Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége az Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha máshol rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, amely után a járulékok megfizetése minden hónapban rendben megtörténik?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok szerint kell az egyéni járulékokat és a szociális hozzájárulási adót leróni.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben az evás bt. társas vállalkozó tagja mellett heti 36 órás munkaviszonyban is áll, csak a tényleges (szja-köteles) tagi jövedelme után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Kiegészítő tevékenységű evaadózó társas vállalkozó

Kérdés: Kizárólag az egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság öregségi nyugdíjas beltagja után, vagy egyéb kötelezettségek is keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó társas vállalkozók járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségére - ellentétben az evaadózó egyéni vállalkozókkal - nincsenek speciális szabályok. Ez azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató evaadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Evaalany betéti társaság kültagjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy evaalany betéti társaság kültagja után abban az esetben, ha más gazdasági társaságban biztosított?
Részlet a válaszából: […] Az "evás" társas vállalkozás tagjának társadalombiztosítási kötelezettségeit illetően - ellentétben az eva­alany egyéni vállalkozóval - a 2011. évi CLVI. tv., illetve a Tbj-tv. nem tartalmaz külön szabályokat.Ebből következően az e körbe tartozó társas vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Hogyan alakul a bevételi nyilvántartást vezető evás bt. beltagjának járulékfizetési kötelezettsége a társaságban, ha a mellette fennálló 36 órás munkaviszonyában megfizeti a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] Az evás társas vállalkozások társas vállalkozónak minősülő tagjai társadalombiztosítási kötelezettségei vonatkozásában - ellentétben az evás egyéni vállalkozóval - nincsenek speciális szabályok. Ebből következően az e körbe tartozó társas vállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségei lesznek 2012-ben egy Eva-tv. hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának, aki a társaságból nem vesz ki jövedelmet, és rendelkezik heti 42 órás munkaviszonnyal? Mit kell megfizetnie a társaságnak a 37 százalékos egyszerűsített vállalkozási és az 1 százalékos iparűzési adón kívül?
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a biztosítotttársas vállalkozó a 10 százalékos nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztáritagság esetén tagdíjat), valamint a 8,5 százalékos egészségbiztosítási ésmunkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Betéti társaság nyugdíjas beltagjának kötelezettségei

Kérdés: Milyen kötelezettségeket kellett volna teljesítenie annak az évekkel ezelőtt létesített betéti társaságnak, amelynek beltagja egy jelenleg 74 éves nyugdíjas, aki semmilyen jövedelmet nem vesz fel a társaságtól? A társaság néhány éve már az eva hatálya alá tartozik, de jelentős bevétele nincs, csak az evajogosultság fenntartása miatt nyújt kis összegű számlás szolgáltatást.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből sajnos nem derül ki, hogy a betéti társaságáltal nyújtott "kis összegű számlás szolgáltatás" kinek a munkavégzése, vagymelyik tagjának a személyes közreműködése révén valósul meg. Tekintettel arra,hogy a járulékfizetési kötelezettség az érintett személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Evás bt. beltagjának járulékalapja

Kérdés: Kötelező-e a minimálbér kétszerese után megfizetnie a járulékot egy evás betéti társaság beltagjának, vagy elegendő a minimálbér után?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó betéti társaság tagjainakjárulékfizetésére - ellentétben az "evás" egyéni vállalkozóval - nemvonatkoznak speciális szabályok. Ennek megfelelően az említett - nyilván kiegészítőtevékenységűnek nem minősülő, illetve többes jogviszonyban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.

Kettős könyvvitelt vezető evás bt. osztaléka

Kérdés: Van-e valamilyen százalékos korlát az adózott eredmény, illetve az eredménytartalék kiosztását illetően egy kettős könyvvitelt vezető evás betéti társaság esetében? A társaság eredménytartaléka már csak evás évekből származó eredményt tartalmaz. Terheli-e valamilyen társadalombiztosítási közteher az így kifizetett osztalékot?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 39. § (3) bekezdése az osztalék fizetésétfeltételekhez köti. A tárgyévi adózott eredményt csak abban az esetben lehetfelosztani, ha a lekötött tartalékkal és az értékelési tartalékkal csökkentettsaját tőke az osztalékfizetést követően sem lesz kevesebb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 3.