás egyéni vállalkozó számára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó járulékbevallása

Kérdés: Kell-e módosítani a járulékbevallását annak a munkaviszonyban álló egyéni vállalkozónak, akinek a munkaviszonya 2010 januárjában rendkívüli felmondással megszűnt, de a bíróság néhány hete kimondta a felmondás jogellenességét, és helyreállította a jogviszonyt, több millió forint elmaradt munkabért megítélve?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése értelmében az egyénivállalkozó a tényleges kivét után kötelezett járulékfizetésre, és nem terheli aminimálbér utáni járulékfizetés, amennyiben rendelkezik heti 36 órát elérőfoglalkoztatással. Mivel a kérdésben említett egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Módosul-e a járulékalapja annak az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki főfoglalkozásúként havi 150 ezer forint alapulvételével vállalta a járulékfizetést, de április 1-jétől rendelkezni fog egy főfoglalkozású munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszából: […] Igen, jelentősen módosulnak a járulékfizetésikötelezettségek.A kérdésben "evás" egyéni vállalkozóról van szó, akifőszabály szerint a minimálbér (vagy garantált bérminimum, tehát havi 78 vagy94 ezer forint) alapulvételével köteles járulék (27 + 10 + 7,5) fizetésére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] Igen, a következők miatt. A 2011. január 1-jétől hatályosmódosítás nyomán változott a minimálbér Tbj-tv. szerinti definíciója. Az újfogalommeghatározás értelmében a törvény alkalmazása során minimálbér alatt 1.a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Garantált bérminimum alkalmazása

Kérdés: Vonatkozik-e a garantált bérminimum alkalmazása azokra a fodrász egyéni vállalkozókra, akik már évekkel ezelőtt megszerezték a képesítésüket, amely akkor még szakmunkásiskolában folyt, és szakmunkás-bizonyítványt kaptak, most azonban középfokú végzettség megszerzése mellett történik?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó garantált bérminimum alapján történőjárulékfizetését a jogszabály [Tbj-tv. 4. § s) pontja] nem a vállalkozótényleges végzettségéhez, hanem a főtevékenységéhez szükséges végzettség,szakképesítés szintjéhez köti. Ez a fodrász esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.
1
2