Prémiumévek programban részt vevő köztisztviselő megbízási díja

Kérdés: Kell-e egészségbiztosítási járulékot vonni egy prémiumévek programban részt vevő köztisztviselő részére kifizetett járulékköteles megbízási díjból?
Részlet a válaszából: […] ...megbízási díjból az általános szabályoknak megfelelően lekell vonni a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is, tekintettel arra, hogya prémiumévek programban részt vevő köztisztviselőnek nincs heti 36 órát elérőfoglalkoztatása. A Pép-tv. 4. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

Rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Kell-e egészségbiztosítási járulékot vonni egy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállalótól? Jogosult lesz-e ez alapján táppénzre?
Részlet a válaszából: […] ...A Tbj-tv. 25. §-a úgy rendelkezik, hogy a saját jogú nyugdíjasfoglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után természetbeniegészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot köteles fizetni. Ha a nyugdíjfolyósítása szünetel, a saját jogú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Napidíj egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Munkaviszonyban álló dolgozó külföldi kiküldetése esetén kell-e pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulékot is vonni a napidíj adóköteles részéből?
Részlet a válaszából: […] ...szerint kell belőle levonni azegyéni járulékokat is. Ez azt jelenti, hogy mind a 4 százalékos természetbeni,mind a 2 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot le kell vonni adolgozótól. Amennyiben a kiküldött munkavállaló nyugdíjas, illetve másholrendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Rendszeres szociális járadékban részesülő munkavállaló egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Helyesen jár-e el a munkáltató, ha nem von 2 százalékos egészségbiztosítási járulékot annak a 4 órás részmunkaidőben dolgozó munkavállalónak a munkabéréből, aki 50 százalékos mértékben egészségkárosodott, és 2006. november hónap óta rendszeres szociális járadékban részesül? Az előző munkahelyén vonták tőle az egészségbiztosítási járulékot, de az új munkahely szerint a rendszeres szociális járadék az Szja-tv. 3. § 23/l. pontja szerint nyugdíj, és a nyugdíjban részesülő dolgozótól nem kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vonni.
Részlet a válaszából: […] ...értelemben nemminősül saját jogú nyugdíjasnak, így tőle a 9,5 százalékos nyugdíjjárulék és a4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék mellett a 2 százalékospénzbeli egészségbiztosítási járulékot is le kell vonni. Az új munkahely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Napidíj egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Kell-e pénzbeli és a természetbeni egészségbiztosítási járulékot is vonni a napidíj adóköteles részéből, amennyiben egy munkaviszonyban álló munkavállalót külföldi kiküldetésbe küld egy cég?
Részlet a válaszából: […] ...minősül, és egyben járulékalapot képez,így az általános szabályok szerint kell belőle levonni az egyéni járulékokatis. Ez az egészségbiztosítási járulék vonatkozásában 6 százalékos mértéketjelent, feltéve hogy a munkavállaló nem saját jogú nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

Egészségbiztosítási járulék bevallása

Kérdés: Külön-külön kell-e ezer forintra kerekítve bevallani és befizetni a 4 százalék természetbeni és a 2 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a 11 százalékos egészségbiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...a következő bevallásában annak a megállapítási időszaknak akötelezettségeként tünteti fel, amelyben az 1000 forintot elérte. Az egyéni egészségbiztosítási járulék természetbeni éspénzbeli része is, valamint a kifizetőt, munkáltatót terhelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 14.

Természetbeni egészségbiztosítási járulék ellenében járó ellátás

Kérdés: Mi lesz a táppénz alapja annak a többes jogviszonyú társas vállalkozónak az esetében, aki megfizeti a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot? Mire jogosít ez a közteher?
Részlet a válaszából: […] ...járulékalapot képező jövedelme után egyéni járulékként - anyugdíjjárulék mellett - szeptember 1-jétől 4 százalék természetbeniegészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.Sajnos e 4százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.

4 százalékos mértékű közterhek

Kérdés: Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
Részlet a válaszából: […] ...az alapvető különbség, hogy míg azelőbbi biztosítási jogviszonyhoz kötődő egyéni járulék, addig az utóbbi adó.A 4 százalék egészségbiztosítási járulék a biztosítottatterheli a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Végkielégítés egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: 2003. január 1-jétől kell-e 3 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulékot vonni a vállalati végkielégítés összegéből?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 2003. január 1-jétől hatályos szövege szerint a foglalkoztatott 8,5 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot 3 százalékos egészségbiztosítási járulékot fizet. A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék alapja a társadalombiztosítási járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.