Két gyermek után egyidejűleg járó ellátások

Kérdés:

Jogosult lehet CSED-re a második gyermek születése napjától az édesanya abban az esetben, ha a nagyobb gyermek után az apa vette igénybe a GYED-et a gyermek kétéves koráig? A dolgozó 2020. október 19-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke 2021. szeptember 28-án született, CSED-re nem volt jogosult, mivel nem rendelkezett a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idővel, ezért a szülés napjától táppénzben részesült, majd 2022. január 1-jén munkába állt. Tekintettel arra, hogy a dolgozó nem volt jogosult GYED-re sem, ezért az ellátást az apa vette igénybe a gyermek kétéves koráig. A dolgozónak 2023. május 24-én megszületett a második gyermeke, a szülés előtt 2023. február 13-tól veszélyeztetett várandósság címén táppénzben részesült, a szülés napjától CSED-et igényelt. Befolyásolja valamilyen módon a jogosultságot, hogy az apa az első gyermekkel még GYED-en van?

Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39. §-a taglalja, hogy az együtt élő szülők a háztartásukban élő gyermek, gyermekek után miként jogosultak táppénzre, CSED-re, GYED-re. Az ellátások közötti választásról akkor lehet csak szó, ha mindkét szülő jogosult az ellátásra. A hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Baleseti táppénzben részesülő munkavállaló CSED-e

Kérdés: Melyik ellátást kell folyósítani annak a munkavállalónak, aki jelenleg 2023. január 18-án történt üzemi balesete következtében baleseti táppénzben részesül, de időközben 2023. április 4-én megszületett a második gyermeke, akire tekintettel CSED-et igényelt? Folyósítható együtt a két ellátás? A munkavállaló 2021. március 23-án született első gyermekére tekintettel CSED-et kapott, amelynek lejárta után visszament dolgozni, a GYED-et az apa vette igénybe, aki a folyósítás mellett 2022. szeptember 1-jétől dolgozik is.
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben a munkavállaló a második gyermeke születésekor még az üzemi balesetből eredően keresőképtelen, a CSED-re és a baleseti táppénzre is jogosult, ezért az ellátások közül választhat. Két ellátást egyidejűleg nem lehet igénybe venni.A munkavállaló tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Ellátások két gyermek után

Kérdés: Folyósítható a CSED az édesanya részére abban az esetben, ha 2018. november 5-től veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen állományban volt, és táppénzt folyósított részére a kifizetőhely, majd 2019. február 26-án, a szülés várható időpontja (2019. április 10.) előtt, koraszülöttként világra jött a második gyermeke, így a szülés napjától igényelte az ellátást, amelynek a jogosultsági feltételeivel rendelkezik? A dolgozó első gyermeke 2017. augusztus 2-án született, a szülési szabadság időtartamára CSED-ben részesült, amelynek lejártát követően visszament dolgozni, így a GYED-et az apa kérelmezte, és a munkáltatójánál működő kifizetőhely folyósítja számára. Jogosultak a szülők egyidejűleg a két gyermek után járó ellátásra, vagy az egyiket meg kell szüntetni?
Részlet a válaszából: […] A második baba után az anya a csecsemőgondozási díjra való jogosultság feltételeivel rendelkezik, tehát nincs akadálya, hogy a jogosultsága megállapításra és folyósításra kerüljön. Nem volt probléma, hogy az apa részére gyermekgondozási díj, s az anya részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Ellátások két gyermek után

Kérdés: Kaphatja a továbbiakban az édesapa a GYED-et a jelenleg másfél éves első gyermek után abban az esetben, ha napokon belül megszületik a család második gyermeke, aki után az anya meg fogja igényelni a CSED-et? Van arra esetleg valamilyen előírás, hogy mindkét ellátást ugyanannak a szülőnek kell folyósítani?
Részlet a válaszából: […] A szülőt, szülőket a közös háztartásukban élő gyermekek után járó és egyidejűleg folyósítandó ellátásokról az Eb-tv. 39. §-a részletezi.A (3) bekezdésben foglaltak alapján, ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidejűleg jogosultak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Szülés GYES alatt

