Életbiztosítás személyi jövedelemadója

Kérdés: Hogyan kell teljesíteni a személyijövedelemadó-fizetési kötelezettséget egy kft. által a társaság tulajdonos-ügyvezetőjére kötött biztosítások esetében abban az esetben, ha az egyik - teljes életre szóló, baleseti kiegészítőket tartalmazó biztosítás - kedvezményezettje a kft., a másik - kockázati életbiztosítás - kedvezményezettje pedig a biztosított magánszemély?
Részlet a válaszából: […] Az egyik esetben a díjfizető és a szolgáltatásra jogosult kedvezményezett is a kifizető, a biztosított a magánszemély. A másik esetben a biztosítási díjat a kifizető fizeti, a magánszemély a biztosított, és a biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje is a magánszemély.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Beltag javára kötött biztosítás

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségek merültek fel 2019. január 1. után egy kisvállalatiadó-alany betéti társaságnál abban az esetben, ha az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban, azaz kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóként ellátó nyugdíjas beltag kedvezményezettre több mint 10 éve kötöttek egy "Aranyszárny Clavis" rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítást, amelynek díjait a társaság fizeti?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől minden más személy, például munkáltató, kifizető által a magánszemély javára kötött és e más személy által fizetett díjú biztosításának díja a magánszemély jogcím szerinti jövedelme, kivéve, ha a biztosító szolgáltatására a díjfizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Többes jogviszony az Európai Unióban

Kérdés: Létesíthet két teljes munkaidős állást egy időben az Európai Unió két különböző államában egy magyar állampolgárságú magánszemély? Ha igen, akkor milyen feltételekkel köthető meg a két szerződés, ha az egyik munkahely Ausztriában, a másik pedig Magyarországon van? Melyik tagállamban kell megfizetni a közterheket ebben az esetben? A munkavállaló mindkét munkahelyén munkaidőkeretben dolgozik, egyik héten 3 munkanapot Magyarországon, 2 napot Ausztriában, a másik héten pedig fordítva, az állandó lakóhelye Magyarországon van, de Ausztriában is rendelkezik ideiglenes lakcímmel.
Részlet a válaszából: […] ...kötődő természetben adott juttatásokat is (például: béren kívüli juttatások, lakás- és gépkocsihasználat, egészség- és életbiztosítások). A külföldön adózott jövedelmet Magyarországon az összevont adóalap részeként nem kell bevallani, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Méltányosság örökölt tartozás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki édesapja halála után megörökölte a szülei vidéki családi házát, ami megoldást jelenthetett volna jelenlegi nehéz élethelyzetében, de ügyvédje információi szerint az örökség erejéig felelnie kell egyéni vállalkozóként elhunyt szülője adótartozásaiért? Az örökös egyedül neveli 2 kiskorú gyermekét, és folyamatosan halmozódó banki tartozása miatt hamarosan el kell hagynia a lakását, amelynek értéke nagyjából fedezni fogja a bank követelését, az elhunyt édesapa viszont nagy összegű adó- és járuléktartozást halmozott fel, amelyet megállapodás alapján havonta törlesztett. Az örökölt ingatlan egy kis faluban található, eladása szinte lehetetlen, az örökös semmilyen egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...számlák, közös költségek, lakásbiztosítás, albérleti díj), a lakást terhelő hitel, valamint kizárólag az ahhoz kapcsolódó életbiztosítás havi törlesztőrészletét, a munkába járás költségeit, az egyéb kötelezettségek, tartozások összegét, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Nyugdíj-biztosítási szerződés

Kérdés: Köthet adókedvezményre jogosító nyugdíj-biztosítási szerződést az a nő, aki hat év múlva nyugdíjba mehet a 40 éves szabállyal, de az öregségi nyugdíjkorhatárt csak később éri el?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. §-ának 93. pontja alapján a nyugdíjbiztosítás olyan életbiztosítás, ahol a biztosítói teljesítés legfeljebb négy okból következik be: a biztosított halála, nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, az egészségi állapot legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Kockázati életbiztosítás díjának közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni 2011-ben a személyi jövedelemadót és az ehót a cafeteria-rendszerben már 3 éve szereplő "haláleseti kockázati életbiztosítás" díja után? A kifizető semmilyen megkötést nem tett ezzel a juttatással kapcsolatban, ezért több dolgozó is választotta ezt a cafeteriaelemek közül, tekintettel arra, hogy eddig adómentesen kaphatták.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja alapjánadómentes a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, abaleset-biztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szólóbetegségbiztosítás díja, valamint a kizárólag a díjat fizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a dolgozója nevére kötött életbiztosítás összege után?
Részlet a válaszából: […] ...pontja értelmében akkortekinthető a foglalkoztató által átvállalt biztosítási díj adómentes– a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, – a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló baleset- ésbetegségbiztosítás, valamint – a kizárólag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Béren kívüli juttatások

Kérdés: Pénzbeni, vagy természetbeni juttatásként érdemes-e jövedelmet juttatni 2010-től, tekintettel arra, hogy csökkent a személyi jövedelemadó, illetve megváltozott a természetbeni juttatások adózása is?
Részlet a válaszából: […] ...az internetköltség átvállalása, számítógép ingyenes használatbaadása, illetve a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, abaleset-biztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szólóbetegségbiztosítás díja. Ezek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Társas vállalkozó adómentes juttatásai

Kérdés: Lehet-e adómentesen önkéntes kölcsönös egészség-, illetve nyugdíjpénztáritagdíj-kiegészítést adni társas vállalkozónak? Milyen egyéb adómentes juttatások adhatóak a társas vállalkozók részére?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezik adóköteles jövedelme a személyesenközreműködő tagnak, ha olyan biztosítási szerződést köt a társaság, amelykockázati életbiztosítás, baleset-biztosítás, teljes és véglegesmunkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás. Köthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Munkavállaló javára kötött életbiztosítás

Kérdés: Elszámolható-e költségként a biztosítási díj, és adómentes juttatásnak tekinthető-e abban az esetben, ha egy cég alkalmazottjára teljes életre szóló, nyílt végű, kockázati életbiztosítást (teljes életre szóló befektetési alapokkal rendelkező életbiztosítás) kötött, melynek haláleseti kedvezményezettje a biztosított törvényes örököse? Később a szerződés átköthető, visszavásárolható stb. Milyen adókötelezettség keletkezik, ha a magánszemély a biztosításból esetileg vagy rendszeresen pénzt von ki?
Részlet a válaszából: […] ...szemben fennálló követelésként kell kimutatni. Adómentes jövedelem az Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.3.pontja alapján a kockázati életbiztosítás díja. Ha a tisztán kockázatiéletbiztosításban a biztosított a szerződő munkáltató helyébe lép, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.
1
2
3