Bevallás egyéni vállalkozó státuszának változása esetén

Kérdés: Hogyan kell kitölteni a 2358-as bevallást az alábbi esetben? Egy átalányadózó egyéni vállalkozó az időszak során státuszában bekövetkezett változás miatt egyszerűsített bevallás benyújtására nem jogosult. A vállalkozó 2023 januárjában főállású, 2023. február 1. és 2023. május 31. között heti 36 órát elérő foglalkoztatás mellett folytatta a tevékenységét, majd 2023. június 1-jétől kezdődően ismét főállású. 2023. első negyedévében átalányadós bevétele nem volt, így január hónapra (főállású státuszára tekintettel) minimumjárulék-fizetési kötelezettsége keletkezett, február és március hónapokra nem volt járulékfizetési kötelezettsége. 2023. második negyedévében, áprilisban nem volt bevétele, így erre a hónapra vonatkozóan járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik. Májusban realizált először bevételt, az ebből származó jövedelme meghaladta az adómentes értékhatárt. Bevallásában május hónapra vonatkozóan a jövedelmének adómentes értékhatárt meghaladó része kerül beállításra járulékalapként. Júniusban – már ismét főállásúként – további nagy összegű bevételt realizált, jövedelme a minimumjárulék-alapot jelentősen meghaladja. Hogyan kell megállapítani a június havi járulékalapot, illetve helyesen történt a korábbi időszak járulékalapjainak megállapítása?
Részlet a válaszából: […] A válaszunkat megpróbáljuk táblázatba foglalva is illusztrálni. Hó/negyedév Adóköteles jövedelem Halmozott éves adóköteles jövedelem Minimumjárulék-alap Halmozott éves minimumjárulék-alap Fizetendő tb-járulék-alap (tárgyhavi és éves halmozott) 01...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Egyéni vállalkozó bevallási kötelezettsége

Kérdés: 2023. január 1-jétől valóban csak negyedévente kell benyújtaniuk az '58-as bevallást az egyéni vállalkozóknak?
Részlet a válaszából: […] A változás csak az átalányadózó egyéni vállalkozót érinti. A Tbj-tv. 77. §-ának (2) bekezdése értelmében az Szja-tv. rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot az Art.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Átalányadózó egyéni vállalkozó bevallásai CSED alatt

Kérdés: Foglalkoztathat alkalmazottat egy átalány-adózó egyéni vállalkozó a CSED ideje alatt olyan módon, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát? Ha igen, akkor a bevétele után a személyi--jövedelemadó-előleget kell fizetni negyedévente és az alkalmazott utáni járulékokat? Ebben az esetben az '58-as bevallást nem kell beadni?
Részlet a válaszából: […] A CSED-re való jogosultság egyik legfontosabb feltétele, hogy a jogosult biztosított a folyósítás ideje alatt semmilyen jogviszonyban ne folytasson keresőtevékenységet, ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, mert az természetesen nem szakítható meg ekkor sem.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.