Hiányzó szolgálati idő igazolása

Kérdés: Hogyan tud igazolást kérni a hiányzó szolgálati idejéről egy 1954. június 16-án született férfi, aki 2017. december 15-től öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, és igénybe is kívánja venni az ellátást, de a nyugdíjintézet igazolása szerint az 1995-ös, 1996-os, valamint az 1997-es év hiányzik a nyilvántartásból, így 3 évvel kevesebb időt fogadtak el, mint a ténylegesen biztosítási jog-viszonyban töltött idő? Az érintett személy ezekben az időszakokban kettő olyan cégnél állt alkalmazásban, amelyek időközben már megszűntek, így tőlük nem tud igazolást kérni.
Részlet a válaszából: […] A szolgálati idő elismerésére főszabály szerint a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok alapján van lehetőség. Amennyiben egy munkaviszony vagy más jogviszony időtartama a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szerepel, ezáltal a nyugdíjbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

NYENYI adatszolgáltatás teljesítése

Kérdés: Hogyan kell teljesítenie a magára és a munkavállalóira vonatkozó NYENYI adatszolgáltatást egy egyéni vállalkozónak, akinek eddig a könyvelője végezte ezt a feladatot?
Részlet a válaszából: […] A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett a nyilvántartólap adattartalmát az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) által rendszeresítettszámítógépes programmal köteles előállítani, adatszolgáltatási kötelezettségétezen számítógépes program...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.

Nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatás

Kérdés: Hogyan kell teljesíteni 2009-ben a nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatást, és mi a határidő?
Részlet a válaszából: […] A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett a nyilvántartólap adattartalmát az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság (ONYF) általrendszeresített számítógépes programmal köteles előállítani, adatszolgáltatásikötelezettségét e számítógépes program...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Akkreditált munkahelyen dolgozó rokkant munkavállalók jövedelme

Kérdés: Valóban le kell-e mondaniuk valamelyik jövedelmükről azoknak az 50-100 százalékos rokkant munkavállalóknak, akik egy kiemelten akkreditált munkahelyen dolgoznak, ha a havi összevont jövedelmük meghalad egy bizonyos összeghatárt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés pontos megválaszolásához azt kellene tudnunk, hogyaz említett munkavállalók konkrétan milyen ellátásban részesülnek, hiszen azemlített 50-100 százalékos "rokkantság"(egészségkárosodás) többféle lehetőségetis sejtet.Vegyük tehát sorra a lehetséges ellátásokat!...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás

Kérdés: Milyen nyilvántartási kötelezettsége van a munkáltatónak a Tbj-tv. 46. § (1) és (2) bekezdése szerint?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. – 2000. január 1-jétől hatályos – 46. § (1)bekezdése azt mondja ki, hogy a foglalkoztató a tevékenységében személyesenközreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásbavenni, és erről a magánszemélynek igazolást adni, hogy abból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

40 százalékos egészségkárosodott személy ellátásai

Kérdés: Mit kell tennie annak a személynek, aki rokkantsági nyugdíjat igényelt, de a nyugdíj-biztosítási szerv elutasította az igényét, mert az orvosok szerint az egészségkárosodása csak 40 százalékos? Tavaly is kérte ugyanezt az ellátást, és akkor az orvosi bizottság a munkaképesség-csökkenést 50 százalékban állapította meg, pedig az állapota a háziorvosa szerint egyre romlik, és egyre nehezebben végzi a munkáját is. Milyen ellátásra lehet jogosult?
Részlet a válaszából: […] Az igénylő rokkantsági nyugdíjra valóban nem jogosult. Csakfeltételezzük – mert a kérdésben nem szerepel –, hogy az elsőfokú határozatellen fellebbezést nem nyújtott be. Amennyiben a jogorvoslati határidő márlejárt, állapotrosszabbodásra hivatkozással újabb rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 17.

Kiegészítő tevékenységű vállalkozó kötelezettségei

Kérdés: Milyen járulékbevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségnek kell eleget tennie a kiegészítő tevékenységű vállalkozónak?
Részlet a válaszából: […] A társas, illetve egyéni vállalkozót akkor kell kiegészítőtevékenységet folytatónak tekinteni, ha saját jogú nyugdíjas (még abban azesetben is, ha a nyugdíja szünetel), vagy özvegyi nyugdíjasként a reá irányadóöregségi nyugdíjkorhatárt elérte. Saját jogú nyugdíjasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

NYENYI-adatszolgáltatás

Kérdés: Érinti-e a jelenlegi gyakorlatot a NYENYI-adatszolgáltatás 2006. évi változása?
Részlet a válaszából: […] 2006. január 1-jei hatállyal az Art.-t módosító 2005. éviLXXXV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek fokozottvédelme, a biztosítási elv erősítése és annak érdekében, hogy valamennyibiztosított személy esetében megvalósuljon a járulékfizetés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.

A foglalkoztató társadalombiztosítási nyilvántartásai

Kérdés: Milyen nyilvántartási kötelezettségei vannak a munkáltatónak a tb-vel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztató – az egyéni vállalkozó és az egyéb szerv is – köteles a társadalombiztosítás céljait szolgáló, jogszabályban meghatározott nyilvántartást vezetni és ezekről adatot szolgáltatni.A foglalkoztatónak az igazgatási szervek felhívására, megkeresésére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Túlvont nyugdíjjárulék

Kérdés: Egy munkavállaló 2002 januárjában lépett ki, most pedig a 2001. évre vonatkozó nyugdíjjárulék-többletének visszafizetését kéri arra hivatkozva, hogy ezt elfelejtette szja-bevallásában rendezni. A túlvonás ténye a bemutatott bizonylatok alapján valóban fennáll. Ennek elszámolása kinek a feladata?
Részlet a válaszából: […] A többletként levont nyugdíjjárulék (tagdíj) elszámolása, a biztosított részére történő visszafizetése alapvetően a foglalkoztatót terheli, amelynek (akinek) erre a túlvonás észlelése után 15 nap áll a rendelkezésére [Tbj-tv. 24. § (5) bekezdése].Az egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 15.