Munkaidő csökkentésének hatása ekhós jövedelemre

Kérdés: Befolyásolja egy másik foglalkoztatónál fennálló megbízási szerződés díjának ekho szerinti adózását, ha egy munkavállaló heti 40 órás munkaviszonya heti 20 órára csökken? Hogyan hat a megbízási jogviszony a munkaviszonyra? Hatással van valamilyen módon a közteherfizetésre az ekhós jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló munkaidejének csökkenése esetleg hatással lehet a másik foglalkoztatónál megvalósuló foglalkoztatásra, illetve a közterhek fizetésére, de nem zárja ki az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását.Az Ekho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

25 év alatti munkavállaló ekhós jövedelme

Kérdés: 15 százalék vagy 5,5 százalék ekhót kell levonnia a kifizetőnek a 25 év alatti munkavállalótól, aki a munkabére minimálbért meghaladó részére az ekho szerinti adózást választotta?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett magánszemély az Szja-tv. 29/F. szakaszában taglalt adókedvezményre jogosult, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkaviszonyából származó munkabére éves szinten (a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Kedvezmény ekho szerint adózó munkavállalók esetén

Kérdés: Hogyan érvényesítheti a 61/2020. Korm. rendelet alapján járó kedvezményeket a kft. a munkaviszonyban álló dolgozói után, ha azok a minimálbért meghaladó díjazásukra az ekho szerinti adózást választották? Kiterjed-e erre is a kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha tevékenységi köre alapján az említett rendelet (10) bekezdése értelmében kedvezményezett foglalkoztatóról van szó, akkor a munkabér minimálbér – tehát az általános szabályok szerint adózó munkabérrész – erejéig érvényesíthetőek a kedvezmények: a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Ekhós jövedelem figyelembevétele kereseti korlátnál

Kérdés: A korhatárt be nem töltött nyugdíjas esetében figyelembe kell venni az ekhós megbízási díjat a kereseti korlát számítása során, tekintettel arra is, hogy a munkaviszonyból származó jövedelem nem számít bele a kereseti korlátba, míg a megbízási jogviszonyból származó igen?
Részlet a válaszából: […] A korhatárt be nem töltött nyugdíjasokat érintő – Tny-tv. 83/B. szakasza szerinti – kereseti korlátra vonatkozó előírásokat továbbra is alkalmazni kell. Ugyanakkor a 2019. év január 1-jétől hatályos jogszabályi változásokból következően a kereseti korlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Ekhós jövedelem figyelembevétele kereseti korlát számításánál

Kérdés:

Figyelembe kell venni az ekhós jövedelmet a kereseti korlát számításánál egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében?

Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a korhatár előtti ellátás keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny-tv. 83/B. §-ának (1) és (2) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.Ez azt jelenti, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülő az ellátása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Megbízott ekhója

Kérdés: Választhatja november-december hónapokra az ekho szerinti adózást a fennálló megbízási jogviszonyára tekintettel az a foglalkoztatott, akinek a munkaviszonya 2014. október 31-én megszűnt?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – 25 millió forint éves összeghatárig választhatja a magánszemély az ekho szerinti adózást, aki– az adóévben legalább 183 napig nyugdíjas (a saját jogú nyugdíjas vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Beleszámít az ekho szerinti adózásból származó jövedelem a kereseti korlát összegébe egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében, illetve figyelembe kell-e venni a jövedelem teljes összegét?
Részlet a válaszából: […] Gyakran felmerülő kérdés, melyre a válasz igen. A korhatár előtti ellátásban részesülő személy nem saját jogú nyugdíjas, így amennyiben az ekho szerinti adózás szerint is szerez jövedelmet, 15 százalékos ekho fizetésére kötelezett, melyből 3,9 százalék minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Olasz vendégművész megbízási díjának közterhei

Kérdés: Választható az ekho szerinti adózás a minimálbér időarányos része feletti összegre egy olasz állampolgárságú vendégművész számára, akivel havi nyolc, Magyarországon tartandó koncertre kötöttek megbízási szerződést a 2013. február közepétől július végéig tartó időszakra? A művész Olaszországban nem rendelkezik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal. A foglalkoztató igényelt taj-kártyát és adóazonosító jelet, valamint a művészt bejelentették a 13T1041-es nyomtatványon. Milyen közterheket kell megfizetni a megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett előadóművész honoráriuma utáni adó és járulék fizetésére többféle lehetőség van, és a döntés előtt célszerű valamennyit végignézni.Az egyik megoldás valóban az ekho szerinti adózás választása. Ennek azonban feltétele, hogy az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.

Szakmai nyugdíjas művész ekhós jövedelme

Kérdés: A jövedelemkorlát megállapításánál figyelembe kell-e venni az ekhós jövedelmet is egy művész esetében, aki szakmai nyugdíjat kap?
Részlet a válaszából: […] Nem. A Tny-tv. 83/B. §-ában meghatározott kereseti határmegállapításánál csak a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelmet kellfigyelembe venni. Az ekho szerinti adózást vállaló nyugdíjastól levont 11,1százalékos ekho azonban nem tartalmazza a nyugdíjjárulékrészt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Ekhós dolgozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és GYED-re az a munkavállaló, aki az ekho szerinti adózást választotta, és 2010-ben szeretne szülni? A biztosított bejelentése a minimálbér alapján megtörtént, az a fölötti rész pedig ekhós.
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho)szerinti adózást választó magánszemélynek rendelkeznie kell olyan jövedelemmel,amely után az általános szabályok szerint fizeti meg a közterheket. Ilyenjövedelem lehet a munkaviszonyból származó, egyéni vállalkozóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.