tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott egyszemélyes kft. ügyvezetője tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezető tagja

Kérdés: Biztosítottá válik egy most alakult egyszemélyes kft. ügyvezető tagja abban az esetben, ha jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató, és emellett egy betéti társaság ügyvezetője társas vállalkozói jogviszonyban?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónak minősül. Amennyiben valaki egyidejűleg több társaságban társas vállalkozó, valamennyi jogviszonyában kiterjed rá e jogcímen a biztosítás, ám a havi minimális járulékfizetési kötelezettség csak egy társaságban terheli, míg a többiben a kötelezettségek alapja a tényleges tagi jövedelem. Jelen esetben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6712

2. találat: Ügyvezetés munkaviszony mellett

Kérdés: Hogyan változik az egyszemélyes kft. rehabilitációs ellátásban részesülő tulajdonos-ügyvezetőjének járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha 2020. április 30-ig heti 40 órás munkaviszonyban állt egy másik cégben, havi 200 ezer forintos munkabérért, április 1-jétől azonban a munkaideje heti 10 órára, a munkabére pedig havi 50 ezer forintra csökkent? A tulajdonos a kft. ügyvezetői teendőinek ellátásáért jövedelemben nem részesül.
Részlet a válaszból: […]ha az ellátásban részesülő (egészségbiztosításijárulék-alapot képező) jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér (egyéni vagy társas vállalkozó esetén a garantált bérminimum) 150 százalékát.A havi 200 ezer forintos munkabér egyértelműen alatta maradt ennek az összeghatárnak, sőt akár még tagi jövedelmet is számolhatott el részére a társaság.Ugyanakkor a járvány gazdasági hatása miatt az érintett munkaidejét munkaviszonyában részmunkaidőre (heti 10 órára) módosították, és ezzel arányosan csökkentették a munkabérét is a korábbi negyedére, azaz havi 50 ezer forintra. E változtatás azt jelenti, hogy már nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, tehát a továbbiakban társas vállalkozói jogviszonyában terheli a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség.Ennek megfelelően a kft.-nek minden hónapban legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5 százaléka alapulvételével meg kell fizetnie utána a szociális hozzájárulási adót, a minimálbér (garantált bérminimum) alapulvételével a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a minimálbér (garantált bérminimum) 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. Ez utóbbi egyben azt jelenti, hogy az előzőekben említett kereseti korlátba számítandó jövedelme máris elérte a felső határt. Amennyiben tehát bármilyen csekély összegű munkabérben is részesül, a harmadik hónapot követően elveszíti a rokkantsági ellátásra való jogosultságát.Mindezen az sem változtat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6426

3. találat: Egyszemélyes kft. tagjának keresőképtelensége

Kérdés: Jogosult táppénzre egy egyszemélyes kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezető tagja, aki munkaviszonyban látja el a teendőit? Gyakorolhatja az ügyvezetéssel összefüggő tevékenységeket a keresőképtelenség ideje alatt, ha nincs alkalmazottja, illetve semmilyen egyéb jogviszonyban nem foglalkoztat munkavállalót? Meg kell esetleg bíznia valakit erre az időre az ügyvezetői teendők ellátására? A betegség ideje alatt egyébként a vállalkozás nem folytat tevékenységet.
Részlet a válaszból: […]százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett, így keresőképtelensége esetén megilleti őt a táppénz. A táppénzfolyósítás tartama alatt az egyedüli tag a legszükségesebb mértékben elláthatja az ügyvezetői teendőket, de munkabérben nem részesülhet. A táppénz a kereset pótlására szolgál a keresőképtelenség ideje alatt, tehát esetleges
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6174

4. találat: Ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy egyszemélyes kft. tulajdonos tagját ügyvezetőként is abban az esetben, ha személyes közreműködésére tekintettel főfoglalkozású társas vállalkozóként már bejelentésre került, és az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el?
Részlet a válaszból: […]kérdésben vázolt esetben az egyszemélyes kft. ügyvezetőjének jogviszonyát - munkaszerződés hiányában - a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. Ez a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdése g) pontjának előírásait alapul véve azt jelenti, hogy amennyiben az e tevékenységből származó havi járulékalapot képező, azaz költségekkel csökkentett jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, akkor e jogviszonyában nem terjed ki rá a biztosítás, és értelemszerűen nem is kell bejelenteni. Ugyanakkor, ha a megbízási díjából származó jövedelem eléri az említett határösszeget, akkor - társas vállalkozói jogviszonya mellett - megbízási jogviszonyában is biztosított lesz, és erre tekintettel is be kell őt jelenteni. Megjegyezzük, hogy ha a kifizető alkalomszerűen teljesít megbízási jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5890

5. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének béren kívüli juttatása

