Egyszemélyes kft. tulajdonosának közterhei

Kérdés: Létezik olyan megoldás, amely alapján mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól egy egyszemélyes kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki jelenleg GYED-ben részesül, így nem kell közterheket fizetnie, a GYED-jogosultság azonban 2022. május 15-től megszűnik? A munkavállalónak nincs egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, a cég viszont nem működik, semmilyen bevétele nincs.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, a kft. ügyvezetője ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket, ami alapján társas vállalkozónak minősül. Jövedelemben tehát nem részesül, és mivel a GYED tartama alatt mentesül a minimálisadó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Egyszemélyes kft. ügyvezető tagja

Kérdés: Biztosítottá válik egy most alakult egyszemélyes kft. ügyvezető tagja abban az esetben, ha jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató, és emellett egy betéti társaság ügyvezetője társas vállalkozói jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdésben említett egyetemi hallgató az általa alapított kft.-ben nem munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, e jogviszonyában is társas vállalkozónak minősül. Amennyiben valaki egyidejűleg több társaságban társas vállalkozó, valamennyi jogviszonyában kiterjed...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Ügyvezetés munkaviszony mellett

Kérdés: Hogyan változik az egyszemélyes kft. rehabilitációs ellátásban részesülő tulajdonos-ügyvezetőjének járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha 2020. április 30-ig heti 40 órás munkaviszonyban állt egy másik cégben, havi 200 ezer forintos munkabérért, április 1-jétől azonban a munkaideje heti 10 órára, a munkabére pedig havi 50 ezer forintra csökkent? A tulajdonos a kft. ügyvezetői teendőinek ellátásáért jövedelemben nem részesül.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt tekintsük át az április 1-jét megelőző társadalombiztosítási jogállásokat.A tulajdonos ügyvezető ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának d) pontja értelmében ugyanis társas vállalkozónak minősült. Ugyanakkor a havi minimális adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Egyszemélyes kft. tagjának keresőképtelensége

Kérdés: Jogosult táppénzre egy egyszemélyes kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezető tagja, aki munkaviszonyban látja el a teendőit? Gyakorolhatja az ügyvezetéssel összefüggő tevékenységeket a keresőképtelenség ideje alatt, ha nincs alkalmazottja, illetve semmilyen egyéb jogviszonyban nem foglalkoztat munkavállalót? Meg kell esetleg bíznia valakit erre az időre az ügyvezetői teendők ellátására? A betegség ideje alatt egyébként a vállalkozás nem folytat tevékenységet.
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalóra - mivel nem saját jogú nyugdíjas - az Mt. szerinti munkaviszonyban kiterjed a biztosítás, és egyéni járulékként a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy egyszemélyes kft. tulajdonos tagját ügyvezetőként is abban az esetben, ha személyes közreműködésére tekintettel főfoglalkozású társas vállalkozóként már bejelentésre került, és az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el?
Részlet a válaszából: […] ...hogy ugyanazon személy egyidejűleg két társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezzék ugyanazon társaságban.A kérdésben vázolt esetben az egyszemélyes kft. ügyvezetőjének jogviszonyát - munkaszerződés hiányában - a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének béren kívüli juttatása

Kérdés: Kaphat a munkavállalókkal megegyező járulékterhekkel béren kívüli juttatást egy egyszemélyes kft. ügyvezetője, aki a cégben a művezetői feladatokat látja el, ezért személyesen közreműködő tagként biztosított? A társasági szerződés nem tartalmazza a személyes közreműködési kötelezettséget.
Részlet a válaszából: […] A kérdés arra irányul, hogy a társas vállalkozás annak a személyesen közreműködő tagnak is jogosult-e béren kívüli juttatást adni kedvezményes adókondíciók mellett, akinek a közreműködési kötelezettségét a társasági szerződés nem tartalmazza, de tényszerűen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Egyszemélyes kft. külföldön biztosított ügyvezetője

Kérdés: Van valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetőjének abban az esetben, ha külföldön főállású alkalmazottként biztosított, és erről A1-es igazolással is rendelkezik? Valóban nem kell beadni a '08-as bevallásokat? A magyar cég továbbra is működik, bevételszerző tevékenységet végez, és alkalmazottal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...tagállamtól eltérő tagállamokban található.A kérdéses esetben az 3. alpont alkalmazását látjuk indokoltnak, ebből következően az egyszemélyes kft. ügyvezetője Magyarországon nem tekinthető biztosítottnak. A Tbj-tv. 13. §-ának a) pontja úgy szól, hogy a Tbj-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.
Kapcsolódó címke:

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének jogviszonya

Kérdés: Helyesen járt el az egyszemélyes kft. ügyvezetője jogviszonyának meghatározásában a cég 2009 és 2011 között, ha a vezető tisztségviselő a feladatok ellátásáért nem vett fel jövedelmet, a bejelentése pedig személyesen közreműködő tagi jogviszonyként történt, tekintettel arra, hogy a cégben művezetőként tevékenykedett? A személyes közreműködési kötelezettség nem szerepelt a társasági szerződésben.
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazni, akik személyes közreműködésük alapján egyébként nem társas vállalkozók.Végül megemlítjük, hogy 2014. március 15-től az egyszemélyes kft. ügyvezetője a társasági szerződés említett rendelkezése hiányában is létesíthet munkaviszonyt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.