tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott életbiztosítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a dolgozója nevére kötött életbiztosítás összege után?
Részlet a válaszból: […]valamint - a kizárólag a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás esetében. Az Szja-tv. 69. § (1) bekezdés k) pontja adóköteles természetbeni juttatásnak minősül a több magánszemély mint biztosítottak javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3095
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Munkavállaló javára kötött életbiztosítás

Kérdés: Elszámolható-e költségként a biztosítási díj, és adómentes juttatásnak tekinthető-e abban az esetben, ha egy cég alkalmazottjára teljes életre szóló, nyílt végű, kockázati életbiztosítást (teljes életre szóló befektetési alapokkal rendelkező életbiztosítás) kötött, melynek haláleseti kedvezményezettje a biztosított törvényes örököse? Később a szerződés átköthető, visszavásárolható stb. Milyen adókötelezettség keletkezik, ha a magánszemély a biztosításból esetileg vagy rendszeresen pénzt von ki?
Részlet a válaszból: […]adott biztosítási szerződés megkötésének időpontjától. A számviteli elszámolás során a társaságnak azt kell mérlegelni, hogy a kifizetett biztosítási díj azonnali és végleges vagyonvesztést jelent-e, vagy az számára olyan jogokat keletkeztet, amely révén a vagyonvesztés a biztosítási díj kifizetésével még nem, esetleg csak később következik be, vagy be sem következik. Költségként a biztosítási díj akkor számolható el, ha az a biztosítási díj kifizetésekor végleges vagyonvesztésnek minősül. Ennek megítélésekor vizsgálni kell, ki a kedvezményezett, van-e lehetőség díjtartalék terhére pénzt kivonni a biztosításból a biztosított hozzájárulása nélkül, vagy van-e lehetőség a szerződőnek a biztosítást visszavásárolni. Az említett konstrukcióban lehetőség van a szerződés visszavásárlására, ezt a szerződő megteheti, ezért a biztosítási díjnak a díjtartalékba kerülő része költségként nem számolható el, hanem azt a biztosítóval szemben fennálló követelésként kell kimutatni. Adómentes jövedelem az Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.3. pontja alapján a kockázati életbiztosítás díja. Ha a tisztán kockázati életbiztosításban a biztosított a szerződő munkáltató helyébe lép, akkor az adómentes biztosítási díj miatt adófizetési kötelezettség nem keletkezik. Ha a munkavállaló a biztosítást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2290

3. találat: Kft.-tag részére kötött életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik a társas vállalkozásnak és a magánszemélynek abban az esetben, ha a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő 25 százalékos tulajdonosa részére a cég életbiztosítást kötött, melynek a díjait folyamatosan fizeti? A tag a társaságból jövedelmet nem vesz fel. A biztosítás megkötésének az időpontjában a tag munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott volt a cégnél, de most másutt van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, így tagként működik közre.
Részlet a válaszból: […]díja. Ebben az esetben sem a társas vállalkozónak minősülő tagnak, sem pedig a társaságnak nem keletkezik fizetési kötelezettsége. Az adómentesség feltétele, hogy a biztosítás még részben sem tartalmazzon olyan biztosítási elemet, amely adókötelesnek minősül. Amennyiben a biztosítás nem adómentes, akkor adóköteles az Szja-tv. 3. § 50. pont alapján. Az adókötelezettségét - az Szja-tv. 2. § (6) bekezdését alkalmazva - a felek közt fennálló jogviszony alapján kell megállapítani. A munkaviszonyban álló magánszemély munkaviszonyból származó, de bérnek nem minősülő jövedelmet szerez, a társaság tagja pedig nem önálló tevékenységből származó összevont adóalapba tartozó jövedelemről. Az adóelőleg-fizetési kötelezettségre a társaságnak az Szja-tv. 47. § (9) bekezdése alapján hívja fel a (máshol munkaviszonyban álló) tagja figyelmét, akinek az adóelőleget a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetnie. Az adóköteles biztosítási díj után megilleti a magánszemély a biztosítások adókedvezménye az Szja-tv. 42. §-a alapján. Az adóköteles biztosítási díj után a társaságnak 29 százalék társadalombiztosítási járulékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 990

4. találat: Életbiztosítás díjának közterhei

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettsége keletkezik a társas vállalkozásnak és a magánszemélynek az alkalmazott, illetve a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tag részére kötött életbiztosítás díja után? A biztosítás fizetése negyedévente történik, 34 311 forint összegben.
Részlet a válaszból: […]Kockázati életbiztosításnak minősül a szerződés akkor, ha kizárólag halál esetén fizet, és más esemény - életkor elérése, szerződés lejárta stb. - nem váltja ki a biztosító fizetési kötelezettségét. Az adómentességnek nem megfelelő biztosítási díj adóköteles jövedelem, mégpedig az Szja-tv. 25. § (1) bekezdése alapján nem önálló tevékenységből származó jövedelem. A jövedelem után a magánszemélynek a díjfizetés időpontjában keletkezik adófizetési kötelezettsége. Az adóelőleget a kifizetőnek kell megállapítania, levonnia és megfizetnie. A Tao-tv. 3. számú mellékletének 8. pontja alapján költségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 704
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Életbiztosítás közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli az önkormányzati képviselők által kötött biztosítás díjának összegét, melyet a részükre megállapított tiszteletdíj terhére a polgármesteri hivatal minden hónapban átutal a biztosító részére, s a fennmaradó részt számfejtik?
Részlet a válaszból: […]amikor az érintett nem kizárólag a fent említett biztosítási esemény bekövetkezésekor részesül szolgáltatásban. Ebben az esetben a díj az érintett összevont adóalapját gyarapítja, nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. (Adó és Ellenőrzési Értesítő, 1992. évi 14. szám, 325. számú iránymutatás.) Így az átvállalt díj egyben járulékalapot is képez, amely után a 29 százalék társadalombiztosítási járulékot és az egyéni járulékokat is meg kell fizetni. (Amennyiben a kedvezményezett nem biztosított munkavállalója a cégnek, akkor 11 százalék egészségügyi hozzájárulás terheli.) Ezzel párhuzamosan a munkavállaló a törvényben meghatározott feltételek mellett igénybe veheti a 20 százalékos (maximum 100 ezer forint) személyijövedelemadó-kedvezményt e díj után. (Szja-tv. 42. §.) c) A harmadik csoportba olyan "vegyes" biztosítási szerződések tartoznak, amelyekben a kedvezményezett nincs megnevezve, tehát a biztosítás a mindenkori munkaügyi létszámra vonatkozik. Ez adóköteles természetbeni juttatásnak minősül [Szja-tv. 69. § (5) bekezdés c) pontja], a munkáltató 44 százalék személyi jövedelemadót és 29 százalék társadalombiztosítási járulékot - nem biztosítottja esetén 11 százalék egészségügyi hozzájárulást - fizet utána. d) És végül meg kell említenünk azt a biztosítási formát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 396
Kapcsolódó tárgyszavak: ,