tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott Európai Egészségbiztosítási Kártya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Európai egészségbiztosítási kártya átvétele

Kérdés: Az ügyfél akadályoztatása esetén átveheti-e meghatalmazott az európai egészségbiztosítási kártyát?
Részlet a válaszból: […]átvétel kérése esetén szükséges egy igénylés, amely tartalmazza: - az igénylő személyes adatait, - taj-számát, - a kártya átvételére vonatkozó kifejezett kérést, - a pontos címet, ahová a tértivevényes postai küldeményt kéri postázni. Amennyiben a biztosítási jogosultság a rendelkezésre álló nyilvántartás alapján kétséget kizáróan megállapítható, a kártyát az illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár kiküldi. Ha a jogosultság nem állapítható meg, hiánypótlásra felszólító levelet küldenek ki.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2539

2. találat: Európai Egészségbiztosítási Kártya

Kérdés: Hogyan lehet hozzájutni az Európai Unióban is használható plasztik egészségbiztosítási kártyához?
Részlet a válaszból: […]ügyfélszolgálatok menüpont) személyesen, meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével. Meghatalmazás Amennyiben a kérvényező helyett meghatalmazott jár el, ebben az esetben: Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy - géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges, - az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú. Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el! Szükség esetén a kártya kiállítását írásban is lehet kérni, de a kártya átvétele minden esetben személyesen történik, miután annak átvételét a kérelmező az átvételi elismervényen aláírásával igazolja. A kártya érvényessége - A kártya alapvetően a kiállítástól számított 12. hónap végéig érvényes. - Saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő személyek a kártyát 36 hónapos érvényességgel kaphatják meg. - A 17. életévüket be nem töltött, Magyarországon élő magyar állampolgárok a kártyát nagykorúságuk betöltésének napjáig, de legfeljebb 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg. Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító MEP-nek. Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybevevője viseli a felelősséget. Igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Ez egyben azt is jelenti, hogy: - a kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el, - az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgálata által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, és - az adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2375

3. találat: Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényesítése

Kérdés: Hogyan érvényesítheti az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját az az Angliában élő magánszemély, akinek júliusban jár le a jogosultsága? Angliában nincs bejelentett munkahelye, a szülei fizetik utána itthon a járulékokat. Érvényesíttethetik-e a szülők a kártyát, vagy esetleg neki kell ezt külföldön elintéznie?
Részlet a válaszból: […]kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével. A szülők tehát minden további nélkül elintézhetik a kártya érvényesítését, figyelemmel az alább leírtakra. Amennyiben a kérvényező helyett meghatalmazott jár el: Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy - géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges, - az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú. Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el! Szükség esetén a Kártya kiállítását írásban is lehet kérni, de a kártya átvétele minden esetben személyesen történik, miután annak átvételét a kérelmező az átvételi elismervényen aláírásával igazolja. A kártya alapvetően a kiállítástól számított 12 hónap végéig érvényes, de a saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő személyek a kártyát 36 hónapos érvényességgel kaphatják meg. A 17. életévüket be nem töltött, Magyarországon élő magyar állampolgárok a kártyát nagykorúságuk betöltésének napjáig, de legfeljebb 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg. Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító MEP-nek. Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget. Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1889
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: EU-kártya használata

