Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezéseit az e törvényben, a Tny-tv.-ben és az Eb-tv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a kötelezettség keletkezésének bejelentésével, a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Őstermelő közterhei

Kérdés: Kötelezett 2022. október 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére egy mezőgazdasági őstermelő, aki 2021-ben az őstermelői tevékenységéből nem szerzett bevételt, augusztus 31-ig kisadózó egyéni vállalkozó volt, azóta azonban nincs másik vállalkozása?
Részlet a válaszából: […] ...azt feltételezzük, hogy már 2021-ben is fennállt az őstermelői jogviszonya), és így 2022-ben őstermelőként járulékfizetési és -bevallási kötelezettsége sincs. Ennek ellenére a társadalombiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Kisadózó számlakibocsátása mezőgazdasági őstermelő részére

Kérdés: Maradhat továbbra is kisadózó az a vállalkozó, aki alkalmazottat foglalkoztat (tehát kifizető), illetve olyan őstermelőnek bocsát ki számlát, aki alkalmazottjára tekintettel ugyancsak kifizetőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatott magánszemélyek foglalkoztatására tekintettel juttatott jövedelmek után a kötelezettségeket ('T1041-es bejelentés, '08-as bevallás) teljesíteni.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Szülés után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen számolta ki a munkáltató az 1984-ben született munkavállaló részére járó 107 munkanap szabadságot abban az esetben, ha három gyereket szült, 2016. november 13-án, 2019. március 22-én és 2020. október 27. napokon, mindhárom esetben a szülés napjától vette igénybe a szülési szabadságot és a CSED-et, majd GYED-ben, illetve GYES-ben részesült? A munkavállaló 2016-ban nem vett ki szabadságot, és 2022. október 28-án, a harmadik gyermeke 2. életévének betöltése után vissza kíván térni a munkába. Megtagadható a szabadságok kiadása akkor, ha a munkavállaló nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, így a munkáltató csak utólag szerzett tudomást a harmadik gyermek születéséről?
Részlet a válaszából: […] ...Mt.-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése elengedhetetlenek.A tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában releváns az Mt. 18. §-ának (1) bekezdése, amely szerint a jognyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Átalányadózó egyéni vállalkozó bevallásai CSED alatt

Kérdés: Foglalkoztathat alkalmazottat egy átalány-adózó egyéni vállalkozó a CSED ideje alatt olyan módon, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát? Ha igen, akkor a bevétele után a személyi--jövedelemadó-előleget kell fizetni negyedévente és az alkalmazott utáni járulékokat? Ebben az esetben az '58-as bevallást nem kell beadni?
Részlet a válaszából: […] ...nem jelenti azt, hogy jövedelem realizálása esetén sem kell megfizetni a közterheket.A munkavállalóra vonatkozó bejelentésen ('08-as bevallás) túl tehát a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig az '58-as bevallást is be kell nyújtani, amelyben a vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Tevékenységét szüneteltető átalányadózó egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Mikor képezi a járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját az a szünetelésig kiszámlázott bevétel, amely csak a szünetelés alatt kerül pénzügyi rendezésre annak az egyéni vállalkozónak az esetében, aki 2022. szeptember 1-jétől folytatja a tevékenységét, az átalányadózás szerinti közteherfizetést választotta, és 2022. november 1-jétől be kívánja jelenteni a szüneteltetést?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezik, akkor az alapján a járulékot és a szociális hozzájárulási adót meg kell fizetnie, és emiatt az adott hónapra 58-as bevallást kell benyújtania.Mindez a társadalombiztosítási jogállását (tehát a biztosítása szünetelését) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Parkolási igazolvány

Kérdés: Hogyan tud ingyenes parkolási jogosultsághoz jutni az a megváltozott munkaképességű személy, aki nehezen mozog, segítsége nincs, de van egy kisautója, amivel meg tudja oldani a mindennapi feladatait?
Részlet a válaszából: […] ...részére nagy könnyebbséget jelenthet, ha gépkocsival el tudnak jutni A pontból B pontba, így tudják intézni ügyes-bajos dolgaikat, bevásárlásaikat. Szerencsére egyre több helyen akadálymentesítettek a bejáratok, így a helyszínek megközelítése kevesebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Orosz állampolgárságú egyéni vállalkozó

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést egy orosz állampolgár, akinek Magyar-országon huzamos tartózkodási engedélye van, 1951-ben született, és Oroszországban öregségi nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...lehet - többek között - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Adókedvezmény egyetemi tanulmányok halasztása esetén

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a gyermekek után járó adókedvezményt az alábbi esetben? A munkavállalónak két gyermeke van, az egyik 16 éves, nappali tagozatos szakközépiskolai tanuló, a másik gyermek idén ősztől ment volna nappali tagozatos egyetemre, de nem tudja megkezdeni a tanulmányait, mert nem rendelkezik három oltással, ezért most félévet halaszt. A dolgozó nyilatkozatában az alábbiak szerint kérte az adókedvezmény elszámolását: 2022. január-június hónapokban 2 gyermekre havi 40 000 forint (20 000 forint/gyermek), 2022. július hónaptól havi 20 000 forint (egy kedvezményezett eltartott és egy eltartott gyermek után). Helyesen gondolja a munkáltató, hogy a halasztás miatt július hónaptól már csak egy gyermekre tekintettel jár a kedvezmény, havi 10 000 forint összegben? Hogyan kell rendezni a többletként levont kedvezményt? Korrigálhatja a jogtalan levonást a munkáltató, vagy a munkavállaló rendezi majd a 2022. évről szóló személyijövedelemadó-bevallásában? Hogyan kell eljárni akkor, ha a nagyobb gyermek keresztfélévesként mégis elkezdi az egyetemet 2023. januárban?
Részlet a válaszából: […] ...de a nyilatkozat módosításának szükségességére a magánszemély figyelmét felhívhatja.A hibás nyilatkozat következményeként a bevallásban keletkező 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet után 12 százalék különbözeti bírságot kell megállapítania...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Megbízás több megbízónál

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget abban az esetben, ha egy oktató több cég tanulóit oktatja egy összevont közös megbízási szerződés alapján? A cégek tanulólétszám arányában osztják meg a fizetendő óradíjat, mindenki külön számfejt. Össze kell adni a külön számfejtett jövedelmeket ebben az esetben? Amennyiben alkalmazni kell az összeadást, akkor melyik cégnek kell bevallania a közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...van szó. Noha egy "összevont" megbízási szerződés készült, ám a számfejtést, a közterhek megállapítását, levonását és bevallását minden foglalkoztató külön-külön végzi.Ebből következően ezúttal az összevonás szabálya nem alkalmazható, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.
1
2
3
110