Szülés hallgatói munkaszerződés alatt

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a dolgozó, aki képzéshez nem kapcsolódó hallgatói munkaszerződéssel volt foglalkoztatva 2020. december 1-jétől 2022. június 30-ig ez alatt az időszak alatt, 2022. június 14-én szült, és a szülés napjától igénybejelentést tett csecsemőgondozási díjra? A dolgozó hallgatói munkadíjából a tb-járulék levonásra került.
Részlet a válaszából: […] ...pont szerint: a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben, a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.Az a) pont szerinti foglalkoztatott hallgató által létesített hallgatói munkaszerződés alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Családi pótlék ukrán menekültek részére

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon családi pótlékra az a kétgyermekes ukrán család, amely az Ukrajnában zajló harcok miatt menekültként érkezett az országba? A család magyar állampolgársággal még nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...aki Magyarországon hosszabb ideig tartózkodik, vagy itt folytat keresőtevékenységet. Ezek az országok Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görög-ország, Hollandia, Lengyelország, Lett-ország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ellátás állapotjavulás esetén

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki megváltozott munkaképessége miatt özvegyi nyugdíjban részesül, a felülvizsgálat során állapotjavulást állapítottak meg, és megszüntették az ellátást, amit ennek ellenére továbbra is folyósítanak a részére? Le kell mondania valahol az ellátást, vagy automatikusan történik a megszüntetés?
Részlet a válaszából: […] ...egészségi állapot javulása miatt a jogosultság már nem állt fenn. Emiatt kapja még az érintett jogosult az özvegyi nyugdíját. Nem kell sehová sem fordulni, nem kell senkinek sem szólni, mert a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátást a 2021. évi XCIX. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Üzemi tanács

Kérdés: Kötelező minden vállalkozásnál üzemi tanácsot választani? Mik az üzemi tanács jogosultságai?
Részlet a válaszából: […] ...üzemi tanács megválasztására, illetőleg létrehozására nem lehet kötelezni a munkavállalókat. Az üzemi tanács egy érdekképviseleti szerv, és érdekképviseleti szerv létrehozására senkit nem lehet kötelezni, ezáltal az üzemi tanács felállítása csakis egy lehetőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Családi pótlék összegének csökkentése

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy lecsökkentik a családi pótlék összegét? Hogyan fellebbezhet a jogosult, ha nem kapott semmilyen értesítést a csökkentésről, és nem ért egyet a döntéssel?
Részlet a válaszából: […] ...határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással - keresettel lehet fordulni a határozat létrehozójának (valamelyik kormányhivatal) székhelye szerinti törvényszékhez. A keresetlevelet illetékmentesen a határozatot kiadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Művészeti iskolában tanuló diák családi pótléka

Kérdés: Jogosult lesz családi pótlékra a szülő abban az esetben, ha tehetséges hegedűs gyermeke egy művészeti iskolában folytatja tovább a tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] ...sok rejtett részlete van, melyek mind befolyásolhatják egy ellátás megállapítását vagy a kérelem nyomán kiadott elutasító döntés létrehozását. A két leglényegesebb pont a gyermek életkora és az iskola jellege, azonfelül, hogy művészeket képeznek benne. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Külföldről kapott tiszteletdíj közterhei

Kérdés: Keletkezik Magyarországon járulékfizetési, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség egy magyarországi munkaviszonnyal rendelkező magyar állampolgár Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel nem bíró, nem EGT-tagállambeli társaságból kapott igazgatótanácsi térítése után, amennyiben a magánszemély az igazgatótanácsi térítést megalapozó tevékenységet Magyarországon végzi, illetve ha a tevékenységet külföldön végzi?
Részlet a válaszából: […] ...tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának, illetve a kormány törvénnyel létrehozott javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületének a tagja, a Nemzeti Választási Bizottság választott és megbízott tagja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Versenytilalmi megállapodás

Kérdés: Milyen feltételek mellett lehet verseny-tilalmi megállapodást kötni?
Részlet a válaszából: […] ...fennállása alatt, illetőleg a munkaviszony megszüntetésekor is, azonban ezt követően már nincs lehetőség ilyen megállapodás létrehozására a felek között. 2020. január 1-je óta a versenytilalmi megállapodást kötelező jelleggel írásba kell foglalni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Japán felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy japán anyacég magyarországi leányvállalata tiszteletdíjat fizet a japán állampolgárságú felügyelőbizottsági tagnak? Milyen jogviszonyt szükséges létrehozni Magyarországon, ha az érintett egyébként Japánban él, ott is dolgozik, és fizeti meg a közterheket?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint a kérdésben említett japán felügyelőbizottsági tagnak a biztosítási kötelezettségét a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f), illetve (2) bekezdésében foglaltak alapján kellene elbírálni. Mivel Japánban élő és ott biztosított személyről van szó, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Partnertalálkozó

Kérdés: Milyen címen kell figyelembe venni egy kft. által a viszonteladói részére szervezett partnertalálkozón biztosított étel- és italfogyasztást, illetve a felmerült egyéb kiadásokat (bérleti díj, fellépő előadók díjazása)? A programok során a legjobb partnerek és képviselők ajándékként serlegeket, illetve okleveleket is kapnak. Reprezentációnak, üzleti ajándéknak, esetleg egyes meghatározott juttatásnak vagy csekély értékű ajándéknak számítanak ezek a juttatások? Dokumentálni kell a résztvevőket valamilyen módon? Milyen közterheket kell megfizetni a fentiekhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...minősítéséhez, a repre-zentációs vagy döntően szabadidős rendezvény elhatárolásához olyan célnak megfelelő dokumentációt kell létrehozni, amelyből az adózási szempontból releváns adatok megállapíthatóak. Ilyenek lehetnek a juttatásra vonatkozó dokumentumok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
1
2
3
110