Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Ki jogosult a családi pótlékra abban az esetben, ha a gyermeket a bíróság az apának ítélte, azonban ennek ellenére jelenleg az anya háztartásában él, aki nem kíván eleget tenni a bírósági ítéletben foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] ...háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a szülővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkaidő

Kérdés:

Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?

Részlet a válaszából: […] ...egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Özvegy részére járó ellátás

Kérdés: Kaphatja a saját nyugdíja helyett az elhunyt férje magasabb nyugdíját az özvegy, tekintettel arra, hogy a nyugdíja nagyon alacsony, abból nem tud megélni?
Részlet a válaszából: […] ...özvegyi nyugdíj címén, ha az özvegyi nyugdíjra való jogosultság fennáll. Ideiglenes özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat, amennyiben az elhunyt (jogszerző) öregségi nyugdíjban, korhatár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Családi pótlék megosztása

Kérdés: Hogyan változtak a családi pótlék megosztására vonatkozó feltételek a gyermeküket felváltva gondozó elvált szülők esetében? Továbbra is kaphatja ugyanazokkal a feltételekkel az ellátást az anya?
Részlet a válaszából: […] ...él életvitelszerűen, továbbra is bármelyik szülője kérelmezheti a családi pótlékot utána, abban az esetben is, ha a gyermek az élettársa saját gyermeke. Ilyen esetben lehet szó a családi pótlék bármely változatáról, az iskoláztatási támogatásról vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Időskorúak járadékában részesülő munkavállaló

Kérdés:

Kell társadalombiztosítási járulékot vonni egy kft. újonnan belépett munkavállalójától abban az esetben, ha időskorúak járadékában részesül?

Részlet a válaszából: […] ...annak a személynek állapítja meg, akia) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Dédunoka ápolási díja

Kérdés: Jogosult lehet fizetés nélküli szabadságra, illetve ápolási díjra a dédunoka, ha dédnagymamája folyamatos ápolását ő végzi?
Részlet a válaszából: […] ...ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Nevelőszülő házastársának pótszabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha csak a saját gyermekre tekintettel számol pótszabadságot annak a munkavállalónak, akinek a felesége nevelőszülő, elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, és ezután a nevelőszülői hálózat gyermekeket helyezett ki a családhoz? A házaspárnak egy közös gyermeke van, aki után a munkáltató megadta a két nap pótszabadságot, a dolgozó véleménye szerint azonban a nevelt gyermekek utáni szabadság is megilleti.
Részlet a válaszából: […] ...háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Meddig jár az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] ...kerülhet megállapításra. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy özvegyi nyugdíjat nem kaphat minden özvegy (házastárs, bejegyzett élettárs, elvált házastárs, élettárs), csak akkor, ha az elhunyt öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Nagykorú gyámolt gyermek

Kérdés:

Milyen feltételeknek kell teljesülnie a nagykorúságot elért gyámolt gyermek esetében ahhoz, hogy beszámítson az iskoláztatási támogatás összegébe, amelyet a gyámszülő a vér szerinti gyermekei után kap?

Részlet a válaszából: […] ...gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van. Jogosult az ellátásra a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a szülővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Gyermeknevelési támogatás

Kérdés:

Járhat óvodába a legkisebb, 3. életévét betöltött gyermek abban az esetben, ha az anya három gyermekére tekintettel gyermeknevelési támogatásban részesül? A másik két gyermek 5, illetve 15 éves.

Részlet a válaszából: […] ...például vér szerinti szülő, gyám vagy szülővel együtt élő házastárs. Meg kell adnia a saját és – amennyiben van – házastársa/élettársa személyes adatait, továbbá a lakcímét is, és nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy keresőtevékenységet folytatnak-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.
1
2
3
23