tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott evás egyéni vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: GYED-en lévő evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Mi alapján köteles járulékfizetésre egy eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó a GYED tartama alatt, amennyiben személyesen közreműködik a vállalkozásában?
Részlet a válaszból: […]tehát a minimálbér vagy a garantált bérminimum 150 százaléka után köteles megfizetni a 8,5 százalékos munkaerőpiaci járulékot, illetve a minimálbér vagy a garantált bérminimum után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot.Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az evaadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének megállapításánál értelemszerűen alkalmazni kell a 29. § (4)-(5) és (8) bekezdésének rendelkezéseit.Az említett jogszabályi helyek határozzák meg azokat az időszakokat, amikor az egyéni vállalkozó mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól. Ezek egyike a GYED folyósításának tartama, amely alatt tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5366

2. találat: Evaadózó egyéni vállalkozó nyugdíjalapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége magasabb összegű nyugdíjjárulék-fizetésre egy nyugdíjkorhatárhoz közelítő evaadózó egyéni vállalkozónak a magasabb nyugellátási alap megszerzése érdekében anélkül, hogy a többi közteher alapja is megemelkedne?
Részlet a válaszból: […]evaalapra tesz szert.Ugyanakkor a Tbj-tv. 29/A. §-ának (3) bekezdése lehetővé teszi a számára, hogy magasabb társadalombiztosítási ellátási alap érdekében a teljes adóévre vonatkozó egyoldalú nyilatkozattal vállalja, hogy a járulékokat a minimálbér (vagy garantál bérminimum) 150 százalékánál magasabb járulékalap után fizesse meg.Például, ha a havi 111 000 forint után nyugdíjjárulékot fizető evás egyéni vállalkozó magasabb összeg után szeretne nyugdíjjárulékot fizetni, akkor azt csak a 111 000 x 150 százaléknál magasabb összegben vállalhatja, ami egyben azt jelenti, hogy ilyen összeg után kell lerónia a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és a munkaerőpiaci járulékot és a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót is.Nincs tehát mód arra, hogy az evaadózó vállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5251
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van annak a nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak, aki egy betéti társaságban is közreműködik, ahol megfizetik utána a járulékokat?
Részlet a válaszból: […]egy jogviszonyban kell megfizetni.Főszabály szerint, ha az egyéni vállalkozó egy­idejűleg társas vállalkozó is, az egészségügyi szolgáltatási járulékot egyéni vállalkozóként kell lerónia azzal, hogy az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adóév egészére választhatja, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizeti meg utána.Jelen esetben is nyilván így történt, hiszen a kérdésben említésre került, hogy a bt. fizeti meg utána a járulékokat.Ezen túlmenően a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozót tényleges tagi jövedelme, illetve vállalkozói kivétje után 10 százalékos nyugdíjjárulék is terheli. Tekintve, hogy az eva esetében a kivét fogalma lényegében értelmezhetetlen (de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4828

4. találat: Korengedményes nyugdíjban részesülő evás egyéni vállalkozó jövedelme

Kérdés: Mi számít jövedelemnek egy korengedményes nyugdíjban részesülő evás egyéni vállalkozó esetében, aki 2012. január 1-jétől 108 000 forint után fizeti a járulékokat? Felveheti-e a nyugdíját egész évben?
Részlet a válaszból: […]jövedelemre tehet szert anélkül, hogy ellátása szüneteltetésre kerülne (2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a, illetve Tny-tv. 83/B. §-a.) A kérdésben az eva hatálya alá tartozó biztosított (tehát kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő), másutt heti 36 órás foglalkoztatással nem rendelkező egyéni vállalkozóról van szó, akinek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsége - függetlenül a tényleges eva alapjától - főszabályként havi 108 ezer forint után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3773

