tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott evás bt. tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége az Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha máshol rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, amely után a járulékok megfizetése minden hónapban rendben megtörténik?
Részlet a válaszból: […]szabályok szerint kell az egyéni járulékokat és a szociális hozzájárulási adót leróni.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben az evás bt. társas vállalkozó tagja mellett heti 36 órás munkaviszonyban is áll, csak a tényleges (szja-köteles) tagi jövedelme után kell szociális hozzájárulási adót, illetve az egyéni járulékokat megfizetni [Szocho-tv. 9. § (5) bekezdése, illetve Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése]. Márpedig az egyszerűsített vállalkozói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5967
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Kiegészítő tevékenységű evaadózó társas vállalkozó

Kérdés: Kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, vagy egyéb kötelezettségek is keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó társas vállalkozó után az általános szabályoknak megfelelően kell megfizetni a havi 7320 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot, illetve személyes közreműködésére tekintettel esetlegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelme után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot. Jelen esetben az "esetlegesen kifizetett" megfogalmazás nyomatékosítva[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5645

3. találat: Evaalany betéti társaság kültagjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy evaalany betéti társaság kültagja után abban az esetben, ha más gazdasági társaságban biztosított?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni.A kérdésben olyan biztosított (tehát nem nyugdíjas) társas vállalkozóról van szó (bár ez ügyben a kérdés alapján csak találgathatunk), aki más gazdasági társaságban rendelkezik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal, vagy havi minimális fizetési kötelezettségének társas vállalkozóként másik társaságban tesz eleget.Ez azt jelenti, hogy az evaalany társaságban csak a személyes közreműködéséért ténylegesen kapott személyijövedelemadó-köteles jövedelem után kötelezett a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó megfizetésére a társaság, illetve terheli a tagot a 10 százalékos nyugdíjjárulék, a 7 százalékos egészségbiztosítási járulék és (amennyiben a tag a másik társaságban nem munkaviszonyban áll) az 1,5 százalékos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4210
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Hogyan alakul a bevételi nyilvántartást vezető evás bt. beltagjának járulékfizetési kötelezettsége a társaságban, ha a mellette fennálló 36 órás munkaviszonyában megfizeti a járulékokat?
Részlet a válaszból: […]szociálishozzájárulásiadó-, illetve járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani. A heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó esetében a szociális hozzájárulási adó, illetve az egyéni járulékok alapja a személyes közreműködésére tekintettel kapott, az Szja-tv. szerint adóelőleg alapszámításánál figyelembe veendő tényleges jövedelem. Amennyiben a társas vállalkozó ilyen jövedelemben nem részesül - ami egy evás vállalkozó esetében teljesen életszerű -, akkor vele kapcsolatban szociálishozzájárulásiadó-,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3944
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségei lesznek 2012-ben egy Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának, aki a társaságból nem vesz ki jövedelmet, és rendelkezik heti 42 órás munkaviszonnyal? Mit kell megfizetnie a társaságnak a 37 százalékos egyszerűsített vállalkozási és az 1 százalékos iparűzési adón kívül?
Részlet a válaszból: […]járulék, valamint a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért járulék­alapot képező jövedelem, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll [Tbj-tv. 31. § (4) bekezdés a) pontja]. 2012. január 1-jétől a foglalkoztatót - köztük a társas vállalkozást - terhelő társadalombiztosítási járulékot felváltotta a szociális hozzájárulási adó. Az új adónemre vonatkozó szabályokat a 2011. évi CLVI. tv. 453-467. §-ai tartalmazzák. Közülük a 458. § (5) és (7) bekezdéseiben találhatók azok a rendelkezések, amelyeket a kérdésbeli esetre kell alkalmazni. A jelzett jogszabályhelyek értelmében a betéti társaság - ha a tagja az adott hónapban a személyes közreműködésére tekintettel a társaságtól jövedelemben nem részesül - a tagjával fennálló jogviszonya alapján őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításakor nem köteles számításba venni a hónapnak azt a napját, amelyen a tagja legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. Ezt a rendelkezést akkor lehet alkalmazni, ha a betéti társaság részére a beltag nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról. A beltagnak az olyan változásról, amely e rendelkezés alkalmazását érinti, haladéktalanul újabb nyilatkozatot kell tennie a betéti társaság részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a természetes személy személyazonosító adatait, valamint adóazonosító jelét, ennek hiányában a személyazonosító okmánya típusának megjelölését és számát, valamint lakcímét. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3594

6. találat: Betéti társaság nyugdíjas beltagjának kötelezettségei

Kérdés: Milyen kötelezettségeket kellett volna teljesítenie annak az évekkel ezelőtt létesített betéti társaságnak, amelynek beltagja egy jelenleg 74 éves nyugdíjas, aki semmilyen jövedelmet nem vesz fel a társaságtól? A társaság néhány éve már az eva hatálya alá tartozik, de jelentős bevétele nincs, csak az evajogosultság fenntartása miatt nyújt kis összegű számlás szolgáltatást.
Részlet a válaszból: […]a társaságban, és a személyes közreműködési kötelezettségét sem a társasági szerződés, sem a tagok külön megállapodása nem írja elő a számára. Amennyiben így van, akkor utána a bt.-ben járulékfizetési kötelezettség nem keletkezett. Abban az esetben azonban, ha esetlegesen történt/történik a részéről munkavégzés, akkor további kérdés, hogy azt milyen jogviszonyban tette/teszi. A betéti társaságban végezhet munkát megbízási jogviszony keretében és kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóként egyaránt. Megbízási jogviszonyban történő munkavégzése esetén díjazás, jövedelem hiányában sem biztosítási, sem járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik utána. A Gt. 91. §-ában foglaltak alapján a betéti társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében. (Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.) Amennyiben a beltag akár a társasági szerződés előírása, akár a tagok külön erre irányuló megállapodása alapján személyesen közreműködött/közreműködik a tevékenység gyakorlásában, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3314

7. találat: Evás bt. beltagjának járulékalapja

Kérdés: Kötelező-e a minimálbér kétszerese után megfizetnie a járulékot egy evás betéti társaság beltagjának, vagy elegendő a minimálbér után?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének megfelelően a járulékokat a vállalkozó személyes közreműködésére tekintettel kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelme, de havi átlagban legalább a minimálbér kétszerese után fizeti meg. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimálbér kétszeresét, a foglalkoztató az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban - a tényleges járulékalapot képező jövedelem feltüntetésével - bejelentést tehet arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg. Nyilvánvaló, hogy az eva hatálya alá tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2713
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Kettős könyvvitelt vezető evás bt. osztaléka

Kérdés: Van-e valamilyen százalékos korlát az adózott eredmény, illetve az eredménytartalék kiosztását illetően egy kettős könyvvitelt vezető evás betéti társaság esetében? A társaság eredménytartaléka már csak evás évekből származó eredményt tartalmaz. Terheli-e valamilyen társadalombiztosítási közteher az így kifizetett osztalékot?
Részlet a válaszból: […]felhasználható eredménytartalékot lehet igénybe venni. A jóváhagyott osztalékot - ameddig nem fizetik ki - a tulajdonosokkal szembeni kötelezettségként kell nyilvántartani. Az Eva-tv. 18. § (4) bekezdése szerint a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalanyt, továbbá magánszemély tagját, volt tagját (örökösét) az adóévben nem terheli - a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által juttatott bevétel alapján - az osztalék utáni személyi jövedelemadóval és a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség. 2009. január 1-jétől a magánszemély az Szja-tv. 66. § szerinti 25 százalékos adóterhet viselő osztalék után köteles az Eho-tv. 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján 14 százalék egészségügyi hozzájárulást fizetni. Mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2616
Kapcsolódó tárgyszavak: ,