Gyermek ellátásai nyári munkavállalás esetén

Kérdés:

Milyen ellátásra lesz jogosult a szülei vállalkozása által üzemeltetett gyümölcskereskedésben nyári munkát vállaló gyermek? Végezhet ingyenesen munkát, vagy mindenképpen kapnia kell valamilyen jövedelmet?

Részlet a válaszából: […] Számos tényező határozza meg ezt az összetett kérdéskört. Alapvetően azonban érdemes tisztázni először is a gyermek életkorát, hogy van-e más munkaviszonya, illetve hogy milyen hosszú munkavégzést feltételez a kérdés. Ezek ugyanis alapvetően határozzák meg a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] A diákszövetkezeten keresztül történő munkavégzés egy atipikus munkavégzési forma, ahol a diák és a diákszövetkezet között jön létre a jogviszony akképpen, hogy a diák egy olyan harmadik személy számára végzi a munkát, akivel nem áll jogviszonyban. Erre tekintettel nem egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Éjszakai munkavégzés

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az éjszakai munkavégzésre?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni az éjszakai munka fogalmát, amelyet az Mt. 89. §-a ad meg a következőképpen: éjszakai munka a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés. A definícióból látható, hogy éjszakai munkának minősül a meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen speciális munkajogi szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalókra?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges meghatározni, hogy ki minősül a jogszabály alapján vezető állású munkavállalónak. E kérdésre az Mt. 208. §-a ad választ, amely kimondja, hogy vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

GYED-ben részesülő apa munkavégzése

Kérdés: Végezheti a munkáját a továbbiakban is az általános feltételekkel egy 8 órás napi munkaidőben, 3 műszakos munkarendben dolgozó férfi munkavállaló abban az esetben, ha GYED-et igényel? Helyesen gondolja a foglalkoztató, hogy az Mt. 113. §-ában megfogalmazott különös rendelkezések nem vonatkoznak erre az esetre, ha az apa nem egyedül neveli a gyermekét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 113. §-ának (1) bekezdése értelmében a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmaznia) a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,b) a gyermekét egyedül nevelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Alapbérbe beépített pótlékok

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha egy 24/48 órás munkarendben dolgozó portást a minimálbérrel megegyező munkabérrel foglalkoztat annak ellenére, hogy a munkavállaló havi 240 órát dolgozik? A munkaviszony bejelentésekor ebben az esetben heti 60 órát kell szerepeltetni? Kell valamilyen pluszösszeget fizetni ebben az esetben annak ellenére, hogy a munkaszerződés szerint a megállapított alapbére a bérpótlékokat is tartalmazza? Hogyan kell elszámolni a szabadságot ebben az esetben? Hány napnak felel meg egy 24 órás munkanap? Hogyan kell elszámolni a betegszabadság napjait?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony létesítésével összefüggő biztosítotti bejelentést az új Art. 1. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal kell megtenni az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A bejelentésnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Étterem dolgozóinak pótlékai

Kérdés: Kell vasárnapi pótlékot fizetni annak a dolgozónak, aki egy mindennap déli 12 órától éjfélig nyitva tartó étteremben vasárnapra kerül beosztásra? Kell éjszakai pótlékot fizetni a hét bármely napján a 22 óra és 24 óra közötti időszakra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó főszabályaiból következően a munkavállalók egyik pihenőnapjának vasárnapra kell esnie, azonban ez alól vannak kivételek. A kivételeket úgy határozza meg a törvény, hogy taxatíve felsorolja, mely esetekben rendelhet el a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Éjszakai munka

Kérdés: Jogsértő a 3 év alatti gyermeket nevelő munkavállaló éjszakai foglalkoztatása abban az esetben, ha a dolgozó írásban kéri a munkáltatótól, hogy három műszakban dolgozhasson?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. előírásai szerint éjszakai munka (huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés) nem rendelhető el– a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,– a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Éjszakai pótlék

Kérdés: Jogosult 15 százalékos éjszakai pótlékra az a munkavállaló, aki hétfőtől péntekig mindennap 5.00 órától 7.00 óráig és 16.00 órától 18.00 óráig tartó, azaz osztott munkaidőben dolgozik? A jogszabályban előírt egyórai munkavégzést naponta vagy havonta kell vizsgálni?
Részlet a válaszából: […] Éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalónak akkor jár éjszakai pótlék, ha műszakpótlékra nem jogosult, és az éjszakai (22.00 és 6.00 óra közötti) időben történő munkavégzés tartama meghaladja az egy órát. A törvény egyértelműen fogalmazza meg, hogy az egy órát meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 17.

Vasárnapi pótlék 12 órás munkarendben dolgozó munkavállaló esetében

Kérdés: Mely órákra kell megadni a vasárnapi pótlékot annak a munkavállalónak az esetében, aki 12 órás munkarendben, 06.00-18.00 óráig, illetve 18.00-06.00 óráig tartó beosztásban dolgozik abban az esetben, ha szombaton 18 órától vasárnap 06 óráig, illetve vasárnap 18 órától hétfő 06 óráig van beosztva? Hogyan alakul a munkaszüneti pótlék ezekben az esetekben? A dolgozó számára meghatározott munkanap a 06.00 és 06.00 óra közötti megszakítás nélküli 24 óra.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 87. §-ának (1) bekezdése értelmében munkanap: a naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli 24 óra, ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik.Az Mt. 87....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.
1
2
3
4