Gyermekápolás időtartama

Kérdés:

Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermekápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.

Részlet a válaszából: […] A kérdésre adott válasz ismertetését megelőzően indokolt utalni arra, hogy a szülőt a gyermek életkora alapján megillető ápolás, illetve kórházi tartózkodás tartamára igazolt keresőképtelenség jogcímen igényelhető napok nem különíthetőek el, azokat összevontan kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége

Kérdés: Melyek a lényeges eltérési pontok a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek keresőképtelensége idejére megállapított egészségügyi szabadság és az egyéb biztosítottakat megillető egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében folyósított táppénzellátás között?
Részlet a válaszából: […] A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek – speciális helyzetükből eredően – a keresőképtelenség tartamára az Eb-tv. V. fejezetében részletesen szabályozott egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai helyett a Hszt. eltérő rendelkezései alapján jövedelemjelleget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Szerződés szerinti munkabér

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a táppénzjogosultság hónapjának a szerződés szerinti bérét a kevés biztosítási idővel rendelkező keresőképtelen biztosított esetében, ha a hónap hétköznapra eső munkaszüneti napot (fizetett ünnep) tartalmaz? A teljes munkaidős munkavállaló órabére 963 forint/óra. Figyelembe kell venni a fizetett ünnepre számfejtett távolléti díjat, vagy ez nem része a szerződés szerinti munkabérnek?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. rendelkezései értelmében valóban több olyan eset is van, amikor a munkavállaló szerződés szerinti munkabére szükséges egy egészségbiztosítási pénzbeli ellátás alapjának megállapításához.Az Eb-tv. 5/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Kedvezményszabály szolgálati jogviszony esetén

Kérdés: Érvényesíthető az ún. kedvezményszabály egy hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya esetében, aki a szülési szabadság időtartamára nem csecsemőgondozási díjban, hanem a Hszt. által szabályozott távolléti díjban részesült?
Részlet a válaszából: […] A kedvezőbbség elvéből eredően az Eb-tv. speciális rendelkezést tartalmaz arra az élethelyzetre, amikor az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira jogosult biztosított azért nem rendelkezik 180 naptári napi tényleges jövedelemmel, mert legalább 180 napig táppénzben, baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló munkavállaló szülése

Kérdés: Alkalmazható a Tbj-tv. 32. §-ának a) pontjában megfogalmazott járulékmentesség a Hszt. hatálya alá tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendőr szülési szabadságának idejére járó távolléti díj elszámolásakor ugyanúgy, mint a csecsemőgondozási díj esetében?
Részlet a válaszából: […] A 2020. évi CXXXIV. tv. csecsemőgondozási díj emelését érintő módosítása évtizedes megszokott mechanizmust változtatott meg azzal, hogy a privilegizált Hszt. szabályozásával szemben kedvezőbb helyzetet teremtett az Eb-tv. hatálya alá tartozó biztosítottak számára.A Hszt. 149...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Letiltás táppénzből

Kérdés: Helyesen járt el a munkáltató a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló munkavállaló esetében, amikor a betegsége idejére megállapított táppénzellátásból az általános szabályok szerint vonta le a letiltás összegét? A munkavállaló tudomása szerint ebben az esetben a letiltásra kedvezőbb szabályokat kell alkalmazni. Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] Az érintett munkavállaló keresőképtelensége vonatkozásában nem mellőzhető az a lényeges körülmény, hogy a betegségéből fakadó munkaképtelenség teljes tartama alatt nem egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban, hanem a Hszt. 147. §-ának (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya

Kérdés: Alkalmazható az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdésében megfogalmazott kedvezményszabály a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya második gyermeke után járó GYED megállapítása során, ha korábban csecsemőgondozási díj helyett szülési szabadság idejére folyósított díjazásban részesült?
Részlet a válaszából: […] A kérdés tökéletesen példázza, hogy esetenként egyes privilegizált foglalkoztatási csoport, az őt érintő egyedi, általában előnyös szabályozás mellett, bizonyos – mindenkire vonatkozó – utólagosan megtett módosítás következményeként miként csúszhat ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy méltányossági GYÁP-ja

Kérdés: Jogosult méltányosságból gyermek-ápo-lási táppénzre egy hivatásos szolgálati jog-vi-szonyban álló személy?
Részlet a válaszából: […] A hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó Hszt. az Eb-tv.-nyel szinkronban határozza meg a gyermekek után igénybe vehető és gyermekápolás céljára fordítható napok számát.Gyermekápolás jogcímen egészségügyi szabadságra nem kizárólagosan a gyermek szülei, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Keresőképtelenség szolgálati viszony felfüggesztése alatt

Kérdés: Milyen ellátásra válhat jogosulttá az a munkavállaló, akinek a szolgálati viszonyában bekövetkezett felfüggesztés alatt a foglalkoztatója 100 százalékban visszatartotta az illetményét, és időközben keresőképtelenné vált?
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül összetett, ezért az erre adott válasz teljeskörűsége érdekében elengedhetetlen több, egymáshoz szorosan kapcsolódó jogszabály együttes alkalmazása.A Hszt. által szabályozott hivatásos szolgálati jogviszonyról az egészségbiztosítás területén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó betegsége

Kérdés: A 2005. évi CXXXIII. tv. szerint az őrzés-védelem tevékenység egyéni vállalkozói jogviszonyban is folytatható. Ebben az esetben betegség esetén a betegszabadságnak megfelelő szabadság jár. Mi ez pontosan, és hogyan kell számolni?
Részlet a válaszából: […] A személy- ésvagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól a 2005. éviCXXXIII. tv. rendelkezik. A törvény 1. § (1) bekezdése értelmében e törvényhatálya az egyéni, valamint a társas vállalkozás keretében végzett személy- ésvagyonvédelmi, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 31.