Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra elhunyt házastársa után egy öregségi nyugdíjban részesülő személy? Folyósítható együtt a két ellátás? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelni az özvegyi nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] ...özvegyi nyugdíj annak állapítható meg, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (házastárs) öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. A házastárs halálának időpontjától az özvegynek ideiglenes özvegyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Jogszerű az otthonfelújítási kérelem elutasítása abban az esetben, ha a kérelmező passzív jogon részesül gyermekgondozási díjban? A kérelmező úgy vélte, hogy a GYED időszaka alatt fennáll a biztosítási jogviszonya, majd az erre vonatkozó elutasítás után azzal érvelt, hogy ismételt kérelmet nem kell előterjesztenie, és immár nem a feltételezett biztosítási jogviszonya, hanem a részére megállapított gyermekgondozási díj alapján kérte a támogatás odaítélését. Álláspontját a kérelem elbírálására jogosult Magyar Államkincstár nem osztotta, és ismét elutasította a kérelmet.
Részlet a válaszából: […] ...igényelhető.Megoldást jelenthet, ha az érintett személy együttes igénylőként nyújtja be a támogatási kérelmet, és a házastársa, élettársa megfelel a biztosítottak feltételeinek, mert az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak csak közösen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után

Kérdés: Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel élet-vitelszerűen együtt él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet főállású anyaságra az a szülő, aki élettársával 3 gyermeket nevel, akik közül egy közös, egy-egy gyermek pedig a pár korábbi kapcsolataiból született?
Részlet a válaszából: […] ...háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettárs-ként legalább egy éve szerepel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Hazautazás költsége

Kérdés: Köteles megtéríteni a budapesti székhelyű munkáltató a munkavállaló hazautazási költségeit a leadott utazási jegyek ellenében abban az esetben, ha állandó lakcíme egy távoli határ menti városban van, de egyébként Budapesten él élettársával, akivel egy közös gyermeket is nevelnek? A munkavállaló így havonta több 10 ezer forintos utazási költséget kap, de a munkáltató feltételezése szerint visszaélésről van szó.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése rögzíti, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.Az e körbe tartozó költségek egyike a munkába járás, illetve a hazautazás költsége. Az erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása

Kérdés: Igényelheti a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását egy közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy?
Részlet a válaszából: […] ...a feltételek fennállása esetében megoldást jelenthet, ha együttes igénylőként nyújtja be a támogatási kérelmet, és a házastársa, élettársa megfelel a biztosítottak különös feltételeinek. Az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Családi pótlék külföldre költözés esetén

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a családi pótlékkal kapcsolatban annak a családnak, akik előreláthatóan huzamosabb időre külföldre költöznek, vagy magyar állampolgárként továbbra is jogosultak lesznek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...abban az esetben is, ha a tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy vagy vele együtt élő házastársa, élettársa részére a Cst. alapján ellátásra jogosító gyermek után jogszabály alapján a tartós külszolgálatra vagy tartós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Árvaellátás

Kérdés: Mikor jár az árvaellátás, és milyen méltányossági lehetőségek vannak a folyósítása során?
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 54. §-ának (1) bekezdése alapján árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásában közösen nevelt gyermeket is -, akinek a szülője nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Családi pótlék összegének csökkentése

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy lecsökkentik a családi pótlék összegét? Hogyan fellebbezhet a jogosult, ha nem kapott semmilyen értesítést a csökkentésről, és nem ért egyet a döntéssel?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermekét, vagy sem. Egyedülállónak minősül a jogosult, ha nőtlen, hajadon, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, és nincs élettársa. Ezenkívül egyedülállónak minősül a szülő és a gyám, ha saját maga vagy a házastársa aktív korúak ellátására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Családi kedvezmény élettársak esetén

Kérdés: Jogosult lehet a családi pótlékra, és így a családi kedvezmény igénybevételére az apa is abban az esetben, ha élettársával és közös gyermekükkel egy háztartásban élnek, és a családi pótlékot az anya kapja? Az anya és a gyermek bejelentett lakcíme azonos azzal, ahol életvitelszerűen élnek együtt hárman, de az apa lakcímkártyáján egy másik cím szerepel.
Részlet a válaszából: […] ...hanem az életvitelszerű együttéléshez köti. Így ha a vér szerinti szülők egy háztartásban, de nem házastárs-ként, hanem élettársakként nevelik a gyermeküket, mindketten jogosultak a családi pótlékra, melyet közös nyilatkozatuk alapján egyikőjük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.
1
2
3
21