Elhunyt munkavállaló elmaradt munkabére

Kérdés: Terheli járulékfizetési kötelezettség a tavaly elhunyt munkavállaló özvegye részére kifizetett nagy összegű elmaradt munkabért, vagy csak a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást kell utána megfizetni a cégnek?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 30. §-a értelmében a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony fennállásának utolsó napján került volna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Elhunyt munkavállaló járandóságai

Kérdés: Számfejtenie kell a társadalombiztosítási kifizetőhelynek a hosszú betegség után elhunyt munkavállaló táppénzét abban az esetben, ha a hiányzó időszakra kiállított orvosi igazolásokat a családtagok adták le? Helyesen jár el a munkáltató, ha a táppénzt, illetve a szabadságmegváltást csak a hagyatéki végzés bemutatása után fizeti ki az örökösnek, tekintettel arra, hogy a munkavállalóval nem élt senki egy háztartásban? Kell határozatot hoznia a kifizetőhelynek a fizetés elhalasztásáról? A tárgyhavi bevallásokban, illetve statisztikában kell szerepeltetni a járandóságokat, vagy a kifizetés hónapjában? Hogyan tudja a közjegyző tudomására hozni a cég a járandóságok összegét?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 61. §-ának (10) bekezdése értelmében a jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Örökösök részére fizetett prémium

Kérdés: Milyen jogszabályok alapján fizethet prémiumot a munkáltató az elhunyt munkavállaló örökösei részére? Helyesen járnak el, ha a nyugdíjas örököstől csak személyi jövedelemadót vonnak, az aktív dolgozó örököstől pedig összesen 34,5 százalék közterhet?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 63. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a munkaviszony a munkavállaló halálával megszűnik. A munkaviszonyt ebben az esetben is a jogszabályokban előírt módon kell lezárni, a megszűnést be kell jelenteni, a dolgozót megillető munkabért és egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Elhunyt munkavállaló

Kérdés: Hogyan rendezheti a táppénzt, illetve a ki nem adott szabadságot a munkáltató annak a munkavállalónak az esetében, akit 2016. március 21-től foglalkoztatott, 2016. augusztus 1-jétől súlyos betegség miatt keresőképtelen volt, és 2017. áprilisban elhunyt? A munkavállaló haláláról az internetről értesült a munkáltató, a családtól semmilyen értesítést nem kaptak, az özvegy nem akar kommunikálni a munkáltatóval. A keresőképtelenségről szóló igazolások 2017. április 3-ig állnak a kifizetőhely rendelkezésére, a munkáltató a halál pontos idejét nem tudja.
Részlet a válaszából: […] ...nélkül megszűnik [Mt. 63. § (1) bekezdés a) pont]. Az Mt. nem tartalmaz az Eb-tv.-hez hasonló rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az elhunyt munkavállaló időarányos munkabérét, ki nem vett szabadsága pénzbeli megváltását kinek, milyen sorrendben kell kifizetni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Elhunyt munkavállaló munkaviszonyának megszűnése

Kérdés: Pontosan milyen dátummal szűnik meg annak a dolgozónak a munkaviszonya, aki 2013. augusztus 18-án hunyt el?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 63. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a munkaviszony megszűnik a munkavállaló halálával.Az Mt. 80. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött napon, egyébként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Temetésre vásárolt koszorú adókötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell elbírálni az elhunyt munkavállaló temetésére vásárolt koszorú értékének adókötelezettségét abban az esetben, ha vásárláskor számlát kértek a cég nevére?
Részlet a válaszából: […] ...elhunyt munkavállaló temetésére vásárolt koszorúelszámolásának mérlegelésekor azt kell figyelembe venni, hogy összefüggésbenáll-e a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel. Véleményünk szerint ilyenösszefüggés általában nem mutatható ki, ezért a Tao-tv. 8...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Elhunyt munkavállaló családja részére fizetett juttatás

Kérdés: Kifizethető-e adómentesen egy elhunyt munkavállaló élettársa részére a családot segíteni kívánó munkáltató által adott temetési segély, vagy helyesebben jár el a cég, ha a munkavállaló részére utólag, jutalom címén számfejti az összeget?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja értelmébenadómentes a munkáltatótól, az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokonarészére folyósított temetési segély. A törvény házastársat és nem élettársatemlít. Ebből következően célszerűbb, ha a juttatásban nem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Elhunyt munkavállaló járandóságai

Kérdés: Kifizethető-e a 2009. július 3-tól 2009. július 27-ig tartó időszakra járó táppénz a házastárs részére abban az esetben, ha a munkavállaló 2009. július 27-én meghalt, és a táppénzes papírok 2009. augusztus 31-én kerültek a kifizetőhelyhez? A hagyaték részét képezi-e a munkavállaló 38 napra járó szabadságmegváltása?
Részlet a válaszából: […] ...eltérően nem rendelkezik - az ennek alapját képezőjogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.A kérdéses esetben érintett elhunyt munkavállaló esetében abiztosítás alapját képező munkaviszony a biztosított munkavállaló halálánakidőpontjában megszűnt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

Elhunyt dolgozó gyermekének támogatása

Kérdés: 2004. október hóban elhunyt dolgozó kiskorú gyermekének adható-e az évi háromszori ajándék, illetve 2005-2006. években az iskolakezdési támogatás? Van-e mód egyéb támogatás nyújtására, és milyen közterheket kell ezek után fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés nyilván arra irányul, hogy a volt munkáltatótudja-e, illetve hogyan tudja adómentesen támogatni az elhunyt munkavállalókiskorú gyermekét. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.30. pontja alapján aziskolakezdési támogatás adómentességének az a feltétele, hogy azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 19.

Elhunyt munkavállaló járandóságának elszámolása

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak, ha a dolgozó munkaviszonya a dolgozó halálával szűnik meg? Kell-e számfejteni az elhunyt dolgozó ki nem vett szabadsága után a szabadságmegváltást? Mennyiben módosul az eljárás, ha a dolgozó táppénz ideje alatt hal meg? Milyen szabályok vonatkoznak ilyen esetre?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 86. § a) pontja értelmében a munkaviszony megszűnik többek között a munkavállaló halálával.A munkaviszony a munkavállaló halálával automatikusan megszűnik. Az elhalálozás időpontjáig létrejött jogosultságok és kötelezettségek az örökösöket illetik, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.