Rehabilitációs ellátás folyósítása

Kérdés: Mikor folyósítják a jogosult részére a megállapított rehabilitációs ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...kezdve, amelytől azt határozattal megállapították a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.Ha az ellátást postai úton kézbesítik, akkor a jogosult az ún...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Elhunyt szülő adó-visszatérítése

Kérdés: Megkaphatja duplán az adó-visszatérítést az édesanya abban az esetben, ha a férje 2021. október 10-én egy balesetben elhunyt?
Részlet a válaszából: […] ...az adó megállapításához szükséges adatok, az alábbiakban részletezett igazolások, iratok az adóhatóság rendelkezésére álljanak:- az elhalálozás évéről, illetve bevallással le nem zárt évekről szóló jövedelemigazolások (pl.: munkaviszonyból, más nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Elhunyt személy kiegészítő nyugdíjemelése

Kérdés: Jogosult lesz a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésre a 2021. november 5-én elhunyt nyugdíjas személy örököse? Amennyiben igen, akkor automatikusan megtörténik az emelés kiutalása, vagy kérni kell?
Részlet a válaszából: […] ...járt az emelés. A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén a jogosulttal egy háztartásban élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Nyugdíjemelés

Kérdés: Mennyivel emelkedik novemberben a nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] ...megállapított új ellátás nem jogosít emelésre. Ebben az esetben a kiegészítő emelés arányos része fizethető ki a jogosultnak, illetve elhalálozása esetén hozzátartozójának vagy örökösének.Az 1,2 százalékkal emelt összeg folyósítása első ízben 2021....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Tartósan beteg gyermeket nevelő szülő özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban kaphatja újra az özvegyi nyugdíjat az az édesanya, aki korábban a tartósan beteg gyermekére tekintettel kapta az ellátást, de azt a gyermek állapotának felülvizsgálata után megszüntették azzal az indokkal, hogy a gyermek már nem minősül megváltozott munkaképességűnek? A gyermek továbbra is tanul, ezért ő jelenleg is kapja az árvaellátást.
Részlet a válaszából: […] ...akkor is jár, ha az előzőekben felsorolt feltételek valamelyikea) a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,b) a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Külföldön élő nyugdíjas személy

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a nyugdíjas személynek, aki 20 éve Németországban él, oda is utalják az ellátását, de az idén nem kapta meg a minden évben esedékes úgynevezett életben léti igazolást?
Részlet a válaszából: […] ...mert az évenkénti adategyeztetést az ausztrál és a német nyugdíjbiztosítási szerv végzi.A név- és a lakóhelyváltozás, valamint az elhalálozás tényének bejelentésén kívül továbbra is a nyugdíjasoknak kell bejelenteniük az ellátás folyósítását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Minimumnyugdíj

Kérdés: Emelkedett-e 2021-ben az öregségi nyugdíj minimálisan megállapítható összege?
Részlet a válaszából: […] ...együttfolyósítási összeghatár azokra az esetekre vonatkozik, amikor az özvegyi nyugellátást a házastárs 1998. január 1-jét megelőző elhalálozására figyelemmel állapították meg. Ebben az esetben az öregségi nyugdíjat és az özvegyi nyugdíjat - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Elhunyt személy nyugdíjemelése

Kérdés: Jár a kiegészítő nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjas személynek, aki novemberben meghalt?
Részlet a válaszából: […] ...járt az emelés. A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse írásbeli kérelmére utalja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.(Kéziratzárás: 2020...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Szerb állampolgárságú szülő családi pótléka

Kérdés: Jogosult lehet családi pótlékra a szerb állampolgárságú édesanya abban az esetben, ha négy gyermekével már több éve Magyarországon él? A gyermekek után korábban az anya házastársa kapta az ellátást, de ő elköltözött a családtól. A gyermekek közül a legkisebb közös gyermek, aki magyar állampolgár.
Részlet a válaszából: […] ...családtagjaként gyakorolja tovább a tartózkodási jogát, aki ezeket a feltételeket teljesíti. Igaz, e feltételek közül jelen esetben az elhalálozás biztosan nem áll fenn, a többiről pedig nem tudjuk, hogy fennállnak-e. A harmadik ország állampolgárságával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Árvaellátás

Kérdés: Kaphat árvaellátást a gyermek abban az esetben, ha az elhunyt szülő nem rendelkezett kellő szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] ...Az utóbbi esetben, hogy az árva jogosult legyen hozzátartozói ellátásra, az alábbi mértékű szolgálati idő szükséges: amennyiben az elhalálozás1. 22 éves életkor betöltése előtt következett be,a) legalább 1 nap, ha az elhunyt az iskolai tanulmányai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.
1
2
3
9