Rokkantsági nyugdíj figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés:

Mi az oka annak, hogy az öregséginyugdíj-kérelem elbírálása során nem vették figyelembe a rokkantsági nyugdíjban töltött időszakot, annak ellenére, hogy az igénylő az ellátás mellett dolgozott is?

Részlet a válaszából: […] Sajnos a jogszabályok rendezték ezeket a helyzeteket. Az 1998–2006 közötti időszakban folyósított rokkantsági nyugdíj időtartama nem növeli a szolgálati idő hosszát, és ugyanígy a rokkantsági nyugdíjasként végzett keresőtevékenység időszaka sem számítható be az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását a 180 napot elérő jövedelme alapján az a személy, aki 2015. december 1. napjától jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül, össz-szervezeti egészségkárosodása 60 százalékos, és 2021. október 1-jétől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart? A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesül a személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Amennyiben kérhető az újraszámítás, mi az eljárás menete? Milyen időszak jövedelmét veszik figyelembe az ellátás megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását azzal kezdjük, hogy a 2011. évi CXCI. tv. nem teszi lehetővé a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását. Ugyanakkor az újraszámítás igénye joggal merül fel az igénylőben. De mégis hogyan érhető el magasabb összegű ellátás a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Utólag kifizetett végkielégítés

Kérdés: A 2018. évi vagy a kifizetéskori rendelkezések alapján kell számfejteni a végkielégítést abban az esetben, ha bíróság egy volt munkavállaló 2018-ban megszűnt munkaviszonya alapján, elmaradt jövedelem címén kártérítést, valamint végkielégítést ítélt meg, és az indoklásban levezette a távolléti díj alapján számolt elmaradt jövedelem miatt a juttatás összegét, és ezt csökkentette 18,5 százalékkal, a végkielégítésről viszont ilyen formában nem rendelkezett?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 30. §-a értelmében a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony fennállásának utolsó napján került volna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Nyugdíjjárulék alóli mentesség

Kérdés: Valóban nem számít kiesett időnek a nyugdíjazás során az az időszak, amikor azért nem dolgozott valaki, mert a COVID-19-járvány miatt vesztette el az állását?
Részlet a válaszából: […] A koronavírus-világjárvány miatt sajnos nagyon sokan elvesztették a munkájukat. A világjárvány miatt kialakult gazdasági válság hatásainak csökkentése érdekében a kormány a nyugdíjjárulék megfizetése alól mentességet adott 2020. március, április, május és június...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Felhasználási szerződés

Kérdés: Egy ellentmondás feloldásában kérem a segítő magyarázatukat. Miként válhat járulékkötelessé más adózási mód választása esetén egy biztosítási kötelezettséggel nem járó jogviszonyból származó jövedelem? A Tbj-tv. 32. szakasza kimondja, hogy nem járulékalap a felhasználási szerződés alapján a felhasználás vagy hasznosítás jogának ellenértékeként kifizetett díj. Ugyanakkor az ekho szerinti adózás keretében e díjazásból – a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is magában foglaló – 15 százalékos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás kerül levonásra.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a jogok felhasználásának az ellenértéke nem képez járulékalapot, és felhasználási szerződés esetén csak abban az esetben vizsgálható a biztosítási kötelezettség – mégpedig a megbízásra vonatkozó szabályok szerint -, amennyiben a személy munkavégzésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Elhunyt szülő adó-visszatérítése

Kérdés: Megkaphatja duplán az adó-visszatérítést az édesanya abban az esetben, ha a férje 2021. október 10-én egy balesetben elhunyt?
Részlet a válaszából: […] Ha az apa 2021 bármely napján jogosult volt, vagy kisadózóként jogosult lett volna családi kedvezményre, az édesanya természetesen kérheti a NAV-tól a visszatérítést, de ez nem azt jelenti, hogy ő fogja azt duplán megkapni.A visszatérítésről a NAV az elhunyt szülő adójának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Egyéni járulékok elmaradt munkabérből

Kérdés: Kell egyéni járulékot vonni, és ha igen, akkor milyen mértékben, abban az esetben, ha egy felszámolás alatt lévő cég a volt dolgozók számára 2017. évi elmaradt munkabéreket fizet ki? A dolgozók között nyugdíjas munkavállalók is vannak.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 24. §-a általános elvként rögzíti, hogy a járulékokat havonta a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint – a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Szakképző iskolai tanulók foglalkoztatása

Kérdés: Van valamilyen eltérés a tanulószerződés és a szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanulók társadalombiztosítási közterhei között? Egy vállalkozás rendszeresen foglalkoztat tanulószerződéses tanulókat, de szeptembertől néhányan már szakképzési munkaszerződés alapján fognak munkába állni.
Részlet a válaszából: […] A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosítási és járulékfizetési kötelezettségeire vonatkozó előírásokat a régi Tbj-tv.-ben találjuk. A jelenleg hatályos Tbj-tv. 105. szakasza értelmében a régi Tbj-tv. 2019. december 31-én...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Rehabilitációs ellátás összegének felülvizsgálata

Kérdés: Valóban felülvizsgálják a rehabilitációs ellátások összegét 2021-ben?
Részlet a válaszából: […] A hír igaz, azzal, hogy nemcsak a rehabilitációs, hanem a rokkantsági ellátás összegét is felül kell vizsgálni, amennyiben az ellátás megállapítására 2016. május 1-jét követően került sor, és annak összegét havi átlagjövedelem hiányában az alapösszegből kiindulva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Kérheti az ellátása újraszámítását egy rokkantsági ellátásban részesülő (C2-es kategória) személy, ha több mint 1 éve munkaviszonyban áll? A rokkantsági ellátásának van maximum-összege?
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő személy lemondjon az ellátásáról és azt újra igényelje. Ebben az esetben új igényként kerül elbírálásra (természetesen a korábbi komplex minősítés eredményének a figyelembevételével), és az ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.
1
2
3
90