tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott eva tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének személyi jövedelemadója

Kérdés: Kiváltja-e a 37 százalékos eva megfizetése a 16 százalékos személyi jövedelemadót egy Eva-tv. hatálya alá tartozó egyszemélyes kft. ügyvezetője esetében, aki 2012. január 1-jétől társas vállalkozóvá vált?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó társadalombiztosítási kötelezettségeit illetően - eltérően az "evás" egyéni vállalkozótól - nincsenek speciális előírások. Ennek megfelelően a társas vállalkozó után a szociális hozzájárulási adót, illetve az egyéni járulékokat a személyes közreműködésére tekintettel kapott tényleges szociális hozzájárulási adó alapjául szolgáló, illetve járulékalapot képező jövedelme, de havonta legalább a minimálbér meghatározott százalékai után kell megfizetni. Az említett tag az eva miatt nyilvánvalóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3727

2. találat: Evás bt. nyugdíjas beltagjának járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el az az Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság, amely a személyesen közreműködő nyugdíjas beltagja után kizárólag a 4350 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti meg, mert a tag semmilyen jövedelemben nem részesül?
Részlet a válaszból: […]tagról van szó, aki nyugdíjas, tehát kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak a jogviszonya tartamára havi 4350 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, kivéve azt az időszakot, amikor az érintett - keresőképtelen, - GYES-ben részesül, - fogvatartott vagy - ügyvédként, közjegyzőként, szabadalmi ügyvivőként kamarai tagságát szünetelteti. Eva hatálya alá tartozó társaság tagjáról lévén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2284

3. találat: Evás egyéni vállalkozó ekho-ja

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie annak az evás egyéni vállalkozónak, aki szeptembertől ekho-t választ?
Részlet a válaszból: […]alapja nem éri el a jelzett összeget. E kötelezettséget alapvetően nem módosítja, ha az érintettnek - munkaviszonyból, vagy - társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként, - megbízási jogviszonyból, vagy - vállalkozási jogviszonyból ekho alapot képező jövedelme származik. Az e szerint adózó jövedelem után a kifizetőnek 20 százalék, míg az érintettnek 15 százalék ekho-t kell fizetni. Az ekho-t évi 25 millió forintos összeghatárig lehet igénybe venni azzal, hogy ezt csökkenti az az összeg, amelyet az adóévben az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény (Eva-tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységet (is) folytató magánszemélynek az eva alapjába tartozó bevételként kell figyelembe vennie. Nem választhatja az ekho szerinti adózást az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozási jogviszonyból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. október 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1584

4. találat: Eva hatálya alá tartozó nyugdíjas társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság rokkantnyugdíjas beltagjának abban az esetben, ha közreműködéséért nem vesz ki illetményt, és egyéb munkavégzéssel járó jogviszonya nincs?
Részlet a válaszból: […]szempontból nincs jelentősége. Emiatt a járulékfizetést is az általános szabályok szerint kell teljesíteni. Ez a kérdéses esetben azt jelenti, hogy a rokkantsági nyugdíjas beltag után - járulékalapot képező jövedelem hiányában - nem kell járulékot fizetni. Atételes egészségügyi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1285

5. találat: Evaalany beltag közterhei

Kérdés: A személyes közreműködésre tekintettel van-e kötelező kivétje az eva hatálya alá bejelentkezett betéti társaság beltagjának, aki egy másik cégnél rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, vagy elég, ha bevételeit az eva szerinti mértékkel leadózza, és így válik adózott jövedelemmé? Hogyan változik a helyzet akkor, ha a beltagnak nincs munkaviszonya?
Részlet a válaszból: […]százalék társadalombiztosítási járulékot és a 8,5 százalék nyugdíjjárulékot, de amennyiben nem részesül ilyen címen jövedelemben, vele kapcsolatban nem merül fel társadalombiztosítási kötelezettség [Tbj-tv. 28. §-ának (3) bekezdése]. Más a helyzet, ha ugyanez a társas vállalkozó már nem rendelkezik 36 órás foglalkoztatással. Ekkor már van minimumjárulék-alapja (a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér), ami után meg kell fizetni a fenti járulékmértékeken túl a 3 százalék egészségbiztosítási járulékot, és a jogviszony tartamára a havi 3450 forint egészségügyi hozzájárulást is [Tbj-tv. 28. § (1) bek., illetve Eho-tv. 6. § (3) bek. b) pontja]. E kötelezettségeken az a tény, hogy a társaság az eva hatálya alá tartozik, semmit sem befolyásol, amiből következik az is, hogy a társas vállalkozónak szintén nincs kötelező "kivétje", azaz csak a társaság és az ő megállapodásán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 383
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Szja-fizetés evás társas vállalkozó esetében

