tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

37 találat a megadott evaalany tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kiegészítő tevékenységű evaadózó társas vállalkozó

Kérdés: Kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, vagy egyéb kötelezettségek is keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó társas vállalkozó után az általános szabályoknak megfelelően kell megfizetni a havi 7320 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot, illetve személyes közreműködésére tekintettel esetlegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelme után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot. Jelen esetben az "esetlegesen kifizetett" megfogalmazás nyomatékosítva[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5645

2. találat: Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell érteni, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel [Tbj-tv. 4. § s) pontja]. Az idézett rendelkezés tehát az általánostól eltérő szabályt tartalmaz az egyéni és társas vállalkozók tekintetében, melyet értelemszerűen az evaadózó egyéni vállalkozóra is alkalmazni kell. A Tbj-tv. 29/A. § (1) bekezdése alapján az evaadózó egyéni vállalkozónak a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulékot, továbbá a biztosítottat terhelő egyéni járulékokat (tagdíjat) az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3277

3. találat: Evás társas vállalkozás tagjának keresete

Kérdés: Vonatkozik-e a tevékenységre jellemző kereset alkalmazása egy evás társas vállalkozás kiegészítő tevékenységű, illetve heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagjaira az Szja-tv., az Eho-tv., illetve a Tbj-tv. alkalmazása során?
Részlet a válaszból: […]százalékos egészségügyi hozzájárulás tekintetében sem érintett az "evázó" egyéni vállalkozó a tevékenységre jellemző keresettel összefüggő kötelezettségek terén, melyet az Eho-tv. (4) és (8) bekezdése meg is erősít. Némileg más a helyzet a járulékfizetéssel. Tekintve, hogy a Tbj-tv. nem tartalmaz külön előírásokat az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozókra, járulékfizetési kötelezettségükre az általános szabályokat kell alkalmazni. A járulékfizetés tekintetében a tevékenységre jellemző kereset fogalma eleve nem érinti a heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező vagy kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót, hiszen ők - az egészségügyi szolgáltatási járulékon túl - a tényleges járulékalapot képező jövedelem után kötelezettek járulék fizetésére. Nyilvánvaló azonban, hogy ilyen - szja-köteles - jövedelemben az említett evás vállalkozók nem részesülnek, így utánuk (a nyugdíjas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3127

4. találat: Többes jogviszonyú evás vállalkozó ehója

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos ehót egy evás vállalkozás tulajdonosának, aki havi 40 órában projektmenedzseri feladatokat végez a cégben, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is, de díjazásban nem részesül? Számolhat-e részmunkaidővel a vállalkozó abban az esetben, ha egy másik cégnél főfoglalkozású alkalmazott havi 89 500 forint díjazás ellenében?
Részlet a válaszból: […]egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget megállapítja - az evás társas vállalkozásra ugyancsak nem vonatkozik. Feltételezhetően a kérdésben szereplő "főállású alkalmazott" megjelölés legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyt takar. Ez azt jelenti, hogy az evás cégben a tag által projektmenedzserként folytatott személyes közreműködésre tekintettel csak akkor kellene járulékot (27 százalékos társadalombiztosítási járulékot, továbbá 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot) fizetni, amennyiben ezért díjazásban részesülne [Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése]. Ennek hiányában járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik a tag után. Amennyiben a másik cégnél "főállású alkalmazott"-ként a munkaideje nem éri el a heti 36 órát, az evás társaságban a tag után a tevékenységére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2910

5. találat: Főfoglalkozású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a piaci kereset, vagy a minimálbér kétszerese alapján fizet járulékot 2010-ben főfoglalkozású evás vállalkozó? 2009-ben a minimálbér kétszeres összege után történt a fizetés.
Részlet a válaszból: […]változott. A társas vállalkozók esetében mindez azt jelenti, hogy - szja-köteles jövedelem hiányában - a társas vállalkozás a tevékenységre jellemző kereset vagy a minimálbér alapulvételével fizeti meg a járulékokat a főfoglalkozású tagjai után. Az egyéni vállalkozó a járulékokat főszabályként a tevékenységre jellemző kereset után fizeti meg. Ám, ha ennél a jövedelme (melynek meghatározására vonatkozóan továbbra sem nyújt segítséget a jogszabály) kevesebb, akkor a tényleges jövedelem, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2887
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Kiegészítő tevékenységű evás vállalkozó nyugdíjának szüneteltetése

Kérdés: Milyen esetben kerül sor az öregségi nyugdíjas evás kiegészítő tevékenységet folytató öregségi nyugdíjas személy nyugdíjának szüneteltetésére? Milyen jövedelmet kell az érintett személy esetében figyelni?
Részlet a válaszból: […]fizetendő nyugdíjjárulék alapját szükséges figyelembe venni. A Tbj-tv. 37. §-ának (2) bekezdése alapján az egyszerűsített vállalkozói adózást választó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot az Eva-tv.-ben meghatározott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2644

