Letiltás munkabérből

Kérdés: Hogyan kell teljesítenie a munkáltatónak a végrehajtó által előírt levonási kötelezettséget abban az esetben, ha tájékoztatást kapott arról, hogy az egyik munkavállaló ellen végrehajtási ügy van folyamatban, amelynek kapcsán a meghatározott összegek levonására köteles? Mire kell figyelnie a munkáltatónak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Hogyha a munkáltató kap egy felhívást a végrehajtótól annak kapcsán, hogy egy munkavállalója ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, és a munkabéréből levonást kell teljesíteni, akkor a felhívásban az is szerepelni szokott, hogy milyen százalékig terjedően kell ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Külföldi állampolgárnak adott cafeteria szociális hozzájárulási adója

Kérdés:

Valóban szociálishozzájárulásiadó-alapot képez szeptembertől a német állampolgárságú ügyvezető részére adott cafeteriajuttatás? Hol található az erre vonatkozó jogszabály?

Részlet a válaszából: […] Indokolt a kérdés, mivel ezzel összefüggésben a közelmúltban (egészen pontosan augusztus 14-ével) módosult a Szocho-tv.A jogszabály 5. §-ának (6) bekezdése augusztus 13-ig akként rendelkezett, hogy nem terheli adófizetési kötelezettség a Tbj-tv. szerint külföldinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelem a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése érelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képez. Így az e körbe tartozó egyéb jövedelem után is meg kell fizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Ekhós munkavállaló juttatásai

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választó munkavállalók esetében a jutalom, a bérlet-hozzájárulás, illetve az egyéb cafeteriaelemek után? Az szja szerinti adózás alá eső dolgozók esetében ezek a tételek a bérhez hasonlóan adóznak, kérdés viszont, hogy az ekhósok esetében ezen juttatások után szintén az általános szabályok szerint kell megfizetni a közterheket, vagy ebben az esetben is alkalmazható az ekho?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaviszonyban álló magánszemélyt megillető bevétel azzal, hogy a kifizető az ekho alapjaként a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Praxisjog átruházása

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie egy nyugdíjas orvosnak a praxisjog átruházásából származó jövedelme után?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 28. §-ának (6) bekezdése értelmében egyéb jövedelemnek minősül az önálló orvosi tevékenység-ről szóló törvény szerinti praxisjog átruházásából származó bevételnek a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Harmadik ország állampolgára

Kérdés: Keletkezik bármilyen társadalombiztosításijárulék- vagy szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy magyarországi szálloda ingyenes szállást és ellátást nyújt egy arab ország állampolgárának, aki a szálloda tulajdonosának egy másik arab országban lévő vállalkozása megbízásából keres ingatlanbefektetési lehetőségeket Magyarországon? A külföldi állampolgár és a szolgáltatást nyújtó szálloda között semmilyen jogviszony nincs, az érintett a szállodatulajdonos arab országbeli vállalkozásának munkavállalója. Kell esetleg egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a magánszemélynek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben harmadik ország polgáráról van szó, aki a Tbj-tv. 4. §-ának 12. pontja értelmében külföldinek minősül. Ezt azért fontos tényező, mert kizárja az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget.Mivel a felek között nincs semmilyen jogviszony,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Tanulmányi szerződés

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha a munkáltató tanulmányi támogatásban szeretné részesíteni munkavállalójának gyermekét, aki felsőoktatási tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy a záróvizsga megszerzésétől számított legalább 2 év időtartamig a munkáltatónál fog dolgozni munkaviszony keretében? A gyermek jelenleg semmilyen jogviszonyban nem áll a munkáltatóval.
Részlet a válaszából: […] A tanulmányok folytatására és egy majdani foglalkoztatásra irányuló szerződésre tekintettel kifizetett összeg az Szja-tv. 28. §-ának (1) bekezdése szerinti egyéb jövedelemként adóköteles. A tanulmányi szerződés az Mt. szabályai [Mt. 229. § (1) bekezdés] szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Nyugdíjas személy osztaléka

Kérdés: A Szocho-tv. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja értelmében a Tbj-tv. szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő adófizetésre kötelezett személynek az Szja-tv. szerinti egyéb jövedelem kivételével nincs szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége. Ez a szabály valóban azt jelenti, hogy a nyugdíjasnak az osztalék után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A rendelkezés a kérdésben említett jövedelemre nem vonatkozik. A Szocho-tv. 5. §-ának (1) bekezdése ugyanis csak a jogszabály (1)-(3) bekezdésében meghatározott adófizetési kötelezettség alól mentesíti az a)-k) pontban felsorolt személyeket.Az 5. § (1)-(3) bekezdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Felhasználási szerződés

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a felhasználási szerződés alapján kifizetett díjazás utáni járulék, illetve szociális hozzájárulási adó összegét abban az esetben, ha a díj meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Kell szociális hozzájárulási adót fizetni a nyugdíjas személy után ebben az esetben? Milyen kódot kell alkalmazni, ha fennáll a biztosítási kötelezettség, tekintettel arra, hogy a 'T1041-es nyomtatvány és a '08-as nyomtatvány között e tekintetben eltérés mutatkozik?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 13. §-ának (5) bekezdése értelmében, amennyiben a szerzői jogi védelem alatt álló mű hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés (a továbbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. korábbi előírásai a különböző határértékek számításánál eltérő létszámfogalmakat (átlagos statisztikai létszám, átlagos állományi létszám) használtak. Az egyértelmű jogértelmezés és alkalmazás érdekében vált indokolttá és szükségessé egységesen az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
1
2
3
14