Átmeneti bányászjáradékban részesülő munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: Keresőképtelenség esetén jogosult lesz betegszabadságra és táppénzre egy teljes munkaidős munkavállaló abban az esetben, ha átmeneti bányászjáradékban is részesül?
Részlet a válaszából: […] Az 1993. évi XLVIII. tv. 49/B. és 49/D. §-a alapján megállapításra kerülő átmeneti bányászjáradék nem minősül saját jogú nyugellátásnak, a mellette folytatott keresőtevékenységre a korhatár előtti ellátásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.Ez azt jelenti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Ellátások keresőképtelenség esetén

Kérdés: Betegszabadságot vagy táppénzt kell számfejteni annak a munkavállalónak a részére, aki 2015 decemberében vált keresőképtelenné, de akkor még bérrel volt ellátva, ezért csak januárban vált jogosulttá az ellátásokra? Amennyiben a munkavállaló nem kapta volna meg a munkabérét, akkor a keresőképtelenség első napjától táppénzre lett volna jogosult, mert a 2015. évi betegszabadságát már kimerítette.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezése szerint a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége esetén évente 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Az Eb-tv. 46. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a munkavállaló táppénzre a betegszabadság kimerítését követően jogosult.Ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Ellátások keresőképtelenség esetén

Kérdés: Hány napig és milyen összegben fizeti a munkáltató a táppénzt annak a munkavállalónak, aki 2012. augusztus 23-tól betegszabadságon volt, szeptember 9-én megműtötték, és újabb műtét vár rá?
Részlet a válaszából: […]  Először azt nézzük meg, hogy ki jogosult betegszabadságra.Betegszabadságra az jogosult, akinek a munkavégzésére az Mt. hatálya kiterjed.A munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejérenaptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság illeti meg. Az év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.