Munkavállalói kártérítés

Kérdés: Meg kell térítenie a munkáltatónak a keletkezett kárt abban az esetben, ha a munkahelyén kávéval leöntötte a céges laptopját, ami emiatt elromlott?
Részlet a válaszából: […] A tényállás megítéléséhez további információk szükségesek, de az eszköz értékéből és természetéből fakadóan feltételezhetjük, hogy a laptopot a munka-viszony megszűnése esetén vissza kellene szolgáltatnia a munkavállalónak. Feltételezzük továbbá azt is, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Szülők munkavégzés alóli mentesítése

Kérdés: Korábban már kimerített szabadságnapok hiányában milyen lehetősége van a jelenléti oktatás helyett távoli eléréssel tanított gyermekek szüleinek a munkavégzés alóli igazolt, munkáltatói engedélyhez kötött mentesítésre? Van valamilyen külön szabályozás a kormányzati tisztviselőkre? A távollét jogcíme milyen formában érinti, illetve befolyásolja a társadalombiztosítási jogviszony fennállását?
Részlet a válaszából: […] A világjárvány által megváltozott foglalkoztatási körülmények, valamint az oktatási intézmények ideiglenes bezárása a szülőket azonnali válaszreakcióra kényszerítette. Az otthoni munkavégzés lehetősége nem minden munkavállaló számára elérhető, ezért ennek hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Szabadság fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Jogosult a fizetés nélküli szabadság első fél évére ismét a szabadságára az a munkavállaló, aki 2019. november 3-ig, gyermeke 3. életévének betöltéséig GYES-en volt, majd visszatért dolgozni, amely tényt a munkáltató tudomásul vette, de csak a szabadságát töltötte le, mert ezen idő alatt gyermeke tartós betegségére tekintettel ismét megigényelte a GYES-t, melyet 2020. október 31-ig meg is kapott? A munkavállaló a szabadsága lejártát követő naptól ismét kérte a munkáltatótól a fizetés nélküli szabadságot, melyet engedélyeztek a részére.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezései alapján főszabály szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő után minden naptári évben szabadság jár. Kivételként azonban a törvény tényleges munkavégzés hiányában is munkában töltött időnek minősíti az alábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Igazolatlan hiányzás

Kérdés: Fennáll az igazolatlan hiányzás szombaton és vasárnap is abban az esetben, ha a munkavállaló csütörtökön és pénteken nem jelent meg a munkahelyén, és semmilyen módon nem igazolta a távolmaradását? A munkavállaló munkavégzésre történő rendelkezésre állási kötelezettsége munkaszüneti napon vagy szombat-vasárnap pihe-nőnapon is fennáll, mivel a munkáltató rendkívüli munkaidőt rendelhet el a feltételek fennállása esetén szombatra és vasárnapra is, aminek az igazolatlan hiányzás okán nem tudott volna eleget tenni.
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban a munkavállaló fő kötelezettségei közé tartozik, hogy köteles– a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,– munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: A keresőképtelenség vagy a táppénz folyósításának kezdetétől számított egy évig jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2016. április 25-től keresőképtelen, és 2016. május 14-től részesült az ellátásban? A munkavállaló a megelőző évben nem volt keresőképtelen állományban. Meghosszabbítható a táppénz ideje, ha a munkavállaló továbbra is keresőképtelen állományban marad? Amennyiben nem, akkor mi a munkáltató teendője? Kiadható részére az összegyűlt szabadsága úgy, hogy nincs érvényes "üzemorvosija"? A munkavállaló védett korban van, eredeti munkakörében nem foglalkoztatható, és más munkakört nem tud a munkáltató a részére biztosítani.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv.-ben foglaltak szerint táppénz a keresőképtelenség időtartamára, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át jár. Amennyiben a folyamatos biztosítás időtartama egy évnél rövidebb, táppénz csak a folyamatos biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Hogyan alakul a szabadság elszámolása annak a dolgozónak, aki 2016. szeptember 6-tól várhatóan 2017. december 31-ig külföldi munkavégzés céljából fizetés nélküli szabadságot kért a munkáltatójától? A 2016. szeptember 6-ig ki nem vett szabadsága átvihető a következő évre? Van annak jelentősége, hogy a munkavállaló munkáltatója mint alvállalkozó egy külföldi munkát kapott, és ezért vált szükségessé a külföldön tartózkodás céljából a fizetés nélküli szabadság igénybevétele?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.Annak ellenére, hogy ténylegesen valamilyen okból nem történik munkavégzés, a szabadságra jogosító időtartamba történő beszámítás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Pótszabadság határozott idejű munkaviszony esetén

Kérdés: Jogosult a 25 év alattiak pótszabadságára egy kormányhivatali munkahelyen határozott idejű munkaszerződés alapján dolgozó munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A kormányhivatal mint munkáltató a Kttv. hatálya alá tartozó közigazgatási szerv, amelynél – a törvény vonatkozó rendelkezése alapján – a közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörök gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Igazolatlan távollét

Kérdés: Köteles a munkáltató munkabért fizetni a munkaszüneti napra annak az órabéres munkavállalónak, aki a munkaszüneti nappal érintett hónap egészében igazolatlanul távol van? Ebben az esetben naptári napokra vagy munkanapokra kell bejelenteni az igazolatlan távollétet a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban a munkavállaló alapvető kötelezettsége a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni. A munkavállaló a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.

Szabadságnapok korrigálása keresőképtelenség esetén

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha az adott évben a keresőképtelenség 31. napja után már az első naptól csökkenti a szabadnapok számát, vagy az eljárást sérelmező munkavállalók álláspontja a helyes, amely szerint csak a 31. naptól kell korrigálni a szabadságnapok számát?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a régihez képest az éves szabadságra vonatkozó rendelkezéseket alapvetően változtatta meg azzal, hogy az éves szabadság megállapítása szempontjából nem használja a munkaviszony szünetelésének fogalmát. Ennek megfelelően nem úgy rendelkezik, hogy a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Levonás munkabérből munkafegyelem megsértése miatt

Kérdés: Jogszerűen jár-e el a munkáltató abban az esetben, ha munkafegyelem megszegése miatt, nevelési célzattal a munkavállalókat különböző fix összegű munkabérlevonással bünteti? A munkavállalóknak a munkaviszony létesítésekor vagy a munkaviszony fennállásának időtartama alatt alá kell írniuk egy olyan tartalmú hozzájáruló nyilatkozatot, amelynek értelmében tudomásul veszik, hogy a munkáltató a munkabérükből a megjelölt szabálytalanságokért, kötelezettségszegésekért (pl. késés, alkoholfogyasztás, dohányzás) az előre meghatározott forintösszegeket a munkabérükből közvetlenül levonhatja.
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. 8. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkavállalómunkabérének és személyiségének védelmét biztosító jogairól előre nem mondhatle, sem előzetesen olyan megállapodást nem köthet, amely e jogot az őhátrányára csorbítja (e nyilatkozata semmisnek tekintendő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.
1
2