Egészségkárosodási járadékban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés:

Meg kell fizetnie a minimális járulékot és szociális hozzájárulási adót annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki eddig a katasztrófavédelemnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya alapján folytatta a tevékenységét, most azonban – egészségi állapotára tekintettel – egészségkárosodási járadékra vált jogosulttá? A járadékból nyugdíjjárulék kerül levonásra.

Részlet a válaszából: […] A Hszt. alapján megállapításra kerülő ellátás folyósítása esetén az érintett szolgálati jogviszonya megszűnik. Ebből következően a továbbiakban nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, a járadéka viszont nem minősül nyugdíjnak, így egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.