Átalányadózó egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Módosítani kell visszamenőlegesen az átalányadó alapját annak az egyéni vállalkozónak, akinek 2017. október hónapban lesz meg a 40 év jogosultsági ideje, és élni is szeretne a nyugdíjjogosultságával, így nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytató átalányadózó egyéni vállalkozóként a költséghányada 40 helyett 25 százalék lesz? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja ez a nyugdíja összegét, hiszen magasabb lesz az átalányadó alapja, és önellenőrzés után - többek között - nyugdíjjárulékot is be kell még fizetnie?
Részlet a válaszából: […] Az átalányadó alapja és az egyéni vállalkozó társadalombiztosítási kötelezettségei között valóban szoros kapcsolat van, hisz a biztosított, többes jogviszonyban nem álló vállalkozó a - minimális adó- és járulékfizetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

1953-ban született személy

Kérdés: Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozását egy 1953-ban született személynek, aki 2016. november hónapban nyugdíjba kíván vonulni? Folytathatja a vállalkozási tevékenységet nyugdíjasként, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíj megállapítására akkor kerülhet sor, ha az igénylő rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz minimálisan megkívánt húsz, a résznyugdíjhoz tizenöt év szolgálati idővel, és nem áll biztosítási jogviszonyban....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Kisadózó vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Igénybe veheti a nyugdíjat az a kisadózó vállalkozó, aki 2016. január 6-án fogja betölteni a nyugdíjkorhatárt, de a törvény szerint január hónapra még meg kell fizetnie az 50 ezer forint összegű tételes adót, ami lényegében azt jelenti, hogy a hónap folyamán még biztosított lesz?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv. 8. §-ának (4) bekezdése értelmében a bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Nyugdíjigényt benyújtott egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Kiegészítő tevékenységet folytatóként vagy főállásúként kell megfizetnie a járulékokat annak az egyéni vállalkozónak, aki 2015. május 10-ével megigényelte a nyugdíjat a 40 éves jogosultsági idejére tekintettel, de az ellátásról szóló határozatot még nem kapta meg?
Részlet a válaszából: […] Sajnos erre a kérdésre vonatkozóan a jogszabályok nem tartalmaznak egyértelmű rendelkezést.A kérdésben vázolt esetben talán a legbiztonságosabb megoldás, ha az igénylő továbbra is főállású biztosított egyéni vállalkozóként fizeti meg a havi (minimális) járulékokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Szolgálati idő elismerése járuléktartozás esetén

Kérdés: Akadálya lehet egy egyéni vállalkozó nő kedvezményes nyugdíjba vonulásának, hogy az utóbbi két évben jelentős adó- és járuléktartozást halmozott fel?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 38. §-ának (2) bekezdése értelmében szolgálati időként nem lehet figyelembe venni az egyéni vállalkozói jogviszonynak azt az időtartamát, melyre vonatkozóan a vállalkozónak- 2011. december 31-éig nyugdíjjárulék- vagy nyugdíjbiztosításijárulék-, illetve- 2012....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Hogyan kell a jogviszonyt és a járulékokat rendezni a visszamenőleges időpontra abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nyugdíját visszamenőlegesen a tárgyévet megelőző évi időpontra állapítják meg?
Részlet a válaszából: […] Előfordul, hogy az egyéni vállalkozó számára a tárgyévetmegelőző időpontra (visszamenőlegesen) kerül sor nyugdíj megállapításra, hiszena nyugdíjjogosultságnak nem feltétele a vállalkozás megszüntetése.A nyugdíj megállapítása napjától viszont az egyénivállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.