Munkavállalás korhatár előtti ellátás mellett

Kérdés: Újra folyósítható a korhatár előtti ellátás annak a személynek, akinek az esetében jelenleg szünetel a folyósítás, mert közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik, amely 2022. június 30-án megszűnik? Az érintett megbízási jogviszonyban is dolgozik, és a két jogviszonyából származó jövedelmének együttes összege meghaladja a 3,6 millió forintot.
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátásban részesülő személy munkavégzését két jogszabályi hely is korlátozza. Egyrészt a 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében, ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Átmeneti bányászjáradékban részesülő munkavállaló

Kérdés: Biztosítottá válik egy átmeneti bányászjáradékban részesülő munkavállaló, azaz kell tőle társadalombiztosítási járulékot vonni, vagy mentesül ez alól a közteher alól?
Részlet a válaszából: […] Az átmeneti bányászjáradék az 1993. évi XLVIII. tv. alapján megállapításra kerülő ellátás. Nem minősül nyugellátásnak, így az ebben részesülő személy nem tekinthető nyugdíjasnak, biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Szolgálati járandóságban részesülő vezető tisztségviselő

Kérdés: Milyen összegű tiszteletdíj számfejthető 2021 vonatkozásában egy egyesület vezető tisztségviselőjének annak érdekében, hogy ne veszítse el a szolgálati járandóságát? Figyelembe kell venni az érintett mezőgazdasági őstermeléséből származó jövedelmét ebből a szempontból, ha őstermelőként kiterjed rá a biztosítás? Kifizethető az ez évi tiszteletdíj egy része 2022-ben, mivel márciusban betölti a nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan kell számolni a korhatár előtti ellátásban részesülő személy kereseti korlátját, ha az érintett 2021. március 10-től kapja az ellátást, arányosan, vagy ebben az esetben is a minimál-bér 24-szerese a maximumösszeg? A kereseti korlát számításánál figyelembe veendő a mezőgazdasági őstermelőként fizetendő járulék?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt egy - vélhetően elírásból származó - adat pontosítása: a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő személy éves kereseti korlátja nem a minimálbér 24-szeresének, hanem 18-szorosának megfelelő összeg, amely 2021-ben 18 × 167...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Munkavállalás korhatár előtti ellátás mellett

Kérdés: Milyen feltételekkel dolgozhat egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátásban, illetve a járadékban részesülő személy olyan munkát végez, amely biztosítással jár, és a munkából származó jövedelme meghaladja a tárgy-év első napján érvényes kötelező legkisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Valóban a 2021. február 1-jétől érvényben lévő, magasabb összegű minimálbér alapján kell kiszámolni 2021. év második fél évében a szolgálati járandóságban részesülő munkavállalók kereseti korlátját? Hol található az erre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Valóban, 2021. július 1-jétől e tekintetben jogszabályi változás lép hatályba. A 2021. évi LIII. tv. révén ugyanis módosításra került a 2011. évi CLXVII. tv. A jogszabály 11. szakasza egy új bekezdéssel (1a) került kiegészítésre. E szerint, ha a kötelező legkisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Alkalmi munkavállaló személyi jövedelemadója

Kérdés: Hogyan alakul a személyijövedelemadó-bevallási és -fizetési kötelezettsége annak a magánszemélynek, aki 2020-ban összesen 60 napot dolgozott alkalmi munkavállalóként az igazolásai alapján, ebből 10 napot szakképesítést nem igénylő munkakörben, összesen 50 napot pedig szakképesítést igénylő munkakörben? A szakképesítést nem igénylő munkakörben 10 nap alatt összesen 200 ezer forintot, a szakképesítést igénylő munkakörben pedig 500 000 forintot keresett. Hogyan veszik figyelembe a nyugdíjalap megállapítása során ezt a keresetet?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdése értelmében az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve, hogy ez a bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló éves keretösszege

Kérdés: Mennyi a szolgálati járandóság mellett munkát végzők éves keretösszege 2021-ben, tekintettel arra is, hogy a 2021. évre járó minimálbér bevezetésére csak február hónapban került sor?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. értelmében, ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Részmunkaidős munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell elszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki heti 4, nyolcórás munkanapot, azaz hetente 32 órát dolgozik? Helyesen jár el a munkáltató, ha ebben az esetben órában tartja nyilván a szabadságot? Az éves szabadság órában számított mértéke megállapítható oly módon, hogy az éves szabadságnapok számát szorozza 6,4 órával, és amikor a dolgozó kivesz 8 munkaóra szabadságot, akkor az éves keretösszeget 8 munkaórával kell csökkenteni, tehát olyan, mintha 1,25 nap szabadságot vett volna ki?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a munkavállalót megillető alap- és pótszabadság mértékét munkanapban állapítja meg. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére ugyanannyi munkanap szabadságot kell megállapítani, mintha teljes munkaidőben foglalkoztatnák. A megállapításra kerülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Korhatár előtti ellátás szüneteltetése

Kérdés: Figyelembe kell venni a korhatár előtti ellátás szüneteltetésének megállapításánál a 2020. évben kifizetett előző évre vonatkozó megbízási díjat?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátás folyósítását abban az esetben kell szüneteltetni, amennyiben az ellátásban részesülő személy olyan munkát végez, amely biztosítással jár, és a munkából származó jövedelme meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.
1
2
3
11