Kedvezmény ekho szerint adózó munkavállalók esetén

Kérdés: Hogyan érvényesítheti a 61/2020. Korm. rendelet alapján járó kedvezményeket a kft. a munkaviszonyban álló dolgozói után, ha azok a minimálbért meghaladó díjazásukra az ekho szerinti adózást választották? Kiterjed-e erre is a kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha tevékenységi köre alapján az említett rendelet (10) bekezdése értelmében kedvezményezett foglalkoztatóról van szó, akkor a munkabér minimálbér - tehát az általános szabályok szerint adózó munkabérrész - erejéig érvényesíthetőek a kedvezmények: a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Ekhós jövedelem figyelembevétele kereseti korlát számításánál

Kérdés:

Figyelembe kell venni az ekhós jövedelmet a kereseti korlát számításánál egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében?

Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a korhatár előtti ellátás keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny-tv. 83/B. §-ának (1) és (2) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.Ez azt jelenti, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülő az ellátása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Megbízott ekhója

Kérdés: Választhatja november-december hónapokra az ekho szerinti adózást a fennálló megbízási jogviszonyára tekintettel az a foglalkoztatott, akinek a munkaviszonya 2014. október 31-én megszűnt?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - 25 millió forint éves összeghatárig választhatja a magánszemély az ekho szerinti adózást, aki- az adóévben legalább 183 napig nyugdíjas (a saját jogú nyugdíjas vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Beleszámít az ekho szerinti adózásból származó jövedelem a kereseti korlát összegébe egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében, illetve figyelembe kell-e venni a jövedelem teljes összegét?
Részlet a válaszából: […] Gyakran felmerülő kérdés, melyre a válasz igen. A korhatár előtti ellátásban részesülő személy nem saját jogú nyugdíjas, így amennyiben az ekho szerinti adózás szerint is szerez jövedelmet, 15 százalékos ekho fizetésére kötelezett, melyből 3,9 százalék minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Szakmai nyugdíjas művész ekhós jövedelme

Kérdés: A jövedelemkorlát megállapításánál figyelembe kell-e venni az ekhós jövedelmet is egy művész esetében, aki szakmai nyugdíjat kap?
Részlet a válaszából: […] Nem. A Tny-tv. 83/B. §-ában meghatározott kereseti határmegállapításánál csak a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelmet kellfigyelembe venni. Az ekho szerinti adózást vállaló nyugdíjastól levont 11,1százalékos ekho azonban nem tartalmazza a nyugdíjjárulékrészt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.