Román nyugdíjban részesülő munkavállaló

Kérdés: Mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól egy román-magyar állampolgárságú, Romániából részlegesen előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő (P10 nyugdíjkód) dolgozó, akinek egy általános iskolában történő alkalmazása óta vonják az illetményéből a társadalombiztosítási járulékot? Figyelembe vehető a jogviszony megállapítása során a román nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja értelmében kiegészítő tevékenységet folytató személy: a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Nyugdíj összegének korrigálása

Kérdés: Van lehetősége jogorvoslatra egy 1951. október 12-én született nőnek, aki 2006. október 12. óta öregségi nyugdíjban részesül, de úgy véli, hogy a nyugdíjazása idején 1 nap miatt "elbukta" a teljes öregségi nyugdíját, és csökkentett összegben kapja az ellátását, mert a munkaviszonyát 2006. október 11-én szüntették meg? Az érintett szolgálati ideje 38 év 70 nap, az ellátást megállapító határozat teljes nyugdíj megállapításáról szól.
Részlet a válaszából: […] Olvasónkat szeretnénk megnyugtatni: az említett egy nap miatt nem érte érdemi veszteség. A Tny-tv. 2006 októberében hatályos szabályai szerint az 1946 után született nők esetében az öregségi nyugdíjkorhatár főszabály szerint 62 év volt.Ugyanakkor a Tny-tv. 9. §-a (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Nyugdíj összege

Kérdés: Hogyan igényelhető az előrehozott öregségi nyugdíj kiszámítása?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolása előtt érdemes kicsit bővebben áttekinteni a nyugdíjbiztosítási lehetőségeket. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba vonulni 2012. január 1-jétől nincs lehetőség. Az említett időponttól megszűnt az öregségi nyugdíj előrehozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Öregségi nyugdíjkorhatár

Kérdés: Mikortól szűnt meg a nők és a férfiak 55 éves öregségi nyugdíjkorhatára?
Részlet a válaszából: […] A nőkre és a férfiakra egyöntetűen vonatkozó 55 éves nyugdíjkorhatár soha nem létezett, illetve ha igen, akkor nagyon régen. A Tbj-tv., illetve a Tny-tv. hatályba-lépését megelőzően érvényes jogszabály, az 1975. évi II. tv. 1975. július 1-jétől hatályos szövege szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra egy 1954. október hóban született nő, aki 2011-től részesül a nők kedvezményes nyugdíjában, és a férje 2003-ban hunyt el? Mennyi volt a nők nyugdíjkorhatára 2003-ban?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatárra vonatkozó rendelkezéseket a Tny-tv. tartalmazza. A törvény 2003-ban hatályos szabályai szerint az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár a nőknél és a férfiaknál egységesen a 62. betöltött életév volt. 2003-ban a 62. életév betöltése előtt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy nyugdíja

Kérdés: Be kell nyújtania az öregségi nyugdíj iránti igényét egy előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személynek, vagy automatikusan megállapítják részére az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba vonulni 2011. december 31-ét követően nincs lehetőség. Ez alól a szabály alól egyetlen kivétel létezik, a nők életkori feltételt nélkülöző nyugdíjazási formája. 2012. január 1-jével az öregségi nyugdíjkorhatárt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Rehabilitációs ellátásban részesülő utazási utalványa

Kérdés: Jogosult a kedvezményes utazásra jogosító utalványra egy 60. életévét betöltött, rehabilitációs ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] Az "Ellátottak utazási utalványá"-ra az utalvány kiküldésének évében a 65. életévüket be nem töltött személyek közüla) a saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (öregségi nyugdíj; a Magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen nyugellátásra jogosult egy 1955-ben született férfi, aki már rendelkezik 40 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] Negyven év szolgálati idő megszerzése önmagában még nem jogosít nyugellátásra. Az öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha az arra jogosító feltételek mindegyike fennáll, vagyis ha a kérelmező betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát (az 1955-ben született férfi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Nyugdíj összegének újraszámítása öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után

Kérdés: Újraszámítható a nyugellátás összege annak a személynek az esetében, akinek az előrehozott öregségi nyugdíját 2011-ben 8,4 százalékos csökkentéssel állapították meg, és 2016-ban betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátásban részesülő személy automatikusan öregségi nyugdíjassá válik, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, és a korhatár előtti ellátás összegével azonos összegben kerül az öregségi nyugdíj továbbfolyósításra.Két esetben, de mindig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Kivételes nyugellátás-emelés

Kérdés: Kezdeményezheti a nyugdíja emelését az a személy, aki 41 év szolgálati idővel vette igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat, amelynek összege jelenleg havonta 61 500 forint?
Részlet a válaszából: […] Kivételes nyugellátás-emelés – különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén – akkor állapítható meg, ha a folyósított nyugellátás havi összege nem haladja meg a 75 000 forintot, és a kérelmezőa) az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, vagyb) az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.
1
2
3
33