Munkaruha

Kérdés: Milyen törvények szabályozzák a munkaruha juttatásának feltételeit? Valóban nem fizethető semmilyen munkaruha adómentesen az adminisztratív alkalmazottaknak? Melyek az adóköteles és melyek az adómentes munkaruhák? Milyen adókat kell megfizetni a juttatások után, milyen tartalmú számlák számolhatók el költségként, illetve milyen módon kell nyilvántartani ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 7. § (1) bekezdése értelmében a jövedelemkiszámításánál nem kell figyelembe venni – többek között – azt a bevételt,amely a törvény 1. számú melléklete szerint adómentes, vagy más törvényrendelkezése alapján személyijövedelemadó-kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók pihenőnapja

Kérdés: Hogyan kell kiadni a pihenőnapokat egy építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó, hathavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónál, ha az Mt. szerint havonta egy vasárnapot kell kiadni, a kollektív szerződés szerint pedig kettőt? Kiadhatóak-e a kereten belül összevontan a pihenőnapok úgy, hogy a kötelező vasárnapot megkapja a dolgozó, a többi napon viszont folyamatosan dolgozik? Kell-e valamilyen pótlékot fizetni a hétvégi munkavégzések esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató az építőipari ágazati kollektív szerződésalapján alkalmazza a hathavi munkaidőkeretet.A főszabály szerint a munkavállalót heti két pihenőnapilleti meg, melyből az egyiknek vasárnapra kell esnie. A heti két pihenőnapkiadásának szabályától csak abban az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Kiterjesztett hatályú kollektív szerződés

Kérdés: Hivatkozhat-e munkaügyi ellenőrzés az Mt. I-IV. munkaügyi kapcsolatok fejezetére és annak kiterjesztésére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által abban az esetben, ha az illető gazdasági társaságnál nincs szakszervezet? Helyesen alkalmazza-e egy szakszervezettel nem rendelkező 15 fős építőipari cég az Mt. harmadik része alatti, munkaviszonyra vonatkozó fejezeteket?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szabályozza az ún. kiterjesztett hatályú kollektívszerződések intézményét [Mt. 34. § (1) bek.]. E szerint a kollektív szerződésegészének vagy egyes részeinek hatályát a gazdasági miniszter – a felekegyüttes kérelmének megfelelően, a kiterjesztéssel érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

"Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás"

Kérdés: A közelmúltban megjelent a 3. számú Munkaügyi Közlönyben az építőipari cégekre vonatkozóan "Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás" (ÉÁKSZ), amelyet tudomásunk szerint a munkaügyi miniszter minden építőipari tevékenységet folytató szervezetre kötelező jelleggel kiterjesztett, akár aláírta a megállapodást, akár nem, a havi minimális személyi alapbérre, ami különböző munkakörönként jelentős bér- és járuléknövekedést von maga után. Valóban minden építőipari cégnek kötelező-e a megállapodás betartása, és milyen határidővel? Hogyan kell a helyzetet megítélni annál a vállalkozásnál, amelynek főtevékenysége ugyan beleesik a felsorolásba, de hosszú ideje nem a főtevékenységet végzi, hanem az egyéb tevékenységi körből mást? Hogyan kell állást foglalni abban az esetben, amikor a főtevékenység mérnöki tevékenység, tervezés, tanácsadás, ugyanakkor a cég egyéb tevékenységei között építőipari is szerepel, és azokat is végzi? Hogyan kell eljárni a tagok esetében (kft., bt.), akik egyben vezető tisztségviselők is, és személyes közreműködés alapján vesznek ki a minimálbérnek megfelelő összegű jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 30. §-ában foglalt rendelkezések értelmében akollektív szerződés szabályozhatja egyrészről a munkaviszonyból származójogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésénekmódját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét, másrészt a kollektív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 25.