Üzemorvosi vizsgálat adatai

Kérdés: Üzemorvosi vizsgálat keretében a szemészeti szakvizsgálatot a munkáltató évente minden dolgozójának biztosítja. Az üzemorvos által adott alkalmassági igazolás szerint, ha valaki szemüveggel, munkaszemüveggel alkalmas, ezen igazolás alapján évente 50.000 forintig támogatja a munkáltató a szemüveg, kontaktlencse beszerzését. Törvényes az a megoldás, miszerint a szemészeti vizsgálatot követően a szemész szakorvos által adott leletet kéri a munkáltató a dolgozótól, és annak másolatát a társadalombiztosítási anyagában megőrzi?
Részlet a válaszából: […] A 33/1998. NM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltató törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Ennek részeként a munkáltatónak biztosítania kell minden munkavállalója számára a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Vállalhat munkát egy öregségi nyugdíjas személy, akinek jelenleg 115 000 forint a nyugdíja? Amennyiben igen, milyen összegű jövedelmet vehet fel anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj mellett lehetőség van munkát vállalni. A nyugdíj melletti munkavégzést leginkább korlátozó szabály 2020. július 1-jétől megszűnt. A megszűnt szabály szerint a nyugdíj folyósítását abban az esetben kellett szüneteltetni, ha a nyugdíjas keresete meghaladta a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Igazolások kiküldetés esetén

Kérdés: Kiküldetés esetén rendelkeznie kell a dolgozónak EU Kék Kártyával is az A1-es igazolás mellett?
Részlet a válaszából: […] Az "EU Kék Kártya" elnevezés egy olyan tartózkodási engedélyt takar, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő, jogszabályban foglalt feltételek szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Egészségügyi ellátások harmadik országban

Kérdés: Hogyan vehetőek igénybe az egészségügyi ellátások harmadik országokban magáncélú tartózkodás esetén? Megtéríti a magyar társadalombiztosítás az ellátás költségeit, vagy a teljes összeget az utazónak kell fizetnie még akkor is, ha itthon már hosszú ideje fizeti a társadalombiztosítással kapcsolatos közterheket?
Részlet a válaszából: […] A magyar ellátásra jogosult személyeket külföldön főszabály szerint az erre irányuló közösségi szabályozás, valamint a kétoldalú egyezmények szabályai szerint kell ellátni. Amennyiben az adott állammal nincs ilyen egyezmény, akkor a külföldi ellátásuk költségeinek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Méltányossági táppénz

Kérdés: Valóban folyósítható egy éven túl is a méltányosságból megállapított táppénzellátás? Milyen feltételekkel kaphatják a meghosszabbított ellátást az igénylők?
Részlet a válaszából: […] A világjárvány közvetett hatásai ellentételezése érdekében figyelmesnek ható szabályozás, a méltányosságból igénybe vehető táppénzellátás egyéves folyósítási korlátjának mellőzése. Ennek lehetősége azon biztosítottak számára adott, akik keresőképessé válása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

A munkavállaló és családtagja részére nyújtott Covid- és poszt-Covid-szűrővizsgálat

Kérdés: Alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalók, valamint - bizonyos esetekben - a munkavállalók családtagjai által elvégeztetett koronavírusteszt összegét megtéríti? A foglalkoztató egészségügyi szolgáltatón keresztül a víruson igazoltan átesett munkatársak részére poszt-Covid diagnosztikai szolgáltatást is biztosít.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.9. pontja adómentességet biztosít a kifizető számára védőoltás és járványügyi szűrővizsgálat juttatása után. Az adómentesség nemcsak a munkavállaló, hanem annak családtagja részére biztosított védőoltás esetén is alkalmazható....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Háziorvosi szolgáltató részére járó bértámogatás

Kérdés: Igénybe veheti a háziorvosi szolgáltatók részére a NEAK által megállapított bértámogatást egy kisadózó betéti társaság, illetve egy ugyancsak kisadózó egyéni vállalkozó, ha az egészségügyi szolgáltatást kiegészítő tevékenységben látja el? A támogatást valóban csak munkabérfejlesztésre és annak közterheire lehet fordítani, azaz kizárólag a munkaviszonyban foglalkoztatott asszisztens kaphatja meg, vagy a tagi, illetve az egyéni vállalkozói kivétet is finanszírozza? Növeli ez a támogatás a kisadózó vállalkozás éves bevételét?
Részlet a válaszából: […] A 43/1999. Korm. rendelet hatálya a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK) mint finanszírozóra, valamint a finanszírozóval az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Nyugdíjas közalkalmazottak jövedelemkiegészítése

Kérdés: Milyen feltételekkel részesülhetnek az egészségügyi dolgozókat megillető jövedelemkiegészítésben a közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyben foglalkoztatott nyugdíjas személyek?
Részlet a válaszából: […] 2013. január 1. napjától a Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése alapján az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Ellátások karantén alá vont munkahelyen

Kérdés: Milyen juttatásokra jogosultak egy szociá-lis intézmény munkavállalói abban az esetben, ha az intézményt karantén alá vonták, így az ott maradt dolgozók ellátják a munkájukat, de utána nem tudnak hazamenni?
Részlet a válaszából: […] A karanténnak nincs jogi definíciója, alatta általánosságban azok a jogilag szabályozott járványügyi intézkedések értendők, melyek az egyént mozgási szabadságában és kapcsolattartásában korlátozzák. A járványügyi tevékenység alapvető szabályait az Eü-tv. 6. cím...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya

Kérdés: Alkalmazható az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdésében megfogalmazott kedvezményszabály a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló édesanya második gyermeke után járó GYED megállapítása során, ha korábban csecsemőgondozási díj helyett szülési szabadság idejére folyósított díjazásban részesült?
Részlet a válaszából: […] A kérdés tökéletesen példázza, hogy esetenként egyes privilegizált foglalkoztatási csoport, az őt érintő egyedi, általában előnyös szabályozás mellett, bizonyos - mindenkire vonatkozó - utólagosan megtett módosítás következményeként miként csúszhat ki a kedvezményezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.
1
2
3
6