Kérdés: Hogyan használható a gyakorlatban az EU-kártya, és milyen sajátosságok vannak a különböző országokban?
Részlet a válaszból: […]angol támogatási rendszer szerint adják ki. Az EU-ban a gyógyszer-transzparencia irányelv értelmében egységes törzskönyvezés van, tehát csak egyszer veszik nyilvántartásba, és ezek után minden tagállamban forgalmazható a gyógyszer, azaz nem fordulhat elő, hogy más tagállamban (pl. 2004. május 1-jétől Magyarországon) nem törzskönyvezett gyógyszert írnának fel az EU területén. Forgalmazás tekintetében persze lehet eltérés, továbbá a támogatás mértékében és a támogatottak körében is, mivel ezekről a tagállamok - bizonyos belső jogszabályi keretek között - szabadon dönthetnek. Itthon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat kifizeti, amelyeket az EU-tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk fizet; ezeket tehát külföldön mi is térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az EU-tagállamok állampolgárai is maguk fizetnek, a magyar állampolgároknak is fizetni kell. Mindez az azonos elbírálás elvéből következik. A turistákra is vonatkozik az egyenlő bánásmód elve. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben az adott tagállam biztosítottai az ellátásért olyan önrészt kötelesek fizetni, amelyet a biztosítójuk nem térít vissza, akkor ezt a magyar jogosult is köteles megfizetni, s az összeget az OEP nem téríti meg. Szinte minden tagállamban kell kisebb-nagyobb önrészre számítani, ezek mértéke eltérő, 5-20 euró (pl. orvosi vizit, kórházban töltött napok, mentő stb.). További fontos tudnivaló, hogy a szolgáltatásokat csak az adott országokban az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet az egyenlő elbánás elvének megfelelően - tb-támogatással - igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az Európai Egészségbiztosítási Kártyával utólag sincsen lehetőség a költségek megtéríttetésére. A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. A kártya nem használható fel továbbá akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba. A magyar biztosítottak - hasonlóan az E111 jelű nyomtatványhoz - az alábbi országokban való átmeneti tartózkodás során részesülhetnek ellátásban a társadalombiztosítással szerződött szolgáltatóktól: Ausztria, Belgium, Ciprus (görög rész), Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Horvátországban térítésmenetesen ugyanakkor csak az életmentő, illetve elsősegély-ellátások nyújthatók, az egyéb ellátásokért a magyar biztosítottaknak is ugyanolyan mértékű önrészt kell fizetniük, mint a horvát biztosítottaknak. Az önrész mértéke általában az ellátási költségek 15 százaléka, illetve kórházi ellátás esetén a költségek 30 százalékát kell a biztosítottnak magának fizetnie "szállás és ellátás" címén. A horvát orvos által felírt gyógyszerek a horvátországi patikákban válthatók ki rendszerint teljes térítés ellenében. Amennyiben a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásaira jogosult személy a horvátországi sürgősségi ellátás során nem tudja bemutatni a kártyát vagy a kártyahelyettesítő Nyomtatványt, a horvát egészségügyi szolgáltató az ellátásról számlát állít ki, melynek összegét az ellátás igénybevevőjének kell kifizetnie. A hazatérést követően lehetőség van arra, hogy a kifizetett eredeti számla alapján az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár a horvát egészségbiztosítás által térítendő mértéket utólagosan megtérítse. A biztosított által közvetlenül fizetendő önrészek megtérítésére azonban ilyen esetben sincs mód. Szükség esetén a Horvátországban bekövetkezett keresőképtelenség alapján is megállapítható magyar táppénz, ennek feltétele a keresőképtelenség bekövetkezésének igazolása. Ilyen esetben a magyar biztosítottnak a horvát orvos keresőképtelenségi igazolását haladéktalanul el kell juttatnia a horvát egészségbiztosítási intézet területileg illetékes hivatalához, amely a keresőképtelenséget hivatalosan igazolja az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár felé. 2006. április 1-jétől Svájc tekintetében is alkalmazandók a szociális biztonsági koordinációs rendelkezések, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT = az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein) esetében már 2004 májusától előírják az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatások nyújtását átmeneti tartózkodás idején. Egyes tagállamokban (Belgium, Finnország, Franciaország és Luxemburg) az összes költséget a betegnek kell megelőlegeznie, és a tagállam biztosítója téríti ezt vissza. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy attól függetlenül köteles megelőlegezni, hogy volt-e kártyája, vagy sem. Az ellátások költségéből visszatéríthető összeget (az önrészt nem) az illetékes tagállami biztosító téríti meg. Belgium: a kártyát valamennyi számlával és orvosi jelentéssel még a tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztosítónak, amely megtéríti a költségeket (kivéve az önrészt). Finnország: amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak vagy a fogorvosnak a kezelésért készpénzzel kell fizetni, a számlákat meg kell őrizni, és a finn társadalombiztosítási intézmény képviseletéhez (KELA) kell fordulni, egyidejűleg be kell mutatni a kártyát, illetve a költségtérítésre vonatkozó kérelmet kell benyújtani. Franciaország: a költségtérítési igényt, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), a kártyát és a kezelés számláit a Caisse Primaire d'Assurance Maladie helyi képviseletére kell benyújtani. A térítést senki sem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg meg kell adni azt a bankszámlaszámot vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni. Luxemburg: a kezelés vagy a gyógyszer kifizetését követően a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez (Caisse de Maladies Ouvriers) kell fordulni. Itt kell bemutatni a kártyát és az egyéb okmányokat. Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is. Az utasbiztosítással magán-egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni, illetve a biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (halottszállítást, poggyászbiztosítást stb.). Az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító, míg az Európai Egészségbiztosítási Kártya esetében az önrészt a biztosítottnak kell kifizetnie, viszont az utasbiztosítás az önrészt is fedezi. Magyar nyugdíjasként lehetőségünk van arra, hogy áttelepüljünk valamely EU-tagállamba, amennyiben rendelkezünk az ehhez szükséges anyagi fedezettel. Ebben az esetben az ellátások teljes köre igénybe vehető, nemcsak a sürgősségi ellátások. A Magyarországon megállapított nyugdíj alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. Az ellátás igénylésére tehát az E 121 számú formanyomtatvány szolgál, amelyet a taj-kártya, a személyi igazolvány, a nyugdíjasigazolvány (vagy nyugdíj-megállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül) bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állítanak ki a lakóhelyünkhöz legközelebb eső megyei egészségbiztosítási pénztár nyilvántartási osztályán. A nyomtatvány annak állítható ki, aki véglegesen áthelyezi a lakóhelyét egy másik EU-tagállamba. A lakóhely végleges áthelyezésének tényét a nyomtatvány kiállításához az alábbi dokumentumokkal kell igazolni: - A választott lakóhely szerinti tagállam jogszabályai szerinti lakcímbejelentő. - A magyarországi állandó lakóhely megszüntetéséről szóló határozat vagy bejegyzés a személyi igazolványban. A nyomtatvány egyéves érvényességgel adható ki, ennek elteltével a jogosultság további igazolása alapján korlátlan alkalommal hosszabbítható. A nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár küldi el a külföldi lakóhely szerinti betegbiztosítónak. A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben itthon nem jutnánk hozzá, akkor valamelyik másik tagállamban vegyük igénybe a szükséges gyógykezelést [22. cikk 1. bekezdés c) pont és 2. bekezdés második mondat]. Ez a jog a biztosításunk alapján egyébként itthon is nyújtható ellátásokra csak akkor vonatkozik, ha az ellátásokhoz az általában szükséges időn belül nem lehet hozzájutni. A külföldi gyógykezeléshez támogató orvosi szakvéleményt és az E112 számú formanyomtatványt kell beszerezni, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztálya állít ki. A magyarországi biztosítás és a külföldi kezelés indokoltságát alátámasztó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1655