5. találat: Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Módosul-e a járulékalapja annak az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki főfoglalkozásúként havi 150 ezer forint alapulvételével vállalta a járulékfizetést, de április 1-jétől rendelkezni fog egy főfoglalkozású munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszból: […]alapulvételével köteles járulék (27 + 10 + 7,5) fizetésére, de élve a Tbj-tv. 29/A. § (3) bekezdésében foglalt jogával, egyoldalú nyilatkozattal vállalta, hogy ennél magasabb összeg után fizeti meg a már említett járulékokat. A heti 36 órát elérő foglalkoztatással azonban kikerül a Tbj-tv. 29/A. §-a hatálya alól, és a járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell teljesítenie, azaz: az evaalap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3301

6. találat: Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell érteni, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel [Tbj-tv. 4. § s) pontja]. Az idézett rendelkezés tehát az általánostól eltérő szabályt tartalmaz az egyéni és társas vállalkozók tekintetében, melyet értelemszerűen az evaadózó egyéni vállalkozóra is alkalmazni kell. A Tbj-tv. 29/A. § (1) bekezdése alapján az evaadózó egyéni vállalkozónak a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulékot, továbbá a biztosítottat terhelő egyéni járulékokat (tagdíjat) az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3277

7. találat: Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó jövedelme, járulékai

Kérdés: Van-e kötelező járulékfizetése 2011-ben egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki 2011-től saját jogú nyugdíjasnak minősül, vagy csak a havi 5100 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie? Van-e valamilyen jelentősége a vállalkozói kivét nagyságának, illetve vonatkozik-e rá a jövedelemkorlát?
Részlet a válaszból: […]fizetésére kötelezett, illetve 10 százalékos nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség terheli az Eva-tv.-ben meghatározott adóalap 10 százaléka után. Az említett járulékalapot képező jövedelem - amely nem kivét, hiszen ez a fogalom az Szja-tv.-hez kapcsolódik - beleszámít a 62 évesnél fiatalabb nyugdíjas egyéni vállalkozó jövedelemkorlátjába. Ez egy példán keresztül azt jelenti, hogy a 18 x 78 000 forint = 1 404 000 forint kereseti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3248

8. találat: Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van, és milyen gyakorisággal kell az 58-as bevallást beadnia annak az evás egyéni vállalkozónak, aki társas vállalkozó is, és nyilatkozott, hogy a járulékokat a társas vállalkozásban fizeti meg? Mióta érvényes ez a szabályozás?
Részlet a válaszból: […]"egyéni vállalkozásában, illetőleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járulékot megfizetni". Ha - "szót fogadva" az előírásának - ugyanezen paragrafus (4) bekezdéséhez lapozunk, akkor azt látjuk, hogy ez alapján az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó járulékalapja az Eva-tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, ami után a 27 százalékos társadalombiztosítási járulékon túl a 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot és a 7,5[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2909

9. találat: Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van egy kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozónak? Valóban meg kell-e fizetni a 27 százalékos ehót a bevétel után?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére, valamint az evaalap 10 százalékának alapulvételével 9,5 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. A kivétkiegészítésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni az eva hatálya alá tartozó vállalkozókra [Szja-tv. 16. §
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2888

10. találat: Főfoglalkozású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a piaci kereset, vagy a minimálbér kétszerese alapján fizet járulékot 2010-ben főfoglalkozású evás vállalkozó? 2009-ben a minimálbér kétszeres összege után történt a fizetés.
Részlet a válaszból: […]változott. A társas vállalkozók esetében mindez azt jelenti, hogy - szja-köteles jövedelem hiányában - a társas vállalkozás a tevékenységre jellemző kereset vagy a minimálbér alapulvételével fizeti meg a járulékokat a főfoglalkozású tagjai után. Az egyéni vállalkozó a járulékokat főszabályként a tevékenységre jellemző kereset után fizeti meg. Ám, ha ennél a jövedelme (melynek meghatározására vonatkozóan továbbra sem nyújt segítséget a jogszabály) kevesebb, akkor a tényleges jövedelem, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2887
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést