Időskorúak járadékában részesülő munkavállaló

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot vonni egy kft. újonnan belépett munkavállalójától abban az esetben, ha időskorúak járadékában részesül?
Részlet a válaszából: […] ...annak a személynek állapítja meg, akia) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Dédunoka ápolási díja

Kérdés: Jogosult lehet fizetés nélküli szabadságra, illetve ápolási díjra a dédunoka, ha dédnagymamája folyamatos ápolását ő végzi?
Részlet a válaszából: […] ...ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Nevelőszülő házastársának pótszabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha csak a saját gyermekre tekintettel számol pótszabadságot annak a munkavállalónak, akinek a felesége nevelőszülő, elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, és ezután a nevelőszülői hálózat gyermekeket helyezett ki a családhoz? A házaspárnak egy közös gyermeke van, aki után a munkáltató megadta a két nap pótszabadságot, a dolgozó véleménye szerint azonban a nevelt gyermekek utáni szabadság is megilleti.
Részlet a válaszából: […] ...háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Meddig jár az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] ...kerülhet megállapításra. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy özvegyi nyugdíjat nem kaphat minden özvegy (házastárs, bejegyzett élettárs, elvált házastárs, élettárs), csak akkor, ha az elhunyt öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Nagykorú gyámolt gyermek

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülnie a nagykorúságot elért gyámolt gyermek esetében ahhoz, hogy beszámítson az iskoláztatási támogatás összegébe, amelyet a gyámszülő a vér szerinti gyermekei után kap?
Részlet a válaszából: […] ...gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van. Jogosult az ellátásra a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a szülővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Járhat óvodába a legkisebb, 3. életévét betöltött gyermek abban az esetben, ha az anya három gyermekére tekintettel gyermeknevelési támogatásban részesül? A másik két gyermek 5, illetve 15 éves.
Részlet a válaszából: […] ...például vér szerinti szülő, gyám vagy szülővel együtt élő házastárs. Meg kell adnia a saját és - amennyiben van - házastársa/élettársa személyes adatait, továbbá a lakcímét is, és nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy keresőtevékenységet folytatnak-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Özvegyi nyugdíj és árvaellátás

Kérdés: Jogosult lesz árvaellátásra a mostohagyermek abban az esetben, ha a mostohaapja két héttel azután halt meg, hogy összeházasodott a gyermek édesanyjával, és egy háztartásba költöztek? A házasságkötés előtt a 12 éves mostohagyermek az édesapjával lakott. Jogosult lesz állandó özvegyi nyugdíjra az anya, ha van egy elhunyttal közös gyermeke is, aki jelenleg 3 éves?
Részlet a válaszából: […] ...az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők által egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is -, akinek a szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagya) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Meddig jogosult gyermeke után családi pótlékra a szülő? Mi az oka annak, hogy megszüntették a folyósítást, annak ellenére, hogy a gyermek még iskolába jár?
Részlet a válaszából: […] ...nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.Szintén jogosult a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Jogosult lehet özvegyi nyugdíjra az elvált feleség a volt férje halála esetén? Ha igen, akkor hogyan kell igényelni az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs is kaphat. Az elvált, továbbá a házastársától külön élő személy részére az özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a házastársától annak haláláig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Külön élő szülő pótszabadsága

Kérdés: Jogosult lesz az évi 2 nap pótszabadságra az apa, vagy csak az arányos részre abban az esetben, ha az élettársától két éve külön költözött, és a közös gyermekük az édesanyjával maradt, de az anya előzetes letartóztatásba került, a közös gyermeket pedig az apánál helyezte el a gyámhivatal 2022. október 26-tól?
Részlet a válaszából: […] ...háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettárs-ként legalább egy éve szerepel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
1
2
3
22