5. találat: Svájchoz kapcsolódó egészségügyi ellátás

Kérdés: Igaz-e az, hogy Svájcban is elfogadják az európai uniós egészségbiztosítási kártyákat, annak ellenére, hogy nem tagja az Európai Uniónak?
Részlet a válaszból: […]tehát ki kell fizetni, majd az ellátási költségek megtérítése utólag kérhető az illetékes svájci hivataltól (Gemeinsame Einrichtung KVG/Intstitution commune LAMal/Instituzione comune LAMal, CH-4503 Solothurn, Gibelinstrasse 25., tel.: +41 (0) 326253030, e-mail: info@kvg.org), vagy itthon az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztártól. A fekvőbeteg (kórházi)-ellátás a kártya felmutatásával a svájci tartózkodási hely szerint illetékes kanton "közkórházában" (öffentliches Krankenhaus, hőpital public, ospedali pubblico) részleges térítés mellett vehető igénybe. Ilyen esetben a költségek nagyobbik részét az egészségbiztosítási szervek számolják el egymással, a biztosítottnak csak az ún. önrészt kell megfizetnie. A Svájcban igénybe vett ellátások esetén 30 naponként fix összegű önrész fizetendő: - ‑18. életévüket be nem töltöttek esetén 33 CHF, - ‑18. életévüket betöltöttek esetén 92 CHF. Az önrészek akkor is teljes összegben fizetendők, ha az ellátás időtartama nem érte el a 30 napot. A költségtérítés érdekében egy kérelmet kell benyújtani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1435

6. találat: Európai Egészségbiztosítási Kártya

Kérdés: Kik kaphatják, és hol lehet igényelni a 2006. januártól érvényben lévő uniós taj-kártyát? Helyettesíti-e ez az E 102-es és az E 106-os nyomtatványt?
Részlet a válaszból: […]ún. jogviszonyigazolás lehet, melyben a munkáltató igazolja jelenlegi biztosítási jogviszonya kezdetét, mely után a járulék befizetése történik. A nyugdíjasok nyugdíjasigazolványuk bemutatásával igazolják jogosultságukat. A felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói számára hallgatóijogviszony-igazolást állítanak az egyetemek, főiskolák, de elfogadható a diákigazolvány is, ha érvényes matricával van ellátva. Társas vállalkozások főállású tagjainak igazolása társasági szerződéssel, cégkivonattal, ill. a társaságban végzett tevékenységükről kiállított nyilatkozattal történhet. Bejelentett nagykorú eltartott hozzátartozó jogosultságát hozzátartozói bejelentőlapon igazolják, míg a 18 év alatti gyermekek jogosultságát nem kell igazolni. A jogosultság igazolása mellett, a személyi azonosságot, a magyarországi lakcímet, valamint a taj-számot is igazolni kell. (14 éves kor alatt nincs még személyi igazolvány, részükre születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, taj-kártya szükséges.) A 18. életévét még nem betöltött személy részére kiállított EU Kártyát törvényes képviselője (szülő) vagy annak meghatalmazottja veheti át. Ha 18. életévét már betöltött személy nem tudja személyesen átvenni az EU Kártyát, az általa meghatalmazott személy ezt megteheti. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meghatalmazás nem helyettesíti az igénylő személyi iratait (személyi igazolvány, lakcímkártya, taj-kártya). Az EU Kártya érvényességi ideje alapvetően a kiállítástól számított 12 hónap, ettől eltérően a saját jogú öregségi nyugdíjban részesülő személyek 36 hónap érvényességgel kapják meg, míg a 17. életévüket be nem töltött, Magyarországon élő magyar állampolgárok, nagykorúságuk betöltésének napjáig, legfeljebb azonban 36 hónapig tartó érvényességgel kapják meg. A 17. életévét betöltött, de 18. életévét még nem betöltött személy EU Kártyájának érvényességi ideje 12 hónap a kiállítás napjától számítva. Amennyiben a kártya érvényességi ideje alatt a jogosultság megszűnik - például külföldre költözés, jogviszonymegszűnés -,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1315
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,