Rokkantsági ellátás "átváltása" öregségi nyugdíjjá

Kérdés: Kaphat-e csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat 2012 októberében az az 1952-ben született férfi, aki 2011. december 31-ig rokkantsági nyugdíjban részesült, és kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak minősült? A megállapított szolgálati ideje 2006-ban 38 év és pár hónap volt. Lemondhat-e a rokkantsági ellátásról a nyugdíj érdekében? Vonatkozik-e rá a kereseti korlát, amennyiben 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […]  A 2011. évi CLXVII. tv. rendelkezései alapján 2012. január1-jétől az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugellátást – ide nemértve a nők 40 év jogosultsági idő alapján igénybe vehető öregségi nyugdíját -nem lehet megállapítani. Tehát függetlenül attól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Korengedményes nyugdíj

Kérdés: Terheli-e valamilyen járulékfizetési kötelezettség azt a munkáltatót, aki a korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges nyugdíjat a dolgozó és a munkáltató közötti megállapodás alapján megfizeti a nyugdíjfolyósítónak?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben a kérdés arra vonatkozik, hogy a munkáltatónak azáltala vállalt – a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjkorhatáránakbetöltéséig terjedő időszakra – és megfizetett nyugdíjösszeg (amennyiben azellátás folyósítása postai úton történi, akkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

Korengedményes nyugdíjazás igénybevétele

Kérdés: Érdemes-e elmennie 2011. december 30-án korengedményes nyugdíjba annak az 58 éves munkavállalónak, aki jelenleg 39 év szolgálati idővel rendelkezik, és a munkáltatója felajánlotta neki ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszából: […]  Mielőtt a kérdező számára tanácsot adnánk, fontosnaktartjuk, hogy a 2012. évtől várható jogszabályváltozásokat ismertessük.Megjegyezzük, hogy a módosító rendelkezéseket az Országgyűlés még nem fogadtael, azok tervezetek, ezért az ismertetésre kerülő szabályok még...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

1954-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e nyugdíjba 2011 decemberében az az 1954. szeptember 6-án született férfi, akinek 2006. július 1-jéig 33 év igazolt szolgálati ideje volt, amelyből 18 év 8 hónapot korkedvezményes munkakörben töltött? 2006. július 1-jétől jelenleg is ugyanazon a munkahelyen dolgozik, de már nem korkedvezményes munkakörben, tehát decemberre 38 év és 6 hónap ledolgozott munkaviszonya és 3 év korkedvezménye, azaz 41 év 6 hónap szolgálati ideje lesz. Mennyi ideig kellene fizetnie a munkáltatónak a nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […]  Még mielőtt a kérdés megválaszolásához szükséges 181/1996.Korm. rendelet és a 283/2009. Korm. rendelet jelenleg hatályos rendelkezéseitismertetnénk, nagyon fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a kormány 2012.január 1-jétől a nyugdíjrendszer átalakítását tervezi. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 8.

Rokkantnyugdíjas nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a 2006. december 15. óta rokkantnyugdíjas nőnek, aki 2006. december 14-ig 33 év munkaviszonyt és 7 év korkedvezményt szerzett, és 2010-ben az orvosi felülvizsgálaton egyszer már 40 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg számára, majd II. fokon visszakapta a rokkantságinyugdíj-jogosultságot, de 2011-ben ismét el kell mennie orvosi vizsgálatra? Mit tehet abban az esetben, ha ismét elveszti a rokkantságinyugdíj-jogosultságát? Valóban jogosult lenne-e előrehozott öregségi nyugdíjra, hiszen már 2006-ban rendelkezett 40 év szolgálati idővel? A nyugdíj-biztosítási szervek állásfoglalása szerint az igénylő nyugdíjkorhatára a 63. életéve.
Részlet a válaszából: […] A kérdés korrekt megválaszolásához a két legfontosabbinformáció nem nyilvánvaló. A kérdésből egyértelműen nem derül ki, hogy azigénylő 7 éven keresztül dolgozott korkedvezményre jogosító munkakörben, vagy 7év korkedvezményt szerzett. A két szóhasználat közötti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Korengedményes nyugdíj megfizetésének elmaradása

Kérdés: Milyen következménye lehet a munkavállalóra nézve annak, ha a munkáltatóval kötött megállapodás alapján megállapították a korengedményes nyugdíját, de a munkáltató nem tudott eleget tenni a fizetési kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkavállalóval kötött megállapodásbanvállalta a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárának betöltéséigterjedő időszakra a nyugdíj összegének, és ha a korengedményes nyugdíj utalásapostai úton történik, akkor az ehhez járuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

1953-ban született nő korengedményes nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e korengedményes nyugdíjba egy 1953-ban született nő, aki jelenleg 40 év szolgálati idővel rendelkezik? Kevesebb lesz-e a nyugdíj összege annál, mint ha rendes időben menne öregségi nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy valaki korengedményes nyugdíjba menjen, afoglalkoztató hozzájárulása szükséges, hiszen a megállapodás szerint az őkötelezettsége a munkavállaló nyugdíja összegének a nyugdíjkorhatárig előre,egy összegben történő kifizetése.A megállapodásban a munkáltatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése

Kérdés: Elmehet-e az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt 10 hónappal nyugdíjba egy 1951-ben született személy, ha rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és egy összegben előre kifizeti a járulékait?
Részlet a válaszából: […] Az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárának a betöltéseelőtt még abban az esetben sincs lehetőség a nyugellátást kérni, ha az igénylőegy összegben kifizetné a járulékokat. Ennek az az indoka, ahogy az előrehozottöregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséről csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

1948-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2010. január 1-jétől egy jelenleg még aktívan dolgozó, 1948-ban született, 42 év szolgálati idővel rendelkező nőre öregségi, illetve korengedményes nyugdíj igénylése esetén? Mi a szabály, ha 2009. december 31-éig veszi igénybe, vagy ha 2010. január 1-je után igényli a nyugellátását?
Részlet a válaszából: […] Azon személyek, akik előrehozott, illetve csökkentettösszegű előrehozott öregségi nyugdíjra 2009. január 1-je előtt jogosultságotszereztek, e jogosultságukat bármikor érvényesíthetik, tekintet nélkül arra,hogy az előrehozott öregségi nyugdíjat mikor, illetve milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Korengedményes nyugdíj

Kérdés: Meddig élhetnek a korengedményes nyugdíjazás lehetőségével a jogosultak? Meddig kell befizetnie a nyugdíj összegét a munkáltatónak? Mi történik abban az esetben, ha a cég vállalta a befizetést, de mégsem fizet? Mi a helyzet abban az esetben, ha a fizetés időpontjában már nem is létezik a foglalkoztató? Visszavonják-e a megállapított nyugdíjat, ha időközben megváltozik a nyugdíjkorhatár? A foglalkoztatónak a 2009. vagy a 2010. évi korhatárhoz viszonyítva kell az ellátás összegét előre megfizetnie? Mit tehet a munkavállaló, ha a munkáltató a jogviszonyát most erre hivatkozással megszünteti, de a korengedményes nyugdíjat jövőre mégsem finanszírozza?
Részlet a válaszából: […] A korengedményes nyugdíjra való jogosultság feltételeit atöbbször módosított 181/1996. Korm. rendelet határozza meg azzal, hogy anyugellátás megállapításának szabályai tekintetében a Tny-tv. rendelkezései azirányadók.A 2009. március 27-én kihirdetett, 60/2009. Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.
1
2
3