Kiegészítő tevékenységű evaadózó társas vállalkozó

Kérdés: Kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, vagy egyéb kötelezettségek is keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozók járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségére – ellentétben az evaadózó egyéni vállalkozókkal – nincsenek speciális szabályok. Ez azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Spanyolországban tanuló magyar egyetemista egyéni vállalkozása

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie egy Spanyolországban tanuló nappali tagozatos magyar egyetemistának, aki Magyarországon egyéni vállalkozóként működik? Van valamilyen spe-ciá-lis szabály erre az esetre, illetve működtethető úgy az itthoni vállalkozás, hogy a vállalkozó nem tartózkodik Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...alapok után járulékokat, és nem fizet munkaerőpiaci járulékot.A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése alapján a nem evaalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor, az adóalap megállapításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Meg kell fizetni a kötelező 3330 forint összegű szakképzési járulékot egy eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás munkavállalója után, aki GYED-ről jött vissza dolgozni, és a cég igénybe veszi utána a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] ...él, a szakképzési hozzájárulás alapját érintő kedvezményt vegyen igénybe.Ugyanakkor ez a lehetőség nem érinti az evaalany vállalkozásokat, melyek nem ezen jogszabály, hanem az Eva-tv. előírásai alapján kötelezettek szakképzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége több munkaviszony esetén

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik annak az egyéni vállalkozónak, akinek van egy heti 30 és egy heti 10 órás munkaviszonya is? Kell minimumjárulékot fizetnie, vagy a két munka­viszony együttes munkaideje alapján csak a kivét után köteles megfizetni a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] ...szabályozza a 2011. évi CLVI. tv. a szociális hozzájárulási adó fizetését. A törvény 458. §-ának (5) bekezdése alapján a nem evaalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Evaalany betéti társaság kültagjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy evaalany betéti társaság kültagja után abban az esetben, ha más gazdasági társaságban biztosított?
Részlet a válaszából: […] ...vagy havi minimális fizetési kötelezettségének társas vállalkozóként másik társaságban tesz eleget.Ez azt jelenti, hogy az evaalany társaságban csak a személyes közreműködéséért ténylegesen kapott személyijövedelemadó-köteles jövedelem után kötelezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Evaalany betéti társaság kültagjának járulékai

Kérdés: Kell járulékot fizetni egy evaalany betéti társaság kültagja után, aki főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti az 50 000 forint összegű tételes adót? A társaság 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkező beltagja az üzletvezető, de a bevételszerző tevékenységet a kültag végzi. Köthető vele heti 1-2 órás munkaszerződés?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben evás betéti társaságról van szó, amelynek üzletvezető beltagja társas vállalkozónak minősül ugyan, ám heti 36 órát elérő foglalkoztatására tekintettel havi minimális járulékfizetési kötelezettség nem terheli, illetve járulékalapot képező jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Korengedményes nyugdíjban részesülő evaalany egyéni vállalkozó jogállása

Kérdés: Érinti-e az új törvényi rendelkezés azt az 1952-ben született, korengedményes nyugdíjban részesülő evaalany egyéni vállalkozó nőt, aki 2011-ben kiegészítő tevékenységűnek minősült, vagy csak azokra vonatkozik, akik 2012. január 1. után igénylik az ellátást?
Részlet a válaszából: […]  A változás érinti a korengedményes nyugdíjban részesülőszemélyt is, hiszen ellátása 2012-től korhatár előt­ti ellátássá módosul, amelyalapján a továbbiakban nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, azaz nem lehetkiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Szolgálati járandóságban részesülő beltag járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy evaalany betéti társaság beltagjának, aki 2012-től szolgálati járandóságban részesül, rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, és a társaságban csak osztalékot kap? Vonatkozik-e rá bármilyen jövedelemkorlát?
Részlet a válaszából: […]  A szolgálati járandóságban részesülő személy 2012-ben aminimálbér 18-szorosának (tehát 93 000 x 18 = 1 674 000 forintnak) megfelelőnyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemmel rendelkezhet. Ez a korlát viszontcsak július 1-jétől vonatkozik rá, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] Igen, a következők miatt. A 2011. január 1-jétől hatályosmódosítás nyomán változott a minimálbér Tbj-tv. szerinti definíciója. Az újfogalommeghatározás értelmében a törvény alkalmazása során minimálbér alatt 1.a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Evás társas vállalkozás tagjának keresete

Kérdés: Vonatkozik-e a tevékenységre jellemző kereset alkalmazása egy evás társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, illetve heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagjaira az Szja-tv., az Eho-tv., illetve a Tbj-tv. alkalmazása során?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kötelezettségeket.Személyi jövedelemadó szempontjából a tevékenységre jellemzőkeresettel kapcsolatos szabályokat nem kell alkalmazni az eva hatálya alátartozó társas vállalkozóra az Szja-tv. 25. § (5) bekezdése alapján, amelyjogszabályi hely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.
1
2
3
6