Egyszemélyes kft. tagjának külföldi munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja ingyenes megbízási jogviszonyban az ügyvezetői teendőket egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha a társasági szerződés nem tartalmaz semmilyen rendelkezést a jogviszonnyal kapcsolatban? A kft. utoljára 2022. február hónapban bocsátott ki számlát, azóta semmilyen tevékenységet nem végez. Az érintett tag 2021. október hónap végéig Ausztriában dolgozott munkaviszonyban, 2021. november 1-jétől pedig Németországban van főállású munkaviszonya, mindkét helyen biztosítottnak minősül(t), kapott tajszámot, de a magyar tajszáma is érvényes, magyar lakcímmel rendelkezik. Biztosítottnak minősül a magyar kft.-ben az ügyvezetői jogviszonyra tekintettel? Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a társas vállalkozói jogviszonyát? Kell valamilyen közterhet fizetni utána, ha semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, illetve be kell adni a '08-as bevallás "M" lapját is, vagy elegendő havonta beküldeni a nullás bevallást? Meg kell szüntetnie a magyar tajszámát, vagy továbbra is jogosult Magyarországon az egészségügyi ellátásokra?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha az ügyvezető jogviszonyát a társasági szerződés nem határozza meg, munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban is végezheti tevékenységét a Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében. Megbízási szerződés esetén nem kötelező a díjfizetés, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Biztosítási jogviszony az EU-ban

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási jogviszonya annak a munkavállalónak, akinek az egészségügyi szolgálati jogviszonyában a munkaideje 2022. november 1-jétől heti 1 órára módosul, önkéntes ügyeleti tevékenység ellátása mellett, és mellette Svédországban dolgozik főállásban? Jogosult lesz Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra, tekintettel arra is, hogy a külföldi jogviszony létrejötte ellenére, várhatóan 4 hónapig az állandó lakcíme Magyarországon lesz, életvitelszerűen egyelőre itt lakik?
Részlet a válaszából: […] Mivel az uniós szabályok a kettős biztosítást kizárják, elsődlegesen azt kell meghatározni, hogy Magyarországon vagy Svédországban biztosított-e az érintett.Mivel a főállása Svédországban lesz, a svéd jog hatálya alá fog tartozni. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Igazolások kiküldetés esetén

Kérdés: Kiküldetés esetén rendelkeznie kell a dolgozónak EU Kék Kártyával is az A1-es igazolás mellett?
Részlet a válaszából: […] Az "EU Kék Kártya" elnevezés egy olyan tartózkodási engedélyt takar, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő, jogszabályban foglalt feltételek szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Angol állampolgár CSOK-igénylése

Kérdés: Tajkártyát vagy Európai Egészségbiztosítási Kártyát kell igényelnie annak az angol állampolgárnak, aki 2020. július 13-tól rendelkezik magyar lakcímmel, kiküldöttként A1 igazolása van 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig, és igényelni szeretné a CSOK-ot?
Részlet a válaszából: […] A 16/2016. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontjának bc) alpontja alapján a jogosultság egyik feltétele, hogy az érintett legalább 180 napja folyamatosan keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Külföldön született gyermek után járó ellátások

Kérdés: Hogyan kaphatja meg a magyar szülők gyermeke a tajkártyát abban az esetben, ha egy másik EGT-tagállamban született, mert az édesanya 2018. március 1-jétől ott vállalt munkát, és a gyermek születéséig, 2018. november 7-ig folyamatosan dolgozott? Jogosult lesz az édesanya CSED-re és GYED-re Magyarországon, ha 2018. február 28-ig rendelkezett magyar biztosítási jogviszonnyal? Amennyiben igen, hogyan kell igényelnie az ellátásokat?
Részlet a válaszából: […] A másik EGT-tagállamban született gyermek számára a magyar születési anyakönyvi kivonatot kell beszerezni, amelyre vonatkozóan az eljárást a külföldi konzulátuson vagy az illetékes anyakönyvi hivatalban lehet megindítani. A magyar anyakönyvezést követően az illetékes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Thai-magyar kettős állampolgárságú gyermek egészségügyi ellátása

