Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének személyi jövedelemadója

Kérdés: Kiváltja-e a 37 százalékos eva megfizetése a 16 százalékos személyi jövedelemadót egy Eva-tv. hatálya alá tartozó egyszemélyes kft. ügyvezetője esetében, aki 2012. január 1-jétől társas vállalkozóvá vált?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás,biztosított (tehát kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő) többesjogviszonyban nem álló társas vállalkozónak minősülő tagjáról van szó.Az "evás" társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Evás bt. nyugdíjas beltagjának járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el az az Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság, amely a személyesen közreműködő nyugdíjas beltagja után kizárólag a 4350 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti meg, mert a tag semmilyen jövedelemben nem részesül?
Részlet a válaszából: […] ...GYES-ben részesül,- fogvatartott vagy- ügyvédként, közjegyzőként, szabadalmi ügyvivőként kamaraitagságát szünetelteti.Eva hatálya alá tartozó társaság tagjáról lévén szó, azérintett személyes közreműködésére tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Evás egyéni vállalkozó ekho-ja

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie annak az evás egyéni vállalkozónak, aki szeptembertől ekho-t választ?
Részlet a válaszából: […] ...eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó járulékait (29százalék társadalombiztosítási járulék, 8,5 százalék nyugdíjjárulék és 6százalék egészségbiztosítási járulék) szeptember 1-jétől főszabályként 125 ezerforint alapulvételével kell megfizetnie....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 31.

Eva hatálya alá tartozó nyugdíjas társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság rokkantnyugdíjas beltagjának abban az esetben, ha közreműködéséért nem vesz ki illetményt, és egyéb munkavégzéssel járó jogviszonya nincs?
Részlet a válaszából: […] ...társas vállalkozás tagjánál annak a körülménynek, hogy azérintett társaság az eva alá bejelentkezett, társadalombiztosítási szempontbólnincs jelentősége. Emiatt a járulékfizetést is az általános szabályok szerintkell teljesíteni. Ez a kérdéses esetben azt jelenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 10.

Evaalany beltag közterhei

Kérdés: A személyes közreműködésre tekintettel van-e kötelező kivétje az eva hatálya alá bejelentkezett betéti társaság beltagjának, aki egy másik cégnél rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, vagy elég, ha bevételeit az eva szerinti mértékkel leadózza, és így válik adózott jövedelemmé? Hogyan változik a helyzet akkor, ha a beltagnak nincs munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...is [Tbj-tv. 28. § (1) bek., illetve Eho-tv. 6. § (3) bek. b) pontja].E kötelezettségeken az a tény, hogy a társaság az eva hatálya alá tartozik, semmit sem befolyásol, amiből következik az is, hogy a társas vállalkozónak szintén nincs kötelező "kivétje"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.

Szja-fizetés evás társas vállalkozó esetében

Kérdés: Az eva hatálya alá tartozó, bevételi nyilvántartást vezető bt. esetében milyen módon lehet elkerülni az szja-fizetést? A közkereseti társaságnak és a betéti társaságnak az Eva-tv. alapján lehetősége van arra, hogy nyilvántartásait ne az Szt. hatálya alatt vezesse, hanem az Eva-tv.-ben meghatározott nyilvántartási rend szerint. Ez a döntése a kkt.-nak és bt.-nek nemcsak a nyilvántartási kötelezettség teljesítésére hat ki, hanem a 18 §. alapján személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség is keletkezik.
Részlet a válaszából: […] ...adófizetési kötelezettség az ún. kiváltó adó címén akkor keletkezik, ha a társaság az evás időszakát megelőző mérlegében olyan összeget mutatott ki, amelyet eddig még nem vont adózás alá. A kiváltó adó alapja az eredménytartalék, amit növel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.

Társas vállalkozók járulékai eva alatt

Kérdés: Mennyi a fizetendő járulékminimum, illetőleg -maximum annál a bt.-beltagnál, akinek a társasága bejelentkezett az eva hatálya alá? A bt. beltagja közel van a nyugdíjkorhatárhoz, ezért nyilatkozott a maximumjárulék-fizetésre. A járulékokat havonta, vagy negyedévente kell megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...eva-alanyiság a társas vállalkozóval kapcsolatos járulékfizetési kötelezettséget nem érinti. A betéti társaság személyesen közreműködő tagja után a társadalombiztosítási járulékot és az egyéni járulékokat havonta, a kiosztott személyi jövedelemadó alapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Az eva hatálya alá tartozó többes jogviszonyú vállalkozó járulékfizetése

Kérdés: Hogyan változott a járulékfizetési kötelezettsége a heti 36 órás munkaviszony mellett egyéni vállalkozónak, illetve a bt.-beltagnak, ha 2003-tól bejelentkezett az eva hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozói kivét azzal, hogy a nyugdíjjárulék esetében figyelembe kell venni a felső határt.Amennyiben ugyanez az egyéni vállalkozó az eva hatálya alá tartozik, akkor a járulékok alapját érintően történik változás. A tevékenységét legalább heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Evás egyéni vállalkozó járuléka

Kérdés: Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a minimálbér vagy az evaalap után köteles-e járulékot fizetni? Van-e esetleg választási lehetősége?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó járulékalapja eltér ugyan a nem evás társaiétól, de esetében ugyanúgy jelentősége van annak, hogy főfoglalkozásúnak, többes jogviszonyban állónak vagy esetleg kiegészítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 6.

Evás társas vállalkozó

Kérdés: Betéti társaságunknak három személyesen közreműködő tagja van, egy kiegészítő tevékenységet folytató (rokkantnyugdíjas) és kettő heti 36 órás munkaviszony mellett munkát végző. Társaságunk 2003-tól az egyszerűsített vállalkozási adó hatálya alá tartozik, és az adózott bevétellel a tagok (családtagok) betéteik arányában rendelkeznek, vagyis jövedelem, illetve osztalékkifizetésre nem kerül sor. Azt szeretnénk megtudni, hogy ez a rokkantságinyugdíj-jogosultságnál lehet-e kizáró ok, illetve kell-e bármilyen megállapodás, taggyűlési határozat arról, hogy a bt.-ből az adózott bevételt - csökkentve a költségekkel - milyen címen vehetik ki és használhatják fel a tagok?
Részlet a válaszából: […] ...munkakörében elérhetne. A tételes ehót csak a nyugdíjas tag után kell leróni, hisz a másik két tag esetében ez másutt megtörténik.Az evaalanyiság alatt megszerzett vagyon adózott vagyonnak tekintendő. Hogy ezt a társaság mire fordítja, belőle mennyit juttat tagjainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.
1
2