Kérdés: Kaphat a munkavállalókkal megegyező járulékterhekkel béren kívüli juttatást egy egyszemélyes kft. ügyvezetője, aki a cégben a művezetői feladatokat látja el, ezért személyesen közreműködő tagként biztosított? A társasági szerződés nem tartalmazza a személyes közreműködési kötelezettséget.
Részlet a válaszból: […]rendelkezik a béren kívüli juttatásokról. Béren kívüli juttatásnak a munkáltató által a munkavállalónak juttatott egyes jövedelmek minősülnek.A 71. § (6) bekezdése alapjána) munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is;b) munkavállalónak minősül az Mt. előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is.A szabályozásból látható, hogy a béren kívüli juttatás a személyesen közreműködő tagnak adható. A társasági szerződés a személyes közreműködés lehetőségét vagy kötelezettségét tartalmazza, míg az adójogszabály a személyes közreműködés tényét veszi figyelembe. Ezért ha a társas vállalkozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4682

6. találat: Egyszemélyes kft. külföldön biztosított ügyvezetője

Kérdés: Van valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetőjének abban az esetben, ha külföldön főállású alkalmazottként biztosított, és erről A1-es igazolással is rendelkezik? Valóban nem kell beadni a '08-as bevallásokat? A magyar cég továbbra is működik, bevételszerző tevékenységet végez, és alkalmazottal nem rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]tagállamnak a jogszabályai, amelyben a vállalkozás vagy munkáltató bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye található, ha a személyt két vagy több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, amelyek bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye két tagállamban található, amelyek egyike a lakóhely szerinti tagállam; vagy4. a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha a személyt két vagy több vállalkozás vagy munkáltató alkalmazza, amelyek közül legalább kettőnek a bejegyzett székhelye vagy üzletviteli helye a lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban található.A kérdéses esetben az 3. alpont alkalmazását látjuk indokoltnak, ebből következően az egyszemélyes kft. ügyvezetője Magyarországon nem tekinthető biztosítottnak. A Tbj-tv. 13. §-ának a) pontja úgy szól, hogy a Tbj-tv. rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni. Az előzőekben kifejtettek alapján elmondható, hogy az érintett ügyvezető az uniós jog értelmében Magyarországon nem esik biztosítási kötelezettség alá, ennek megfelelően Magyarországon járulékfizetési kötelezettsége sincs. Ezzel összhangban a 2011. évi CLVI. tv. 455. §-a (4) bekezdésének h) pontja kimondja, hogy a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adónak nem alapja az olyan személynek juttatott bevétel, akire a Tbj-tv. 13. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki, tehát az ügyvezető után szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség sem merül fel. Az Eho-tv. ugyancsak mentesíti a más tagállamban biztosított személyeket a százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól [Eho-tv. 5. § (3) bekezdése]. Mindezekre tekintettel az ügyvezető T1041-es bejelentőlapon, biztosított társas vállalkozóként történt bejelentését az A1 jelű igazolás érvényességének kezdő időpontjára visszamenőlegesen törölni szükséges, továbbá a 08-as típusú bevallást is nullás adattartalommal (vagy NY jelű nyilatkozattal) kell beadni, feltéve hogy az ügyvezető után az esetleges jövedelemkifizetésre tekintettel más közteher-fizetési kötelezettség (pl. szja-előleg) sem keletkezik. Itt lényegesnek tartjuk annak megemlítését, hogy a más tagállami biztosítás nem zárja ki azt, hogy a magyar társas vállalkozásban az ügyvezető jövedelemben részesüljön, mely ugyan mentes a magyar járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetés alól, azonban az szja-fizetési kötelezettséget mindez érdemben nem befolyásolja, és az változatlanul fennáll adóköteles jövedelem megszerzése esetén. Mindehhez hozzá kell azt is tennünk, hogy tagi jövedelem kifizetése esetén tekintettel kell lenni a 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdésében foglaltakra is, melynek értelmében a szociális biztonságot érintő közösségi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban meghatározott jogszabályok - pl.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4664
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének jogviszonya

Kérdés: Helyesen járt el az egyszemélyes kft. ügyvezetője jogviszonyának meghatározásában a cég 2009 és 2011 között, ha a vezető tisztségviselő a feladatok ellátásáért nem vett fel jövedelmet, a bejelentése pedig személyesen közreműködő tagi jogviszonyként történt, tekintettel arra, hogy a cégben művezetőként tevékenykedett? A személyes közreműködési kötelezettség nem szerepelt a társasági szerződésben.
Részlet a válaszból: […]társasággal. Ebben az esetben tehát maradt számára a megbízási - jelen esetben az ellenérték nélküli "nulla forintos" megbízási díjjal létesített - jogviszony.A kft. tehát 2009-től 2011-ig helyesen járt el, hiszen a tagjára társas vállalkozóként - művezetőként történő személyes közreműködése révén - kiterjedt a biztosítás, míg ügyvezetőként megbízási díj híján nem volt biztosított.2012-től a vázolt szabályozás annyit módosult, hogy a Tbj-tv. 5. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében, a munkaviszonyban nem álló (tehát megbízási jog­viszonnyal rendelkező) tag ügyvezető e jogviszonya alapján társas vállalkozónak minősül. E cég esetében egyébként ez sem módosítana[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4576