Kérdés: Hogyan lesz jogosult Magyarországon tajkártyára, illetve egészségügyi ellátásra az a 2,5 éves thai-magyar kettős állampolgárságú gyermek, aki külföldön (Angliában) él a szüleivel, de most két hónapra Magyarországra jön az itt élő nagyszülőkhöz? Az édesapa igényelt a gyermek részére Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Milyen ellátásokra jogosítja ez a kártya a gyermeket Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] A kettős állampolgárságú gyermek az egészségügyi szolgáltatásokat tajkártya alapján, vagy EU-kártya alapján veheti igénybe. Külföldön születettként a tajszám kiadásához először a magyarországi anyakönyvezési eljárás lefolytatása szükséges. Ennek lezárását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

EGT-tagállamban biztosított személy egészségügyi ellátása

Kérdés: A tajt vagy az EU-kártyát kell használnia a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha EGT-tagországban (nem Magyarországon) biztosított, és hazalátogatása során egészségügyi ellátást vesz igénybe? A taj használata esetén a rendszer jelzi, hogy nincs jogviszonya, az egészségügyi szolgáltatók viszont nem fogadják el az EU-kártyát. Meg kell fizetni ebben az esetben az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulékot annak ellenére, hogy külföldön mindent megfizetett?
Részlet a válaszából: […] A közösségi rendelet alapján az egyik tagállamban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Svájcban biztosított magánszemély

Kérdés: Meg kell fizetnie itthon a havi 7110 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a magánszemélynek, aki jelenleg Svájcban dolgozik egy ottani cégnek, bejelentett, napi 8 órás munkaviszonyban? Van valamilyen teendője ezzel kapcsolatban? A magánszemély a kiutazása előtt megigényelte az európai egészségbiztosítási kártyát, amit meg is kapott.
Részlet a válaszából: […] Az említett magánszemély Svájcban létesített munkaviszonyt, ez alapján ott terjed ki rá a biztosítás, Magyarországon egészségügyi szolgáltatást e jogviszonya alapján vehet igénybe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése szerinti egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Külföldön tanuló diák jogosultsága egészségügyi ellátásokra

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosultak Magyar-országon egészségügyi szolgáltatásokra az EGT-tag--államokban tanuló magyar állampolgárságú diákok? Ha nem rendelkeznek jogosultsággal, hogyan vehetik igénybe külföldön, illetve Magyar-országon az ellátást?
Részlet a válaszából: […] A Köznev-tv., illetve a Felsőokt-tv. alapján a tanulói/hallgatói jogviszony a beiratkozástól a diákigazolványra való jogosultság napjáig tart, ideértve a szünetelés idejét is.Tehát ha egy nagykorú diák a külföldi tanulmányai idejére szünetelteti a magyarországi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Munkavállalás EGT-tagállamban

Kérdés: Milyen teendői vannak a hatóságok felé annak a munkavállalónak, aki 2016. június 30-ig egy magyar vállalkozásnál állt főfoglalkozású munkaviszonyban, és július 1-jétől Svájcban kapott állást, amely esetleg itthonról is végezhető? Hogyan kell teljesíteni a közteherfizetési kötelezettségeket ebben az esetben? Meg kell tartania a magyarországi munkaviszonyát abban az esetben, ha nem szeretné elveszíteni az itthoni biztosítását? Milyen következménnyel jár ez a változás a dolgozó gyermekeinek biztosítására?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdésben taglalt tényeket, az érintett magánszemély július hónaptól Svájcban létesít munkaviszonyt. Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól rá a biztosítás hatálya is ebben az országban terjed ki.A külföldi (EGT-tagállamban történő)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.
1
2
3
4