tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott eltartó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Eltartott és eltartó

Kérdés: Ki lehet eltartó? Milyen szolgáltatásra jogosult az eltartott hozzátartozó, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - gyermekgondozási segélyben részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - gyermeknevelési támogatásban részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - rendszeres szociális segélyben részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - időskorúak járadékában részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - bányászati keresetkiegészítésben részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - ápolási díjban részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülő személy (a munkanélküli-ellátó rendszer 2005. november 1-jével megváltozott, helyébe az álláskeresők támogatási rendszere lépett) és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató magyar állampolgár (a tanulói/hallgatói jogviszony szünetelése alatt is jogosult) és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az Oktatási Minisztérium által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, - a biztosított eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, akinek jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, - a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező kiskorú magyar állampolgár, - személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy, - a fogva tartott (őrizetbe vett, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés büntetést töltő személy), - az a szociálisan rászorult személy, akinek az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságát a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítvánnyal igazolja, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, - a nevelőszülői tevékenységet folytató személy, akinek ebből származó havi jövedelme nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, - az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személy [a tárgyévre kiadott alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) rendelkező munkavállalóval létesített, alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony]. Alkalmi munkavállaló: Alkalmi foglalkoztatásnak minősül a munkaviszony, ha a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval naponta létesít olyan munkaviszonyt, amelyből a munkavállalónak kifizetett, levonásokkal csökkentett napi munkabér 1800 forint/nap és 4600 forint/nap jövedelemsávba esik. Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony idejét a törvény korlátozza, alkalmi foglalkoztatás legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1681
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,