Kötelezés visszamenőleges bejelentésre

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a munkáltatónak, aki alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, és egy foglalkoztatásfelügyeleti hatósági ellenőrzés során 30 napra visszamenőleges bejelentésre kötelezték egy munkavállalóval kapcsolatban, aki az érintett hónapban már 10 napot dolgozott alkalmi munkavállalóként, és be volt jelentve a 'T1042-es nyomtatványon, valamint a napi 2000 forintos közterhet is megfizették utána? Mi lesz a munkavállaló munkabére, és milyen közterhek terhelik a munkavállalót, illetve a munkáltatót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...nem állapítható meg tartós foglalkoztatás, akkor is minimum 30 napra visszamenőlegesen megállapítja a munkaviszonyt, és ezzel együtt létrehozza a biztosítási jogviszonyt is.A bejelentésre vonatkozó részletes szabályok nincsenek kidolgozva, illetve semmilyen módon nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Rokkantsági ellátásban részesülő többes jogviszonyú bt.-tag

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy most alakuló betéti társaság beltagjának az ügyvezetői teendők ellátására tekintettel, ha rokkantsági ellátásban részesül, és mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat? Hogyan változik a helyzet, ha semmilyen módon nem vesz részt a bt. működésében, az ügyvezetést a nyugdíjas kültag látja el?
Részlet a válaszából: […] ...kültag ügyvezetői státusza nem kizárt, tekintettel a Ptk. 3:4. §-ának (1) bekezdésére, amely szerint a jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban (a továbbiakban együtt: létesítő okirat)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Szülés hallgatói munkaszerződés alatt

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a dolgozó, aki képzéshez nem kapcsolódó hallgatói munkaszerződéssel volt foglalkoztatva 2020. december 1-jétől 2022. június 30-ig ez alatt az időszak alatt, 2022. június 14-én szült, és a szülés napjától igénybejelentést tett csecsemőgondozási díjra? A dolgozó hallgatói munkadíjából a tb-járulék levonásra került.
Részlet a válaszából: […] ...pont szerint: a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben, a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.Az a) pont szerinti foglalkoztatott hallgató által létesített hallgatói munkaszerződés alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Családi pótlék ukrán menekültek részére

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon családi pótlékra az a kétgyermekes ukrán család, amely az Ukrajnában zajló harcok miatt menekültként érkezett az országba? A család magyar állampolgársággal még nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...aki Magyarországon hosszabb ideig tartózkodik, vagy itt folytat keresőtevékenységet. Ezek az országok Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görög-ország, Hollandia, Lengyelország, Lett-ország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ellátás állapotjavulás esetén

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki megváltozott munkaképessége miatt özvegyi nyugdíjban részesül, a felülvizsgálat során állapotjavulást állapítottak meg, és megszüntették az ellátást, amit ennek ellenére továbbra is folyósítanak a részére? Le kell mondania valahol az ellátást, vagy automatikusan történik a megszüntetés?
Részlet a válaszából: […] ...egészségi állapot javulása miatt a jogosultság már nem állt fenn. Emiatt kapja még az érintett jogosult az özvegyi nyugdíját. Nem kell sehová sem fordulni, nem kell senkinek sem szólni, mert a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátást a 2021. évi XCIX. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Üzemi tanács

Kérdés: Kötelező minden vállalkozásnál üzemi tanácsot választani? Mik az üzemi tanács jogosultságai?
Részlet a válaszából: […] ...üzemi tanács megválasztására, illetőleg létrehozására nem lehet kötelezni a munkavállalókat. Az üzemi tanács egy érdekképviseleti szerv, és érdekképviseleti szerv létrehozására senkit nem lehet kötelezni, ezáltal az üzemi tanács felállítása csakis egy lehetőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Családi pótlék összegének csökkentése

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy lecsökkentik a családi pótlék összegét? Hogyan fellebbezhet a jogosult, ha nem kapott semmilyen értesítést a csökkentésről, és nem ért egyet a döntéssel?
Részlet a válaszából: […] ...határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással - keresettel lehet fordulni a határozat létrehozójának (valamelyik kormányhivatal) székhelye szerinti törvényszékhez. A keresetlevelet illetékmentesen a határozatot kiadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Művészeti iskolában tanuló diák családi pótléka

Kérdés: Jogosult lesz családi pótlékra a szülő abban az esetben, ha tehetséges hegedűs gyermeke egy művészeti iskolában folytatja tovább a tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] ...sok rejtett részlete van, melyek mind befolyásolhatják egy ellátás megállapítását vagy a kérelem nyomán kiadott elutasító döntés létrehozását. A két leglényegesebb pont a gyermek életkora és az iskola jellege, azonfelül, hogy művészeket képeznek benne. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Külföldről kapott tiszteletdíj közterhei

Kérdés: Keletkezik Magyarországon járulékfizetési, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség egy magyarországi munkaviszonnyal rendelkező magyar állampolgár Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel nem bíró, nem EGT-tagállambeli társaságból kapott igazgatótanácsi térítése után, amennyiben a magánszemély az igazgatótanácsi térítést megalapozó tevékenységet Magyarországon végzi, illetve ha a tevékenységet külföldön végzi?
Részlet a válaszából: […] ...tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának, illetve a kormány törvénnyel létrehozott javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületének a tagja, a Nemzeti Választási Bizottság választott és megbízott tagja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Versenytilalmi megállapodás

Kérdés: Milyen feltételek mellett lehet verseny-tilalmi megállapodást kötni?
Részlet a válaszából: […] ...fennállása alatt, illetőleg a munkaviszony megszüntetésekor is, azonban ezt követően már nincs lehetőség ilyen megállapodás létrehozására a felek között. 2020. január 1-je óta a versenytilalmi megállapodást kötelező jelleggel írásba kell foglalni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.
1
2
3
110