Megbízási jogviszony fenntartása nyugdíjazás alatt

Kérdés: Helyesen jár-e el a foglalkoztató, ha nem szünteti meg egy csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló munkavállaló megbízási jogviszonyát, csak módosítja? Tekintettel arra, hogy a munkavállaló a nyugdíj megállapításának napján nem állhat biztosítási jogviszonyban, a megbízási díjat "0" forintra módosítanák, így a foglalkoztatott nem minősülne biztosítottnak.
Részlet a válaszából: […] ...előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság egyikfeltétele, hogy az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően a csökkentettösszegű előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. 5. § (1)bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Felmondás előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat-e a munkáltató az előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalónak a rendes felmondás szabályai szerint, és ha igen, milyen juttatások illetik meg a munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] ...A munkáltató csak abban azesetben nem köteles megindokolni a felmondását, ha a munkavállaló nyugdíjasnakminősül (öregségi nyugdíj, előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményesnyugdíj, szolgálati nyugdíj, korengedményes nyugdíj, más, öregségi nyugdíjjalegy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

1954-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e 2011-ben előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1954. január 4-én született nő, akinek 2010. év végén 39 év szolgálati ideje volt, és van 2 év hivatalosan elismert korkedvezménye?
Részlet a válaszából: […] ...korkedvezményre jogot szerzett személy részére az előrehozottöregségi nyugdíj az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító életkort megelőzőidőponttól is jár. A jelenleg hatályos Tny-tv. szerint az 1954-ben született nőöregségi nyugdíjkorhatára a 63....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Egyéni vállalkozó előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie vagy kell-e szüneteltetnie az egyéni vállalkozói tevékenységét annak a vállalkozónak, aki előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Amennyiben a nyugdíjazás után tovább folytatja a tevékenységet, mikortól nem kell a minimálbér után megfizetnie a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjigény elbírálását a vállalkozói tevékenységfolytatása nem befolyásolja. Igaz ugyan, hogy a nyugdíjjogosultságnak egyikfeltétele, hogy az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljesnyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban ne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

Rokkantnyugdíjas nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a 2006. december 15. óta rokkantnyugdíjas nőnek, aki 2006. december 14-ig 33 év munkaviszonyt és 7 év korkedvezményt szerzett, és 2010-ben az orvosi felülvizsgálaton egyszer már 40 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg számára, majd II. fokon visszakapta a rokkantságinyugdíj-jogosultságot, de 2011-ben ismét el kell mennie orvosi vizsgálatra? Mit tehet abban az esetben, ha ismét elveszti a rokkantságinyugdíj-jogosultságát? Valóban jogosult lenne-e előrehozott öregségi nyugdíjra, hiszen már 2006-ban rendelkezett 40 év szolgálati idővel? A nyugdíj-biztosítási szervek állásfoglalása szerint az igénylő nyugdíjkorhatára a 63. életéve.
Részlet a válaszából: […] ...kapott információ, amely szerintaz érintett nyugdíjkorhatára a 63. életéve, az irányadó öregséginyugdíjkorhatárt kell érteni, vagy az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárt.Előbbi esetben az érintett 1953-ban született, az utóbbi esetben pedig 1959-benvagy azt követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése

Kérdés: Elmehet-e az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt 10 hónappal nyugdíjba egy 1951-ben született személy, ha rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és egy összegben előre kifizeti a járulékait?
Részlet a válaszából: […] ...előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárának a betöltéseelőtt még abban az esetben sincs lehetőség a nyugellátást kérni, ha az igénylőegy összegben kifizetné a járulékokat. Ennek az az indoka, ahogy az előrehozottöregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Nyugdíjazással kapcsolatos változások

Kérdés: Melyek az öregségi és az előrehozott öregségi nyugdíjakkal kapcsolatos jogszabályok legfontosabb változásai? Mikortól lépnek életbe ezek a változások, és érvényesek lesznek-e visszamenőlegesen is?
Részlet a válaszából: […] ...személyi kör csökkentett összegű előrehozottöregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha legalább 37 év szolgálati időt szerzett,és az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsághoz szükséges egyébfeltételeknek megfelel. A nyugellátás összegét a szükséges 40...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.

1948-ban született férfi előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1948. február 25-én született, 41 év munkaviszonnyal rendelkező férfi? Amennyiben igen, van-e lehetőség arra, hogy továbbra is jelenlegi foglalkoztatójánál dolgozzon? Származik-e valamilyen hátránya az előrehozott öregségi nyugdíjazás miatt?
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 9. §-a értelmében a 62. életév betöltésétmegelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a férfi, aki - 60. életévét betöltötte és- rendelkezik legalább 38 év szolgálati idővel és- biztosítással járó jogviszonyban nem áll.A kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Munkaviszony megszüntetése előrehozott öregségi nyugdíj miatt

Kérdés: Kötelezhető-e nyugdíjba vonulásra az a munkavállaló, aki 2008. augusztus 9-én töltötte be az 57. évét, szolgálati ideje a születésnapján a nyugdíj-biztosítási igazgatóság megállapítása alapján 39 év 8 nap, de egyelőre nem kívánja igényelni az ellátást? Ha még ez év decemberében visszamenőlegesen kérné a nyugdíjának megállapítását 2008. augusztus 9-től, megteheti-e? Amennyiben kötelezik a nyugdíjba vonulásra a munkavállalót, jogosult lesz-e végkielégítésre?
Részlet a válaszából: […] ...a foglalkoztatott, aki az előrehozott öregségi nyugdíjhozszükséges feltételeket megszerezte, nem köteles nyugdíjba vonulni, megtehetiezt a reá irányadó öregségi korhatár betöltését követően is. 2008-ban azonban a nyugdíj megállapításának többek közöttfeltétele az is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

1951-ben született nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e 2008. évben előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1951-ben született nő, aki heti 36 órát meghaladó munkaviszony mellett evás egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 2008. január 1-jétől hatályos szabályai szerintelőrehozott öregségi nyugdíjra az a nő jogosult, aki rendelkezik legalább 38 évszolgálati idővel, betöltötte az 57. életévét, valamint biztosításijogviszonyban nem áll. Az előrehozott öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.
1
2
3
5