Építőközösség jogállása és kötelezettségei

Kérdés: A külterületi vízhálózatot a magánszemély tagok hozzájárulásából kiépítő víztársulat a befejezés után – 2002-ben – építőközösséggé alakult át. Vállalkozási tevékenységet nem végez a közösség, bevétele a vízhálózatra újonnan rákötő tagok által fizetett hozzájárulásból van, ami jelenleg 225 000 forint/rákötés. Ebből jelenleg a közösség által felépíttetett hálózat karbantartása történik. Milyen jogszabály vonatkozik az építőközösségekre? Milyen nyilvántartást kell vezetnie bevételeiről és kiadásairól, mivel nem tartozik az Szt. hatálya alá? Kell-e adószámot kérni, illetve milyen egyéb kötelezettségük van az APEH felé? Milyen adólevonás és járulékkötelezettség keletkezik a képviselő részére kifizetett havi 15 000 forint összegű tiszteletdíj, illetve a pénzügyi megbízott részére kifizetett havi 6000 forint összegű könyvelési díj után?
Részlet a válaszából: […] ...építőközösség működésének szabályait a Ptk. 578/B-578/Eszakaszai alatt találhatjuk. E szerint az építőközösség jogi személyiségnélküli társaság, amely írásban foglalt szerződéssel jön létre. Ebben a felekarra vállalnak kötelezettséget, hogy épület...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 10.
Kapcsolódó címke: