GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól a munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozó a GYES időtartama alatt, tekintettel a Tbj-tv. vonatkozó szabályaira is, amely szerint a munkaviszonyban álló dolgozók biztosítási jog-viszonya a GYES alatt is fennáll?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, valamint a Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése, illetve a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében a heti 36 órás foglalkoztatásban is álló egyéni és társas vállalkozót nem terheli minimális adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező egyéni vállalkozó GYES-e

Kérdés: Meg kell fizetni a minimumjárulékokat, vagy csak jövedelemkivét esetén keletkezik járulékfizetési kötelezettség, ha egy heti 40 órás főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkező állatorvos egyéni vállalkozó a főfoglalkozásában fizetés nélküli szabadságon van, mert GYES-ben részesül, de egyéni vállalkozóként személyesen munkát végez?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 31. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján nem kötelezett havonta minimális adó és járulék fizetésére az az egyéni vállalkozó, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

GYES-en lévő egyéni vállalkozó kedvezményei

Kérdés: Milyen járulék- és adófizetési kedvezmény illeti meg azt a tételes adózást választó egyéni vállalkozót, aki Down-szindrómás gyermekével jelenleg GYES-en van? A gyermek elmúlt 3 éves, a GYES a gyermek 10 éves koráig jár.
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben egy olyan édesanyáról van szó, aki GYES-benrészesül (a kérdés témája szempontjából nincs jelentősége, hogy a gyermeke márelmúlt 3 éves), és egyben átalányadózó egyéni vállalkozó. A Tbj-tv., illetve a 2011. évi CLVI. tv. vonatkozórendelkezései szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.