tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egyesületi tagok juttatásai tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Egyesületi tagok részére adott étkezési utalvány

Kérdés: Keletkezik valamilyen járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy polgárőr egyesület étkezési utalványt ad az önkéntes munkát végző tagjainak?
Részlet a válaszból: […]megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határoznia) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamintd) azokat a Köt-tv. 2. §-a (3) bekezdésének a)-h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére is.Az önkéntes szerződést kötelezően írásba kell foglalni, ha az önkéntes a Köt-tv. 2. §-a (3) bekezdésének b)-h) pontja szerint juttatásban részesül [Köt-tv. 6. § (1) bekezdése, és (5) bekezdés b) pontja]. A törvény szerint ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut. Nem várható el ugyanakkor, hogy az önkéntes a tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségeket maga viselje. Ezeket az önkéntes tevékenységhez szükséges természetbeni juttatásokat, illetve a szükséges költségek megtérítését - mivel azok nem jelentenek az önkéntes számára vagyoni előnyt - a törvény a 2. § (3) bekezdésében található felsorolás szerint nem minősíti ellenszolgáltatásnak, ezzel nem engedi, hogy az önkéntes rosszabb anyagi helyzetbe kerüljön azért, mert önkéntes tevékenységet végez. Ezért - egyebek mellett - nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és anyag. Ebben a juttatásban részesülhetnek pl. kórházakban (egészségügyi ruházat, köpeny, maszk), árvízvédelemben (csizma, védőruha) stb. közérdekű önkéntes tevékenységet végző önkéntesek. Ugyancsak nem minősül ellenszolgáltatásnak a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése. Nem tekintendő ellenszolgáltatásnak továbbá az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom sem - mely adható készpénzben és természetben, utalvány (könyvutalvány, könyv stb.) formájában is -, feltéve hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát, az adómentes értékhatár így 2013-ban 19 600 forint [Köt-tv. 2. § (3) bekezdésének a)-b) és i) pontjai]. Az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének y) pontja szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a Köt-tv. alapján az önkéntesnek nyújtott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatást. Ezzel összhangban a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján nem esik biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alá a Köt-tv.-ben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy, a 2011. évi CLVI. törvény 455. §-a (2) bekezdésének h) pontja pedig a szociális hozzájárulási adó szempontjából nem tekinti adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonynak a Köt-tv.-nek megfelelően végzett közérdekű önkéntes tevékenységet. Hangsúlyozni kell, hogy a Köt-tv. szerint ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások csak abban az esetben élveznek adó- és járulékmentességet, amennyiben azok az önkéntesnek kizárólag a közérdekű önkéntes tevékenysége ellátása érdekében merülnek fel, nem haladják meg a jogszabályokban előírt adómentes értékkorlátot, illetve a szokásos piaci áron[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4235
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,