Egyházközség kifizetései

Kérdés: Fizethet-e havi rendszerességgel adómentes szociális segélyt egy filiaként működő katolikus egyházközség egyik hívének, akinek a rászorultságát az illetékes önkormányzat igazolta, de a lakóhelye nem az egyházközségben, hanem az anyaegyház székhelyén van? Milyen jogviszonyban foglalkoztathatja az egyházközség a szentmisén részt vevő kántori teendőket ellátó személyeket, akik rendelkeznek egyéb jogvi­szonnyal, és alkalmanként kapják meg a járandóságukat? Kifizethető-e adómentesen a részükre járó jövedelem?
Részlet a válaszából: […]  Az első kérdés eldöntéséhez nézzük meg közelebbről azSzja-tv. vonatkozó szabályait. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontjaszerint adómentes az egyház és az egyházi karitatív szervezetek által nyújtottszociális segély. Az Szja-tv. 3. §-ának 39. pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Egyházközség dolgozójának jogállása

Kérdés: Egy egyházközség ez ideig nem foglalkoztatott alkalmazottat, a sekrestyési teendőket ellátó személyt a hívek közvetlenül honorálták. Február 1-jétől azonban felmerült egy nyugdíjas személy félállásban történő alkalmazása. Adó-, illetve járulékköteles-e a dolgozó javadalmazása, tekintve hogy annak forrása – noha a kifizetése az egyházközségen keresztül történik – továbbra is a hívek adományaiból származik?
Részlet a válaszából: […] ...helyhez az 1997. évi 151. számú adózási kérdés(mely 2003-ban megerősítést nyert) annyit fűz hozzá, hogy– az egyházi személyek egyházközségtől kapott havijárandósága (egyházi fizetés) munkaviszonyból származó jövedelemnek (Szja-tv.24-27. §) minősül;–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 7.

Egyházi személy közterhei

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség áll fenn az egyházi személyek (lelkészek) tekintetében, és mi az alapja a fizetendő járulékoknak? Az egyházat mint foglalkoztatót terheli-e tételes eho-fizetési kötelezettség a lelkészek után? Különbözik-e az egyház tevékenységében egyházi és világi alkalmazottként résztvevők társadalombiztosítási helyzete?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés egyértelműen fogalmaz az egyháziszemélyek járandóságainak adójogi minősülését illetően. Ez alapján az egyháziszemélyek egyházközségtől kapott havi járandósága (egyházi fizetés)munkaviszonyból származó jövedelemnek (Szja-tv. 24-27. §) minősül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 25.