GYED-en lévő evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Mi alapján köteles járulékfizetésre egy eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó a GYED tartama alatt, amennyiben személyesen közreműködik a vállalkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított - többes jogviszonyban nem álló - evás egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 29/A. §-a szabályozza. Ennek (1) bekezdése szerint az e körbe tartozó vállalkozó a járulékfizetési kötelezettségének havonta a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Evaadózó egyéni vállalkozó nyugdíjalapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége magasabb összegű nyugdíjjárulék-fizetésre egy nyugdíjkorhatárhoz közelítő evaadózó egyéni vállalkozónak a magasabb nyugellátási alap megszerzése érdekében anélkül, hogy a többi közteher alapja is megemelkedne?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított, többes jogviszonyban nem álló evás egyéni vállalkozó a minimálbér (vagy garantált bérminimum alapján) után köteles havonta 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a minimálbér 150 százaléka után 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van annak a nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak, aki egy betéti társaságban is közreműködik, ahol megfizetik utána a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg egyéni és társas vállalkozói, mégpedig - saját jogú nyugdíjas státuszára tekintettel - kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó jogviszonyban áll. A Tbj-tv. 38. §-ának (1) bekezdése értelmében több jogviszony egyidejű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Korengedményes nyugdíjban részesülő evás egyéni vállalkozó jövedelme

Kérdés: Mi számít jövedelemnek egy korengedményes nyugdíjban részesülő evás egyéni vállalkozó esetében, aki 2012. január 1-jétől 108 000 forint után fizeti a járulékokat? Felveheti-e a nyugdíját egész évben?
Részlet a válaszából: […]  A korengedményes nyugdíjban - pontosabban korhatár előttiellátásban - részesülő egyéni vállalkozó (vagy munkavállaló) éves szinten aminimálbér 18-szorosát meg nem haladó nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemretehet szert anélkül, hogy ellátása szüneteltetésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Módosul-e a járulékalapja annak az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki főfoglalkozásúként havi 150 ezer forint alapulvételével vállalta a járulékfizetést, de április 1-jétől rendelkezni fog egy főfoglalkozású munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszából: […] Igen, jelentősen módosulnak a járulékfizetésikötelezettségek.A kérdésben "evás" egyéni vállalkozóról van szó, akifőszabály szerint a minimálbér (vagy garantált bérminimum, tehát havi 78 vagy94 ezer forint) alapulvételével köteles járulék (27 + 10 + 7,5) fizetésére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...alapulvételével kell megfizetnie. Az "e törvény szerinti minimálbéralapulvételével" megfogalmazásból adódóan a főállású evás egyéni vállalkozójárulékalapjának megállapításánál figyelembe kell venni a középfokúvégzettségre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelme, járulékai

Kérdés: Van-e kötelező járulékfizetése 2011-ben egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki 2011-től saját jogú nyugdíjasnak minősül, vagy csak a havi 5100 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie? Van-e valamilyen jelentősége a vállalkozói kivét nagyságának, illetve vonatkozik-e rá a jövedelemkorlát?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó kiegészítő tevékenységet folytatóegyéni vállalkozó az általános szabályoknak (Tbj-tv. 37. és 37/A. §)megfelelően havi 5100 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésérekötelezett, illetve 10 százalékos nyugdíjjárulék-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van, és milyen gyakorisággal kell az 58-as bevallást beadnia annak az evás egyéni vállalkozónak, aki társas vállalkozó is, és nyilatkozott, hogy a járulékokat a társas vállalkozásban fizeti meg? Mióta érvényes ez a szabályozás?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 31. § (6) bekezdése szerint, amennyiben az egyidejűlegegyéni és társas vállalkozó választása szerinti vállalkozásában (tehát jelenesetben a társas vállalkozásban) eleget tesz a minimumjárulék-fizetésikötelezettségének, akkor "egyéni vállalkozásában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Főfoglalkozású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a piaci kereset, vagy a minimálbér kétszerese alapján fizet járulékot 2010-ben főfoglalkozású evás vállalkozó? 2009-ben a minimálbér kétszeres összege után történt a fizetés.
Részlet a válaszából: […] Az evás vállalkozót (legyen szó akár egyéni, akár társasvállalkozóról) a 2010. évi változások - a járulékalap vonatkozásában -mindössze annyiban érintik, hogy ami eddig a minimálbér kétszerese volt, az atevékenységre jellemző keresetre változott.A társas vállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van egy kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozónak? Valóban meg kell-e fizetni a 27 százalékos ehót a bevétel után?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet folytató eva hatálya tartozóegyéni vállalkozó 2010-ben is a fix összegű (havi 4950 forintos) egészségügyiszolgáltatási járulék fizetésére, valamint az evaalap 10 százalékánakalapulvételével 9,5 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.
1
2
3