tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott egyszemélyes kft. tagja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetés alól egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha a cég érdemi tevékenységet nem folytat, bevétele nincs, és az ügyvezetői teendőket egy külső személy látja el ingyenes megbízási jogviszony keretében?
Részlet a válaszból: […]nem részesül. Vele kapcsolatban ez alapján semmilyen járulék vagy más társadalombiztosítással összefüggő fizetési kötelezettség sem keletkezik. Ugyanez elmondható a nem tag ügyvezető ingyenes megbízási jogviszonyáról is.Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a tag, illetve az ügyvezető nem rendelkezik egyéb biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, és egészségügyi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6249

2. találat: Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Hogyan tudja minimális szinten tartani a járulékfizetési kötelezettségét egy egyszemélyes kft. nem nyugdíjas ügyvezető tagja, elkerülve a minimálbér vagy a garantált bérminimum utáni járulékfizetést? A tag csak osztalékot vesz fel a cégből, munkavállalót pedig semmilyen jog-viszony keretében nem foglalkoztat.
Részlet a válaszból: […]ez életszerű, akkor a legegyszerűbb megoldás a részmunkaidős munkaviszony, hiszen ebben az esetben a közterheket, azaz a 15 százalékos személyi jövedelemadót, a 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adót, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő--piaci járulékot, valamint 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást a havi minimálbér (vagy garantált bérminimum) munkaidővel arányos része után kell megfizetni. Ebben az esetben a munkaszerződés egyaránt tartalmazza az ügyvezető teendők ellátását, illetve a tevékenységben való részvételt.Amennyiben a tevékenység teljes munkaidőt kíván, akkor a legcélszerűbb megoldás az ügyvezetés heti 36 órás munkaviszonyban történő ellátása, a társaságban való személyes közreműködésnek pedig tagsági jogviszonyban (tehát társas vállalkozóként történő) folytatása.Az ügyvezetéshez nem szükséges szakképesítés, így heti 36 órás munkaviszony esetén az előzőekben már felsorolt közterheket a 138 000 forintos minimálbér után kell megfizetni.Ezzel szemben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5903
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell fizetnie valamilyen közterhet egy egyszemélyes kft. tagjának, aki rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, de a cégben is személyesen közreműködik, ő végzi a tényleges tevékenységet, alkalmazott nincs? Ezeken túl a társasági szerződés szerint a vezető tisztség-viselői feladatokat munkaviszony keretében végzi. Végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet és a személyes közreműködést is "0" forintért a saját cégében, vagy mindenképpen kell kivennie jövedelmet? Helyesen jelentik a havi bevallásban "társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett" jogviszonyban, vagy ezen változtatni kell?
Részlet a válaszból: […]járulékfizetési kötelezettség nem merül fel, a bejelentése helyesen történik.Személyes közreműködése mellett az ügyvezetői teendőket is ellátja. Amennyiben ezt - a társasági szerződésben rögzítetteknek megfelelően - munkaviszonyban teszi, akkor tényleges munkabére alapulvételével (ami nem lehet kevesebb, mint a minimálbér, illetve részmunkaidő esetén a minimálbér arányos része) meg kell fizetni az általános szabályok szerinti közterheket (15 százalékos szja, 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adó, 10 százalékos nyugdíjjárulék, 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, valamint 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás).Jelen esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5734
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Kft.-tag jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség, és melyik jogviszonyban válik biztosítottá egy egyszemélyes kft. tulajdonos tagja, aki heti 5 órás munkaviszonyban látja el az ügy-vezetői teendőket, márciustól pedig személyesen is közre-működik a társaságban, amelyért díjazásban nem részesül? Az ügyvezetés munkaviszonyban történő ellátását a társasági szerződés rögzíti.
