Magánnyugdíjpénztári összeg utólagos visszautalása

Kérdés: Magánnyugdíjpénztári tag vagyok, és a nyugdíjam megállapításakor nem léptem vissza a társadalombiztosítási rendszerbe. Kérhetem utólag a magánnyugdíjpénztári számlámon lévő összeg visszautalását?
Részlet a válaszából: […] Az általánosan kiszámítottnál alacsonyabb nyugdíj jár annak az igénylőnek, aki az 1998. január 1-je és 2010. szeptember 30-a közötti időszakban vagy annak bármely részében magánnyugdíjpénztári tagként kötelezően előírt magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és sem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Magánnyugdíjpénztári tag özvegye

Kérdés: Valóban csökkentett összegű özvegyi nyugdíjat fog kapni a házastárs abban az esetben, ha az elhunyt férje magánnyugdíjpéntár tagja volt?
Részlet a válaszából: […] Igen. A magánnyugdíjpénztári tagság miatt előírt csökkentés csak abban az esetben kerülhető el, ha a hozzátartozó a hozzátartozói nyugellátás megállapításáról szóló határozat vele való közlésétől számított 15 napon belül a magánnyugdíjpénztár igazolásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Célzott önsegélyező szolgáltatás

Kérdés: Mit jelent pontosan a célzott önsegélyező szolgáltatás, és hogyan adózik a juttatás munkáltatói és munkavállalói oldalon? Van valamilyen adóelőny más juttatásokhoz képest?
Részlet a válaszából: […] Az idei évtől beszűkültek az adóelőnyt élvező béren kívüli juttatások nyújtásának a lehetőségei. Az önkéntes pénztári célzott szolgáltatások, különösen az önsegélyező célzott szolgáltatás viszont jelentősen kedvezőbb adóteherrel adható, mint például a bér.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Egészségpénztári adomány

Kérdés: Adómentes juttatásnak minősül a 2019. január hónapban átutalt egészségpénztári adomány abban az esetben, ha a foglalkoztató 2018. évben minden hónapban fizetett dolgozónként 5000 forint értékben ilyen juttatást? Hogyan változik az adomány adózása 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztárba teljesített támogatói adomány adózása 2018-hoz képest megváltozott. A 2018. évben hatályos szabályok szerint a támogatói adomány után az adófizetési kötelezettség a magánszemélyt terhelte, mégpedig úgy, hogy az egyéni számlán jóváírt összeg 84...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás

Kérdés: 2019-től bérként adózik az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás. Van értelme ezzel a megemelkedett adóteherrel önkéntes pénztári hozzájárulást fizetni a munkavállalónak, vagy egyszerűbb bérként kifizetni a pluszjuttatást?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztárakba adható munkáltatói támogatás nem egyes más meghatározott juttatásként, hanem bérjövedelemként adózik a 2019-től hatályos szabályok szerint. A bérjövedelem után a munkáltatónak az általános szabályok szerint 19,5 százalék szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Visszalépés társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe

Kérdés: Befizetheti a felvett tőkének megfelelő összeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe az a nyugdíj előtt álló magánszemély, aki 2010-ig magánnyugdíjpénztári tag volt, de a pénztár jogutód nélkül megszűnt, és ezért visszafizette a tagjainak a korábban befizetett tőkét, valamint a hozadékokat? Van lehetőség a visszalépésre ebben az esetben annak érdekében, hogy az érintett a nyugdíjkorhatár betöltése után a teljes nyugdíjra jogosultságot szerezzen?
Részlet a válaszából: […] Jelen szabályok szerint sajnos nincs mód arra, hogy az évekkel ezelőtt megszűnt magánnyugdíjpénztár tagja az általa megszűnéskor felvett tőkét és hozamot saját maga fizesse be az állami nyugdíjalapba.A Tny-tv. 21/A. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

1954-ben született magánnyugdíjpénztár-tag nyugdíjazása

Kérdés:

Érdemes visszalépnie a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe annak az 1954. november 28-án született férfinak, aki 2018. május 28-án eléri a nyugdíjkorhatárt, és 2018 augusztusára 45 év szolgálati idővel fog rendelkezni? A magánszemély magánnyugdíjpénztári számláján jelenleg 8 millió forint van, aminek kb. a fele a befizetés, a másik fele pedig a hozam.

Részlet a válaszából: […] A magánnyugdíjpénztár tagja bármikor dönthet úgy, hogy a tagságát megszünteti, és visszalép az állami nyugdíjrendszerbe. Visszalépés esetén az öregségi nyugellátás összege nem kerül csökkentésre. Az öregségi nyugdíj csökkentésének mértéke a Tny-tv. 1. számú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Önkéntes pénztári adomány

Kérdés: Fizethet a továbbiakban kizárólag adományt az a munkáltató, amely eddig önkéntes pénztári hozzájárulást fizetett?
Részlet a válaszából: […] A béren kívüli juttatásra vonatkozó szabályozás jelentősen változott 2017-től. Az új szabályok szerint a munkáltató által fizetett önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás nem béren kívüli juttatásnak, hanem olyan más meghatározott juttatásnak minősül, ami után a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Béren kívüli juttatások

Kérdés:

Helyesen járt el a munkáltató annak a munkavállalónak az esetében, aki júliusban módosította a béren kívüli juttatásokra vonatkozó nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a korábban kért lakáscélú hitel nem felelt meg a feltételeknek, ezért önkéntes pénztári, valamint egészségpénztári hozzájárulást kért, amelyet a munkáltató január-június hónapokra visszamenőleg át is utalt, kedvezményes adózással? A nyugdíjpénztárba átutalt összeg havi 12 282 forint, az egészségpénztári hozzájárulás pedig havi 3666 forint volt.

Részlet a válaszából: […] Nem volt jogszerű a munkáltató eljárása. Ugyan önmagában nem kifogásolható, ha a munkáltató háromnál több hónapra vonatkozó önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulást utólag juttat a munkavállaló javára, de ekkor számolnia kell azzal, hogy a három hónapon felüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Kisadózó egyéni vállalkozó önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseinek adókedvezménye

Kérdés: Igénybe tudja venni valamilyen formában az önkéntes nyugdíjpénztári befizetései után az adókedvezményt egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 44/A. §-a értelmében a kölcsönös biztosítópénztár magánszemély tagja az adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet arról, hogy az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből a pénztár(ak)ba az adóévben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.
1
2
3
6