Nyugdíjas munkavállalók cafeteriajuttatásai

Kérdés: Valóban nem kell levonni a járulékokat, illetve nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállalók részére adott cafeteriajuttatások után abban az esetben, ha ezek nem minősülnek béren kívüli juttatásnak, illetve egyéb juttatásnak sem? Ezek után a juttatások után a többi munkavállaló esetén a bérhez hasonlóan történik a közterhek megállapítása?
Részlet a válaszából: […] A 2019. január 1-jétől változó jogszabályi környezetben a nyugdíjas munkavállaló Mt. szerinti foglalkoztatásához kedvező szabályok társulnak, melyek lényegesen csökkentik a foglalkoztatásra rakódó terheket.A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a saját jogú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Tanulók étkezése szakmai gyakorlat alatt

Kérdés: Hogyan tudja megoldani a gyakorlati képzést szervező autószerelő vállalkozás a szakmai gyakorlaton lévő tanulók kötelező étkeztetését abban az esetben, ha nem rendelkezik étkezővel, és a közelben semmilyen meleg étkezést biztosító intézmény nem található? Keletkezik valamilyen adófizetési kötelezettség a tanulóknak biztosított étkezés értéke után?
Részlet a válaszából: […] A 4/2002. OM rendelet 3. §-a értelmében a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani.Az étkezésről meleg – kivételesen indokolt esetben hideg – élelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Unió tagállamaiban munkát végző munkavállalók bérezése

Kérdés: Mire kell figyelnie a dolgozók külföldi munkavégzésével összefüggő bérezés során annak a cégnek, amely az unió több tagállamába készül kiküldeni munkavállalókat építési-szerelési munkák elvégzésére? Van ezzel kapcsolatban valamilyen különös szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk esete egyre gyakoribb, nevezetesen, hogy magyar cég az unió tagállamaiban vállal munkát, amelyet a Magyarországról kiküldött munkavállalóival végeztet el. Ezzel párhuzamosan gyakran felmerülő hiba, hogy a kiküldő magyar vállalkozások kizárólag a magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Bíróság által megítélt összegek közterhei

Kérdés: Milyen összeg után és mennyi közterhet kell megfizetnie a munkáltatónak a bíróság által megítélt nettó 1 150 000 forint elmaradt munkabér, nettó 245 000 forintos étkezési utalvány, nettó 100 000 forint sportesemény-belépő, 91 000 forint önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj, illetve 750 000 forint átalány-kártérítés összege után? A munkavállaló munka­viszonya 2011. december 20-án szűnt meg, az elszámolási időszak 2012. január-2013. december hónap.
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a választ a 2011. december 20-án megszűnt munkaviszonnyal összefüggésben kifizetendő elmaradt jövedelemmel és az átalány-kártérítéssel. Az Szja-tv. 1. §-a (9) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy az adókötelezettség jogcímét, valamint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.

Egyesületi tagok részére adott étkezési utalvány

Kérdés: Keletkezik valamilyen járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy polgárőr egyesület étkezési utalványt ad az önkéntes munkát végző tagjainak?
Részlet a válaszából: […] Meglehetősen összetett kérdésről van szó, így pontos megválaszolásához több jogszabály előírásait is segítségül kell hívni. Először is az önkéntes tevékenység mint önálló jogviszony tartalmát kell feltárni, mivel csak az olyan juttatások esetében lehet szó adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Jogosultság útiköltségre és étkezési utalványra a munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Jogosult útiköltségre és étkezési utalványra egy munkavállaló, akinek 2012. szeptember 28-án megszűnt a munkaviszonya, de még nem kapta meg a megszűnés esetén járó dokumentumokat?
Részlet a válaszából: […] A kérdést csak úgy tudjuk értelmezni, hogy a munkaviszony megszűnését követő időszakra jár-e a munkavállalónak útiköltség-térítés (pl. bérlet a munkába járáshoz), illetve étkezési utalvány mindaddig, amíg részére a munkáltató ki nem adja a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.

Korengedményes nyugdíjas kft.-tag juttatásai

Kérdés: Kaphat-e osztalékot 2012-ben a tulajdonában lévő kft.-től az az 1952. október 17-én született férfi, aki korengedményes nyugdíjba ment a cégétől, ahol 2011. október 18-tól nyugdíjas tagként tovább dolgozik, és 2011-ben egészségügyi szolgáltatási járulékot fizettek utána? A nyugdíjazáskor aláírt egy nyilatkozatot, amely szerint nem lesz járulékköteles jövedelme a cégtől. Jogosult lehet-e egyéb juttatásokra, pl. étkezési utalvány, gépkocsi költségtérítés stb.?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben is említett kötelezettségvállalás alapján sajátkft.-jében az említett tag nem állhat biztosítási kötelezettséggel járójogviszonyban a megállapodás tartama alatt. Tehát nem lehet a társaságügyvezetője, nem működhet tagsági jogviszonya alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Egyes meghatározott juttatásnak minősül-e, ha a munkáltató 2012-ben Sodexo Pass melegétkezési utalványt ad a munkavállalóinak?
Részlet a válaszából: […]  2012-ben béren kívüli juttatásként étkezési hozzájárulást amunkáltató csak a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára utalássalvagy Erzsébet-utalvány biztosításával tud nyújtani a munkavállaló részére.Az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Munkahelyi étkeztetés

Kérdés: Hogyan valósulhat meg a béren kívüli juttatásnak minősülő munkahelyi étkeztetés 2012. január 1-jétől a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen abban az esetben, ha az étterem üzemeltetője nem bocsát ki utalványt? Minden egyes magánszemélynek kérnie kell egy cégnévre szóló számlát az étteremtől?
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének ba) pontja alapjánbéren kívüli juttatásnak minősül a "munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülőszolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósulóételfogyasztás formájában juttatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Étkezési hozzájárulás 2012-ben

Kérdés: Adhat-e a munkáltató hozzájárulást a SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára azoknak a dolgozóknak, akik Erzsébet-utalványt is kapnak?
Részlet a válaszából: […]  2012-ben a munkáltatónak több lehetősége is van béren kívülijuttatásként a dolgozó számára étkezési hozzájárulást adni. Ezek a juttatásokegymástól függetlenül vagy egymás mellett is adhatók, ezzel kapcsolatbankorlátozó rendelkezés nincs.1. Az Szja-tv. 71. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.
1
2
3
6