Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Megoldást jelenthet egy 2020-tól kisadózó egyéni vállalkozó számára, ha a magasabb ellátás érdekében a szülés várható időpontját 2-3 hónappal megelőzően munkaviszonyt létesítene? Milyen összegű munkabérrel érdemes bejelenteni, hogy maximális ellátást kapjon?
Részlet a válaszából: […] Mivel a havi 50 ezer forintos tételes adó fizetéséhez csak 102 ezer, de még a havi 75 ezer forintos tételes adóhoz is csak 170 ezer forintos ellátási alap tartozik, mindenképpen célszerű "lépni", és (legalább 36 órás foglalkoztatással járó!) munkaviszonyt létesíteni.Mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Milyen adózási lehetőségek közül választhat egy egyéni vállalkozó, aki jelenleg GYED-ben részesül a főállású munkahelyéről, és mellette szeretné elindítani az egyéni vállalkozását? Milyen jövedelem alapján kerül megállapításra a CSED, illetve a GYED összege abban az esetben, ha megszületik a jelenleg még csak tervezett második gyermeke? Összeadódik ebben az esetben a munkaviszonyból és a vállalkozásból származó jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A szülő a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát, így annak sincs akadálya, hogy egyéni vállalkozást indítson.Az egyéni vállalkozó jelenleg háromféle adózási mód közül választhat, mégpedig a vállalkozói jövedelem szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2020. július 1-jétől végzi tevékenységét, fizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót, a szülése várható időpontja 2021. július hónap, és ettől a naptól szeretné igényelni az ellátást? Mi lesz a CSED alapja, ha egyéni vállalkozóként igényli az ellátást? Változik akkor a CSED összege, ha várhatóan 2021. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesít a vállalkozó, ahol a munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét? Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozói tevékenységet, ha munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése i) pontjának értelmében a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy biztosítottnak minősül, és ez alapján a társadalombiztosítás valamennyi pénzbeli ellátására jogosult lehet. Ezek az ellátások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Egyéni vállalkozás működtetése szülési szabadság ideje alatt

Kérdés: Főfoglalkozásúként meg kell fizetnie a havi 50 ezer forint összegű tételes adót egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó, vállalkozását heti 40 órás munkaviszonya mellett működtető egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha szülésére tekintettel a munkaviszonyában kiveszi az Mt. szerinti szülési szabadságot, de lemond a CSED-ről, mert a vállalkozása annyira jól megy, hogy jobban megéri neki személyesen abban dolgozni?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. A heti 36 órás foglalkoztatás a szülési szabadság tartama alatt nem áll fenn, így – feltéve, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz a szülést követően ellátásokra, és ha igen, milyen összegben egy kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó, aki 2018 októberében kezdte meg a működését, és 2019. június 27-én megszületett az első gyermeke? A vállalkozó nyilatkozata alapján havi 75 ezer forint összegű tételes adót fizet.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 10. §-a, illetve a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja értelmében a főállású kisadózó biztosítottnak minősül. Biztosítottként pedig nemcsak az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira, hanem a pénzbeli ellátásokra is jogosult. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kisadózó egyéni vállalkozó kismama, aki a szülés idejére, illetve az azt követő időszakra egy munkavállalót alkalmaz a tevékenység folytatására, mert egy pályázaton azzal a feltétellel részesült támogatásban, hogy a vállalkozásának folyamatosan működnie kell? Elveszti az ellátásra jogosultságát, ha a bevételre tekintettel ez alatt az idő alatt is megfizeti a havi 50 ezer forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-ának (1) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy nem jár a CSED a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban (ide nem értve a nevelőszülői jogviszonyt) keresőtevékenységet folytat.E szabály azonban az egyéni vállalkozó esetében sem jelenti azt, hogy meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Vállalkozás folytatása szülés után

Kérdés: Mikor kezdhet el legkorábban dolgozni az ellátásai veszélyeztetése nélkül egy kozmetikus egyéni vállalkozó, aki várhatóan december végén fogja második gyermekét megszülni, jelenleg pedig az első gyermekével gyermekgondozási díjban részesül? Az első gyermek hamarosan betölti a 2. életévét, ekkor az anya GYES-t fog igényelni.
Részlet a válaszából: […] Idén jelentős változtatások történtek a vállalkozók – legyen akár egyéni, akár társas vállalkozó – gyermekvállalással, gyermekgondozással kapcsolatos ellátások melletti munkavégzésével és járulékfizetésével összefüggő szabályozás tekintetében. Az első, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Kell tételes adót fizetnie, és ha igen, akkor milyen összegben annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, akinek gyermeke születik, és a szülés napjától GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a kisadózó után nem kell megfizetni a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Fiatal gazda szülése

Kérdés: Ki lehet közreműködő, és hogyan kell őt bejelentenie annak a fiatal gazdának, aki pályázatot nyert, ezért egyéni vállalkozói igazolványt kellett kiváltania, de időközben gyermeke született, és CSED-ben, illetve ezt követően GYED-ben részesül majd? A tájékoztatások szerint az ellátások időtartama alatt kell igénybe vennie a közreműködő segítségét.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt ejtsünk néhány szót a CSED, illetve GYED melletti keresőtevékenységről. A csecsemőgondozási díj melletti keresőtevékenységet az Eb-tv. tiltja, míg a GYED folyósítása mellett ("diplomás" GYED esetén a gyermek születését követő 169. naptól) lehetővé teszi....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Hogyan kell megfizetnie a közterheket annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki hamarosan szülni fog, és a gyermek 1 éves koráig nem kíván dolgozni, de a vállalkozásnak továbbra is lesz bevétele, mert a napi 4 órás munkaviszonyra bejelentett alkalmazottja dolgozni fog? Igényelhető ebben az esetben a csecsemőgondozási díj és a GYED? Amennyiben igen, akkor mikor állhat ismét munkába a vállalkozó édesanya az ellátások folyósítása mellett?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 11. pontja értelmében kisadózónak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó mint magánszemély minősül. A Kata-tv. 8. §-a (9) bekezdésének a) pontja pedig úgy rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.
1
2