Többes munkaviszonyú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz mindkét munkahelyén táppénzre az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll napi 6 órás munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, 2023. május 2-ától egy másik munkáltatónál napi 3 órás munkaviszonyt létesített, és 2023. május 8-ától keresőképtelen, ami miatt egyik munkáját sem tudja ellátni? A keresőképtelenség előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...a táppénzének mértéke 60 százalék. A táppénz összegének megállapításához a személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.A 2023. május 2-től fennálló munkaviszonya alapján a betegszabadsága lejártát követően 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Külföldön élő magyar nemzetiségű személyek gyermekvállalásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételekkel veheti igénybe egy Szerbiában élő magyar nemzetiségű anya a magyar anyasági támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbe fogadó szülője vagy gyámja. Szerbiával kapcsolatba ez nem releváns, de jó tudni, hogy az ellátásokat kiterjesztették, így a Szlovákiában született és ott élő, 2001. évi LXII. tv. alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] ...összegének kiszámításánál az e törvényben meghatározott időszakra adóelőleg megállapításához az állami adóhatóságnál bevallott, társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelem.Abban az esetben tehát, ha a kiküldött munkavállalónak fizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

GYED-ben részesülő ÖCSG-tag járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a GYED-ben részesülő édesanyát, aki ez év áprilisától egy őstermelői családi gazdaság tagja lett? Hol található az erre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...teljesíteni kellene. A hibás jogszabályi utalást a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó NAV tájékoztató anyagok, illetve a 2358-as bevallás kitöltési útmutatója is tartalmazza.Mivel technikai jellegű félreértésről van szó, a kérdésben említett őstermelő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Táppénzben részesült munkavállaló visszamenőleges nyugdíja

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. augusztus 5-től november 30-ig táppénzben részesült munkavállalója bejelenti, hogy 2022. szeptember 20-tól visszamenőleg öregségi nyugdíjas lett? Azon túl, hogy elvégzi az önellenőrzést, a táppénz vissza-fizettetéséről is kell határozatot hozni?
Részlet a válaszából: […] ...ellátását vagy baleseti táppénzt azért vett fel jogalap nélkül, mert az ellátásban részesülő biztosítottra vonatkozóan a korábban bevallott jövedelemadatok az állami adóhatóságnál módosításra kerültek, vagy a biztosított jövedelméről a bevallás pótlólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Be kell adnia a foglalkoztatónak a 'T1041-es bejelentést, illetve jelezni kell valamilyen módon a '08-as bevallásban, ha egy munkavállaló már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de egyelőre nem élt a nyugdíjazás lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nem valamilyen közszolgálati jogviszonyról van szó (amely esetében a nyugdíjkorhatár betöltésével meg kell szüntetni a jogviszonyt), akkor a foglalkoztatónak semmilyen teendője nincs. A munkavállaló társadalombiztosítási jogállása, biztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szereplő béradatok igazolása

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a nyugdíj megállapítása során azt a keresetet, amelyre vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem található semmilyen adat? Az érintett személy 1990-től 1993-ig egy ládagyárban dolgozott, ahol magas volt a fizetése, a bejelentéséről szóló adatok azonban nem találhatóak, így a szolgálati ideje is tanúnyilatkozatok alapján igazolt.
Részlet a válaszából: […] ...által kiadott igazolással, a kereset, jövedelem kifizetését, elszámolását igazoló bizonylattal, munkakönyvvel, személyijövedelemadó-bevallással - lehet igazolni.Abban az esetben, ha egy jogviszony esetében a szolgálati idő bizonyítást nyer, ám nem szerezhető be bér-adat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Ápolási díjban részesülő munkavállaló szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a 2023. július hónap 4-én születendő gyermekére tekintettel az édesanya abban az esetben, ha 2022. május 1-jétől - beteg édesanyja ápolására tekintettel - ápolási díjban részesül, ezért több mint tíz éve fennálló munkaviszonyát 2022. március 31-én megszüntette, és 2023. február 1-jétől újra munkaviszonyt létesített, amelyben munkáját otthonról tudja végezni? Keresőképtelensége esetén kaphat táppénzt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...A CSED összegének kiszámításánál csak a jelenlegi munkáltatójánál fennálló jogviszonyában az szja-előleg megállapításához bevallott jövedelmet lehet figyelembe venni (Eb-tv. 39/A. §). Az ellátás összege a számított naptári napi jövedelem 100...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?
Részlet a válaszából: […] ...nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, és köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Kft. nyugdíjas és egyetemista ügyvezetői

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy kétszemélyes kft. tagjait abban az esetben, ha személyesen egyikük sem működik közre a társaság tevékenységében, de mindketten ügyvezetők, amelyért díjazásban nem részesülnek? A kft. egy családi vállalkozás, amelynek tagjai a nyugdíjas édesapa és az egyetemista fia.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség alól, tehát díjazás hiányában vele kapcsolatban sem merül fel járulékfizetési kötelezettség, viszont a '08-as bevallásban szerepeltetni kell.(Kéziratzárás: 2023. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.
1
2
3
114