Élettársak családi pótléka

Kérdés: Miért nem jogosultak egymás gyermekei után családi pótlékra az élettársak, akik már több éve együtt élnek, és közösen összesen 4 gyerme­ket nevelnek, annak ellenére, hogy ismerőseik között vannak olyanok, akik jogosultak az ellátásra egymás gyermekei után is?
Részlet a válaszából: […] ...és folyósítására. Mint a felsorolásból is kitűnik, a jogszabály jelen állás szerint megkülönbözteti a házasságban élőket az élettársi kapcsolatban élőktől. Amíg a házasok a saját, vér szerinti gyermek mellett a házastárs vér szerinti gyermeke után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

Családi kedvezmény igénybevétele élettársak esetén

Kérdés: Jogosult-e a 206 250 forint összegű családi kedvezmény igénybevételére egy azonos lakcímen élettársi közösségben élő pár férfi tagja, ha három gyermeket nevelnek, amelyből kettő az édesanyáé, egy pedig közös? A munkáltató elutasította az apa kérelmét azzal a hivatkozással, hogy ő csak a saját gyermeke után jogosult a 62 500 forintos kedvezményre.
Részlet a válaszából: […] ...§-ának (1) bekezdésealapján az adóbevallásban vagy munkáltatói adóbevallásban a kedvezményrejogosult szülő a családi kedvezményt élettársával megoszthatja, feltéve hogy agyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát az élettársak egyike sem vesziigénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Élettárs részére biztosított üdülési szolgáltatás

Kérdés: Béren kívüli juttatásnak minősül-e a nyújtott üdülési szolgáltatás abban az esetben, ha a munkavállaló nem a házastársával, hanem az élettársával pihen a munkáltató tulajdonában lévő üdülőben?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatottjövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladórész".Az élettárs és más családhoz tartozó személyek részérenyújtott üdülési szolgáltatás akkor minősül béren kívüli juttatásnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

Élettárs családi pótléka

Kérdés: Igényelhetik-e az élettársak egymás gyermekei után a családi pótlékot abban az esetben, ha bejelentik kapcsolatukat? Mi ennek a módja?
Részlet a válaszából: […] ...ellentmondást kell tisztáznunk levélírónk kérdése és afel nem tett ezernyi kérdés körül, melyek az élettársi kapcsolatból adódóankeletkeznek, keletkeztek. A Cst. egy egészen kicsit előnyösen különbözteti megazokat a családokat, melyekben nem élettársi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Élettárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Megállapítható-e özvegyi nyugdíj élettársi kapcsolat bejegyzése nélkül, illetve elegendő-e az azonos lakcímre történő bejelentés az ellátáshoz? Az egyik fél csak tartózkodási helyként jelentette be a címet.
Részlet a válaszából: […] ...Tny-tv. 45. § (1) bekezdés értelmében özvegyi nyugdíjat aházastárs, elvált házastárs és az élettárs kaphat.Élettárs jogán az özvegyi nyugdíj kizárólag abban az esetbenállapítható meg, ha a felek egy év óta megszakítás nélkül együtt éltek, ésgyermekük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Élettárs pótszabadsága

Kérdés: Jogosult-e az élettárs az Mt. 132. § (2) bekezdésében meghatározott pótszabadságra, vagy mindenki csak a saját gyermeke után igényelheti?
Részlet a válaszából: […] ...élettársi kapcsolat fogalmát a Ptk. 685/A. §-a határozzameg. Eszerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagybejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi ésgazdasági közösségben (életközösségben) együtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Családi adókedvezmény és családi pótlék élettársak esetében

Kérdés: Jogosult lesz-e az apa mind az 5 gyermek után a családi adókedvezményre azoknak az együtt élő élettársaknak az esetében, akik 5 gyermeket nevelnek, az anyának mind az 5 sajátja, ebből 2 közös élettársával? 2009 szeptemberétől milyen arányban kell adóterhet nem viselő járandóságként a jövedelembe beszámítani a családi pótlék összegét az anyánál és az apánál?
Részlet a válaszából: […] ...akihez a gyermeket ideigleneshatállyal elhelyezték. Egyetlen szóval sem említik azt a személyt jogosultként,aki a szülővel együtt élő élettárs. Magyarul a levélíró úgy gondolja - bizonyosoldalról nézve teljesen jogosan -, hogyha a családi pótlékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

Élettársak családi adókedvezménye

Kérdés: Megoszthatja-e a jogosult az adóév végén a családi kedvezményt a vele közös háztartásban élő élettársával abban az esetben, ha 1 közös gyermekük van, valamint velük él a feleség előző házasságából született 2 gyermek is? A gyermeket egyedül nevelők magasabb összegű családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe, az adóelszámolásnál erről nyilatkoznak, valamint egymás adóazonosító jelét is feltüntetik a bevallásban.
Részlet a válaszából: […] ...kedvezményezett eltartott után egyszeresen érvényesíthető, azonban ajogosult a vele közös háztartásban élő házastársával, élettársával - amennyibena gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát az élettársak egyike sem vesziigénybe - az adóév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.

Családi kedvezmény megosztása élettársak esetén

Kérdés: Igénybe veheti-e a családi kedvezményt a szülő élettársa abban az esetben, ha az előző házasságából született gyermeket közösen nevelik?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen érvényesíthető, azonban a jogosult a vele közös háztartásban élő házastársával, élettársával - amennyiben a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe - az adóév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Élettárs gyermekápolási táppénze

Kérdés: Igényelhet-e gyermekápolási táppénzt az élettárs, és ha igen, milyen igazolásokat, nyilatkozatokat kell benyújtania?
Részlet a válaszából: […] Természetesen igényelhet, ha a gyermeknek ő a szülője. Az Eb-tv. 44. § e) pontja értelmében keresőképtelen az a szülő, nevelőszülő és helyettes szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja.A gyermekápolási táppénzre vonatkozó igényét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 22.
1
2