Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége az Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha máshol rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, amely után a járulékok megfizetése minden hónapban rendben megtörténik?
Részlet a válaszából: […] Az evás társas vállalkozók járulékfizetésére – ellentétben az evás egyéni vállalkozóval, akik esetében külön előírásokat tartalmaz a Tbj-tv., illetve a Szocho-tv.?- nincsenek speciális szabályok, utánuk az általános szabályok szerint kell az egyéni járulékokat és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

GYED-en lévő evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Mi alapján köteles járulékfizetésre egy eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó a GYED tartama alatt, amennyiben személyesen közreműködik a vállalkozásában?
Részlet a válaszából: […] A biztosított – többes jogviszonyban nem álló – evás egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 29/A. §-a szabályozza. Ennek (1) bekezdése szerint az e körbe tartozó vállalkozó a járulékfizetési kötelezettségének havonta a minimális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Evaadózó egyéni vállalkozó nyugdíjalapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége magasabb összegű nyugdíjjárulék-fizetésre egy nyugdíjkorhatárhoz közelítő evaadózó egyéni vállalkozónak a magasabb nyugellátási alap megszerzése érdekében anélkül, hogy a többi közteher alapja is megemelkedne?
Részlet a válaszából: […] A biztosított, többes jogviszonyban nem álló evás egyéni vállalkozó a minimálbér (vagy garantált bérminimum alapján) után köteles havonta 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a minimálbér 150 százaléka után 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Érvényesíthető a családi járulékkedvezmény a 8 millió forint alatti előző évi bevétel alapján fizetendő őstermelői járulék, illetve a GYED után fizetendő nyugdíjjárulék vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 24/A. §-ának (6) bekezdése általános alapelvként mondja ki, hogy a családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a járulékkötelezettséget (ide nem értve a szakszervezeti tagdíjat), amelyet az Szja-tv. szerint adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Táppénzben részesülő evás egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen járulék fizetésére kötelezett az az egyéni vállalkozó, aki a harmadik negyedévre vonatkozóan jelentős evaalappal rendelkezik, de egyébként május hónaptól előreláthatóan az év végéig táppénzben részesül? Hogyan alakulna ugyanezen vállalkozó járulékfizetése, ha mindezek mellett rendelkezne heti 36 órát elérő foglalkoztatással?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben biztosított többes jogviszonyban nem álló evás egyéni vállalkozóról van szó, akinek – feltéve hogy önként nem vállalja magasabb összeg után a járulékok megfizetését – 2011. évi CLVI. tv. 456. §-ának (2) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 29/A. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.

Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van annak a nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak, aki egy betéti társaságban is közreműködik, ahol megfizetik utána a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg egyéni és társas vállalkozói, mégpedig – saját jogú nyugdíjas státuszára tekintettel – kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó jogviszonyban áll. A Tbj-tv. 38. §-ának (1) bekezdése értelmében több jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Egyéni és társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Fizethet a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegénél magasabb alap után járulékokat az egyéni és a társas vállalkozó abban az esetben, ha nem számol el kivétet?
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. Magasabb összegű járulékalap vállalására – tényleges jövedelem híján – a jogszabály mindössze három személyi körnek biztosít lehetőséget.A Tbj-tv. 29/A. §-ának (3) bekezdése a többes jogviszonyban nem álló biztosított evás egyéni vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Hogyan alakul a bevételi nyilvántartást vezető evás bt. beltagjának járulékfizetési kötelezettsége a társaságban, ha a mellette fennálló 36 órás munkaviszonyában megfizeti a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] Az evás társas vállalkozások társas vállalkozónak minősülő tagjai társadalombiztosítási kötelezettségei vonatkozásában – ellentétben az evás egyéni vállalkozóval – nincsenek speciális szabályok. Ebből következően az e körbe tartozó társas vállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Korengedményes nyugdíjban részesülő evás egyéni vállalkozó jövedelme

Kérdés: Mi számít jövedelemnek egy korengedményes nyugdíjban részesülő evás egyéni vállalkozó esetében, aki 2012. január 1-jétől 108 000 forint után fizeti a járulékokat? Felveheti-e a nyugdíját egész évben?
Részlet a válaszából: […]  A korengedményes nyugdíjban – pontosabban korhatár előttiellátásban – részesülő egyéni vállalkozó (vagy munkavállaló) éves szinten aminimálbér 18-szorosát meg nem haladó nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemretehet szert anélkül, hogy ellátása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Evás társas vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Fizetheti-e a járulékait 130 000 forint alapján egy főfoglalkozású evás társas vállalkozó, aki jelenleg a garantált bérminimumot veszi figyelembe járulékalapként, de a jövedelmet ténylegesen nem veszi fel? A vállalkozó a magasabb összegű jövedelmet sem kívánja felvenni, és nem akarja megfizetni a személyi jövedelemadót sem.
Részlet a válaszából: […]  Az egyszerűsített vállalkozói adónak a társas vállalkozónem, csak a társas vállalkozás lehet az alanya. Ebből következően "evás társasvállalkozó" jogállás nem létezik, így az eva hatálya alá tartozó gazdaságitársaság tagja a Tbj-tv. alkalmazásában "normál"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.
1
2
3
5