Egyszemélyes kft. ügyvezető tagja

Kérdés: Biztosítottá válik egy most alakult egyszemélyes kft. ügyvezető tagja abban az esetben, ha jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató, és emellett egy betéti társaság ügyvezetője társas vállalkozói jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben említett egyetemi hallgató az általa alapított kft.-ben nem munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, e jogviszonyában is társas vállalkozónak minősül. Amennyiben valaki egyidejűleg több társaságban társas vállalkozó, valamennyi jogviszonyában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Részlet a válaszából: […] ...olyan előírás, amely tiltaná a nappali tagozatos egyetemi hallgató teljes munkaidős munkavégzését.Munkaviszony vagy megbízási jogviszony esetén a nappali tagozatos hallgatók, tanulók, biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét nem érinti a diák státusz:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Külföldön tanuló diák szakmai gyakorlata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy magyar állampolgárságú egyetemi hallgató egybefüggő 8 hetes szakmai gyakorlati ideje alatt abban az esetben, ha állami ösztöndíjjal egy angol egyetemen tanul? Meg kell fizetni a hallgatói díjminimumot ebben az esetben? A tanuló angol tajszámmal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...kérdéssel összefüggésben érdemes áttekinteni a diákok - ezen belül a főiskolai és egyetemi hallgatók - nyári szakmai gyakorlatára vonatkozó általános szabályokat.A Felsőokt-tv. 44. §-a értelmében a képzési program keretében, illetve a képzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Egyetemista ügyvezető járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha egyetemre jár, és az ügyvezetői teendők ellátásáért nem vesz fel megbízási díjat?
Részlet a válaszából: […] ...alapján látja el.Az ügyvezető társas vállalkozóként történő járulékfizetési kötelezettségét azonban jelentősen befolyásolja egyetemi hallgatói státusza, hiszen - amennyiben nappali tagozatra jár - erre tekintettel mentesül a havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Kezdő mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Csökkenthető valamilyen módon egy őstermelői tevékenységet folytató nappali tagozatos egyetemi hallgató társadalombiztosítási terhe, aki jelenleg a minimálbér alapulvételével fizeti meg a járulékokat és a szociális hozzájárulási adót, tekintettel arra, hogy tevékenységét 2015. július 1-jén kezdte meg?
Részlet a válaszából: […] A tevékenységét kezdő mezőgazdasági őstermelő [e kategóriába az a személy tartozik a Tbj-tv. 4. §-ának x) pontja szerint, aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek] havonta a minimálbér alapulvételével köteles megfizetni a 27...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Egyetemi hallgató munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet heti 40 órás munkaviszonyt egy nappali tagozatos egyetemi hallgató aktív hallgatói jogviszonya alatt?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. nem tartalmaz olyan korlátozást, amely szerint a nappali tagozatos egyetemi hallgató a tanulmányok tényleges folytatásának időtartama alatt nem állhat teljes munkaidős munkaviszonyban. A heti 40 órás foglalkoztatásnak így korlátot csak a munkaviszony keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.
Kapcsolódó címke:

Tanulmányait szüneteltető egyetemi hallgató társas vállalkozói jogviszonya

Kérdés: Hogyan kell elbírálni annak a társas vállalkozónak a jogállását, aki nappali tagozatos egyetemi hallgatóként alapította meg a vállalkozását, de jelenleg szünetelteti a tanulmányait? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben, illetve jogosult lesz-e az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése értelmében a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem, evaadózó egyéni vállalkozó esetében az Eva-tv.-ben meghatározott adóalap 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 29.

Gyakornok jogállása

Kérdés: Biztosítottá válik az az egyetemi hallgató, aki 6 hétnél hosszabb időt tölt el egy cégnél szakmai gyakorlaton? Be kell jelenteni a 12T1041 számú nyomtatványon? Kell-e részére bármiféle díjazást fizetni, ha igen, keletkezik ez után közteher-fizetési kötelezettség? Be kell jelenteni a 1208-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...Felsőokt-tv. 31. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján azegyetemi hallgató gyakorlati képzésével, szakmai gyakorlatával kapcsolatosfeladatok ellátására a felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodástköthet. A megállapodás az egyetem által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:    

Egyetemi hallgató társas vállalkozó

Kérdés: Jogosult-e egészségügyi szolgáltatásra az a társas vállalkozó, aki egyetemi hallgatóként folytatja tevékenységét, de szünetelteti tanulmányait? Hogyan alakul a társas vállalkozásában a járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […]  Az említett hallgató egészségügyi szolgáltatásra valójogosultsága nem függ össze tanulmányaival, hiszen ahogy a kérdésből iskitűnik, társas vállalkozóként biztosított.Lényegesen érdekesebb kérdés, hogyan alakul ajárulékfizetési kötelezettsége a társaságban.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

Szünidős diák Start kártyája

Kérdés: Igényelhető-e Start kártya a nyári szünidő alatt történő munkavégzés időtartamára, illetve befolyásolja-e ez az egyetemi hallgató diplomázás utáni Start kártya-jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] Elvileg igen, noha a Pf-tv. 3. § (2) bekezdése értelmében aStart kártya kiváltásának feltétele, hogy az érintett a tanulmányait befejezzevagy szüneteltesse. Egy befejezett középiskola és még egy meg nem kezdettfőiskola, illetve egyetem között elképzelhető a Start kártya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
4