tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott egyéni vállalkozó nyugdíjazása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Átalányadózó egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Módosítani kell visszamenőlegesen az átalányadó alapját annak az egyéni vállalkozónak, akinek 2017. október hónapban lesz meg a 40 év jogosultsági ideje, és élni is szeretne a nyugdíjjogosultságával, így nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytató átalányadózó egyéni vállalkozóként a költséghányada 40 helyett 25 százalék lesz? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja ez a nyugdíja összegét, hiszen magasabb lesz az átalányadó alapja, és önellenőrzés után - többek között - nyugdíjjárulékot is be kell még fizetnie?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet folytatóként az átalányadó-alap szolgál a nyugdíjjárulék alapjául.Az Szja-tv. 53. §-a (5) bekezdésének első mondata valóban általános szabály szerint állapítja meg, hogy abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége év közben oly módon változik, hogy a korábban alkalmazott költséghányad már nem illeti meg, a változás időpontjában az év első napjára visszamenőlegesen át kell térnie a tevékenységének megfelelő alacsonyabb költséghányad alkalmazására.Ugyanakkor ugyanezen bekezdés második mondata szerint: "Amely adóévben az egyéni vállalkozó az adóév egy részében kiegészítő tevékenységet folytatónak is minősül, az adóévi összes bevételére az (1) bekezdés rendelkezését" - tehát jelen esetben a 40 százalékos költséghányadot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5556

2. találat: 1953-ban született személy

Kérdés: Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozását egy 1953-ban született személynek, aki 2016. november hónapban nyugdíjba kíván vonulni? Folytathatja a vállalkozási tevékenységet nyugdíjasként, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonát, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik.Az öregségi nyugdíj megállapítása szempontjából ugyancsak biztosítási jogviszonyban álló személynek tekinthető a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen működik közre, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében, tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot.A fentiek mellett az öregségi nyugdíj megállapítását kizárja, ha a kérelmező díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végez, feltéve hogy e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetve naptári napokra ennek harmincadrészét.Az öregségi teljes, illetve résznyugdíj megállapítása során az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó vállalkozási jogviszonya is biztosítási jogviszonynak számít, azonban a vállalkozói jogviszonyt az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében nem kell megszüntetni, hiszen az a nyugdíj megállapításától kiegészítő tevékenységű egyéni, illetve társas vállalkozói jogviszonnyá válik, és mint ilyen nem zárja ki a nyugdíj megállapítását.Biztosítási jogviszony a nyugdíj megállapítását követően is létesíthető. Amennyiben a munkát vállaló nyugdíjas még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárát (ez kizárólag nők esetében, a nők kedvezményes nyugdíjazása esetén jöhet szóba), a nyugellátás szüneteltetésének elkerülése érdekében két dologra, a jövedelem nagyságára, valamint a létesített jogviszony jellegére kell figyelnie. Ugyanis ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött nyugdíjas a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Amennyiben a keretösszeg átlépésére decemberben kerül, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni. Az éves keretösszeg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5219

3. találat: Kisadózó vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Igénybe veheti a nyugdíjat az a kisadózó vállalkozó, aki 2016. január 6-án fogja betölteni a nyugdíjkorhatárt, de a törvény szerint január hónapra még meg kell fizetnie az 50 ezer forint összegű tételes adót, ami lényegében azt jelenti, hogy a hónap folyamán még biztosított lesz?
Részlet a válaszból: […]napján főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mértéke 50 ezer forint. Ez a szabály azonban csak a fizetési kötelezettségre vonatkozik, de nem érinti a biztosítotti jogállását. Azzal a nappal kezdődően, amellyel megállapításra kerül az öregségi nyugdíj, a kisadózó nem főállásúnak tekintendő, és megszűnik a biztosítási kötelezettsége. Ez az oka, hogy a vállalkozói jogviszonyát nem kell megszüntetnie a nyugdíjazás érdekében, hiszen a biztosítási kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4926

4. találat: Nyugdíjigényt benyújtott egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Kiegészítő tevékenységet folytatóként vagy főállásúként kell megfizetnie a járulékokat annak az egyéni vállalkozónak, aki 2015. május 10-ével megigényelte a nyugdíjat a 40 éves jogosultsági idejére tekintettel, de az ellátásról szóló határozatot még nem kapta meg?
Részlet a válaszból: […]meg a havi (minimális) járulékokat mindaddig, amíg a nyugdíjhatározatot kézhez nem kapja. Ennek birtokában aztán visszamenőleg önellenőrzéssel rendezheti az egyéni járulék és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a többletként bevallott és befizetett adót és járulékot.A másik, egyszerűbb - és némileg kockázatosabb - megoldás, ha a nyugdíjigényben megjelölt naptól máris kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozóként fizet járulékot. Ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4775

5. találat: Szolgálati idő elismerése járuléktartozás esetén

Kérdés: Akadálya lehet egy egyéni vállalkozó nő kedvezményes nyugdíjba vonulásának, hogy az utóbbi két évben jelentős adó- és járuléktartozást halmozott fel?
Részlet a válaszból: […]január 1-jétől nyugdíjjárulék-tartozása van.Mindehhez a Tny-tv. R. 55. §-a annyit fűz, hogy e szakasz alkalmazásánál a NAV által közölt nyug­­díj- vagy nyugdíjbiztosításijárulék-tartozást kell fi­gyelembe venni, de az ehhez kapcsolódó bírság vagy egyéb tartozás e tekintetben nem minősül tartozásnak.A szolgálati idő elismerésének tehát az a feltétele, hogy az említett két adónemben (125-ös adónemkód) az érintettnek ne legyen elmaradása. A más adónemben fennálló tartozás a nyugellátásra való jogosultságot nem befolyásolja.Abban az esetben, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4548

6. találat: Egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Hogyan kell a jogviszonyt és a járulékokat rendezni a visszamenőleges időpontra abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nyugdíját visszamenőlegesen a tárgyévet megelőző évi időpontra állapítják meg?
Részlet a válaszból: […]nyugdíj megállapítása napjától viszont az egyéni vállalkozó "főfoglalkozású" státusza kiegészítő tevékenységet folytatóvá változik, és ennek megfelelően módosulnak kötelezettségei is. Így visszamenőlegesen megszűnik minimumjárulék-fizetési kötelezettsége, illetve esetleges kivétje után is mindössze csak a 10 százalékos nyugdíjjárulékot kell megfizetnie. Ezzel szemben terheli a havi 5100 (tavaly 4950) forintos egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3419