Adókedvezmény egyetemi tanulmányok halasztása esetén

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a gyermekek után járó adókedvezményt az alábbi esetben? A munkavállalónak két gyermeke van, az egyik 16 éves, nappali tagozatos szakközépiskolai tanuló, a másik gyermek idén ősztől ment volna nappali tagozatos egyetemre, de nem tudja megkezdeni a tanulmányait, mert nem rendelkezik három oltással, ezért most félévet halaszt. A dolgozó nyilatkozatában az alábbiak szerint kérte az adókedvezmény elszámolását: 2022. január-június hónapokban 2 gyermekre havi 40 000 forint (20 000 forint/gyermek), 2022. július hónaptól havi 20 000 forint (egy kedvezményezett eltartott és egy eltartott gyermek után). Helyesen gondolja a munkáltató, hogy a halasztás miatt július hónaptól már csak egy gyermekre tekintettel jár a kedvezmény, havi 10 000 forint összegben? Hogyan kell rendezni a többletként levont kedvezményt? Korrigálhatja a jogtalan levonást a munkáltató, vagy a munkavállaló rendezi majd a 2022. évről szóló személyijövedelemadó-bevallásában? Hogyan kell eljárni akkor, ha a nagyobb gyermek keresztfélévesként mégis elkezdi az egyetemet 2023. januárban?
Részlet a válaszából: […] ...családi kedvezmény összege, a kedvezményezett eltartotti megítélés a családipótlék-szabályokhoz kötődik. A középiskolába járó gyermek után a családi pótlék a tanulmányok folytatása alatt, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig illeti meg a szülőt, amelyben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást tud igénybe venni az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a folyamatos áremelkedések miatt előreláthatóan nem tud majd megélni a nyugdíjából?
Részlet a válaszából: […] ...a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermeket eltartó özvegyi nyugdíjban részesülő személynek, valamint az árvának engedélyezhető, akinek a folyósított nyugellátás havi összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Családi kedvezmény elvált szülők esetén

Kérdés: Élhet a családi kedvezménnyel az elvált édesapa abban az esetben, ha a családi pótlékot az anya kapja, akinek nincs elegendő adó- és járulékköteles jövedelme, és a bíróság közös felügyeleti jogot állapított meg?
Részlet a válaszából: […] ...29/B. §-ának (1e) bekezdése értelmében a gyermek mindkét szülő - valamint a szülő házastársa - vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül, és a felváltva gondozott gyermek után a szülő (házastársa) a családi kedvezménynek a 29/A. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Kedvezmények érvényesítése a 2020. évi személyijövedelemadó- bevallásban

Kérdés: Hogyan érvényesíthető a személyijövedelemadó-bevallási tervezetben a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó kedvezmény? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha az adózónak csak az év egy részében volt munkaviszonya? Ebben az esetben a kedvezmények csak arányosan vehetők igénybe a bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...kell benyújtani 2021. május 20-ig.A családi kedvezmény azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekre az adózó- a kedvezményezett eltartott után családi pótlékra jogosult vagy- a családi pótlékra saját jogán jogosult vagy- rokkantsági járadékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Indiai állampolgárok családi adókedvezménye

Kérdés: Jogosultak lehetnek a családi adókedvezményre egy magyar vállalkozásnál kiküldetésben dolgozó indiai állampolgárok annak ellenére, hogy a gyermekükre nem kapnak családi pótlékot? A munkavállalók leadták a nyilatkozatot, de a munkáltató véleménye szerint nem jogosultak a kedvezményre.
Részlet a válaszából: […] ...igazolnia, hogy a magyar szabályok alapján a kedvezményezett gyermek után családi pótlékra jogosultság megállapítható lenne, illetve az eltartott gyermek a családi pótlék megállapításánál figyelembe vehető lenne.Ha a külföldi magánszemély családi pótlékra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosulttá válhat GYET-re az édesanya abban az esetben is, ha három gyermeke közül a legkisebb hamarosan óvodába kerül? Kizáró ok lehet, ha a gyermek óvodába jár?
Részlet a válaszából: […] ...keresőtevékenységet folytatnak-e valamely, Magyarországon kívüli EGT-tagállamban. A nyomtatvány második részében a saját háztartásban eltartott kiskorú gyermekekre vonatkozó adatokat kell feltüntetni. A nyomtatvány harmadik részében meg kell jelölni azt az időpontot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Kompenzáció

Kérdés: Ki jogosult a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évben járó kompenzációjára?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatóval létesített.A 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.A 4. melléklet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Kivételes nyugdíjemelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást igényelhet nyugdíja kiegészítéseként egy 73 éves öregségi nyugdíjas személy, aki egyedül él, és az alacsony ellátásából nem tud megélni?
Részlet a válaszából: […] ...a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermeket eltartó özvegyi nyugdíjban részesülő személynek, valamint az árvának engedélyezhető, akinek a folyósított nyugellátás havi összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Családi pótlék és családi kedvezmény

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és az ehhez kapcsolódóan az eltartó szülőnek járó személyijövedelemadó-kedvezmény a középfokú, majd ezután felsőfokú tanulmányokat folytató gyerek után?
Részlet a válaszából: […] ...tanintézményben tanult.Az adókedvezmény igénybevétele a családi pótlék folyósításához igazodik.A családi kedvezmény összegét az eltartottak, illetve a kedvezményezett eltartottak száma határozza meg. Az Szja-tv. a következők szerint határozza meg az eltartottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Figyelembe vehető gyermek

Kérdés: Érdemes keresettel élnie a határozat ellen a szülőnek abban az esetben, ha a családtámogatási osztálytól kapott egy elutasító és visszafizetésre kötelező határozatot azzal az indoklással, hogy a nagyobbik, jelenleg passzív hallgatói státuszban lévő egyetemista gyermeke nem vehető figyelembe a családi pótlék összegének megállapítása során, mert nem vesz részt a képzésben? A szülő a kisebbik, középiskolás gyermeke után jogosult a családi pótlékra, és így a családi kedvezményre is, amelynek magasabb összegétől nem szeretne elesni.
Részlet a válaszából: […] ...családi kedvezmény szabályainak alkalmazásában a kedvezményezett eltartott megítélése a családi pótlékra jogosultsághoz, az eltartott megítélése pedig a családi pótlék összegszerűségének megállapítása szempontjából történő beszámíthatósághoz kötődik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.
1
2
3
15