7. találat: Evás kkt. tagjainak szja-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Kötelezettek-e szja fizetésére egy bevételi nyilvántartást vezető evás kkt. tagjai, akik személyesen is közreműködnek a kkt. tevékenységében, és megfizetik a járulékokat a minimálbér kétszerese, azaz 2009. évben a 143 000 forint után? A társasági szerződés szerint a személyes közreműködésükért nem kapnak semmilyen összegű juttatást. Vannak olyan értelmezések, hogy csak a minden évben érvényes minimálbér mentes az szja alól a fenti esetben, azaz a kkt.-tagoknak meg kell-e fizetni az szja-t, ha a minimálbérnél több után fizetik meg a járulékaikat?
Részlet a válaszból: […]bevallásával) a tényleges bér után fizethet járulékot. A kérdezett esetben a kkt. tagjai ténylegesen jövedelmet nem vesznek fel, ezért a társas vállalkozás tagja után a minimálbér kétszerese után meg kell fizetni a járulékot. Jövedelemadó szemszögéből közelítve a kérdést, az Szja-tv. mindig tényleges jövedelmet adóztat. Ezért ha egy magánszemélynek az Szja-tv. szerint adóköteles jövedelme nincs, akkor kötelező adózási limit híján személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége sincs. Az Eva-tv. 18. § (4) bekezdése alapján a jogi személyt, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben - adókötelezettség nem terheli. Így ha a kkt. a kiadások, adókötelezettségek után fennmaradó bevételét szétosztja a tagok között, személyijövedelemadó-kötelezettség nem keletkezik. Az Eva-tv. mentesítő szabálya nem terjed ki a munkaviszonyból, illetve más munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelmekre.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2561
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Evás kft. közterhei

Kérdés: Az eván kívül milyen közterheket kell megfizetnie egy családi kft.-nek a többségi tulajdonos tagja után, aki személyes közreműködésre nem kötelezett, a cégből kizárólag osztalékot vesz fel. és 2008. november 1-jétől nyugdíjas? A tag nyugdíjazása előtt heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett. Kell-e cégautóadót fizetnie az evás kft.-nek?
Részlet a válaszból: […]nem terheli a cégautóadóval, valamint - a kft. által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség. E rendelkezés alapján tehát elmondható, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó 2008-ban "kiváltotta" a cégautóadót is, az evás kft.-nek azt megfizetnie nem kell. 2009. február 1-jétől viszont alaposan megváltozik a helyzet. A cégautóadót ettől az időponttól tulajdonképpen mindenkinek fizetnie kell, aki cégautóval rendelkezik, tehát az evás vállalkozásoknak is. Az adó összege 1600 cm3 hengerűrtartalom alatt ellátott személygépkocsi esetén havi 7000 forint, 1600 cm3 hengerűrtartalom felett ellátott személygépkocsi esetén pedig havi 15 000 forint. A befizetendő adóból viszont le lehet vonni a gépjárműadót. Tehát a negyedéves befizetéseknél a befizetendő adó összegéből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2428

9. találat: Eva hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagjának járulékalapja

Kérdés: Fizethet-e a minimálbér többszöröse után nyugdíjjárulékot egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft. rokkantnyugdíjas tagja annak érdekében, hogy a 0,5 százalékos nyugdíjemelés összege is magasabb legyen? Ebben az esetben is tartalmazza-e az eva a személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgáltatási járulék és havi 1950 forint tételes eho fizetésére kötelezett. Ezen túlmenően a tagnak a személyes közreműködésére tekintettel kiosztott, járulékalapot képező jövedelme után 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot kellene lerónia. A feltételes mód annak szól, hogy járulékalapot képező jövedelem megállapításánál elsődlegesen az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó adóelőleg számításánál figyelembe veendő jövedelmet kell alapul venni, és az "evázott" jövedelem semmiképpen sem esik ebbe a körbe. Más megközelítésben: ha az eva hatálya alá tartozó kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2345

10. találat: Szakképzési hozzájárulás alapja evás kft. esetében

Kérdés: 2008. január hónapban a 65 500 forintot vagy a 69 000 forintot kellett figyelembe venni a szakképzési hozzájárulás alapjaként egy evás kft. esetében, tekintettel a minimálbér fogalmára?
Részlet a válaszból: […]hozzájárulásra. Az Eva-tv. 16/A. § (2) bekezdése értelmében az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany által fizetendő szakképzési hozzájárulás mértéke magánszemélyenként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka. Az Eva-tv. egyértelműen fogalmaz,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2308
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 37 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést