Egyesületi tagok részére adott étkezési utalvány

Kérdés: Keletkezik valamilyen járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy polgárőr egyesület étkezési utalványt ad az önkéntes munkát végző tagjainak?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően létesített közérdekű önkéntes jogviszonyt, és ezeknek a tagoknak a közérdekű önkéntes tevékenységükért ad étkezési utalványt, az alapesetben ellenszolgáltatásnak - tehát adókötelesnek - minősül, tekintve hogy a Köt-tv. az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Egyes meghatározott juttatásnak minősül-e, ha a munkáltató 2012-ben Sodexo Pass melegétkezési utalványt ad a munkavállalóinak?
Részlet a válaszából: […] ...fennállójogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni..."Ezért a más formában, más utalvánnyal biztosítottmelegétkezési utalvány a magánszemély összevonás alá eső bérjövedelme. Ettől eltérően kifizetői adófizetés alkalmazható akkor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Kiegészítő tevékenységű tag természetbeni juttatása

Kérdés: Kaphat-e étkezési utalványt egy társaság kiegészítő tevékenységű tagja?
Részlet a válaszából: […] Igen, feltéve hogy a kiegészítő tevékenységű tag a társaságtevékenységében személyesen közreműködik.2010. január 1-jétől az Szja-tv. 70. § (2) bekezdés b)pontja alapján a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja részéremelegétkeztetés formájában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Melegétkezési utalvány közterhei

Kérdés: Terheli-e a dolgozót szja- és egyénijárulék-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha havonta több mint 12 000 forint értékű melegétkezési utalványt kap?
Részlet a válaszából: […] ...étkezési utalvány adóköteles része után a juttatásmódjától függően az adókötelezettség terhelheti a munkáltatót, vagy terhelhetia dolgozót is.Az Szja-tv. 2. § (4) bekezdése alapján a belföldi illetőségűmagánszemély adókötelezettsége összes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.

Étkezési utalvány közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek és a magánszemélynek abban az esetben, ha az ügyintéző melegétkezési utalvány helyett havi 12 000 forint összegben hidegétkezési utalványt osztott ki a dolgozóknak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17 pontja alapjánadómentes "a munkáltató által a munkavállaló részére (ideértve az Mt. előírásaiszerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagy étkezőhelyivendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Étkezési utalványok összevonása

Kérdés: Összevonhatóak-e a havi adómentes összegéig a munkavállalók részére nyújtott étkezési utalványok? A munkáltató decemberben adja át az egész évre járó juttatást.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján amunkáltató a munkavállaló részére étkezési utalványt "meleg" étkezésre adhat havi12 ezer forintot meg nem haladó, vagy "hideg" étkezésre havi 6000 forintot megnem haladó értékben. A rendelkezés az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Milyen jogszabályok alapján tarthatja vissza a munkáltató annak a munkavállalónak a havi 4000 forint értékű ebédjegyét, aki június végén és július elején egy-egy hetet betegszabadságon volt? A betegállomány miatt az ebédjegyet sem augusztusban, sem szeptemberben, sem októberben nem kapta meg a munkavállaló.
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak nincs étkezésihozzájárulás-fizetésikötelezettsége, hacsak nem tartozik olyan törvény - például a Ktv. - hatályaalá, amely azt számára kötelezően előírja. Ezért az étkezési jegy juttatására amunkáltató akkor köteles, és a munkavállaló azt akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Keresőképtelen munkavállaló étkezési hozzájárulása

Kérdés: A dolgozó munkaszerződése tartalmazza, hogy havi 4500 forint értékben étkezési utalványt (ún. hidegutalvány) kap. A dolgozó június végén, illetve július elején 2 hétig betegszabadságon volt. Erre hivatkozva júliusban nem kapott étkezési utalványt, sőt augusztusban sem - ezt végigdolgozta -, mivel júniusban a betegszabadsága ellenére igen. Törvényes-e a munkáltató eljárása?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató eljárása attól függően törvényes, hogy amunkaszerződésben a munkavállalóval szemben milyen kötelezettséget vállalt. Ha az étkezési hozzájárulás nincs munkaszerződésben,kollektív szerződésben szabályozva, és a munkáltatót törvény sem köteleziétkezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozó étkezési utalványa

Kérdés: Adható-e adómentesen a havi 4500 forint összegű hideg- vagy a 9000 forintos melegétkezési utalvány a munkaviszonyban lévő dolgozókhoz hasonlóan annak az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalónak, aki egy részvénytársaságnál havonta ledolgozik 14 vagy 15 munkanapot, és a foglalkoztatásának tervezett időtartama 4 hónap?
Részlet a válaszából: […] ...és adófizetésikötelezettsége. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján amunkáltató a munkavállaló részére adhat étkezési utalványt. A jogszabályhelynem fogalmaz meg olyan elvárást, hogy csak "állományban lévő" munkaviszonyosalkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

Étkezési utalvány juttatása többes jogviszony esetében

Kérdés: Összevonható-e a két különböző munkahelytől kapott étkezési utalvány annak a nyugdíjas munkavállalónak az esetében, aki egy részvénytársaságnál heti 32 órában dolgozik, ahol havi 9000 forint összegű étkezési utalvány kap, egy másik munkahelyen heti 18 órában dolgozik, és ott is kap étkezési utalványt? Ha igen, akkor melyik munkahelyen lesz adóköteles jövedelme, milyen járulékok terhelik az adóköteles részt, ki és hogyan fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentesjövedelem a következő: a munkáltató által a munkavállaló részére (ideértve azMt. előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagyétkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.
1
2