Járulékok utólagos bevallása és megfizetése

Kérdés: Van valamilyen mód arra, hogy utólag bejelentsék és megfizessék az elmaradt járulékokat egy egyéni vállalkozás alkalmazottja után, aki szeretné igénybe venni a nők kedvezményes nyugdíját, de 2009-ben nem történt meg a bejelentése és a járulékfizetés, ezért ezt az időszakot nem számítják bele a 40 éves jogosultsági időbe?
Részlet a válaszából: […] Az Art. szabályai szerint elévült időszakra vonatkozóan (és a 2009. év már ebbe az időintervallumba tartozik) a járulékok utólagos bevallására és megfizetésére nincs mód.Ez azonban nem jelenti egyértelműen azt, hogy a kérdésben említett munkavállaló szolgálati ideje...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Járulék utólagos behajtása

Kérdés: Behajtható egy kft.-n a 2005-2006-os évekre vonatkozóan az akkori ügyvezető elmaradt nyugdíjjáruléka?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy ki és milyen vonatkozásban szeretné az elmaradt járulékot behajtani. Általánosságban annyit mondhatunk, hogy a járulékokra, így a nyugdíjjárulékra is az Art. szerinti elévülési szabályok vonatkoznak.Így az Art. 164....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Külföldre települt magánszemély járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Valóban köteles Magyarországon járulékfizetésre az a magánszemély, aki évek óta külföldön él, ahol munkanélküliként regisztrálták és ingyenes orvosi ellátásra is jogosult, de most kapott egy levelet a NAV-tól, amelyben felszólítják, hogy 2009-től fizesse meg az elmaradt járulékokat, mert Magyarországon nincs biztosítva? A külföldi tartózkodását nem jelentette be semmilyen hatóság felé.
Részlet a válaszából: […]  A kérdésből sajnos nem derül ki egyértelműen, hogy a NAVmilyen járulék megfizetését írja elő (esetleg egyéni vállalkozóról van-e szó),de feltételezzük, hogy a fizetési kötelezettség egészségügyi szolgáltatásijárulékra vonatkozik.A Tbj-tv. 39. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

Egészségügyi ellátás és a jogviszony-ellenőrzés

Kérdés: Hová fordulhat az ingyenes orvosi ellátás érdekében az a magánszemély, aki az orvosnál tudta meg, hogy nem jogosult egészségügyi ellátásra, de erről semmilyen hivatalos értesítést nem kapott az egészségbiztosítási pénztártól?
Részlet a válaszából: […] Egészségügyi szolgáltatásra az a belföldi személy jogosult,aki– biztosított (tehát biztosítási kötelezettséggel járójogviszonyban áll) vagy– a Tbj-tv. 16. §-a alapján – biztosítás híján – ismegilleti őt az egészségügyi szolgáltatás.Ez utóbbiak körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Egyéni vállalkozó elmaradt járulékai

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezett 2005., 2006. és 2007. években annak az egyéni vállalkozónak, akinek ezekben az években a vállalkozásában bevétele, költsége, illetve jövedelme nem volt, és ugyanebben az időszakban ügyvezetői feladatokat látott el főfoglalkozású társas vállalkozói jogviszony keretében a saját tulajdonában lévő kft.-ben? A társas vállalkozó ezen jogviszonyára tekintettel 2006. augusztus 31-ig, a mindenkori minimálbérnél magasabb, 2006. szeptember 1-jétől a mindenkori minimálbér kétszeresénél magasabb havi bruttó összeget vett fel, mely után a közterhek (beleértve a vállalkozói járulékot és a tételes ehót is) megfizetése megtörtént. A társas vállalkozói jogviszony a heti 36 órás foglalkoztatást meghaladja.
Részlet a válaszából: […] Válaszunkat annak ellenére, hogy a kérdés erre irányul, nemaz egyéni vállalkozóként fizetett járulékokkal, hanem a kft. ügyvezetőjénektársas vállalkozói jogviszonyával kell kezdenünk. Ez ugyanis kihat az egyénivállalkozó járulékfizetésére, így nem árt a kft.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Közterhek utólagos levonása

Kérdés: A munkáltató – tévesen – kiküldetési átalányt számfejtett dolgozóinak adó- és járulékmentesen 2001. és 2002. évekre, kiküldetési rendelvény nélkül. 2003-ban hogyan korrigálhatja tévedését úgy, hogy a munkavállalóktól sem személyi jövedelemadót, sem nyugdíjjárulékot ne kelljen vonni?
Részlet a válaszából: […] A 2001. és 2002. években elmulasztott adók és járulékok bevallását a munkáltatónak önrevízió benyújtásával, illetőleg az elmaradt közterhek befizetésével pótolni kell.A személyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat 2003-ban a biztosítottaktól levonni nem lehet. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 6.

Elmaradt járulékbevallás pótlása

Kérdés: Milyen nyomtatványokon, bevallásokban teljesíthető a két ország között megkötött szociális egyezmény hatálybalépését követően elmaradt járulékbejelentési és -fizetési kötelezettség utólagos – korábbi évekre vonatkozó – teljes körű rendezése?
Részlet a válaszából: […] A jogszabály kötelező erejénél fogva biztosítottá vált külföldivel kapcsolatosan az első teendő a Társadalombiztosítási Azonosító Jel és az adóazonosító jel igénylése. A TAJ-t az egészségbiztosítási pénztár, az adóazonosító jelet pedig az APEH adja ki.Az utólagosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 25.