Nyugdíjminimum összege

Kérdés: A minimálbér változásával arányosan emelkedett a nyugdíjminimum is?
Részlet a válaszából: […] ...együttfolyósítási összeghatár azokra az esetekre vonatkozik, amikor az özvegyi nyugellátást a házastárs 1998. január 1-jét megelőző elhalálozására figyelemmel állapították meg. Ebben az esetben az öregségi nyugdíjat és az özvegyi nyugdíjat - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Elhunyt nyugdíja

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosult felvenni az elhunyt édesapa nyugdíját a nagykorú gyermek?
Részlet a válaszából: […] ...halál napját magában foglaló hónapra járó nyugdíj még megilleti az elhunytat. Ha a nyugellátás kifizetésére az elhalálozásig nem került sor, akkor a fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Özvegy részére járó ellátás

Kérdés: Kaphatja a saját nyugdíja helyett az elhunyt férje magasabb nyugdíját az özvegy, tekintettel arra, hogy a nyugdíja nagyon alacsony, abból nem tud megélni?
Részlet a válaszából: […] ...részesült, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az elhalálozás időpontjától kezdődően kerül megállapításra, özvegyi nyugdíj pedig az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Kiegészítő nyugdíjemelés, 2023

Kérdés:

Mikor érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés 2023-ban? Kik jogosultak az emelésre?

Részlet a válaszából: […] ...megállapított új ellátás nem jogosít emelésre. Ebben az esetben a kiegészítő emelés arányos része fizethető ki a jogosultnak, illetve elhalálozása esetén hozzátartozójának vagy örökösének.(Kéziratzárás: 2023. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Elvált személy özvegyi nyugdíja

Kérdés: Kaphat özvegyi nyugdíjat a házastársától elvált személy, ha egyik oldalon sem történt új házasságkötés az elhalálozásig?
Részlet a válaszából: […]

Igen, kaphat. Az elvált, továbbá a házastársától külön élő személy abban az esetben kaphat özvegyi nyugdíjat, ha a házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

(Kéziratzárás: 2023. 06. 19.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Meddig jár az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] ...részesült, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.Ideiglenes özvegyi nyugdíj az elhalálozás időpontjától kezdődően fix időtartamra, egy évre állapítható meg. Ettől eltérő időpontig folyósítható az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Apa CSED-e

Kérdés: Milyen ellátásra jogosult az a munkavállaló, akinek a szülési szabadságon lévő, CSED-ben részesülő felesége közúti baleset következtében elhunyt? A két hónapos gyermekkel jelenleg az apa van otthon, akinek a jelenlegi munkáltatójánál 10 éves munkaviszonya van.
Részlet a válaszából: […] ...idő, illetve a biztosítás fennállása, ezek a feltételek azonban jelen esetben megvannak. A munkavállaló részére tehát a CSED az anya elhalálozásának napjától a 168 napból még hátralévő időtartamra jár. A CSED lejártát követően az apa a GYED-re is jogosult [Eb-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra elhunyt házastársa után egy öregségi nyugdíjban részesülő személy? Folyósítható együtt a két ellátás? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelni az özvegyi nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] ...akkor is jár, ha az előzőekben felsorolt feltételek valamelyikea) a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,b) a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Nyugdíjemelés 2022

Kérdés: Számíthatnak nyugdíjemelésre a tavalyi évhez hasonlóan a nyugdíjas személyek 2022. november hónapban? Amennyiben igen, akkor ki lesz jogosult az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...megállapított új ellátás nem jogosít emelésre. Ebben az esetben a kiegészítő emelés arányos része fizethető ki a jogosultnak, illetve elhalálozása esetén hozzátartozójának vagy örökösének.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Rehabilitációs ellátás folyósítása

Kérdés: Mikor folyósítják a jogosult részére a megállapított rehabilitációs ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...kezdve, amelytől azt határozattal megállapították a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.Ha az ellátást postai úton kézbesítik, akkor a jogosult az ún...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.
1
2
3
10