tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Részlet a válaszból: […]lehetősége van a korengedményes nyugdíjazási forma lehetőségével élni, akkor az ellátás megállapításához, megállapíthatóságához az egyéni vállalkozói tevékenységét nem kell megszüntetni vagy szüneteltetni. Tudniillik a Tny-tv. R. szerint az egyéni vállalkozói jogviszonyban álló személy esetén a biztosítási jogviszony megszűnése napjának azt a napot megelőző naptári napot kell tekinteni, melytől kezdődően a nyugellátást megállapították. A korengedményes nyugdíj megállapításától az egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak minősül. A szóban lévő nyugellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet azonban csak korlátozottan folytathat. Ugyanis az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy, aki 1. előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, 2. korkedvezményes nyugdíjban, 3. korengedményes nyugdíjban, 4. bányásznyugdíjban, 5. egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, 6. az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban, vagy 7. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban részesül, és a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3068