Nyugdíj előtt álló egyéni vállalkozó nagyszülői GYES-e

Kérdés:

Folytatható korlátozás nélkül az egyéni vállalkozói tevékenység abban az esetben, ha a vállalkozó az unokájára tekintettel GYES-t igényel annak érdekében is, hogy ez alapján mentesüljön a minimumközteher-fizetési kötelezettség alól? Amennyiben a GYES alatt nem fizet járulékokat, akkor ez az időszak figyelembe vehető a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági időként, amelyhez az érintettnek még egy éve hiányzik?

Részlet a válaszából: […] A Cst. 20/A. szakasza értelmében a 20. §-ban megjelölt jogosultakon kívül, de az ott meghatározott feltételek mellett a gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) a nagyszülő is jogosult haa) a gyermek az első életévét betöltötte,b) a gyermek gondozása, nevelése a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés:

Lesz minimális járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. január 15-én indítja meg a tevékenységét, jelenleg GYED-et kap, majd februártól GYES-ben részesül, és egy ideig még fizetés nélküli szabadságon kíván maradni a főfoglalkozású munkahelyéről? Mi lesz a helyzet abban az esetben, ha visszamegy dolgozni, de kiveszi a felgyűlt szabadságot, és utána esetleg ismét babát vár, és táppénzre megy?

Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság tartama alatt nem teljesül a heti 36 órás foglalkoztatás, így a fennálló munka-viszony ebben az esetben nem mentesíti a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség az egyéni vállalkozót.Ugyanakkor, míg a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól a munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozó a GYES időtartama alatt, tekintettel a Tbj-tv. vonatkozó szabályaira is, amely szerint a munkaviszonyban álló dolgozók biztosítási jog-viszonya a GYES alatt is fennáll?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, valamint a Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése, illetve a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében a heti 36 órás foglalkoztatásban is álló egyéni és társas vállalkozót nem terheli minimális adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező egyéni vállalkozó GYES-e

Kérdés: Meg kell fizetni a minimumjárulékokat, vagy csak jövedelemkivét esetén keletkezik járulékfizetési kötelezettség, ha egy heti 40 órás főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkező állatorvos egyéni vállalkozó a főfoglalkozásában fizetés nélküli szabadságon van, mert GYES-ben részesül, de egyéni vállalkozóként személyesen munkát végez?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 31. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján nem kötelezett havonta minimális adó és járulék fizetésére az az egyéni vállalkozó, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

GYES-en lévő egyéni vállalkozó kedvezményei

Kérdés: Milyen járulék- és adófizetési kedvezmény illeti meg azt a tételes adózást választó egyéni vállalkozót, aki Down-szindrómás gyermekével jelenleg GYES-en van? A gyermek elmúlt 3 éves, a GYES a gyermek 10 éves koráig jár.
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben egy olyan édesanyáról van szó, aki GYES-benrészesül (a kérdés témája szempontjából nincs jelentősége, hogy a gyermeke márelmúlt 3 éves), és egyben átalányadózó egyéni vállalkozó. A Tbj-tv., illetve a 2011. évi CLVI. tv. vonatkozórendelkezései szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.