Kérdés: Az eva hatálya alá tartozó, bevételi nyilvántartást vezető bt. esetében milyen módon lehet elkerülni az szja-fizetést? A közkereseti társaságnak és a betéti társaságnak az Eva-tv. alapján lehetősége van arra, hogy nyilvántartásait ne az Szt. hatálya alatt vezesse, hanem az Eva-tv.-ben meghatározott nyilvántartási rend szerint. Ez a döntése a kkt.-nak és bt.-nek nemcsak a nyilvántartási kötelezettség teljesítésére hat ki, hanem a 18 §. alapján személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség is keletkezik.
Részlet a válaszból: […]mérleg adatai alapján van alapja. A betéti társaság akkor kerülhette volna el a kiváltó adó fizetését, ha az eva választásakor az Szt. szerinti nyilvántartási kötelezettséget választja. Az eva időszaka alatt a társaságnak nem kell alkalmaznia az Szja-tv. osztalékjövedelemre, vállalkozásból kivont jövedelemre, a cégautóadóra vonatkozó szabályait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az evás időszakban keletkező nyereséget a tulajdonos úgy vonhatja ki a vállalkozásából, hogy a bevétel 15 százalékában megfizetett evával már ezen jövedelemtípusok adóterhét is lerótta. Ugyanakkor az eva nem "fedi le" a magánszemély tag személyes közreműködésével, illetve mellékszolgáltatásával szerzett jövedelmek, illetve a természetbeni juttatások címén szerzett jövedelmek adókötelezettségét. Ezért a cégautóadón kívül minden más természetbeni juttatás a társaságnál személyijövedelemadó-kötelezettséget keletkeztet, például a reprezentáció, a kifizetői ajándékozás, az étkeztetés. Természetbeni juttatás címén adófizetési kötelezettség keletkezik akkor is, ha a társaság a magánszemélynek olyan immateriális jószágot, illetve tárgyi eszközt ad át, amellyel korábban a kiváltó adó alapját csökkentette. Az evaalanyiság megszűnésekor a vállalkozásba befektetett összegnek kell tekinteni a nyitó mérlegben kimutatott saját tőkét, amit csökkent a nyitó mérlegben kimutatott értékelési tartalék, és a kiváltó adó alapját csökkentő tételként elszámolt érték, természetesen a tag vagyoni részesedésének arányában. Abban az esetben, ha a kérdező a betéti társaság személyesen közreműködő tagja által fizetendő személyi jövedelemadóra gondol, a személyi jövedelemadó megfizetése alól a következő esetekben mentesül. A társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja részére a személyes közreműködés alapján jövedelmet oszthat ki. A havonta, évente fizetendő jövedelem után a társas vállalkozás 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni. A ténylegesen kifizetett jövedelemből le kell vonni a 11,5 százalékos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 324
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Társas vállalkozók járulékai eva alatt

Kérdés: Mennyi a fizetendő járulékminimum, illetőleg -maximum annál a bt.-beltagnál, akinek a társasága bejelentkezett az eva hatálya alá? A bt. beltagja közel van a nyugdíjkorhatárhoz, ezért nyilatkozott a maximumjárulék-fizetésre. A járulékokat havonta, vagy negyedévente kell megfizetni?
Részlet a válaszból: […]hogy a beltag számára a biztosítási jogviszonya alapján a minimálbérnél több jövedelmet oszt ki, azt nyilatkozat nélkül megteheti. Járulékmaximum csak a 8,5 százalékos nyugdíjjárulék tekintetében van, ami jelenleg éves szinten 3 905 500,-forint. A járulékokat a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A bevallás módja az Art. vonatkozó szabályai szerint havi, negyedéves, illetve éves lehet, az evaalanyiságtól függetlenül. A járulékminimumtól eltérő járulékfizetésre vonatkozó nyilatkozatot az eva hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozónak kell megtennie. Az egyszerűsített vállalkozói adózást választó egyéni vállalkozó járulékbevallási és -megfizetési kötelezettségének - figyelemmel az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 298
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Az eva hatálya alá tartozó többes jogviszonyú vállalkozó járulékfizetése

