Munkaidő-beosztás módosítása

Kérdés: Rendkívüli munkaidőként kell elszámolni a munkavállaló munkavégzését abban az esetben, ha a munkáltató kevesebb mint hét nappal a munkakezdés előtt módosítja a munkaidő-beosztást? Pl.: Az egyik munkavállaló megbetegedett, ezért a munkáltató délután jelez a dolgozónak, hogy a következő napon két órával korábban kell kezdenie a munkavégzést.
Részlet a válaszából: […] A munkaidő beosztását és részletszabályait az Mt. szabályozza átfogóan. A törvény az 50. és az 56. alcímek alatt rendezi a kérdéssel kapcsolatos munkaidő--beosztási szabályokat.Az Mt. egyértelműen rendelkezik arról, hogy a munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Apáknak járó pótszabadság elszámolása

Kérdés: Milyen módon igényelhető vissza az apáknak járó pótszabadság idejére kifizetett juttatás?
Részlet a válaszából: […] Az újdonsült apukák részére járó pótszabadság kettős célt szolgál. Egyrészt a jogalkotó ezzel is szeretné támogatni a gyermekvállalási kedvet, másrészt a nemek közötti egyenlőséget, hiszen így az apuka - legalább a születést követő pár napban - jobban ki tudja venni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Díjazás elszámolása munkaidőkeretben

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a munkaidőkeret összes munkaóráját az általános munkarend szerint határozza meg a napi 7 órás részmunkaidőben dolgozó portások esetében (pl. október hónapra 7 óra × 1,5 × 21 nap), tekintettel arra, hogy a munkakör készenléti jellege miatt a napi munkaidő 12, majd 24 órára lett megemelve? A dolgozók beosztás szerinti munkaideje a 2021. október 1-jétől december 31-ig tartó 3 havi munkaidőkeret tartama alatt 648 óra volt (240 óra+192+216), az általános munkarend szerinti munkaórák száma pedig 682,5 óra. Havonta kell számfejteni az állásidőre járó díjazást, vagy csak a munkaidőkeret végén? Hogyan kellene elszámolni az esetleges túlórát? Az éjszakai pótlék számítása során felfelé vagy lefelé kell kerekíteni a 228,375 osztószámot [(174 óra/8 × 7) × 1,5]?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 93. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani.A kérdés megválaszolásához viszont pontosítanunk kell két fogalmat. Meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Egyszerűsített foglalkoztatott külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Kiküldheti az EU-n belül található kapcsolt vállalkozásának telephelyére az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül dolgozó munkavállalóit a munkáltató? Amennyiben igen, kizárólag alkalmi munkavállalókat, vagy esetleg turisztikai idénymunkásokat is? A külföldi munkavégzés idejére kell-e A1 jelű igazolványt igényelni?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített foglalkoztatás egy atipikus munkaviszony. Az ilyen egyszerűsített formák általában rövid időtartamra létesülnek, cserébe az adminisztrációs és a közterhek is jelentősen kisebbek a tipikus munkaviszonyokéhoz képest.Bizonyos általános munkajogi szabályok nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Munkaviszony megszűnése munkanap-áthelyezés után

Kérdés: Hogyan érinti a munkavállaló munkavégzési kötelezettségét, ha a munkaviszonya 2019 decemberében, a munkanap-áthelyezéssel érintett két nap között, december 19-én szűnt meg? Jogosult valamilyen kompenzációra a dolgozó, ha december első két szombatján kötelezően dolgozott, az ezért járó szabadnapokat azonban már nem kapta meg, mivel időközben kilépett?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk speciális helyzetében munkaviszonya 2019. december 19. napján megszűnt, azonban a megelőző két szombati napon köteles volt munkát végezni. Álláspontja szerint mindezt látszólag feleslegesen, ugyanis karácsony hetében már nem áll a munkáltató alkalmazásában, nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Mi a munkáltató, illetve a munkavállaló teendője abban az esetben, ha egy férfi munkavállalónak gyermeke született, és igénybe kívánja venni az apákat megillető pótszabadságot?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1. napján lépett hatályba a 350/2014. Korm. rendelet. E jogszabály kimondja, hogy az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók nyújthatnak be a Kincstárhoz az ilyen jellegű költségek megtérítése iránti kérelmüket. A közalkalmazottak és köztisztviselők, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Részmunkaidős foglalkoztatás - heti munkaidő

Kérdés: Hogyan állapítható meg pontosan a napi 4 órás részmunkaidős munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló által ledolgozandó tényleges munkaidő abban az esetben, ha a munkavégzésre egy olyan vendéglátóegységben kerül sor, amely a hét minden napján nyitva tart? A munkavállaló úgy véli, hogy abban az esetben, ha hétfőtől péntekig mindennap dolgozott, akkor hétvégén már nem osztható be munkára csak pluszjárandóság ellenében, a munkáltatónak viszont szüksége van a munkavégzésre.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 96. §-a egyértelműen kimondja, hogy a munkaidő-beosztás szabályait, azaz a munkarendet a munkáltató állapítja meg. A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be, és a beosztás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Munkabér munkaszüneti napra

Kérdés: Jár munkabér a május 1-jei munkaszüneti napra abban az esetben, ha az hétfőre esett, a munkavállaló május 2-án és 3-án nem volt munkára beosztva, a következő munkanap május 4-e volt, viszont a dolgozó ettől a naptól már keresőképtelen?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a május 1-jei hétfői munkaszüneti napot követő keddi és szerdai napokra nem volt munkavégzésre beosztva. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a munkavállaló nem általános munkarendben (hétfőtől péntekig, heti öt nap egyenlő napi munkaidőben) dolgozik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Szabadság kiadása munkaidőkeret esetén

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató a szabadság kiadása során az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, négyhavi munkaidőkeretben hétfő-szerda-péntek, illetve kedd-csütörtök-szombat beosztásban napi 12 órás munkarendben dolgozó munkavállaló esetében akkor, ha a pénteki napra kért szabadság esetén egy napra, a szerdára és péntekre kért szabadság esetén viszont szerdától péntekig, azaz 3 napra írja ki a szabadságengedélyét?
Részlet a válaszából: […] A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Ez egyértelmű akkor, amikor a munkáltató a munkavállalót általános munkarendben foglalkoztatja (hétfőtől péntekig) egyenlő napi munkaidőben. Ebben az esetben ugyanis a beosztás szerinti munkanapokon a munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Nyugdíjas részmunkaidős munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha a napi 6 órás részmunkaidőben minden másnap munkát végző nyugdíjas munkavállalója esetében a szabadságot arra a napra is kiírja, amelyiken nem volt munkavállalási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben közölt beosztás alapján a napi munkaidő ledolgozása egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerint történik. Tudni kell, hogy ilyen munkaidő-beosztásra akkor van lehetőség, ha a munkáltató munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmaz. Az elszámolási időszak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.
1
2
3
4