Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak címzett, kiadmányozott munkabérletiltással a végrehajtásra jogosult tulajdonképpen végrehajtói részintézkedést telepít a munkáltatóhoz. A tartozás kiegyenlítése érdekében a munkabérből érvényesített munkabérletiltás a hitelezői igény eredményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végző személy munkabére

Kérdés: Csökken a kötelezően fizetendő bér abban az esetben, ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében nem nyolc, hanem csak négy vagy hat órában kerül sor a munkavégzésre, vagy ebben az esetben is meg kell adni a 6545 forintot?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 4. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra is alkalmazni kell az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit, figyelembe véve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy

Kérdés: Hogyan számít be a kereseti korlátba az egyszerűsített foglalkozásból származó munkabér (ellátási alap) egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátásról szóló 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a kereseti korlát számításánál a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyból származó társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet kell figyelembe venni.Az egyszerűsített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Korkedvezményes nyugdíjban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Milyen összegben kell beleszámítani a korkedvezményes nyugdíjban részesülő személyek kereseti korlátjába az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Mind a korhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjas, mind pedig a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban rendelkező személy esetében a kereseti korlát számítása során a Tny-tv. 83/B. §-a értelmében kizárólag a biztosítási kötelezettséggel járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Egyszerűsített foglalkoztatott adómentes részt meghaladó munkabére

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli az egyszerűsített foglalkoztatottak részére fizetett munkabért abban az esetben, ha az meghaladja az adómentesen adható összeget?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 7. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyijövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az Szja-tv., illetve a Tbj-tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Efo-tv. 7. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Munkabér-kifizetés egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: A mentesített keretösszeg számításakor mikor kell figyelembe venni az egyszerűsített foglalkoztatott részére az esedékesség évét követő évben kifizetett munkabért?
Részlet a válaszából: […] A mentesített keretösszeg tulajdonképpen az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételnek az a része, amelynek eléréséig az egyszerűsített foglalkoztatottnak nem kell bevallást benyújtania. Az Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdése fogalmazza ezt meg, amely szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.