Családi kedvezmény élettársak esetén

Kérdés: Jogosult lehet a családi pótlékra, és így a családi kedvezmény igénybevételére az apa is abban az esetben, ha élettársával és közös gyermekükkel egy háztartásban élnek, és a családi pótlékot az anya kapja? Az anya és a gyermek bejelentett lakcíme azonos azzal, ahol életvitelszerűen élnek együtt hárman, de az apa lakcímkártyáján egy másik cím szerepel.
Részlet a válaszából: […] A szülő a saját háztartásban nevelt gyermek után jogosult családi pótlékra. Ha ugyanazon gyermek után két személy is jogosult a családi pótlékra, a családi pótlékot együttes nyilatkozatuk alapján bármelyikük igényelheti. A szülő tehát akkor jogosult a családi pótlékra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Családi kedvezmény tartásdíj fizetése esetén

Kérdés: Hány gyermekre és milyen összegben jogosult családi kedvezményre az a munkavállaló, aki élettársával 3 vér szerinti gyermeket nevel közös háztartásban, és a két nagyobb gyermek után 2010-től gyermektartásdíj-fizetési kötelezettsége van az élettársa felé? A gyermekek 2006-ban, 2008-ban és 2013-ban születettek.
Részlet a válaszából: […] Ha élettársi kapcsolatban álló szülők saját háztartásukban három vér szerinti gyermeket nevelnek, mindketten családi pótlékra jogosultak, és az Szja-tv. 29/A. §-ának (3) bekezdése alapján családi kedvezményt közösen érvényesíthetnek a gyermekek után. A családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Élettárs családi kedvezménye

Kérdés: Jogosult év közben családi kedvezményre az apa abban az esetben, ha az anya kapja a családi pótlékot, egy helyen laknak, de sem élettársi nyilatkozat, sem bejegyzett élettársi kapcsolat nincs?
Részlet a válaszából: […] Igen. Az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a Cst. szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Élettársak családi adókedvezménye

Kérdés: Megoszthatja-e a jogosult az adóév végén a családi kedvezményt a vele közös háztartásban élő élettársával abban az esetben, ha 1 közös gyermekük van, valamint velük él a feleség előző házasságából született 2 gyermek is? A gyermeket egyedül nevelők magasabb összegű családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe, az adóelszámolásnál erről nyilatkoznak, valamint egymás adóazonosító jelét is feltüntetik a bevallásban.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 40. § (3) bekezdése alapján a családi kedvezménykedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4000 forint,feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a három főteléri.Az Szja-tv. 40. § (4) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.