Külföldön tanuló diák szakmai gyakorlata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni egy magyar állampolgárságú egyetemi hallgató egybefüggő 8 hetes szakmai gyakorlati ideje alatt abban az esetben, ha állami ösztöndíjjal egy angol egyetemen tanul? Meg kell fizetni a hallgatói díjminimumot ebben az esetben? A tanuló angol tajszámmal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel összefüggésben érdemes áttekinteni a diákok – ezen belül a főiskolai és egyetemi hallgatók – nyári szakmai gyakorlatára vonatkozó általános szabályokat.A Felsőokt-tv. 44. §-a értelmében a képzési program keretében, illetve a képzés részeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Béren kívüli juttatások

Kérdés: Adhat béren kívüli juttatásként étkezési jegyet, bérletet, illetve SZÉP kártyát egy gazdasági társaság a tagjainak, illetve a munkavállalók házas­társainak?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre vonatkozóan egy NAV-tájékoztató alapján tudjuk megadni a pontos választ.A béren kívüli juttatások körét az Szja-tv. 71. §-a határozza meg. Ezen juttatásokat főszabály szerint munkáltató juttathat a munkavállaló részére. A munkáltató fogalma 2015-től...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Részmunkaidős munkavállaló étkezési jegye

Kérdés: Jogosult-e étkezési utalványra egy négyórás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló? A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi 6000 forintos étkezési utalványt kapnak.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján "amunkáltató által a munkavállaló részére (ideértve az Mt. előírásai szerint amunkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagy étkezőhelyi vendéglátás,munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

Adómentes béren kívüli juttatások

Kérdés: Csak a munkáltatónak keletkezett-e adófizetési kötelezettsége 2007-ben abban az esetben, ha a munkavállalók részére adott természetbeni juttatás értéke meghaladta a 400 000 forintot? Ebben az esetben a munkáltatónak 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot és 11 százalékos ehót kell-e fizetni a 400 000 ezer forint feletti rész után? Amennyiben a munkáltató a dolgozó családtagjainak is adott üdülési csekket 65 500 forint/fő értékben, az beleszámít-e a munkavállaló éves keretébe, vagy figyelmen kívül lehet hagyni? Helyesen jár-e el a munkáltató, ha az étkezési jegyet és az üdülési csekket nem számítja bele a 400 000 forintos határba?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 71. §-a rendezi az adómentes béren kívülijuttatásokkal kapcsolatos adózási szabályokat. Az adómentesen adható bérenkívüli juttatások évi 400 ezer forintos keretébe tartozó juttatások tételesfelsorolását is ez a rendelkezés tartalmazza. Az Ön által is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.

Adómentes természetbeni juttatások

Kérdés: Minden dolgozónak egyforma értékben kell-e adni az étkezési utalványt, az üdülési csekket és az évente három alkalommal adható csekély értékű ajándékot, vagy az ügyvezető döntése alapján lehet differenciáltan is az elvégzett munka szerint? Ebben az évben minden dolgozó egyforma értékben kapja a juttatásokat, de az ügyvezetés 2009-től változtatni szeretne ezen a gyakorlaton.
Részlet a válaszából: […] Ha röviden össze akarjuk foglalni a lényeget, aztmondhatjuk: az ügyvezető megteheti, hogy valamilyen ismérvek alapján adolgozóknak eltérő nagyságú adómentes természetbeni juttatást ad, de azt nemteheti meg, hogy az egyes dolgozói juttatás nagysága munkateljesítménytőlfüggjön....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Étkezési utalványok összevonása

Kérdés: Összevonhatóak-e a havi adómentes összegéig a munkavállalók részére nyújtott étkezési utalványok? A munkáltató decemberben adja át az egész évre járó juttatást.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján amunkáltató a munkavállaló részére étkezési utalványt "meleg" étkezésre adhat havi12 ezer forintot meg nem haladó, vagy "hideg" étkezésre havi 6000 forintot megnem haladó értékben. A rendelkezés az adómentességhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Közterhek alapja

Kérdés: A cafeteria-rendszerben csak az a csalóka, hogy ami nem alapja az szja-nak, pl. étkezési jegy, az nem alapja a nyugdíjjáruléknak sem, vagyis lehet, hogy adót takarítunk meg, de hosszabb távon kevesebb lesz a nyugdíjunk? Például ha a munkaszerződés szerinti munkabér 80 000 forint, de 10 000 forintot kap a munkavállaló étkezési jegyként havonta, akkor csak 70 000 forint lesz az szja-előleg alapja, a tb- és egyéni járulékokat viszont lehet számfejteni és bevallani a havi 138 000 forint után is?
Részlet a válaszából: […] Valóban jogosan veti fel a kérdést, hogy amikor a munkáltatóa magánszemélynek a munkájáért nem csak munkabért, hanem béren kívülijuttatásokat is ad, akkor ezek a béren kívüli juttatások – étkezési jegy, helyibérlet, önkéntes pénztári hozzájárulás stb. – nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Milyen jogszabályok alapján tarthatja vissza a munkáltató annak a munkavállalónak a havi 4000 forint értékű ebédjegyét, aki június végén és július elején egy-egy hetet betegszabadságon volt? A betegállomány miatt az ebédjegyet sem augusztusban, sem szeptemberben, sem októberben nem kapta meg a munkavállaló.
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak nincs étkezésihozzájárulás-fizetésikötelezettsége, hacsak nem tartozik olyan törvény – például a Ktv. – hatályaalá, amely azt számára kötelezően előírja. Ezért az étkezési jegy juttatására amunkáltató akkor köteles, és a munkavállaló azt akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Tesco-utalvány közterhei

Kérdés: Elszámolható-e a cég nevére szóló számla alapján adómentes költségként a Tesco áruházban vásárolt, egyenként 6500 forint értékű ajándékozási utalvány, amit kis értékű utalványként szerettek volna odaadni egy kft. alkalmazottainak, de utólag vették észre, hogy az utalvány mindenre beváltható?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. § (11) bekezdése úgy rendelkezik, hogy akereskedelmi utalvány, jegy, bon, kupon és más hasonló tanúsítvány stb. azSzja-tv. külön rendelkezése hiányában akkor minősül természetbeni juttatásnak,ha azon feltüntették, hogy mely termékre vagy szolgáltatásra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.

Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó étkezési utalványa

Kérdés: Adható-e adómentesen a havi 4500 forint összegű hideg- vagy a 9000 forintos melegétkezési utalvány a munkaviszonyban lévő dolgozókhoz hasonlóan annak az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalónak, aki egy részvénytársaságnál havonta ledolgozik 14 vagy 15 munkanapot, és a foglalkoztatásának tervezett időtartama 4 hónap?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint igen. Az Amk-tv. szerint az alkalmimunkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás munkaviszonynak minősül. Amegszerzett jövedelem után – ha nem haladja meg évente a minimálbértizenkétszeresét – a magánszemélynek nincs bevallási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.
1
2