Cafeteria 2019

Kérdés: Milyen juttatások adhatók a cafeteria keretében, illetve milyen közterheket kell megfizetni az egyes juttatások után 2019-ben?
Részlet a válaszából: […] ...(pl. iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, Erzsébet-utalvány vagy az iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt költsége).Mindezek alapján 2019. január 1-jétől a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Erzsébet-utalvány

Kérdés: Keletkezik személyijövedelemadó-fizetési, illetve -bevallási kötelezettsége a nyugdíjas magánszemélyeknek a karácsonyra, illetve a húsvétra kapott Erzsébet-utalvány után?
Részlet a válaszából: […] ...alapján arra jogosult személyek részére egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 10?000 forint értékben juttatott étkezési Erzsébet-utalvány az Szja-tv. szerinti adómentes juttatásként legyen adható az érintett személyek részére.A fenti juttatásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Erzsébet-utalvány

Kérdés: Hol érdeklődhet az a nyugdíjas magánszemély, aki nem kapta meg az Erzsébet-utalványt?
Részlet a válaszából: […] ...étkezési Erzsébet-utalványok a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál megadott cím-adatok alapján kerültek kiküldésre. Ezek azok a címek, melyeket az ellátásban részesülők bejelentettek a hivatalhoz, tehát ahová a havonkénti rendszerességgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Közalkalmazott béren kívüli juttatása

Kérdés: A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján helytállóak egy közalkalmazott feltevései, aki írásban fordult a munkáltatóhoz azzal, hogy megítélése szerint egyrészt folyószámla-támogatás nem folyósítható a közalkalmazottak részére megállapított cafeteriajuttatási keretből, másrészt utalt arra, hogy álláspontja szerint jogszabályi előírás értelmében a munkáltató a közalkalmazott részére egyébként is köteles folyószámla-támogatást adni?
Részlet a válaszából: […] ...fizetendő munkáltatói foglalkoztatási hozzájárulásnak, étkezési támogatásnak, álláshely-támogatásnak, Széchenyi Pihenőkártya, Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatásnak az Szja-tv.-ben meghatározott összeget meg nem haladó részét.A cafeteria...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Cafeteriajogosultság

Kérdés: Jogszerű a cafeteriaszabályzatban a munkáltató azon rendelkezésre, mely szerint a cafeteria a próbaidő időtartamára és a felmondási időre nem jár? Amennyiben egy ilyen rendelkezés esetlegesen nem jogszerű, akkor elfogadható az a rendelkezés, amely szerint a próbaidő tartamára cafeteria nem jár, azonban a sikeres próbaidő leteltét követően a munkavállaló visszamenőlegesen megkapja a juttatásokat?
Részlet a válaszából: […] ...járó elem található.Jellegzetesen idetartoznak az Szja-tv. 71. §-ában meghatározott béren kívüli juttatások, pl. Erzsébet-utalvány, a Széchenyi Pihenő Kártyára adott juttatások. A béren kívüli juttatások esetén az Szja-tv. az adott juttatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Erzsébet-utalvány és más béren kívüli juttatások megbízott részére

Kérdés: Alkalmazhatóak a béren kívüli juttatásra ­vonatkozó adózási szabályok abban az esetben, ha egy cég a folyamatos megbízási szerződés alapján foglalkoztatott magánszemélyek részére a rendszeres megbízási díj mellett Erzsébet-utalványt és helyi­bérlet-juttatást is kíván adni?
Részlet a válaszából: […] ...minősülő juttatást csak a munkáltató adhat. Ezért a kifizető a magánszeméllyel egyetértésben dönthet úgy, hogy a megbízott részére Erzsébet-utalványt, vagy más, egyébként béren kívülinek minősülő juttatást ad. Ezeket azonban nem lehet az Szja-tv. 71. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Cafeteriaelemek minősítése éves keretösszeg számítása során

Kérdés: Beleszámít a nők kedvezményes nyugdíja melletti keresőtevékenységre vonatkozóan megállapított, a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosában megállapított éves keretösszegbe a munkáltató által adott Erzsébet-utalvány, vagy a cafeteriaelemek a meghatározott összegen felül adhatóak?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség, így azokat az éves keretösszeg számításakor is figyelmen kívül kell hagyni. Ez azt jelenti, hogy pl. az Erzsébet-utalvány értéke nem számít bele az éves keretösszegbe, tehát – a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmának alapelvét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti a bevételszerző tevékenységet egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha nincs alkalmazottja, minden munkát ő csinál, és egy másik cégnél rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal? Végezhető a személyes közreműködés díjazás nélkül? A cégben a tag végzi az ügyvezetői feladatokat is megbízási szerződés alapján, "0" forint tiszteletdíj ellenében. Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége a személyes közreműködés miatt abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet? Kaphat béren kívüli juttatásokat a tag (Erzsébet-utalvány, önsegélyező pénztári befizetés) abban az esetben, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...§-a (1) bekezdésének bb) pontja értelmében béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Egyes meghatározott juttatásnak minősül-e, ha a munkáltató 2012-ben Sodexo Pass melegétkezési utalványt ad a munkavállalóinak?
Részlet a válaszából: […] ...kívüli juttatásként étkezési hozzájárulást amunkáltató csak a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára utalássalvagy Erzsébet-utalvány biztosításával tud nyújtani a munkavállaló részére.Az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Béren kívüli juttatások differenciálása

Kérdés: Adható-e munkakörre, életkorra, munkaviszonyban eltöltött időre tekintettel differenciáltan a Széchenyi Pihenőkártya és az Erzsébet-utalvány? Kizárható-e belső szabályzatban a dolgozók bizonyos köre a juttatásból (pl. táppénzen, próbaidőn lévők)?
Részlet a válaszából: […] ...Széchenyi Pihenőkártya és az Erzsébet-utalvány az Szja-tv.71. §-ában szabályozott béren kívüli juttatásnak minősül. A béren kívülijuttatások tekintetében az Szja-tv. nem tartalmaz olyan feltételt, hogy aztegységesen, valamennyi munkavállaló számára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.
1
2