Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Milyen jogviszonyban és hogyan kell bejelenteni egy egyszemélyes kft. tulajdonosát, aki tagként személyesen közreműködik a társaságban, ügyvezetőként pedig havi 100 ezer forintos megbízási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett tulajdonos tagnak egyidejűleg két jogviszonya van a saját társaságában. Egyrészt személyesen közreműködik, ami társas vállalkozói jogviszonyát alapozza meg. Így tehát a 'T1041-es nyomtatványon társas vállalkozóként (1451-es kód) be kell őt jelenteni.E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Egyszemélyes kft. tulajdonosának közterhei

Kérdés: Létezik olyan megoldás, amely alapján mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól egy egyszemélyes kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki jelenleg GYED-ben részesül, így nem kell közterheket fizetnie, a GYED-jogosultság azonban 2022. május 15-től megszűnik? A munkavállalónak nincs egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, a cég viszont nem működik, semmilyen bevétele nincs.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, a kft. ügyvezetője ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket, ami alapján társas vállalkozónak minősül. Jövedelemben tehát nem részesül, és mivel a GYED tartama alatt mentesül a minimálisadó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Egyszemélyes kft. tulajdonosának keresőképtelensége

Kérdés: Érinti az egyszemélyes kft. társas vállalkozóként személyesen közreműködő tulajdonosának táppénzjogosultságát, ha osztalékban részesül, illetve ha ingyenes megbízási jogviszonyban változatlanul ellátja a cég ügyvezetését? A vállalkozás a tulajdonos hónapok óta tartó keresőképtelensége ellenére is folyamatosan működik egy alkalmi munkavállaló révén.
Részlet a válaszából: […] Az osztalék semmilyen formában sem érinti a táppénzjogosultságot, hiszen nem munkavégzésre tekintettel kerül kifizetésre.Az ügyvezetés ingyenes megbízási jogviszonyban történő ellátása pedig csak akkor veszélyeztetné a táppénz folyósítását, ha e tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetés alól egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha a cég érdemi tevékenységet nem folytat, bevétele nincs, és az ügyvezetői teendőket egy külső személy látja el ingyenes megbízási jogviszony keretében?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett tulajdonos tag a kft. tevékenységében semmilyen jogviszonyban nem működik közre, nem ügyvezetője a tagnak, és a társaságtól jövedelemben semmilyen jogcímen nem részesül. Vele kapcsolatban ez alapján semmilyen járulék vagy más társadalombiztosítással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Hogyan tudja minimális szinten tartani a járulékfizetési kötelezettségét egy egyszemélyes kft. nem nyugdíjas ügyvezető tagja, elkerülve a minimálbér vagy a garantált bérminimum utáni járulékfizetést? A tag csak osztalékot vesz fel a cégből, munkavállalót pedig semmilyen jog-viszony keretében nem foglalkoztat.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben személyesen közreműködő tulajdonos tagról van szó, aki egyben ügyvezető is. A szóba jöhető jogviszonyok optimális megválasztásánál - a hozzá kapcsolódó közterhek mértéke mellett - arra is tekintettel kell lennünk, hogy a cég által folytatott tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell fizetnie valamilyen közterhet egy egyszemélyes kft. tagjának, aki rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, de a cégben is személyesen közreműködik, ő végzi a tényleges tevékenységet, alkalmazott nincs? Ezeken túl a társasági szerződés szerint a vezető tisztség-viselői feladatokat munkaviszony keretében végzi. Végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet és a személyes közreműködést is "0" forintért a saját cégében, vagy mindenképpen kell kivennie jövedelmet? Helyesen jelentik a havi bevallásban "társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett" jogviszonyban, vagy ezen változtatni kell?
Részlet a válaszából: […] Az említett tag személyes közreműködése révén társas vállalkozónak minősül a saját cégében, ugyanakkor a másutt fennálló heti 36 órát elérő munkaviszonyára tekintettel mentesül a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség alól, tehát ha nem részesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Kft.-tag jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség, és melyik jogviszonyban válik biztosítottá egy egyszemélyes kft. tulajdonos tagja, aki heti 5 órás munkaviszonyban látja el az ügy-vezetői teendőket, márciustól pedig személyesen is közre-működik a társaságban, amelyért díjazásban nem részesül? Az ügyvezetés munkaviszonyban történő ellátását a társasági szerződés rögzíti.
Részlet a válaszából: […] A vázolt konstrukcióban a tulajdonos tag egyidejűleg két jogviszonyban áll a saját társaságában. Egyrészt részmunkaidőben ügyvezető, amit heti 5 órás munkaviszonyban lát el. Ez alapján munkaviszonyban álló dolgozóként biztosított, és a részmunkaidőre járó munkabére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy egyszemélyes kft. tagja után abban az esetben, ha személyesen semmilyen formában nem működik közre a társaságban, az ügyvezetést pedig egy nem magánszemély tag látja el? A tag semmilyen biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A kft. természetes személy tagja a személyes közreműködés tekintetében három lehetőség közül választhat:- egyáltalán nem működik közre a társaságban, ami azt jelenti, hogy tagsága semmilyen társadalombiztosítási jogviszonyt sem hoz létre, és semmilyen járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Kétszeresen kell megfizetni a járulékokat abban az esetben, ha egy egyszemélyes kft. tagja személyes közreműködése alapján és a megbízási jogviszonyban ellátott ügyvezetői tevékenysége alapján is társas vállalkozóvá válik?
Részlet a válaszából: […] Természetesen nem, mivel a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a tulajdonos tag egyidejűleg ugyanabban a társas vállalkozásban két társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezzék. A Tbj-tv. 4.§-a d) pontjának 5. alpontja szerint társas vállalkozónak tekintendő a bt., kkt., kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Egyszemélyes kft. tagjának közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek egy egyszemélyes kft. tagja és ügyvezetője után, aki a társaság tevékenységében 4 órás munkaviszony keretében személyesen közreműködik (adatfeldolgozást végez), az ügyvezetői megbízásért külön díjazásban nem részesül, és egy másik kft.-ben napi 4 órás munkaviszonyban szintén munkát végez?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának d) pontja szerint társas vállalkozónak minősül a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve ha a társaságban nem munkaviszony és nem megbízási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.
1
2