Részlet a válaszból: […]nyugdíjjárulékot, valamint 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot.Emellett tagsági jogviszonya alapján személyesen közreműködik, tehát társas vállalkozóként is biztosított, így havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. A szociális hozzájárulási adót a társas vállalkozói jogviszonyban legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5 százaléka, a nyugdíjjárulékot legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 100 százaléka, míg a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 150 százaléka után le kell rónia. Az 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék a munkaviszonyára tekintettel nem terheli.Mivel az ügyvezetés munkaviszonyban történő ellátását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5679
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy egyszemélyes kft. tagja után abban az esetben, ha személyesen semmilyen formában nem működik közre a társaságban, az ügyvezetést pedig egy nem magánszemély tag látja el? A tag semmilyen biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]2018. január 1-jétől havi 7320 forint (napi 244 forint).Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - a Tbj-tv. szerint biztosított, illetőleg a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében az egyezmény alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki- csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban,- saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban,- mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban,- nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban,- bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,- gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben részesül,- egyházi jogi személytől nyugdíjban, vagy az 52/2011. Korm. rendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,- az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül,- a Köznev-tv. hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben, továbbá a Felsőokt-tv. hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, a külügyekért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá 2001. évi LXII. tv. hatálya alá tartozó személy, aki a Felsőokt-tv. hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll,- megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett, és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és az illetékes hatóság erre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5624
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Kétszeresen kell megfizetni a járulékokat abban az esetben, ha egy egyszemélyes kft. tagja személyes közreműködése alapján és a megbízási jogviszonyban ellátott ügyvezetői tevékenysége alapján is társas vállalkozóvá válik?
Részlet a válaszból: […]1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül". Tehát abban az esetben, ha a személyes közreműködésére tekintettel eleve társas vállalkozónak minősülő tagról van szó, nincs akadálya annak, hogy az érintett megbízási jogviszony alapján lássa el az ügyvezetői teendőket. Ilyenkor a tag ügyvezetői státuszával összefüggő biztosítási kötelezettségét a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján kell elbírálni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a megbízási díjából származó járulékalapot képező (adóelőleg számításánál figyelembe veendő) jövedelme havi szinten eléri a minimálbér 30 százalékát, kiterjed rá a biztosítás (tehát a 'T1041-es nyomtatványon ilyen címen is be kell jelenteni biztosítottként), illetve a szociális hozzájárulási adón túl, a megbízási díja után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 7 (4+3) százalékos egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetni utána.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5393
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek egy egyszemélyes kft. tagja és ügyvezetője után, aki a társaság tevékenységében 4 órás munkaviszony keretében személyesen közreműködik (adatfeldolgozást végez), az ügyvezetői megbízásért külön díjazásban nem részesül, és egy másik kft.-ben napi 4 órás munkaviszonyban szintén munkát végez?
Részlet a válaszból: […]keletkező járulékfizetési kötelezettséget a Tbj-tv. 31. §-a (4) bekezdésének előírásai figyelembevételével kell megállapítani, mely szerint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. Ez azt jelenti, hogy a saját egyszemélyes kft.-jében fennálló 4 órás munkaviszonya és a másik kft.-ben fennálló ugyancsak 4 órás munkaviszonya összeszámítása eredményeképpen a heti 36 órás foglalkoztatása megvalósultnak tekinthető. Mivel ilyen esetben csak a ténylegesen kifizetett (felvett) járulékalapot képező jövedelem alapján kell a társas vállalkozó után megfizetni a járulékokat, ezért a díjazás nélkül betöltött ügyvezetői tisztségére tekintettel nem keletkezik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5245
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Egyszemélyes kft. tulajdonosának jogviszonya

Kérdés: Helyesen történik a jogviszonyok meghatározása, illetve bejelentése annál az egyszemélyes kft.-nél, amelynek a tulajdonosa alapítói határozat alapján tagi jogviszonyban művezetőként közreműködik a cég tevékenységében, ügyvezetőként viszont nem vesz fel jövedelmet, így ezt a tevékenységet semmilyen jogviszonyban nem jelenti be? A társasági szerződés nem rendelkezik a személyes közreműködésről.
Részlet a válaszból: […]§ d) pont 1. alpont]. Ennek megfelelően a társas vállalkozói jogviszonyát a 'T1041 típusú nyomtatványon be kell jelenteni. Ha emellett a tag ügyvezetője is a társaságnak, akkor e megbízással ellátott tisztsége a Tbj-tv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti vezető tisztségviselői jogviszonynak minősül. A kft. társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője pedig e jogviszonyában csak akkor biztosításra kötelezett, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő díjazása eléri a minimálbér harminc százalékát, illetve naptári napokra annak harmincadrészét. Tekintve, hogy a kérdésben vázolt esetben a tag ügyvezetőként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4708
Kapcsolódó tárgyszavak: ,