Kérdés: Hogyan változott a járulékfizetési kötelezettsége a heti 36 órás munkaviszony mellett egyéni vállalkozónak, illetve a bt.-beltagnak, ha 2003-tól bejelentkezett az eva hatálya alá?
Részlet a válaszból: […]ugyanez az egyéni vállalkozó az eva hatálya alá tartozik, akkor a járulékok alapját érintően történik változás. A tevékenységét legalább heti 36 órás foglalkoztatás (vagy közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulmányok) mellett folytató "evás" egyéni vállalkozó járulékalapja - a Tbj-tv. 29/A §-ának előírásainak megfelelően - az eva alapjául szolgáló jövedelem 4 százaléka. A mérték ebben az esetben is 29 százalék társadalombiztosítási járulék és 8,5 százalék nyugdíjjárulék. A kérdésben szereplő bt.-beltag nyilván heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező társas vállalkozó. Utána szintén 29 százalék társadalombiztosítási járulékot és 8,5 százalék nyugdíjjárulékot kell fizetni, melynek alapja a személyes közreműködésére tekintettel kiosztott,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 255
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Evás egyéni vállalkozó járuléka

Kérdés: Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a minimálbér vagy az evaalap után köteles-e járulékot fizetni? Van-e esetleg választási lehetősége?
Részlet a válaszból: […]vállalkozóról van szó, akkor járulékait (29 százalék társadalombiztosítási járulék + 11,5 százalék egyéni járulék) főszabályként a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megfizetnie. Ám ha vállalkozónk a minimálbérnél nagyobb ellátási alapot szeretne, akkor egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja ennél magasabb összeg után is a járulékok megfizetését. Ezt a nyilatkozatot - amelynek hatálya 1 évig áll fenn - az eva bevallásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A többes jogviszonyban álló (legalább heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező, vagy közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató) egyéni vállalkozó esetében a járulék alapja az eva alapjának a 4 százaléka. Ez után kell a 29 százalék társadalombiztosítási és a 8,5 százalék nyugdíjjárulékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 216
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Evás társas vállalkozó

Kérdés: Betéti társaságunknak három személyesen közreműködő tagja van, egy kiegészítő tevékenységet folytató (rokkantnyugdíjas) és kettő heti 36 órás munkaviszony mellett munkát végző. Társaságunk 2003-tól az egyszerűsített vállalkozási adó hatálya alá tartozik, és az adózott bevétellel a tagok (családtagok) betéteik arányában rendelkeznek, vagyis jövedelem, illetve osztalékkifizetésre nem kerül sor. Azt szeretnénk megtudni, hogy ez a rokkantságinyugdíj-jogosultságnál lehet-e kizáró ok, illetve kell-e bármilyen megállapodás, taggyűlési határozat arról, hogy a bt.-ből az adózott bevételt - csökkentve a költségekkel - milyen címen vehetik ki és használhatják fel a tagok?
Részlet a válaszból: […]28. § (3) bekezdése értelmében velük kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség nem merül fel. Jövedelemkifizetés hiányában teljesül az az előző (2. szám 26. kérdés) válaszunkban említett követelmény is, hogy a rokkantnyugdíjas keresetének lényegesen kevesebbnek kell lennie, mint amit a megrokkanás előtti munkakörében elérhetne. A tételes ehót csak a nyugdíjas tag után kell leróni, hisz a másik két tag esetében ez másutt megtörténik. Az evaalanyiság alatt megszerzett vagyon adózott vagyonnak tekintendő.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 111
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést