Kft. nyugdíjas és egyetemista ügyvezetői

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy kétszemélyes kft. tagjait abban az esetben, ha személyesen egyikük sem működik közre a társaság tevékenységében, de mindketten ügyvezetők, amelyért díjazásban nem részesülnek? A kft. egy családi vállalkozás, amelynek tagjai a nyugdíjas édesapa és az egyetemista fia.
Részlet a válaszából: […] Mivel mindkét tulajdonos ügyvezető, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket, a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján mindketten társas vállalkozónak minősülnek.Az apa nyugdíjas, tehát kiegészítő tevékenységűnek tekintendő, így vele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Iraki állampolgárságú kft.-tag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy Magyarországon bejegyzett kft. iraki állampolgár tulajdonos-ügyvezetője után, aki az egyik budapesti egyetem nappali tagozatos hallgatója, és a cégből jelenleg nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett iraki diák ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, ami alapján az általános szabályok szerint [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés e) pontja] terjed ki rá a biztosítás.Ugyanakkor, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

EGT-tagállamban tanuló vállalkozó

Kérdés: Főállásúnak fog minősülni az a magyar állampolgár, aki Németországban nappali tagozatos egyetemi hallgató, és szeretne vállalkozást indítani Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvetett problémával kapcsolatban a Tbj-tv. 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja egyértelműen fogalmaz. E szerint nem terheli a minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség az egyéni vagy társas vállalkozót abban az esetben (sem), ha- a nemzeti köznevelésről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Többes jogviszonyú kisadózó

Kérdés: Hogyan befolyásolja a jogszabályok változása annak a biztosított mezőgazdasági őstermelőnek a jogviszonyát, aki 2022. július 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozóként is tevékenységet kezdett? Az érintett jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató.
Részlet a válaszából: […] A nappali tagozatos egyetemi hallgatóra kisadózóként nem terjed ki a biztosítás, mivel nem főállásúnak minősül, így ez a mezőgazdasági őstermelői jogviszonyát nem érinti, tehát őstermelőként továbbra is biztosítási és járulékfizetési kötelezettség terheli.Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Egyetemi hallgató megbízási jogviszonya

Kérdés: Kell valamilyen bevallási vagy fizetési kötelezettségeket teljesítenie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha a nyár tartama alatt, három hónapra egy egyetemi hallgatót alkalmaz megbízási jogviszonyban, havi 190 000 forint megbízási díjért? A megbízott 25 év alatti nappali tagozatos hallgató.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből ítélve a foglalkoztatásra nem diákszövetkezeten keresztül kerül sor. Ebből következően a nappali tagozatos egyetemi hallgató biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani és teljesíteni. A Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szülés felsőfokú tanulmányok befejezése után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a várhatóan 2022. januárban születő gyermekére tekintettel az a munkavállaló, aki 2020. szeptember hónapban egyetemi hallgatóként, részmunkaidőben kezdett dolgozni a munkáltatójánál, majd 2021. június hónaptól már teljes munkaidős munkaviszonyban áll, mert tanulmányait befejezte?
Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díjra való jogosultság alapfeltétele, hogy az édesanya a szülést megelőző két éven belül rendelkezzék 365 nap biztosításban töltött idővel.A kérdésben szereplő kismama 2020 szeptemberétől áll munkaviszonyban a cégnél, így egyértelműnek tűnik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Levelező tagozatos egyetemi hallgató egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Mikortól kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére egy egyetemi hallgató, aki a második félévet levelező tagozaton folytatja?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 22. § (1) bekezdése i) pontjának ic) alpontja alapján az egyetemi hallgató csak akkor jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ha nappali rendszerű oktatás keretében folytatja tanulmányait. Tehát a levelező tagozaton folytatott tanulmányok már nem jogosítanak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Őstermelői családi gazdaság tagjai

Kérdés: Valóban van törvényi akadálya annak, hogy egy őstermelői családi gazdaság tagjai a gazdaság mellett egy betéti társaságot is létrehozzanak? Hogyan alakul a 3 tag járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha eddig csak a férj fizetett őstermelőként járulékot, és a betéti társaságban is csak ő működne közre ingyenes megbízási jogviszonyban? A feleség a bt.-ben beltagként ügyvezető lenne, de díjazásban nem részesül és rendelkezik egy heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, a gyermek egyetemi hallgató, a bt.-ben pedig kültagként nem működne közre?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Szja-tv. 6. számú melléklete - amely az őstermelők családi gazdaságában végzett tevékenység szabályait részletezi - úgy rendelkezik, hogy az őstermelők családi gazdasága tagjai a családi őstermelői tevékenység időszakában egymással munkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Egyszemélyes kft. ügyvezető tagja

Kérdés: Biztosítottá válik egy most alakult egyszemélyes kft. ügyvezető tagja abban az esetben, ha jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató, és emellett egy betéti társaság ügyvezetője társas vállalkozói jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdésben említett egyetemi hallgató az általa alapított kft.-ben nem munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, e jogviszonyában is társas vállalkozónak minősül. Amennyiben valaki egyidejűleg több társaságban társas vállalkozó, valamennyi jogviszonyában kiterjed...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Részlet a válaszából: […] Nincs olyan előírás, amely tiltaná a nappali tagozatos egyetemi hallgató teljes munkaidős munkavégzését.Munkaviszony vagy megbízási jogviszony esetén a nappali tagozatos hallgatók, tanulók, biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét nem érinti a diák státusz: az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.
1
2
3
9