Munkaszerződés módosítása

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkavállalók nem akarják elfogadni a munkáltató által kezdeményezett munkaszerződés-módosítást, mert úgy vélik, hogy a módosítás kedvezőtlen lenne a számukra? Felmondhat a munkáltató azoknak a munkavállalóknak, akik nem fogadják el a módosítást?
Részlet a válaszából: […] ...még érdemes tisztázni, hogy ugyan sok munkavállaló a munkaszerződés-módosítást szó nélkül aláírja annak érdekében, hogy nehogy felmondjon neki a munkáltatója, de valójában, hogyha valakit csupán egy ilyen indok miatt küldenek el a munkahelyéről, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Román nyugdíjban részesülő munkavállaló

Kérdés: Mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól egy román-magyar állampolgárságú, Romániából részlegesen előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő (P10 nyugdíjkód) dolgozó, akinek egy általános iskolában történő alkalmazása óta vonják az illetményéből a társadalombiztosítási járulékot? Figyelembe vehető a jogviszony megállapítása során a román nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja értelmében kiegészítő tevékenységet folytató személy: a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Minimálbér emelése év közben

Kérdés:

Milyen hatással lehet az év végi társadalombiztosítással összefüggésben álló feladatellátásra a minimálbér 2023. december hónapra előrehozott változása?

Részlet a válaszából: […] Annak ellenére, hogy a megszokott, állandósult jogalkotási program részeként a kötelező legkisebb munkabér jellemzően minden év január 1. napjával emelkedik, a hazai jogalkotás rendszerében nem példa nélküli az ettől eltérő jogszabály-módosítás. A változás azonban akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Nonprofit vállalkozás rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége

Kérdés:

Kötelezett rehabilitációs hozzájárulás fizetésére egy nonprofit vállalkozás, amely társadalombiztosítási finanszírozással járóbeteg-ellátást végez? A NAV információi szerint meg kell fizetni a hozzájárulást, a cég viszont eddig úgy tudta, hogy az egészségügyi szolgáltatást folytató nonprofit cég mentesül alóla.

Részlet a válaszából: […] ...szerveket,b) a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott, a Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezeteket,c) a honvédelemről és a Magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Szolgálati idő rokkantsági ellátáshoz

Kérdés:

Melyek azok a szolgálati idők, amelyeket a rokkantsági ellátás megállapításához figyelembe vesznek?

Részlet a válaszából: […] ...tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának, illetve a kormány törvénnyel létrehozott javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületének a tagja; a helyi önkormányzati választásokon választott képviselő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Több munkáltatóval létesített munkaviszony keretében végzett munka

Kérdés:

Melyek azok a főbb jellemző jegyek, melyek a több munkáltatóval létesített munkaviszony szabályozásában megjelennek? Milyen formában kötelezettek a munkáltatók a bevallási kötelezettség teljesítésére és az ezzel összefüggő adatszolgáltatásra?

Részlet a válaszából: […] ...a hazai foglalkoztatási gyakorlatban nem számít jelentős tényezőnek a több munkavállalóval egyidejűleg egy munkakör ellátására létrehozott munkaszerződés megkötése.Az Mt. 195. §-ának (1) bekezdése alapján több munkáltató és a munkavállaló a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Panasztörvény bevezetése

Kérdés:

Milyen kötelezettségei vannak egy munkaviszonyban álló munkavállalókat is foglalkoztató kft.-nek a Panasz-tv. hatálybalépésével kapcsolatban? Milyen határidővel kell bevezetni az intézkedéseket?

Részlet a válaszából: […] ...tartalmazza a szabályokat a visszaélések bejelentéséről, és e körben rögzíti, hogy kötelező visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni azoknak a foglalkoztatóknak, amelyek legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatnak.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Kft.-ügyvezető visszamenőleges bejelentése munkaviszonyban

Kérdés:

Egy egyéni vállalkozó 2017. május 1-jétől 2022. augusztus 31-ig kisadózói tevékenységet folytatott. Emellett egyszemélyes kft.-jében ingyenes megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket. 2023. év elején nyugdíjigényt nyújtott be. Az ezzel kapcsolatos eljárás során a nyugdíjbiztosítás nem fogadta el kisadózóként szerzett szolgálati idejét arra hivatkozással, hogy a biztosítás társas vállalkozóként terjedt ki rá. A nyugdíjbiztosítás az adóhatósághoz fordult, amely jogkövetési eljárás keretében vizsgálta az ügyet, és egyetértett az állásponttal, illetve ennek megfelelően szólította fel a céget az önellenőrzésre. A cég nem ért egyet teljes egészében ezzel a véleménnyel, de elejét szeretnék venni az ezzel kapcsolatos jogvitának mind a kormányhivatallal, mind pedig az adóhatósággal. Lehetséges ebben az esetben az a megoldás, hogy az érintett tagot visszamenőlegesen részmunkaidős munkaviszonyra jelentse be a cég, és ennek megfelelően végezzék el az önellenőrzést?

Részlet a válaszából: […] ...valódiságát;– adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, így különösen becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához.Ám ez az eljárás nem minősül adóellenőrzésnek. Általában érdemi következmény, szankció nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Uniós állampolgár foglalkoztatása két tagállamban

Kérdés: Valóban be kell jelentkeznie a cseh társadalombiztosítás rendszerébe a Magyarországon megszerzett jövedelemmel kapcsolatos közterhek bevallása és megfizetése érdekében annak a magyar cégnek, amely 10 hónapos határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztat egy cseh állampolgárt? A dolgozónak a hazájában is van munkaviszonya, amely alapján rendelkezik egy A1-es igazolással.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett munkavállaló és munkáltató a csehországi A1-es igazolás alapján Magyarországon mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól.Ugyanakkor a 883/2004/EK rendelet vonatkozó előírásaival összhangban a munkavállalónak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Kötelezés visszamenőleges bejelentésre

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a munkáltatónak, aki alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, és egy foglalkoztatásfelügyeleti hatósági ellenőrzés során 30 napra visszamenőleges bejelentésre kötelezték egy munkavállalóval kapcsolatban, aki az érintett hónapban már 10 napot dolgozott alkalmi munkavállalóként, és be volt jelentve a 'T1042-es nyomtatványon, valamint a napi 2000 forintos közterhet is megfizették utána? Mi lesz a munkavállaló munkabére, és milyen közterhek terhelik a munkavállalót, illetve a munkáltatót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...nem állapítható meg tartós foglalkoztatás, akkor is minimum 30 napra visszamenőlegesen megállapítja a munkaviszonyt, és ezzel együtt létrehozza a biztosítási jogviszonyt is.A bejelentésre vonatkozó részletes szabályok nincsenek kidolgozva, illetve semmilyen módon nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
1
2
3
111