tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

31 találat a megadott egyetemi hallgató tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezető tagja

Kérdés: Biztosítottá válik egy most alakult egyszemélyes kft. ügyvezető tagja abban az esetben, ha jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató, és emellett egy betéti társaság ügyvezetője társas vállalkozói jogviszonyban?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónak minősül. Amennyiben valaki egyidejűleg több társaságban társas vállalkozó, valamennyi jogviszonyában kiterjed rá e jogcímen a biztosítás, ám a havi minimális járulékfizetési kötelezettség csak egy társaságban terheli, míg a többiben a kötelezettségek alapja a tényleges tagi jövedelem. Jelen esetben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6712

2. találat: Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Részlet a válaszból: […]diák státusz: az általános szabályok vonatkoznak rájuk mind a foglalkoztatói, mind pedig a munkavállalói terhek vonatkozásában.Egyetlen kivétel, ha a munkavégzésre diákszövetkezeten keresztül kerül sor. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében ugyanis nem terjed ki a biztosítás az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagjára, 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6406

3. találat: Külföldön tanuló diák szakmai gyakorlata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy magyar állampolgárságú egyetemi hallgató egybefüggő 8 hetes szakmai gyakorlati ideje alatt abban az esetben, ha állami ösztöndíjjal egy angol egyetemen tanul? Meg kell fizetni a hallgatói díjminimumot ebben az esetben? A tanuló angol tajszámmal rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]ezzel összefüggő járulékfizetési, valamint bejelentési kötelezettséget, hiszen az említett hallgatóra a Tbj-tv. 11. §-ának c) pontja értelmében nem terjed ki a biztosítás. A Szocho-tv. 5. §-ának e) pontja értelmében ebben az esetben a szociális hozzájárulási adót sem kell megfizetni, sőt a diák juttatása mentes a személyi jövedelemadó alól is. Az Szja-tv. értelmében ugyanis adómentes juttatásnak minősül a Felsőokt-tv. szerinti hallgató részére a nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része (Szja-tv. 1. számú melléklet 4.12. pontja).A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására az Mt. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok meghatározása során az Mt.-nél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató javára.A Felsőokt-tv. 79. §-ának (1a) bekezdése értelmében 2016. január 1-je óta a magyar diákok államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaikhoz kapcsolódóan, szakmai tapasztalatszerzés céljából, a külföldi felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyuk időtartama alatt egy alkalommal, legfeljebb tizenkettő hétig terjedő időtartamra magyarországi munkáltatóval is létesíthetnek jogviszonyt hallgatói munkaszerződés keretében. Erre a jogviszonyra a képzési programhoz kapcsolódó munkavégzés fentebb ismertetett szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a gyakorlati képzést szervezőnek ebben az esetben nem kell kötelező felelősségbiztosítást kötnie a hallgató javára.A szakmai gyakorlat és a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó részletes szabályokat a 230/2012. Korm. rendelet tartalmazza, mely kimondja, hogy a szabályok mind az alapképzés, mind a mesterképzés részeként megszervezett szakmai gyakorlatra egyaránt vonatkoznak, valamint meghatározza a szakmai gyakorlóhely (külső gyakorlóhely) fogalmát. E szerint szakmai gyakorlóhely az a jogi személy vagy gazdálkodó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6134

4. találat: Egyetemista ügyvezető járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha egyetemre jár, és az ügyvezetői teendők ellátásáért nem vesz fel megbízási díjat?
Részlet a válaszból: […]járulékfizetési kötelezettségét azonban jelentősen befolyásolja egyetemi hallgatói státusza, hiszen - amennyiben nappali tagozatra jár - erre tekintettel mentesül a havi minimális szociálishozzájárulásiadó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A Tbj-tv. 31. §-a (4) bekezdésének b) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése értelmében ugyanis az a társas vállalkozó, aki Köznev-tv., valamint a Felsőokt-tv. szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 4 százalékos természetbeni, a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a 22 százalékos (2018. január 1-jétől 20 százalékos) szociális hozzájárulási adót a tényleges tagi jövedelme után köteles megfizetni.Jelen esetben - járulékalapot képező jövedelem híján - a nappali tagozatos egyetemista diák ügyvezetővel kapcsolatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5603

5. találat: Kezdő mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Csökkenthető valamilyen módon egy őstermelői tevékenységet folytató nappali tagozatos egyetemi hallgató társadalombiztosítási terhe, aki jelenleg a minimálbér alapulvételével fizeti meg a járulékokat és a szociális hozzájárulási adót, tekintettel arra, hogy tevékenységét 2015. július 1-jén kezdte meg?
Részlet a válaszból: […]jogviszony, tehát a jelentős összegű járulék elkerülése érdekében más megoldást kell keresni.Ennek során abból célszerű kiindulni, hogy a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint nem terjed ki a biztosítás a mezőgazdasági őstermelőre, amennyiben más jogcímen - ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat - biztosított. Azt kell megvizsgálnunk tehát, hogyan szerezhet az érintett a "legolcsóbban" biztosítást. Egyik megoldás a részmunkaidőre (akár heti néhány órás) létesített munkaviszony. A másik lehetőség - amely az adminisztrációs költségeken túl akár teljesen "ingyenes", tehát járulék- és adómentes lehet - az egyéni vállalkozói tevékenység. A Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó csak a tényleges kivétje után köteles megfizetni az egyéni járulékokat, valamint a szociális hozzájárulási adót, amennyiben közép- vagy felsőfokú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4890

6. találat: Egyetemi hallgató munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet heti 40 órás munkaviszonyt egy nappali tagozatos egyetemi hallgató aktív hallgatói jogviszonya alatt?
Részlet a válaszból: […]tanulmányok tényleges folytatásának időtartama alatt nem állhat teljes munkaidős munkaviszonyban. A heti 40 órás foglalkoztatásnak így korlátot csak a munkaviszony keretében elvégzendő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4617
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Tanulmányait szüneteltető egyetemi hallgató társas vállalkozói jogviszonya

Kérdés: Hogyan kell elbírálni annak a társas vállalkozónak a jogállását, aki nappali tagozatos egyetemi hallgatóként alapította meg a vállalkozását, de jelenleg szünetelteti a tanulmányait? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben, illetve jogosult lesz-e az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.A felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató társas vállalkozó tehát alapesetben többes jogviszonyú vállalkozónak minősül, és így nem köteles megfizetni a minimumjárulékokat, munkaerő-piaci járulékot pedig a Tbj-tv. 25/A.§-a alapján egyáltalán nem fizet. Kérdés viszont, hogy ebből a szempontból tanulmányokat folytatónak minősül-e az a hallgató, aki egyébként jelenleg szünetelteti a tanulmányait.A Felsőokt-tv. 45. §-ának (1) bekezdése szerint a hallgató hallgatói jogviszonya akkor szünetel, ha bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve ha a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be. Ez pedig véleményünk szerint egyértelműen azt jelenti, hogy ez alatt az időszak alatt a hallgató nem folytat tanulmányokat, így a vállalkozásában főfoglalkozásúnak és nem többes jogviszonyúnak minősül. Ezt alátámasztják a 2002/113. Adózási kérdésben foglaltak is.A főfoglalkozású társas vállalkozónak a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a nyugdíjjárulékot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4463

8. találat: Gyakornok jogállása

Kérdés: Biztosítottá válik az az egyetemi hallgató, aki 6 hétnél hosszabb időt tölt el egy cégnél szakmai gyakorlaton? Be kell jelenteni a 12T1041 számú nyomtatványon? Kell-e részére bármiféle díjazást fizetni, ha igen, keletkezik ez után közteher-fizetési kötelezettség? Be kell jelenteni a 1208-as bevallásban?
Részlet a válaszból: […]gyakorlatra vonatkozó megállapodáson túl valamilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek), így a hallgatót nem kell a 12T1041 típusú nyomtatványon bejelenteni, és utána járulékot sem kell fizetni. A Felsőokt-tv. 48. §-ának (3) bekezdése értelmében amennyiben az alap- és mesterképzésben részt vevő egyetemi hallgató gazdálkodó szervezetnél hat hétnél hosszabb összefüggő gyakorlaton vesz részt, őt hetente legalább a minimálbér havi összege 15 százalékának megfelelő hallgatói munkadíj illeti meg. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.12. b) pontja szerint a nappali tagozatos egyetemi hallgató részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás (hallgatói munkadíj) értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész adómentes juttatásnak minősül. Amennyiben az egyetemi hallgató részére a szakmai gyakorlatra esetlegesen az adómentességre elő­írt határt meghaladó összegben kerül díjazás kifizetésre, a meghaladó rész adóalap-kiegészítéssel növelt összege személyijövedelemadó-előleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3807
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Egyetemi hallgató társas vállalkozó

Kérdés: Jogosult-e egészségügyi szolgáltatásra az a társas vállalkozó, aki egyetemi hallgatóként folytatja tevékenységét, de szünetelteti tanulmányait? Hogyan alakul a társas vállalkozásában a járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]kötelezettsége a társaságban. A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdés b) pontja értelmében ha a társas vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, járulékait a tényleges jövedelme alapján kell megfizetnie, tehát nem terheli a minimálbér alapulvételével történő járulékfizetési kötelezettség. A kérdés, hogy a tanulmányok szüneteltetése alatt "folytat"-e tanulmányokat. Nyilvánvalóan nem, amit a 2002/113. számú adózási kérdésben is megerősít az adóhatóság.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3488

10. találat: Szünidős diák Start kártyája

Kérdés: Igényelhető-e Start kártya a nyári szünidő alatt történő munkavégzés időtartamára, illetve befolyásolja-e ez az egyetemi hallgató diplomázás utáni Start kártya-jogosultságát?
Részlet a válaszból: […]befejezze vagy szüneteltesse. Egy befejezett középiskola és még egy meg nem kezdett főiskola, illetve egyetem között elképzelhető a Start kártya igénylése, de nem célszerű. A Start kártya ugyanis csak egy alkalommal váltható ki, és ez azt jelenti - feltéve hogy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3408
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést