Ekhós megbízott

Kérdés: Összegtől függetlenül le kell vonni a 15 százalékos, illetve nyugdíjas esetén a 9,5 százalékos ekhót, vagy vizsgálni kell, hogy eléri-e a minimálbér 30 százalékát a megbízási díj összege abban az esetben, ha a megbízott rendelkezik egy heti 40 órás főállású munkaviszonnyal, és a megbízási szerződéssel összefüggésben az ekhós közteherfizetésről nyilatkozott?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 4. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy az ezt az adózási módot választó magánszemély az ekhoalap összegéből 15 százalék ekhót fizet.Ettől eltérően, ha a magánszemély saját jogú nyugdíjas, vagy más EGT-tagállamban biztosított, a levonandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Ekhós munkavállaló juttatásai

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választó munkavállalók esetében a jutalom, a bérlet-hozzájárulás, illetve az egyéb cafeteriaelemek után? Az szja szerinti adózás alá eső dolgozók esetében ezek a tételek a bérhez hasonlóan adóznak, kérdés viszont, hogy az ekhósok esetében ezen juttatások után szintén az általános szabályok szerint kell megfizetni a közterheket, vagy ebben az esetben is alkalmazható az ekho?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaviszonyban álló magánszemélyt megillető bevétel azzal, hogy a kifizető az ekho alapjaként a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Felhasználási szerződés

Kérdés: Milyen előnyei, illetve milyen hátrányai vannak az ekho szerinti adózás választásának abban az esetben, ha egy cég sok nagy összegű kifizetést teljesít felhasználási szerződés alapján főállással rendelkező magánszemélyek részére? Nem lenne optimálisabb a kifizető számára az általános szabályok szerinti közteherfizetés?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy az ekho szerinti adózás választása teljesen független a kifizető akaratától. Ha minden jogszabályi feltétel adott, akkor a magánszemély teljesen szabadon nyilatkozhat arról, hogy az ekho szerinti adózást választja, és a kifizető ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Ekhós jövedelem figyelembevétele kereseti korlát számításánál

Kérdés:

Figyelembe kell venni az ekhós jövedelmet a kereseti korlát számításánál egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében?

Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a korhatár előtti ellátás keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny-tv. 83/B. §-ának (1) és (2) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.Ez azt jelenti, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülő az ellátása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Ekho alapja

Kérdés: Beszámítható a belföldi és külföldi napidíj az ekho alapjába az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás szerinti adózást választó munkavállalók (pl. színészek) esetében, vagy ezekre a juttatásokra nem alkalmazható ez a közteher?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szempontjából az Ekho-tv. két szakaszának van jelentősége. Egyrészt a 4. § (1) bekezdésének értelmében az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás alapjául az Ekho-tv. 3. §-a (2) bekezdésének rendelkezésében meghatározott bevétel (csökkentve –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.

Nyugdíjjárulék-fizetési felső határ

Kérdés: Hogyan kell eljárni a nyugdíjjárulék levonását tekintve annál a munkavállalónál, akinek szja-köteles munkabére és az ekhós jövedelme elérte a 7 665 000 forintos nyugdíjjárulék-fizetési felső határt?
Részlet a válaszából: […]  Az Ekho-tv. 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogyamennyiben a munkavállaló a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy azadóévben – minden más járulékalapot képező jövedelmét, valamint minden olyan,ekhoalapot képező bevételét, amely után 15 százalék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.

Megbízási díjak összevonása

Kérdés: Összevonandó-e a két jövedelem abban az esetben, ha egy cég havi 20 000 forint összegű megbízási díjat fizet egy munkavállalónak, és ugyanabban a hónapban 30 000 forint ekhós jövedelmet is, ugyancsak megbízási jogviszony alapján?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 9. § (2) bekezdése alapján a munkavégzésreirányuló egyéb jogviszonyokból származó, ugyanannál a foglalkoztatónál anaptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket valóban össze kellszámítani a biztosítási kötelezettség elbírálása során. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Kilépő munkavállaló járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el a munkáltató, ha a július 10-én azonnali hatállyal kilépő dolgozó részére július 10-én kifizetésre kerülő, július 1-jétől 10-ig terjedő időszakra járó jövedelmet a régi járulékmértékekkel, a megmaradó dolgozók jogviszonyának fennállása mellett elszámolásra kerülő július havi bért pedig a rendes bérfizetési napon, az új járulékmértékekkel számolja el? Amennyiben egy dolgozó munkaviszonya 2009. augusztus 31-én szűnik meg, és a munkavégzés alól felmentik 2009. július 11-én, tehát az utolsó munkában töltött napon, július 10-én kifizetik az összes járandóságát, akkor a régi járulékmértékek szerint kell elszámolni a 2009. augusztus 31-ig terjedő összes járandóságot, de ha a felmentési idő július 12-én kezdődik, így július 11. az utolsó munkában töltött nap, akkor az új járulékmértékeket kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk jogértelmezése helyes. A 2009. évi XXXV. törvényátmeneti rendelkezései szerint a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekremég a korábbi rendelkezések vonatkoznak. Ebből adódóan azon járulékalapotképező jövedelem után, ami július 10-éig kifizetésre kerül –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

1950-ben született férfi nyugdíjazása

Kérdés: Mikor és mennyi szolgálati idővel mehet előnyugdíjba egy 1950. augusztus hóban született férfi, akinek a fizetése havi 260 000 forint? Az ő esetében már a nettó bérből történik a nyugdíj számítása?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az 1950-benszületett férfi társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a 62. életévebetöltésétől lesz jogosult, amennyiben abban az időpontban legalább húsz évszolgálati idővel fog rendelkezni. (A kérdésben szereplő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Jogdíj ekho-ja

Kérdés: Alkalmazható-e az ekho a jogdíjként kifizetett díjra egy könyvkiadással foglalkozó cég szerzői esetében, ahol a művek megírásának ellenértéke két tételből: a személyes közreműködés díjából és a jogdíjból tevődik össze?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. § (2) bekezdésének b) pontja bb) alpontjaértelmében az ekho szerint adózás választható a megbízási szerződés alapjánszerzett jövedelemre. A jogszabály 2. § c) pontja szerint a megbízásiszerződésen a magánszemély által kötött, a Ptk. szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.
1
2