Mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Hogyan alakul 2023-ban a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az őstermelőnek, aki 2022. évben végig rendelkezett egy 36 órát elérő munkaviszonnyal, amely 2023. augusztus hónapban megszűnt, és ezután 2023. október 19. napjáig álláskeresési járadékban részesült? Milyen időponttal kell beadni az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...havi járulékalapja a bevétel 15 százalékának az egytizenketted része. Amennyiben 0 forint volt a bevétel, akkor nem terheli járulékbevallás. Amennyiben a (támogatások nélküli) bevétele magasabb, mint ez az összeg, akkor járulékalapja a minimálbér 92 százaléka....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Ukrán-magyar állampolgár megbízási jogviszonya

Kérdés: Milyen igazolásokat kell beszereznie az ukrán biztosítotti státusz igazolásához egy ukrán--magyar kettős állampolgárnak, akit egy magyar cég megbízási szerződés keretében foglalkoztat, amely alapján biztosítottá válik, de nem rendelkezik magyar tajszámmal?
A megbízott adóazonosító jellel rendelkezik, azonban kért egy igazolást Ukrajnából, ami még nem érkezett meg. Hogyan tudja kifizetni a megbízó a díjazást úgy, hogy minden jogszabálynak megfeleljen?
Részlet a válaszából: […] ...ami bizonyos esetekben a jogosultságok korlátozásával jár.A kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adók, járulékok és egyéb adatok bevallására szolgáló '08-as bevalláson a munkavállaló részére kifizetett megbízási díj közterheit be tudja vallani a kifizető....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Külföldi állampolgárok részére fizetett tiszteletdíj

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy költségvetési szervnek, amely 2023. év őszétől EU-s és harmadik országbeli (angol, amerikai, svájci, szingapúri, maláj stb.) állampolgárságú, kutatási területeken elismert külföldi szakembereket kért fel - tiszteletdíjas jogviszonyban - tanácsadásra, ajánlások megfogalmazására? A szakemberek magánszemélyként végzik a tevékenységet a saját országukban, amelyért évi két alkalommal összesen évi bruttó 5000 euró tiszteletdíjban részesülnek. Kell adóazonosítót, illetve tajszámot igényelni ebben az esetben? Az érintettek magyarországi kifizetőtől még nem részesültek kifizetésben.
Részlet a válaszából: […] ...a kifizetésig nem tudja igazolni az illetőségét, akkor a nyilatkozata is elfogadható, de ha az igazolás az adóév utolsó havi bevallásának benyújtásáig nem áll a kifizető rendelkezésére, a kifizetéskor le nem vont adót az adóév utolsó hónapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés: Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint - megállapodás alapján - 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...időszaka, de április 10-ét követően került kifizetésre. Ennek megfelelően a foglalkoztatónak önellenőrzést kell a 04-09. havi bevallások tekintetében benyújtania.Ami a végkielégítést illeti, álláspontunk szerint a munkavállalótól visszakövetelni nem lehet. Az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Megbízott biztosítási jogviszonyának elbírálása

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy megbízási jogviszonyban óraadó tanárokat alkalmazó alapítványnál a tanárok díjazásának elszámolása csak a tárgyhónapot követő hónap 12. napját követően történik, így csak akkor állapítható meg a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...az időpontban bírálható el a biztosítási kötelezettség, számfejthető a díjazás, amelyről csak a kifizetés hónapjára vonatkozó bevallásban adhat számot a foglalkoztató, megjelölve, hogy a kifizetés mely időszakra vonatkozik.Mindezzel összhangban az Art. 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Pedagógusok pénzbeli egészségbiztosítási ellátásai

Kérdés: Az Eb-tv. arról rendelkezik, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján kizárólag ugyanannál a foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet lehet figyelembe venni. A köznevelésben foglalkoztatottak jogviszonyát érintő változás miként befolyásolja a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások összegét?
Részlet a válaszából: […] ...kizárólag ugyanannál a foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.A hivatkozott rendelkezés a kizárólagos foglalkoztatónál és a fennálló biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Külföldi állampolgárnak adott cafeteria szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Valóban szociálishozzájárulásiadó--alapot képez szeptembertől a német állampolgárságú ügyvezető részére adott cafeteriajuttatás? Hol található az erre vonatkozó jogszabály?
Részlet a válaszából: […] ...minősülő jövedelmet ésc) az 1. § (4) bekezdés szerinti jövedelmet.A kérdésben említett juttatások szempontjából a c) pont releváns, hiszen az 1. § (4) bekezdésében a következő jövedelmek szerepelnek:a) a béren kívüli juttatások (Szja-tv. 71. §),b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Magyar munkáltató külföldön élő munkavállalója

Kérdés: Hol és milyen közterheket kell megfizetni egy Lisszabonban élő magyar állampolgár után, aki home office keretében dolgozik egy magyar szoftvercégnek?
Részlet a válaszából: […] ...Valamint természetesen irányadó a felek munkaszerződése is. Ha a munkaszerződés kitér az Mt. szerinti távmunkavégzésre, akkor irreleváns a munkavégzés helye - ez esetben Lisszabon. Itt érdemes elkülöníteni a távmunkavégzést, illetve a home office jellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Fogyatékossági támogatás és emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Igényelhető a fogyatékossági támogatás egy 18. életévét betöltött, önellátásra képtelen személy után abban az esetben, ha emelt összegű családi pótlékot is kap? Folyósítható egyidejűleg a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert. Az ellátás, mozgási, látási, hallási, illetőleg értelmi fogyatékosság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Megbízási díj számfejtése

Kérdés: Meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, illetve a szociális hozzájárulási adót egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy után abban az esetben, ha a megbízás elvégzésének 2023. július 10-től 14-ig tartó időszakában még nem volt nyugdíjas, viszont a kifizetéskor - augusztus 21-én - már öregségi nyugdíjban részesült? Hol található az ezzel kapcsolatos szabályozás? A megbízott 100 ezer forint összegű megbízási díjban részesült, amely alapján a biztosítási kötelezettség fennállna.
Részlet a válaszából: […] ...sor.Ezen előírások alapján tehát a kifizetést az általános szabályok szerint terheli a járulékfizetési kötelezettség azzal, hogy a bevallásban jeleznie kell, a járulék mely időszakra vonatkozik.A kifizetőnek a szociális hozzájárulási adót is le kell rónia. A Szocho-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.
1
2
3
117