Temetési segély

Kérdés: Adhat adómentesen temetési segélyt a munkáltató az özvegy részére abban az esetben, ha az elhunyt házastársat rendszeresen foglalkoztatta alkalmi munkavállalóként?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján adómentes – többek között – a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az Szja-tv. 3. §-ának 14. pontja szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Elhunyt beltag osztaléka

Kérdés: Kinek és milyen feltételekkel fizethető ki egy betéti társaság elhunyt beltagja részére járó jóváhagyott osztalék abban az esetben, ha az összeg nem szerepelt a hagyatékban, illetve az elhunyt adóhatóság által elkészített személyijövedelemadó-bevallásában sem? Kinek kell adóznia az osztalék után ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Hetv. 20. §-a alapján leltározni kell – többek között – a hagyatékban lévő belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést.A bt.-ben fennálló tagi részesedés alatt mindazon vagyoni és tagi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Elhunyt munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a munkavállalója 2023. január hónapban elhunyt? Letétbe kell helyezni a munkabért a hagyatékátadó végzés bemutatásáig, vagy kifizethető a feleség részére? Az elhunyt dolgozónak két kiskorú gyermeke van, ezért a munkáltató szeretné a lehető leghamarabb kifizetni a járandóságokat. Be kell vallani a közterheket a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem tartalmaz rendelkezéseket erre az esetre, de a jogszerű és legbiztonságosabb eljárás a letétbe helyezés. A társadalombiztosítási járulékot és a személyi jövedelemadót ebben az esetben is le kell vonni, illetve a kifizetésről a januári bevallásban számot kell adni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Elhunyt munkavállaló elmaradt munkabére

Kérdés: Terheli járulékfizetési kötelezettség a tavaly elhunyt munkavállaló özvegye részére kifizetett nagy összegű elmaradt munkabért, vagy csak a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást kell utána megfizetni a cégnek?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 30. §-a értelmében a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony fennállásának utolsó napján került volna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Elhunyt munkavállaló járandóságai

Kérdés: Számfejtenie kell a társadalombiztosítási kifizetőhelynek a hosszú betegség után elhunyt munkavállaló táppénzét abban az esetben, ha a hiányzó időszakra kiállított orvosi igazolásokat a családtagok adták le? Helyesen jár el a munkáltató, ha a táppénzt, illetve a szabadságmegváltást csak a hagyatéki végzés bemutatása után fizeti ki az örökösnek, tekintettel arra, hogy a munkavállalóval nem élt senki egy háztartásban? Kell határozatot hoznia a kifizetőhelynek a fizetés elhalasztásáról? A tárgyhavi bevallásokban, illetve statisztikában kell szerepeltetni a járandóságokat, vagy a kifizetés hónapjában? Hogyan tudja a közjegyző tudomására hozni a cég a járandóságok összegét?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 61. §-ának (10) bekezdése értelmében a jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Örökösök részére fizetett prémium

Kérdés: Milyen jogszabályok alapján fizethet prémiumot a munkáltató az elhunyt munkavállaló örökösei részére? Helyesen járnak el, ha a nyugdíjas örököstől csak személyi jövedelemadót vonnak, az aktív dolgozó örököstől pedig összesen 34,5 százalék közterhet?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 63. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a munkaviszony a munkavállaló halálával megszűnik. A munkaviszonyt ebben az esetben is a jogszabályokban előírt módon kell lezárni, a megszűnést be kell jelenteni, a dolgozót megillető munkabért és egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Elhunyt munkavállaló

Kérdés: Hogyan rendezheti a táppénzt, illetve a ki nem adott szabadságot a munkáltató annak a munkavállalónak az esetében, akit 2016. március 21-től foglalkoztatott, 2016. augusztus 1-jétől súlyos betegség miatt keresőképtelen volt, és 2017. áprilisban elhunyt? A munkavállaló haláláról az internetről értesült a munkáltató, a családtól semmilyen értesítést nem kaptak, az özvegy nem akar kommunikálni a munkáltatóval. A keresőképtelenségről szóló igazolások 2017. április 3-ig állnak a kifizetőhely rendelkezésére, a munkáltató a halál pontos idejét nem tudja.
Részlet a válaszából: […] A jogosult halála esetén fel nem vett ellátások sorsáról az Eb-tv. 61. §-ának (10) bekezdésében foglaltak az irányadók. E szerint a fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastársa, élettársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Béren kívüli juttatások

Kérdés: Adhat béren kívüli juttatásként étkezési jegyet, bérletet, illetve SZÉP kártyát egy gazdasági társaság a tagjainak, illetve a munkavállalók házas­társainak?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre vonatkozóan egy NAV-tájékoztató alapján tudjuk megadni a pontos választ.A béren kívüli juttatások körét az Szja-tv. 71. §-a határozza meg. Ezen juttatásokat főszabály szerint munkáltató juttathat a munkavállaló részére. A munkáltató fogalma 2015-től...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Elhunyt munkavállaló munkaviszonyának megszűnése

Kérdés: Pontosan milyen dátummal szűnik meg annak a dolgozónak a munkaviszonya, aki 2013. augusztus 18-án hunyt el?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 63. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a munkaviszony megszűnik a munkavállaló halálával.Az Mt. 80. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött napon, egyébként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Temetésre vásárolt koszorú adókötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell elbírálni az elhunyt munkavállaló temetésére vásárolt koszorú értékének adókötelezettségét abban az esetben, ha vásárláskor számlát kértek a cég nevére?
Részlet a válaszából: […] Az elhunyt munkavállaló temetésére vásárolt koszorúelszámolásának mérlegelésekor azt kell figyelembe venni, hogy összefüggésbenáll-e a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel. Véleményünk szerint ilyenösszefüggés általában nem mutatható ki, ezért a Tao-tv. 8....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.
1
2
3