Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelem a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése érelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képez. Így az e körbe tartozó egyéb jövedelem után is meg kell fizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Ekhós munkavállaló juttatásai

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választó munkavállalók esetében a jutalom, a bérlet-hozzájárulás, illetve az egyéb cafeteriaelemek után? Az szja szerinti adózás alá eső dolgozók esetében ezek a tételek a bérhez hasonlóan adóznak, kérdés viszont, hogy az ekhósok esetében ezen juttatások után szintén az általános szabályok szerint kell megfizetni a közterheket, vagy ebben az esetben is alkalmazható az ekho?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaviszonyban álló magánszemélyt megillető bevétel azzal, hogy a kifizető az ekho alapjaként a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Praxisjog átruházása

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie egy nyugdíjas orvosnak a praxisjog átruházásából származó jövedelme után?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 28. §-ának (6) bekezdése értelmében egyéb jövedelemnek minősül az önálló orvosi tevékenység-ről szóló törvény szerinti praxisjog átruházásából származó bevételnek a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Harmadik ország állampolgára

Kérdés: Keletkezik bármilyen társadalombiztosításijárulék- vagy szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy magyarországi szálloda ingyenes szállást és ellátást nyújt egy arab ország állampolgárának, aki a szálloda tulajdonosának egy másik arab országban lévő vállalkozása megbízásából keres ingatlanbefektetési lehetőségeket Magyarországon? A külföldi állampolgár és a szolgáltatást nyújtó szálloda között semmilyen jogviszony nincs, az érintett a szállodatulajdonos arab országbeli vállalkozásának munkavállalója. Kell esetleg egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a magánszemélynek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben harmadik ország polgáráról van szó, aki a Tbj-tv. 4. §-ának 12. pontja értelmében külföldinek minősül. Ezt azért fontos tényező, mert kizárja az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget.Mivel a felek között nincs semmilyen jogviszony,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Tanulmányi szerződés

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha a munkáltató tanulmányi támogatásban szeretné részesíteni munkavállalójának gyermekét, aki felsőoktatási tanulmányokat folytat, és vállalja, hogy a záróvizsga megszerzésétől számított legalább 2 év időtartamig a munkáltatónál fog dolgozni munkaviszony keretében? A gyermek jelenleg semmilyen jogviszonyban nem áll a munkáltatóval.
Részlet a válaszából: […] A tanulmányok folytatására és egy majdani foglalkoztatásra irányuló szerződésre tekintettel kifizetett összeg az Szja-tv. 28. §-ának (1) bekezdése szerinti egyéb jövedelemként adóköteles. A tanulmányi szerződés az Mt. szabályai [Mt. 229. § (1) bekezdés] szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Nyugdíjas személy osztaléka

Kérdés: A Szocho-tv. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja értelmében a Tbj-tv. szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő adófizetésre kötelezett személynek az Szja-tv. szerinti egyéb jövedelem kivételével nincs szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége. Ez a szabály valóban azt jelenti, hogy a nyugdíjasnak az osztalék után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A rendelkezés a kérdésben említett jövedelemre nem vonatkozik. A Szocho-tv. 5. §-ának (1) bekezdése ugyanis csak a jogszabály (1)-(3) bekezdésében meghatározott adófizetési kötelezettség alól mentesíti az a)-k) pontban felsorolt személyeket.Az 5. § (1)-(3) bekezdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Felhasználási szerződés

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a felhasználási szerződés alapján kifizetett díjazás utáni járulék, illetve szociális hozzájárulási adó összegét abban az esetben, ha a díj meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Kell szociális hozzájárulási adót fizetni a nyugdíjas személy után ebben az esetben? Milyen kódot kell alkalmazni, ha fennáll a biztosítási kötelezettség, tekintettel arra, hogy a 'T1041-es nyomtatvány és a '08-as nyomtatvány között e tekintetben eltérés mutatkozik?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 13. §-ának (5) bekezdése értelmében, amennyiben a szerzői jogi védelem alatt álló mű hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés (a továbbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. korábbi előírásai a különböző határértékek számításánál eltérő létszámfogalmakat (átlagos statisztikai létszám, átlagos állományi létszám) használtak. Az egyértelmű jogértelmezés és alkalmazás érdekében vált indokolttá és szükségessé egységesen az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Versenytilalmi díj

Kérdés: Meg kell fizetni a szakképzési hozzá-járulást a szociálishozzájárulásiadó-alapot képező jövedelem után abban az esetben, ha egy volt munkavállaló a munkaviszonya megszűnését követően még további 6 hónapon át versenytilalmi díjat kap? Van minimálisjárulék-fizetési kötelezettség az említett dolgozó után, vagy a versenytilalmi díj teljes összege (havi 450 ezer forint) a járulékalap?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a kérdés második felével. Az említett dolgozó munkaviszonya megszűnt. A versenytilalmi megállapodás alapján a munkaviszonya megszűnését követően kapott díjazás - ahogy a 2018/63. számú adózási kérdés is megállapítja - nem a munkavállaló által végzett munka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Versenytilalmi megállapodás

Kérdés: Milyen igazolásokat kell kiadni a munkavállaló részére a versenytilalmi időszak lejártakor, ha a munkaviszony közös megegyezéssel megszűnt 2020. július 6-án, de a volt munkavállaló 2020. december 31-ig havonta kap egy meghatározott összegű juttatást a versenytilalmi megállapodás alapján? Ugyanazokat az iratokat kell elkészíteni, mint a munkaviszony megszűnésekor? Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak és a volt munkavállalónak a versenytilalmi díj kifizetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A versenytilalmi megállapodás alapján a munkáltató által a munkavállalónak vagy a volt munkavállalónak fizetett díjazás jogi alapját az Mt. 228. §-a adja meg. A versenytilalmi megállapodás lényege, hogy a munkáltató jogos gazdasági érdekének védelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
1
2
3
14