Magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: Csökkenti az ingatlan-bérbeadás után fizetendő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás éves összegét az egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodás alapján fizetett járulék?
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. 3. §-ának (3) bekezdése értelmében a magánszemélyt terhelő 14 százalékos eho éves 450 ezer forintos maximumösszege csökken a biztosítási jogviszonyában a Tbj-tv. 19. §-ának (3) bekezdése alapján megfizetett 4 százalékos természetbeni és 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Egyes meghatározott juttatások ehója

Kérdés: Hogyan kerülheti el a külföldiek után keletkező egészségügyihozzájárulás-bevallási és -fizetési kötelezettséget egy magyar kft., amely külföldön rendezett éves régiós értékesítési konferenciá­ján egyes meghatározott juttatásokat, pl. üzleti ebédet juttat a résztvevőknek, amelynek 1,19-szeres értéke után megfizetik a személyi jövedelem­adót? A konferencia résztvevőinek 10 százaléka belföldi illetőségű, a többi EU-s, illetve harmadik országbeli állampolgár.
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. 2. §-a szerint az egészségügyi hozzájárulás1. vagy a kifizetőt terheli a Tbj-tv. szerint belföl­dinek minősülő magánszemélynek juttatott - az Eho-tv.-ben meghatározott - jövedelem után,2. vagy a Tbj-tv. szerint belföldinek minősülő magánszemélyt terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Eho felső határának csökkentése

Kérdés: Figyelembe veheti az osztalék után fizetendő 450 ezer forintos eho-felsőhatárnál csökkentő tényezőként a magánszemély a megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. 3. §-ának (3) bekezdése értelmében a magánszemélyt terhelő éves 450 ezer forintos összeghatárt a biztosított által megfizetett 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék és 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az Ekho-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.
Kapcsolódó címkék:  

Árfolyamnyereség ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetni egy korlátolt felelősségű társaság üzletrészének átruházásakor keletkező árfolyamnyereségből származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. 3. § (3) bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik,hogy a magánszemély az adóévben megszerzett árfolyamnyereségből származójövedelem (Szja-tv. 67. §) után 14 százalékos mértékű egészségügyihozzájárulást köteles fizetni a hozzájárulás-fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Nem pénzben adott vagyoni érték eho-kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell meghatározni az eho alapját a béren kívüli juttatásnak nem minősülő nem pénzben adott vagyoni érték esetén?
Részlet a válaszából: […] ...termék, szolgáltatás eseténannak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemélynem köteles megfizetni. Az Eho-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján nemkeletkezik százalékos egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség azSzja-tv. 71...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos ehót vonni a bérleti díjból annak a magánszemélynek az esetében, aki saját ingatlanát adja bérbe egy betéti társaságnak, amelynek ő a kültagja? A magánszemély összes bérbeadásból származó éves bevétele nem haladja meg az egymillió forintot.
Részlet a válaszából: […] ...kell levonni. A 14 százalékos eho ugyanis csak azingatlan-bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelmet terheliaz Eho-tv. idevágó 3. § (3) bekezdés e) pontja) értelmében. A szabályozás etekintetben a jövő évben sem változik, marad az 1 millió...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Osztalék ehója

Kérdés: A 2008. évi LXXXI. törvény V. fejezet (3) bekezdése szerint a magánszemély nem köteles bevallani az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, az osztalékból származó jövedelmet stb. ..., ha az adóévben ilyen jogcímeken megszerzett összes jövedelem nem haladja meg a 100 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta. Terheli-e 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség a magánszemélyt abban az esetben, ha 2009-ben 100 ezer forint alatti összegben kap osztalékjövedelmet, amelyből a kifizető levonja és befizeti a 25 százalékos szja-t?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség alól mentesíti amagánszemélyt, és csak akkor, ha az adó megfizetése kifizetői adólevonás útjánmegvalósult. Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdése alapján a magánszemély 14százalék egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles a 25...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.
Kapcsolódó címkék:  

Részmunkaidős munkavállalók tételes ehója

Kérdés: Milyen összegű tételes ehót kell megfizetni a heti 20, illetve 30 órás részmunkaidős munkaviszonyban álló munkavállalók után, ha jövedelmük meghaladja a minimálbér összegét?
Részlet a válaszából: […] ...kérdést vélhetőleg az Eho-tv. 7. § (3) bekezdésébe foglaltszabály generálta, mely szerint a heti 36 órai munkavégzéssel azonosan kellelbírálni azt a jogviszonyt, amelyben a jövedelem eléri a mindenkoriminimálbért. A jogos bizonytalanság ellenére azt mondhatjuk, hogy ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Főiskolai hallgató beltag egészségügyi hozzájárulása

Kérdés: Kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni egy betéti társaság nappali tagozatos főiskolai hallgató beltagja után, ha személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] ...üzletvezetőről, tehát gazdasági társaság vezetőtisztségviselőjének társasági jogi jogviszonyban álló tagjáról van szó, akiután az Eho-tv. 6. § (2) bekezdés d) pontja értelmében akkor kell tételesegészségügyi hozzájárulást fizetni, amennyiben az e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Cégautóadó utáni eho megfizetése

Kérdés: Fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha az egyéni vállalkozó a magáncélú használatot útnyilvántartással kizárja, és a cégautóadót csak azért fizeti, mert így a személygépkocsi teljes értékét értékcsökkenésként el kívánja számolni? Ha az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt érvényesít a személygépkocsi után, akkor 4 évig fizetnie kell a cégautóadót. Ezen esetekben fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, vagy csak a magáncélú használat, illetve annak lehetősége miatt fizetett cégautóadó után kell megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...de a 49/B. § (13) bekezdésealapján a kedvezmény érvényesítését követő négy évben meg kell fizetni acégautóadót.Az Eho-tv. 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy azSzja-tv. 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után fizetendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.
1
2
3
5