tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott egyéni vállalkozó szülése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vállalkozás folytatása szülés után

Kérdés: Mikor kezdhet el legkorábban dolgozni az ellátásai veszélyeztetése nélkül egy kozmetikus egyéni vállalkozó, aki várhatóan december végén fogja második gyermekét megszülni, jelenleg pedig az első gyermekével gyermekgondozási díjban részesül? Az első gyermek hamarosan betölti a 2. életévét, ekkor az anya GYES-t fog igényelni.
Részlet a válaszból: […]folyósítása alatt a gyermek féléves korától lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a vállalkozó a második gyermeke után a CSED-et veszi igénybe, mivel ennek folyósítása mellett továbbra is kizárt a keresőtevékenység folytatása. Tehát ha a kérdésbeli egyéni vállalkozó kozmetikus a gyermeke születésétől gyermekgondozást segítő ellátást vesz igénybe, akkor a kozmetikusi tevékenysége folytatását bármikor megkezdheti. A GYES folyósítása mellett tevékenységet folytató vállalkozó alapesetben a minimum-járulékalap után köteles a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot megfizetni. Minimum-járulékalapként a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék esetében havonta a minimálbér, a 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék esetében havonta a Tbj-tv. szerinti minimálbér 150 százalékának megfelelő összeget kell figyelembe venni. Ezen túlmenően a vállalkozásnak a 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót és a 1,5 százalékos mértékű szakképzési hozzájárulást havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka után meg kell fizetnie (kivéve az egyéni vállalkozónak, ha alkalmazottat nem foglalkoztat) a szakképzési hozzájárulást. Lényeges változás történt 2016. június 16-án, ugyanis ekkor lépett életbe az a szabály, hogy a vállalkozó nem köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5244

2. találat: Fiatal gazda szülése

Kérdés: Ki lehet közreműködő, és hogyan kell őt bejelentenie annak a fiatal gazdának, aki pályázatot nyert, ezért egyéni vállalkozói igazolványt kellett kiváltania, de időközben gyermeke született, és CSED-ben, illetve ezt követően GYED-ben részesül majd? A tájékoztatások szerint az ellátások időtartama alatt kell igénybe vennie a közreműködő segítségét.
Részlet a válaszból: […]segítségét csak a CSED tartamára kell az említett vállalkozó gazdának igénybe venni, hiszen a GYED tartama alatt már személyesen folytathatja a vállalkozói tevékenységét, sőt ez alatt az időtartam alatt mentesül a havi minimális járulékfizetési kötelezettség alól is.Ami a közreműködő személyét illeti, a 24/2015. MvM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése értelmében a CSED-ben, GYED-ben vagy GYES-ben részesülő termelő a gazdaság vezetésébe az Ev-tv. szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 24/2015. MvM rendelet 4. melléklete szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5020

3. találat: Egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re egy egyéni vállalkozó, aki november elejére várja kisbabáját, és vállalkozói tevékenységét 2014. április 1-jétől 2015. február 28-ig szüneteltette? A kismama 2012 óta egyéni vállalkozó, és 2015. március 1-jétől ismételten folytatja vállalkozását, illetve augusztustól táppénzben részesül. Milyen időtartamra illeti meg a GYED a kismamát?
Részlet a válaszból: […]a szülés időpontjában az említett feltételekkel rendelkezni fog, így nem lesz akadálya a CSED igénylésének, illetve annak lejárta után GYED-et is kérhet.Ami a GYED tartamát illeti, a jelenleg hatályos szabályok szerint [Eb-tv. 42/B. § (1) bekezdése] az a szülést megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Jelen esetben ez a tartam - ha a szülésre valóban november elején kerül sor - a GYED kb. 13 hónapnak megfelelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4867
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Mi alapján került megállapításra annak az édesanyának a csecsemőgondozási díja, illetve GYED-e, aki 2010-től egyéni vállalkozó (ezen belül 2013-tól kisadózó), illetve 2015. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonnyal is rendelkezik és várhatóan május elején szül?
Részlet a válaszból: […]vállalkozásában fennálló biztosítási jogviszonya jóval a jogosultság kezdőnapja előtt megszűnt, hiszen a munkaviszonya létesítésével (2015. március 1-jével) főállású kisadózóból nem biztosított, főállásúnak nem minősülő kis­adózóvá vált. A vállalkozásában eltöltött biztosítási idejének csak a jogosultsági feltételek tekintetében van jelentősége, hiszen ennek köszönhető, hogy a szülés időpontját megelőző 2 évben rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, ami feltétele mind a csecsemőgondozási díjnak, mind pedig a GYED-nek.Tekintve hogy a szülés időpontjában az édesanya munkaviszonyában nem rendelkezik sem 180 napi, sem 120 napi jövedelemmel, csecsemőgondozási díjának naptári napi alapja az Eb-tv. 42. §-ának (3)-(4) bekezdései alapján a minimálbér kétszeresének harmincad[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4696
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a várandós egyéni vállalkozónak, aki jelenleg szünetelteti tevékenységét, mert tartósan beteg gyermekére tekintettel GYES-t kap, és a szülésének várható időpontja 2014. március hó? A gyermek tartós betegsége novembertől már nem áll fenn. Érdemes bejelenteni a családi betéti társaságba annak érdekében, hogy magasabb ellátásokra legyen jogosult, vagy egyéni vállalkozóként fizesse meg a közterheket?
Részlet a válaszból: […]terhességi-gyermekágyi segélyt, illetve GYED-et nem.Az Eb-tv. 39/A. §-a szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni. Mindez tehát egy másik vállalkozásban viszonylag magas összeggel történő bejelentés esetében kecsegtető lehetőség.Az Eb-tv. 48. §-a értelmében ahhoz, hogy az új foglalkoztatónál elért magasabb járulékalap figyelembe vehető legyen, 180 bérezett nappal kell rendelkezni. Ez - figyelembe véve a szülés várható márciusi idejét - már nem valósítható meg, így marad az Eb-tv. 48. §-ának (6a) bekezdése szerinti lehetőség, miszerint ha a biztosított nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, de a jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napi [az Eb-tv. 48/A. § (2) bekezdése szerinti] folyamatos biztosítási jogviszonya, ellátását (táppénz, GYED) a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani Ez megint csak annak a függvénye, hogy az édesanya a vállalkozását szüneteltette-e vagy sem.Az édesanya terhességi-gyermekágyi segélyének napi összegét az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése alapján, azaz a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4249