Kérdés: Jogosult lesz egyidejűleg a két gyermeke után járó ellátásra az az édesanya, aki 2014. április 24-től áll heti 40 órás munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, veszélyeztetett terhes volt 2014. szeptember 8-tól 2015. május 15-ig, első gyermeke 2015. május 16-án született, amely naptól 2015. október 30-ig CSED-et kapott, 2015. október 31-től 2017. május 16-ig GYED-ben részesül, utána GYES-t fog igényelni, a második gyermek születésének várható időpontja pedig 2017. június 6., és ebben az esetben is meg kívánja igényelni az egészségbiztosítási ellátásokat? Hogyan kell megállapítani az ellátási alapot, ha a munkavállaló foglalkoztatása teljesítménybérben történik, az első gyermek után járó CSED és GYED naptári napi összege 2353,53 forint volt, a második gyermek születésekor viszont a jogosultnak az irányadó időszakban nem lesz tényleges jövedelme, az ellátásra való jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének a harmincadrésze alapján megállapított napi ellátási összeg pedig lényegesen meghaladja a korábbi ellátási összegeket?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a második gyermek után járó CSED és GYED összegét vizsgálnánk, nézzük meg, hogy milyen összeg alapulvételével kerülhetett megállapításra 2015. május 16-tól az első gyermek után járó CSED.2014. április 24-től a CSED-re való jogosultságot megelőző harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Betegszabadság egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetén

Kérdés: Hány nap betegszabadság illeti meg a második, ún. "egyidejűleg fennálló többes" jogviszonyában azt a főfoglalkozású munkaviszonyban álló dolgozót, aki 2007. június 1-jétől 2007. december 31-ig fizetés nélküli szabadságot kért, mely idő alatt határozott időre szóló munkaviszonyt létesített egy másik munkáltatóval? A főállású munkaviszonyában 13 nap betegszabadságot vett igénybe 2007. május 31-ig, az erről szóló igazolást az új munkáltatónak átadta.
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság rendeltetése, hogy amunkavállaló személyes vagy családi problémáit a rendes pihenőidő terhelésenélkül megoldhassa. A munkavállalónak meghatározott kivételektől eltekintveáltalában nincs alanyi joga a fizetés nélküli szabadság igénybevételére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.

Ellátások egyidejű igénybevétele

Kérdés: Egy háromgyermekes családban az anya 2005. november 23-án született gyermekével 2007. november 23-áig gyermekgondozási díjban részesül. A 2002. szeptember 23-án született gyermek tartós betegsége miatt az apa keresőtevékenység melletti GYES-t igényelt. Megállapítható-e az apa részére a GYES-jogosultság a beteg gyermekkel, mivel nem ugyanazon gyermekről van szó, akivel az anya GYED-en van? Az Eb-tv. 39. § (4) bekezdése a szülők jogosultságánál csak ugyanazon gyermek vonatkozásában alkalmazandó, vagy a közös háztartásban élő mindhárom gyermekre vonatkozik, még akkor is, ha nem ikergyermekekről van szó?
Részlet a válaszából: […] Gyermekszületésekor a szülési szabadság időtartamára, tehát 168 napra – amennyiben ajogszabályi feltételek fennállnak – terhességi-gyermekágyi segély jár. Eztkövetően kétéves korig gyermekgondozási díjat vehetnek igénybe a szülők.Gyermekgondozási segély a gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 8.

TGYÁS igénybevétele passzív GYED folyósítása alatti szülés esetén

Kérdés: Újabb gyermeke megszületését követően jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra az a dolgozó, aki először 2005. október 14-én szült, terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült, 2006. november 30-án kérte munkaviszonyának megszüntetését, ezért a gyermekgondozási díjat passzív jogon továbbfolyósították részére, de közben terhes lett, és szülésének várható időpontja 2007. augusztus 31.?
Részlet a válaszából: […] Terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szüléstmegelőző két éven belül 180 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartamaalatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy abiztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

Választás az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a családtámogatási ellátások között

Kérdés: Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre gyermeke születése esetén az az édesanya, aki nagyobbik gyermekével jelenleg GYES-en van?
Részlet a válaszából: […] Az a személy, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapjánegyidejűleg táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre vagyGYED-re is jogosult lenne, akkor csak az egyik – saját választása szerinti -ellátást veheti igénybe. Ha az egészségbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.