Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] A visszafizetési kötelezettség dogmatikája a polgári jog területét meghatározó alapkövetelményre épül, mely szerint senki nem gazdagodhat jogalap nélkül másnak a terhére. A felelősség, illetve a helytállási kötelezettség időkorlátja azonban eltérő irányt vesz a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Szakszervezeti tagdíj

Kérdés: Melyek azok a foglalkoztatási jogviszonyok, amelyekben nincs lehetőség 2024. január elsejétől a munkáltatói levonás útján teljesíteni a szakszervezetitagdíj-fizetési kötelezettséget, és kik azok a munkavállalók, akik számára a lehetőség továbbra is megmarad, és a törvény hatálybalépésével is munkáltatói levonással tesznek eleget az érdekképviseletitagdíj-fizetésnek?
Részlet a válaszából: […] A munkabér védelmére irányuló generális szabályozás szerint a munkabérből való levonásra jogszabály felhatalmazása vagy végrehajtható bírósági határozat alapján kerülhet sor.A munkavállalói érdekképviseleti tagdíj munkáltató által történő levonására jogszabályi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Külföldről hazatérő személy tajszáma

Kérdés: Mikor érvényesítik újra a korábban külföldön biztosított személy tajszámát, ha hazaérkezése után bejelentette a külföldi biztosítási jogviszony megszűnését, de az Eb-tv.-ben előírt igazolásokat nem tudta bemutatni, így annak hivatalból történő beszerzése jelenleg folyamatban van? Igénybe tudja venni az egészségügyi ellátásokat az eljárás lezárása előtt?
Részlet a válaszából: […] A más uniós tagállamban létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Üzemorvosi vizsgálat adatai

Kérdés: Üzemorvosi vizsgálat keretében a szemészeti szakvizsgálatot a munkáltató évente minden dolgozójának biztosítja. Az üzemorvos által adott alkalmassági igazolás szerint, ha valaki szemüveggel, munkaszemüveggel alkalmas, ezen igazolás alapján évente 50.000 forintig támogatja a munkáltató a szemüveg, kontaktlencse beszerzését. Törvényes az a megoldás, miszerint a szemészeti vizsgálatot követően a szemész szakorvos által adott leletet kéri a munkáltató a dolgozótól, és annak másolatát a társadalombiztosítási anyagában megőrzi?
Részlet a válaszából: […] A 33/1998. NM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltató törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Ennek részeként a munkáltatónak biztosítania kell minden munkavállalója számára a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Vállalhat munkát egy öregségi nyugdíjas személy, akinek jelenleg 115 000 forint a nyugdíja? Amennyiben igen, milyen összegű jövedelmet vehet fel anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj mellett lehetőség van munkát vállalni. A nyugdíj melletti munkavégzést leginkább korlátozó szabály 2020. július 1-jétől megszűnt. A megszűnt szabály szerint a nyugdíj folyósítását abban az esetben kellett szüneteltetni, ha a nyugdíjas keresete meghaladta a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Igazolások kiküldetés esetén

Kérdés: Kiküldetés esetén rendelkeznie kell a dolgozónak EU Kék Kártyával is az A1-es igazolás mellett?
Részlet a válaszából: […] Az "EU Kék Kártya" elnevezés egy olyan tartózkodási engedélyt takar, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő, jogszabályban foglalt feltételek szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Egészségügyi ellátások harmadik országban

Kérdés: Hogyan vehetőek igénybe az egészségügyi ellátások harmadik országokban magáncélú tartózkodás esetén? Megtéríti a magyar társadalombiztosítás az ellátás költségeit, vagy a teljes összeget az utazónak kell fizetnie még akkor is, ha itthon már hosszú ideje fizeti a társadalombiztosítással kapcsolatos közterheket?
Részlet a válaszából: […] A magyar ellátásra jogosult személyeket külföldön főszabály szerint az erre irányuló közösségi szabályozás, valamint a kétoldalú egyezmények szabályai szerint kell ellátni. Amennyiben az adott állammal nincs ilyen egyezmény, akkor a külföldi ellátásuk költségeinek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Méltányossági táppénz

Kérdés: Valóban folyósítható egy éven túl is a méltányosságból megállapított táppénzellátás? Milyen feltételekkel kaphatják a meghosszabbított ellátást az igénylők?
Részlet a válaszából: […] A világjárvány közvetett hatásai ellentételezése érdekében figyelmesnek ható szabályozás, a méltányosságból igénybe vehető táppénzellátás egyéves folyósítási korlátjának mellőzése. Ennek lehetősége azon biztosítottak számára adott, akik keresőképessé válása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

A munkavállaló és családtagja részére nyújtott Covid- és poszt-Covid-szűrővizsgálat

Kérdés: Alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalók, valamint – bizonyos esetekben – a munkavállalók családtagjai által elvégeztetett koronavírusteszt összegét megtéríti? A foglalkoztató egészségügyi szolgáltatón keresztül a víruson igazoltan átesett munkatársak részére poszt-Covid diagnosztikai szolgáltatást is biztosít.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.9. pontja adómentességet biztosít a kifizető számára védőoltás és járványügyi szűrővizsgálat juttatása után. Az adómentesség nemcsak a munkavállaló, hanem annak családtagja részére biztosított védőoltás esetén is alkalmazható....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Háziorvosi szolgáltató részére járó bértámogatás

Kérdés: Igénybe veheti a háziorvosi szolgáltatók részére a NEAK által megállapított bértámogatást egy kisadózó betéti társaság, illetve egy ugyancsak kisadózó egyéni vállalkozó, ha az egészségügyi szolgáltatást kiegészítő tevékenységben látja el? A támogatást valóban csak munkabérfejlesztésre és annak közterheire lehet fordítani, azaz kizárólag a munkaviszonyban foglalkoztatott asszisztens kaphatja meg, vagy a tagi, illetve az egyéni vállalkozói kivétet is finanszírozza? Növeli ez a támogatás a kisadózó vállalkozás éves bevételét?
Részlet a válaszából: […] A 43/1999. Korm. rendelet hatálya a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK) mint finanszírozóra, valamint a finanszírozóval az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
1
2
3
6