Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló éves keretösszege

Kérdés: Mennyi a szolgálati járandóság mellett munkát végzők éves keretösszege 2021-ben, tekintettel arra is, hogy a 2021. évre járó minimálbér bevezetésére csak február hónapban került sor?
Részlet a válaszából: […] ...alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Korhatár előtti ellátás szüneteltetése

Kérdés: Figyelembe kell venni a korhatár előtti ellátás szüneteltetésének megállapításánál a 2020. évben kifizetett előző évre vonatkozó megbízási díjat?
Részlet a válaszából: […] ...első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, 2020. évben 2 898 000 forintot. Ez az úgynevezett éves keretösszeg. Az éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett társadalombiztosításijárulék-alapot képező keresetet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló éves keretösszege

Kérdés: Arányosítani kell az éves keretösszeget a szolgálati járandóságban részesülő munkavállalók esetében, ha a munkaviszony év közben kezdődik?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelme meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát. Ez az úgynevezett éves keretösszeg.Amennyiben a kötelező legkisebb munkabér havi összege módosul, az éves keretösszeg mértéke is változik. A 2020....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Nyugdíjas munkavállaló éves keretösszege

Kérdés: Hogyan kerül megszüntetésre a nyugellátás folyósítása annak a 40 éves jogosultsági idő alapján kedvezményes nyugdíjban részesülő női munkavállalónak, akinek a munkabére 2020. június hónapban érte el az éves keretösszeget? A régi vagy az új szabályokat kell figyelembe venni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjat 2020. július 1-jétől kellene szüneteltetni, azonban arra már nem kerül sor, hiszen 2020. július 1-jétől hatályát vesztette az öregségi nyugdíj keresőtevékenységre tekintettel történő szüneteltetésére vonatkozó szabály. Vagyis 2020. július 1-jétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló éves keretösszege

Kérdés: Hogyan kell megállapítani annak a munka­vállalónak az éves keretösszegét, aki 2012. április 1-jétől részesül korhatár előtti nyugellátásban? Beleszámít-e az éves keretösszegbe a nyugdíjba vonulása előtt, 2012. első negyedévben szerzett jövedelem? Ebben az esetben is 1 674 000 forint lesz az éves keretösszeg?
Részlet a válaszából: […]  Az éves kereseti korlát - tehát a 18 x 93 000 = 1 674 000forint - mind a korhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjasok, mind pedig akorhatár előtti ellátásban részesülők esetében abszolút szám. Nincs jelentőségeannak, hogy az ellátás vagy a keresőtevékenység az év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló keretösszege

Kérdés: Az éves vagy a féléves keretösszeg elérésétől szünetel-e a korhatár előtti ellátás folyósítása 2012-ben annak a heti 40 órás munkaviszonyban álló személynek az esetében, aki 2007. december 31-én már kapta az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényeskötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éveskeretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adotttárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Korhatár előtti nyugdíjas személy éves keretösszege

Kérdés: Beleszámít-e az éves keretösszegbe, ha egy korhatár előtti öregségi nyugdíjas személyesen közreműködő tag a minimálbér után megfizeti a járulékokat, de a jövedelmet ténylegesen nem veszi fel? Visszakapja-e 2013. januárban a korhatár előtti ellátást a nyugdíjas személy, ha már 2012. április végén átlépte az éves keretösszeget, és elveszítette az ellátását, vagy majd csak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után kérheti a nyugellátást? Hogyan változik abban az esetben, ha az éves keretösszeget csak decemberben éri el?
Részlet a válaszából: […] ...októbertől decemberigszünetel az ellátása, de 2013. január 1-jétől automatikusan újraindul. Ha afizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberébenhaladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyévdecember...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Nyugellátásban részesülő személy részére fizetett osztalék

Kérdés: Beszámít-e az éves kereseti korlát összegébe a korhatár előtti ellátásban részesülő személy, illetve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező öregségi nyugdíjas nő részére fizetett osztalék?
Részlet a válaszából: […]  A Tny-tv. 83/B. §-a értelmében a kereseti korlátmeghatározásánál mind az öregségi nyugdíj, mind pedig a korhatár előtti ellátás(szolgálati járandóság) esetében csak azt az összeget kell figyelembe venni,ami után az érintett nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.
Kapcsolódó címkék:    

Szolgálati járandóságban részesülő egyéni vállalkozó közterhei és éves keretösszege

Kérdés: Milyen jövedelmeket kell figyelembe venni az éves keretösszeg megállapításánál annak az 1964. október 9-én született személynek az esetében, aki egy társaság főfoglalkozású alkalmazottja heti 40 órás munkaviszonyban, emellett van egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozása, és 2007. december 30-tól szolgálati járandóságban részesül? Többes jogviszonyú vagy kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozóként kell-e megfizetnie a járulékokat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […]  Kezdjük ez utóbbi kérdéssel. Az említett személy szolgálatijárandóságban részesül, így nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, tehát egyénivállalkozóként biztosított főfoglalkozású és - mint a kérdésből kiderül - azeva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.

Kiegészítő tevékenységű evás egyéni vállalkozó éves keretösszege

Kérdés: Az evás egyéni vállalkozásból származó jövedelem is beleszámít az éves keretösszegbe annak a személynek az esetében, aki 2012. április 1-jétől igénybe kívánja venni a nők kedvezményes nyugdíját, és emellett munkaviszony keretében továbbra is dolgozni akar? Valóban csak akkor kell nyugdíjjárulékot fizetnie, ha jövedelmet vesz fel a vállalkozásból?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben evás kiegészítő tevékenységet folytató egyénivállalkozóról van szó, hiszen a nők kedvezményes nyugdíja 2012-ben is sajátjogú nyugdíjnak minősül. E szerint a vállalkozónak a havi 6390 forint mellett10 százalékos nyugdíjjárulékot kell fizetnie az evaalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.
1
2